PÁLENÍ ČARODEJNIC

K dnešní noci se váže mnoho legend a tradic. Dávno před vznikem tradice Mezinárodního svátku práce, slavili naši předkové 1. května svátek Filipa a Jakuba. Od pradávna se věřilo, že existují dny, a zvláště noci, kdy zlé síly mají obzvláště silnou moc. Jednou z nich je noc z 30. dubna na 1. května. A jedním ze zel byly čarodějnice, které v těch chvílích posílal sám ďábel na Zem. Vznikla proto tradice pálení čarodějnic, kdy se v polích a především na magických místech zapalovaly ohně, v nichž končily čarodějné atributy všeho druhu a především košťata, údajný dopravní prostředek čarodějnic na jejich slet. Slet čarodějnic je ovšem jinou tradicí, německou, odvozenou od Valpuržiny noci, legendárního popisu sletu čarodějnic. Zapalování ohňů je až předkřesťanskou tradicí, ale teprve ve spárech katolické církve se stal symbolem obrany proti zlu. Bohužel byly pak doby, kdy jím bylo ničeno dokonce údajné zlo v podobě konkrétních osob. Především severní Morava proslula tak zvanými čarodějnickými procesy, které končily upalováním naprosto nevinných žen. Předcházelo mu drastické mučení a týrání, jímž se na ubožačkách vynucovalo přiznání k čarodějnictví. Je to již velmi dlouho, co si myslím, že ve velkém množství případů šlo o sexuální úchylku celibátem ztraumatizovaných fráterů. Od průvalu velkého počtu sexuálních deliktů kněžích vůči chlapcům v posledních letech, jsem o tom nezvratně přesvědčen. Proto bych byl pro vznik nové tradice, pro upalování kleriků, tedy jejich model. Vždyť oni jsou v dnešní době jedním z významných představitelů zel světa. Celoživotní příživníci, manipulátoři s myslí prostých lidí a konec konců i sexuelní devianti.

KALININGRADSKÁ „OÁZA“ NA BŘEZÍCH BALTU.

Vznik od Ruska oddělené části jeho území na březích Baltského moře, navíc vklíněné mezi tradičně protiruské Polsko a Litvu, bylo doslova předurčeno k vytváření budoucích problémů v celé oblasti. Vojenské napětí se zde ale přesto celou dobu nezvyšovalo. Dokonce ani tehdy ne, když NATO porušilo nepsaný slib Gorbačevovi, že se nebude roztahovat na východ. Situace se zásadně změnila teprve před dvěma lety, tedy po mejdanu na Ukrajině a především po připojení Krymy k Rusku. Umanutí nacionalisté z Litvy a hlavně z Polska zneužili situace a s velkou podporou propagandistů všeho druhu z USA i EU, vytvořili ve svých zemích atmosféru strachu z Ruska, ba až pocit akutního ohrožení. Nešlo při tom o nic jiného, než o snahu vyhovět zájmům Pentagonu, který v prvé řadě potřeboval své zbraně dostat co nejblíže k hranicím Ruska. Velitelé USArmy,čti, gardového vojska globálních financiérů, dobře věděli, že na přiblížení jejich zbraňových systémů k Rusku budou velitelé Ruské armády reagovat a vytvoří se tak oblast horkého napětí, která pomůže Pentagonu, mimo jiné, prosadit v Kongresu vyšší rozpočet na zbrojení. Strach z Ruska, živený v Polsku uměle, má ale ve všech třech Pobaltských státech, jež byly kdysi republikami SSSR, důvody způsobené zvrácenou etnickou politikou. V nich totiž existuje velmi početná menšina etnických Rusů, kteří jsou diskriminováni a dokonce jim jsou upírána některá občanská práva. Navíc tam z odporu k sovětům vzrůstá nejen antirusismus, ale fašismus až nacismus, kterážto hnutí jsou prezentována dokonce jako vlastenečtí osvoboditelé zemí od ruských/sovětských okupantů. Západní členové NATO ovšem plně neakceptují chování jmenovaných zemí a tak se pomalu vytváří třecí plocha mezi východem a západem jak v NATO, tak dokonce i v EU. Díky migrační politice Německa a dalších zemí Západu se zmíněná třecí plocha pomalu, leč jistě mění v trhlinu, takže napětí vzrostlo nejen v oblasti vojenské, leč i politické. Do vznikající trhliny se veleúspěšně vkliňuji USA a tak roste ještě víc rozkol mezi Západem a Východem Evropy, ale především se zvyšuje riziko válečného střetu zhlouplého Východu s Ruskem.

TRANSFORMACE MOHAMEDÁNŮ NA MUSLIMY

Jsem přesvědčen, že vyznavači Koránu se ještě nedopracovali k vyšší kvalitě pochopení svého náboženství, alespoň do takového stupně, k jakému dospělo křesťanství v Evropě po Třicetileté válce. Tehdy křesťanští vládci Evropy konečně pochopili, jednak že náboženství nemůže být ideologií jejich států a že za druhé, různé varianty křesťanství nesmí být důvodem válek mezi jejich státy. Všichni ti reformátoři kdysi jednotné, křesťanské církve římské, od Viklefa, Husa, Luthera až možná i po Kalvína, si jistě nepřáli zabíjení tisíců pro své odlišné názory. Jejich stoupenci se ovšem chovali tak, jak někteří první křesťané, kteří při šíření své víry byli schopni vybíjet celé národy a to nejen na Americkém kontinentu, ale třeba i v Kyjevské Rusi. Proces tohoto „dospívání“ mohamedánů, především z těch původních, čili Arabských regionů, ve  skutečné Muslimy ještě podle mne předmětné komunity čeká. Přesvědčení fanatiků z jejich řad, že mohou své náboženství rozšířit na celou lidskou společnost, je evidentně předem odsouzeno k nezdaru a je dokonce rizikovým faktorem zániku islámu, ba všeho lidství. To by si měli uvědomit především islámští vlivní předáci, kteří by měli své obce vést na cestu tolerance, hlubokého pochopení svého přesvědčení a polidštění své víry. Porazit islamistický terorismus mohou pouze a jenom samotní muslimové a nikdo jiný. To by si měli uvědomit především evangeličtí křesťané, kteří z nevyzrálých mohamedánů vytvořili a pořád vytváří fanatické islamisty za účelem porážky pravověrných, čti, pravoslavných křesťanů.

EUTANÁZIE V EVROPĚ

. Nedávno jsem si zjišťoval, v kolika zemích Evropy je povolena eutanazie. Dověděl jsem se, že ve čtyřech. Dneska jsem ale zjistil, že je všechno jinak. Na webu http://svobodnenoviny.eu/muslimsti-migranti-kriceli-v-londyne-je-to-ted-nase-zeme-vypadnete-video-2/ bylo dne 22. 4. 2016 vystaveno video, na němž prý parta migrantů v Británii křičí, cituji: „Je to teď naše země, vypadněte“, konec citace. Chtěl jsem si udělat vlastní názor na věc, zda to nejsou například bývalí migranti, kteří už třeba mají britské občanství a snaží se tak vyhnat své nové soukmenovce. Klikl jsem si tedy, abych spustil video. A byl překvapen. Objevilo se sdělení: „Toto video už není přístupné, protože účet na You Tube spojený s tímto videem byl ukončen“. V mých očích jenom další důkaz, že ti, kdo spustili invazi muslimů do Evropy a nebo alespoň jejich sluhové z elit samotné Evropy, už stačili ovládnout i globální internetová média. Pokud si Západní Evropané zakazují všestranné informace o největším současném, politickém problému svého kontinentu, páchají prakticky dobrovolnou sebevraždu, čili eutanazii. Měli bychom se tady, ve Východní Evropě postarat o to, aby se nám hromadná eutanazie zhlouplých Zápaďanů vyhnula.

PŘÍMĚŘÍ V SÝRII A NA UKRAJINĚ

Patřím od počátku k těm, kteří tvrdí, že příměří jak na Ukrajině, tak v Sýrii bylo Ruskem prosazeno v nevhodném momentě. Příměří totiž navrhuje ten, kdo prohrává a Rusko ho navrhlo v době, kdy naopak mělo navrch, což byla z jeho strany strategická chyba. Dnešní doba totiž není vhodná k uplatňování „rytířských ctností“. O Ukrajině si tím nejsem tak jistý, ale u Sýrie je to stále zřejmější. Zatím, co Rusové stáhli ze Sýrie své hlavní ozbrojené síly, USA, Turecko, Saudi a Katar zneužily příměří a zkonsolidovaly většinu skupin bojujících proti Asadovi do jakési Dobyvatelské armády. Tu tvoří odnož Al-Kajdy v Sýrii operující pod názvem al-Nusra, čínská Ujgurská islámská strana Turkistánu (TIP), Brigáda Levanty, Svobodní muži Sýrie (Ahrar al-Sham), divize 13 (vycvičená a vyzbrojená USA) a další džihádistické skupiny. Jmenované seskupení už dne 2.4. porušilo příměří a napadlo Syrská vládní vojska útokem na Tal al-Eis. USA mu dodaly jen v posledních dnech 3.000 tun zbraní a munice. Mimo jiné jedna loď s téměř tisícem tun zbraní a munice opustila přístav Konstanta v Rumunsku už 5. prosince2015. Zbraně pochází z Bulharska, Chorvatska a Rumunska. Loď doplula do Agalaru v Turecku, kde je vojenské kotviště, a pak do Aqaby v Jordánsku. Další loď s více než 2000 tunami zbraní a munice odplula na konci března, po stejné trase, a doplula do Aqaby počátkem dubna. Další zbraně pro boj s Asadem se dostávají do Sýrie přes severní cestu přímo z Turecka. ISIL a síly tak zvané Dobyvatelské armády v Sýrii nejsou ničím jiným, než proxy armádou USA a ta je zase proxy armádou Izraele v oblasti jeho zájmu, tedy na Blízkém Východě. Díky tomu Obama musí tady porazit Putina stůj, co stůj, i kdyby kvůli tomu vznikla světová válka. Americká aristokracie je totiž neustále přesvědčena, že k totální nadvládě USA nad světem je předurčena samou prozřetelností. Že právě ona je tím všelidským dobrem, což ji opravňuje na celém glóbu likvidovat zlo.

PLANETIZACE LIDSTVA

Jsem přesvědčen, že pokud se lidstvo dožije dalšího tisíciletí, bude „planetizované“, čili většina lidí bude žít na celé zeměkouli a za „vlast“ bude považovat Zemi. Pojem národa zmizí jako vlivný činitel života každého jedince, snad bude každý soukromě ctít krajinu prožití svého dětství, coby rodný kraj. Budou se jako slavnosti a festivaly asi udržovat nějaké místní zvyky, budou vybudovány skanzeny dávno minulých tradic a způsobů života, eventuelně se budou, jako folklor, pěstovat znalosti nějakých dávných jazyků. Tak asi bude vypadat nadnárodní identifikace, kterou již někteří dnešní myslitelé považují za jeden z předpokladů konce válčení. Za druhý předpoklad zmínění filosofové považují zánik náboženství. Osobně si myslím, že s náboženstvím je to poněkud složitější. Pokud bude existovat smrt, to děsící tajemno, dotud asi náboženství nezanikne. Ale mělo by inklinovat k takovým formám, jaké představuje třeba buddhismus, což je fakticky náboženství bez boha. Naprosto zásadně by ale měl zanikat monoteismus, protože právě ten přinesl do všelidské kultury nenávist, ba dokonce jakési absolutní a osamostatnělé zlo, personifikované Satanem, konkrétně už v učení proroka Zarathuštry. Současná migrace do Evropy, ať už je vědomě vyprovokované, či jen uvědoměle přijímaná, ovšem není cestou k planetizace lidstva. Je totiž nepřirozená, prakticky násilná a významně předbíhající vývoj, čímž ho paradoxně brzdí. Přirozenou budoucností lidstva totiž je jak promíchání ras až po jejich zánik, tak národů, vesměs stejně teprve nedávno vytvořených až po zánik států. Ale to všechno potřebuje čas, čas a ještě jednou čas.

A JE TO KONEČNĚ VENKU

Teroristické útoky z 11.9.2001 byly oficielně vyšetřovány. Při tom vyšlo najevo, že většina útočníků byla občany Saudské Arábie. Podle zákonitostí dnešního absurdního světa byl ale právě z toho důvodu napaden Afghánistán. Prý proto, že jeho vládnoucí Tálibán údajně ukrýval občana Saudské Arábie, který atentát zosnoval a samozřejmě platil, do té doby světu neznámý, Usáma bin Ládin. Byl z něho, globálně řízenými médii, vytvořen nejnebezpečnější terorista světa. Honba na něj stála rozvrat Afghánistánu, ze kterého se dodnes nevzpamatoval. Ale zpět k Saudské Arábii. Před několik dny se v médiích objevila zpráva, že Kongres USA projednává zákon, podle kterého by bylo možné stíhat Saudskou Arábii za podíl na zmíněných atentátech. Saudi nenechali nikoho na pochybách, jak to dopadne. Jejich pokladna vlastní za 750 miliard dolarů aktiv a cenných papírů, tedy státních dluhopisů USA. Včera se nechali slyšet, že je nabídnou k prodeji. Jenom tato částka by ale mohla přivodit bankrot USA. Nehledě na to, že by se rády přidaly banky dalších velkých věřitelů, třeba v ČLR. Vždyť právě Čína na to čeká, aby konečně vyřídila dolar. Jsem přesvědčen, že mocnáři USA od počátku dobře vyšetřili, kdo je skutečně odpovědný za onen masivní teroristický atak, ale tutlali to, o což se určitě postaral Wall Street. A nepochybuji, že se o to postará i tentokrát.

NOVÁ FORMA KONKURENČNÍHO BOJE

Nedávný průval informací z jednoho jediného daňového ráje mi byl podezřelá od samého počátku. Dneska jsem již přesvědčen, že jde o další akci CIA a pouze mne zajímá, pro koho to podnikla. Inspirujícím náznakem mého pochybování byl fakt, že mezi „klienty“ uvedenými v první zveřejněné dávce„Panamských Dokumentů“ nebyl nikdo z Američanů. Zajímavé také bylo, že šlo o instituci pracující v Panamě, což je prakticky ještě pořád kolonie USA. Nikdy jsem nepochyboval o tom, že žádný z aktérů průvalu nezveřejnil tolik dat proto, aby snad světu otevřel konečně oči a tím se pokusil zahájit globální politický boj proti „odklánění“ daní. Dneska jsem podle některých indicií dospěl k názoru, že šlo o novou formu konkurenčního boje. Je prokázáno, že v USA jsou už nejméně tři státy, které svým zákonodárstvím umožňují výhodné „přesměrování“ daní. Ačkoliv zmíněná právní úprava v nich existuje již nějaký čas, pořád se nově vzniklým bankám ve jmenovaných státech, nedařilo získat dostatečné množství klientů. V loňském roce se situace zásadně změnila, protože se do problému začaly angažovat dceřiné podniky Rothschildů. Ty si dovolily provádět nejen masivní reklamu, ale také financování denunciací tradičních daňových rájů. Tedy prokazatelně zatím jednoho – Panamy. Jak je zřejmé, drápy Rothschildů jsou sepjaté i se zpravodajskými institucemi USA, které zveřejnění Panama Papers realizovaly. Cílem není odbourat daňové ráje, ale v zájmu udržení dolaru přenést jejich činnost přímo na území USA a dostat tak mimo jiné i pod kontrolu praní špinavých peněz, bez příživnických prostředníků. Bezohledná konkurence tak našla novou zbraň. Díky moderním „hackerským“ postupům dokáže prorazit i bariéry „švýcarské bankovní ctnosti“ naprosté mlčenlivosti a zneužívat pak všech zločinně získaných dat ke svému prospěchu. Navíc, jelikož data nebyla získána právní cestou, tak ani soudy nemají pravomoc se jimi zabývat.

VÁLEČNÍ ŠTVÁČI? ALE KDEŽE. UŽ VÁLČÍCÍ PROVOKATÉŘI!

Sovětská propaganda od padesátých let minulého století nemluvila o USA jinak než o imperialistech, či válečných štváčích. Nikdy v dějinách nebylo ale druhé z uvedených pojmenování pro označení skutečné politiky USA výstižnější, než právě nyní. Samotní Američané, alespoň ti přemýšlivější, sice o svém státě hovoří především jako o šmírovacím. Politiky osočují z likvidace politického procesu v zemi. Hodně je těch, kdo volby prohlašují za frašku, především od zvolení Bushe ml., když tehdejší soudní manipulaci dokonce posuzují jako zločin. Souhlasím s tím, že za zločiny samotní Američané považují únosy a mučení lidí, především pak skoro neustálé válčení svého státu v globálním rozsahu. Pokud jsou USA vůči svým obyvatelům státem šmírovacím, pak vůči zbytku světa přešly od válečného štváčství k vyšší fázi. Staly se státem válčení provokujícím. Typickým, či nejviditelnějším jeho reprezentantem jsou kupříkladu senátor John McCain, či odcházející vrchní velitel NATO Philip M. Breedlove. Již nejméně dvacet let napadá USArmy jiné státy a to dokonce bez vyhlášení vílky. Politická třída USA po celou tu dobu už nejen štve do války, ale na celé planetě podněcuje, ba přímo organizuje ozbrojené konflikty, vyprovokovává v jiných státech velké „lidové“ vzpoury, barevné revolty, či kupříkladu v celém arabském světě „jaro“. Do dění kdekoliv a kdykoliv se cítí oprávněna neustále šťourat a jiné provokovat. Domýšlivě v poslední době provokuje dokonce vládce ČLR v Jihočínském moři. Dalším příkladem pak mohou být včerejší parlamentní volby v Sýrii. Už druhé od začátku ozbrojené vzpoury tak zvané opozice. Asad volby vyhlásil 22. února a američtí, čti, globální mocichtivci, je okamžitě vyhlásili za neplatné. S drzostí sobě vlastní nezapomněli, šťouralové, hned včera oznámit světu, že výsledky hlasování neuznají. Napadlo je vůbec, v jejich zaslepené pýše, že to někoho, ba možná až nikoho dneska, nemusí už zajímat? Myslím si, že svět by konečně měl srazit hřebínek nezdravým sebevědomým ohloupených mocnářů USA a například, s ohledem na průběh volební kampaně, už nyní oznámit, že neuzná výsledky prezidentských voleb, které proběhnou 8. listopadu 2016 v USA. Americký stát od antikomunistického válečného štvaní už jednoznačně přešel k válčícímu provokování po celé zeměkouli. Válčení podněcuje a kde to jen trochu jde, tak ho sám začíná.

INSPIRATIVNÍ PÝCHA SVĚTOVLÁDCŮ

V Hirošimě, jak příznačné, se sešli političtí reprezentanti G7, jakési partičky samozvaných rádoby „vládců“ nad lidstvem. Mimo jiné se zabývali problematikou Sýrie a přijali dokument, v němž vedle jiných zásahů do vnitřních věcí Sýrie prohlásili že, cituji: „Sýrie nezbytně potřebuje novou vládu, zastupující všechny komunity v Sýrii, vládu, která by byla s to bránit svůj lid, bojovat s terorismem a přebudovat Sýrii“, konec citace. Po svévolné „transformaci“ G8 na dávno již přežité G7, spočívající ve vyloučení Ruska, jsou USA už zase jednoznačným diktátorem v tomto sdružení vlezdoanálistů zbrojařským a financiérským korporacím, sídlícím převážně v USA. Čímž se pyšně pasují do role diktátorů nad celou planetou. Nehodlám vystopovávat, od kdy si zmíněná grupa domýšlivě zhlouplých příslušníků lidstva usurpuje nejen radit, ale mnohdy nutit jiné státy k činům vyhovujícím zemím G7. Jednoznačně ale tvrdím, že si G7 přisvojuje právo, které prakticky nemá samotná OSN, ba ani její Rada bezpečnosti. Jejich zhůvěřilé povýšenectví je v mých očích dneska už příliš směšné. Napadá mne, co by si tak asi mysleli a jak by se asi zachovali občané USA, kdyby se kupříkladu po zvolení Clintonové prezidentkou jejich státu sešli představitelé ČLR, Ruska a Indie (dohromady zastupující 3 mld. lidí) a prohlásili by, že ona musí odejít z politiky, což by odůvodnili třeba tím, že ona dáma je ve zmíněné funkci ohrožením bezpečnosti jejich zemí. V čemž by podle mne měli dokonce pravdu. Světová mocenská situace se v poslední době poměrně rychle mění. Bohužel ne tak jako si přeje dosud vševládný Západ. Měli by si proto především jeho politici už opravdu začínat uvědomovat, že se Západu jednou, a možná dřív než se naděje, přihodí zrovna to, co jsem uvedl jako příklad, ba dokonce něco mnohem horšího. Současný stav v Sýrii je klasickým příkladem blížící se změny v mocenské struktuře světa. Užvaněný dokument G7 je proto v mých očích trapným až trucovitým chováním ze strany USA i EU a oni, pokus si zachovali alespoň zbytek soudnosti, to doufám chápou už jenom jako zoufalý pokus neztratit tvář před celosvětovou veřejností.