NEJPROBLEMATIČTĚJŠÍ VLÁDA V KRÁTKÝCH DĚJINÁCH ČR

Všechny vlády od voleb v roce 1990, měly několik společných rysů. V prvé řadě vznikaly v atmosféře antikomunismu, uměle vybuzované v každé předvolební kampani. Programově potlačovaly socialistické, ba i pouhé sociální rysy, vytvářené v bohatých státech Evropy po celou druhou polovinu minulého století. Všechny vlády, včetně Zemanovské, svá rozhodnutí před národem obhajovaly ideologicky a dokonce pouze jedinou, konkrétně neoliberální ideologií. Rozdíl mezi Zemanovou a těmi ostatními spočíval pouze v intenzitě víry v neoliberalismus. A především všechny české vlády rozhodovaly autoritativním, až diktátorským způsobem, vyplývajícím z nesmiřitelného vztahu vůči opozici, což je jakýsi trvalý pozůstatek třídního pojetí politiky, který neustále přežívá v chování českých politických špiček. Dokonce i Zemanova vláda, ač byla menšinová, se neubránila autoritářskému pojetí vládnutí. Především proto, že její rozhodování bylo pod kuratelou opoziční smlouvy s ODS, jež prakticky zajišťovala české pravici vládnutí i v případě, kdy formálně vládla ČSSD. Zemanova vláda tak byla sice legální, ale její legitimita už byla sporná a s postupem času stále spornější. Připomenu jen vstup do NATO, či oddlužení největších bank. Topolánkova vláda, umožněná přeběhlictvím, nebyla fakticky legitimní od samého počátku a její chování dokazovalo, že je dokonce nelegální. Její svržení bylo proto přímo povinností většinové společnosti. Kdyby v našem státě existovala opravdová občanská společnost, tak by Toplánkova vláda nepřežila ani půl roku. Že padla teprve po tak dlouhé době, není ani tak chybou opozice, ale naprostou neschopností občanů vyjadřovat svou vůli v systému zastupitelské demokracie.

CO JE PITOMOST?

V dobách hluboké nadvlády KSČ se začalo u nás vyrábět nealkoholické pivo. Neslo prodejní označení Pito. A vařil jej pivovar v městě Most. Na lahvích byla etiketa, na níž byl bylo velkým písmem vyvedeno slovo PITO a mnohem menším pak i slůvko MOST. Velmi rychle se proto pro nápoj vžilo lidové označení PITOMOST. Národ pivařů, při poměrně malé obci řidičů, nealkopivo prostě nepřijal. A to ani tehdy, když se jeho kvalita výrazně zlepšila. Ba dokonce, i když byla výroba přenesena do jiného města, pejorativní označení mu zůstalo, až se nakonec produkt přestal vyrábět. Nikoliv však pro jeho špatnou kvalitu, ale pro nechuť obce konzumentů, pít pivo bez alkoholu. Z tohoto příkladu plyne, že pitomost je vyjádřením vztahu lidí k nějaké věci, jevu, či jen výroku. Není pouhým vyjádřením hodnoty pojmenovaného fenoménu. Vypovídá tedy spíše o člověku samém, než o věci, kterou za pitomost prohlásí. A je tak více odrazem jeho emocí, než rozumu. Proto označil-li nedávno Zeman svržení Topolánkovy vlády za pitomost, pak na sebe nechtě prozradil, že je mu milejší Topolánkova garda, než celá strana, které kdysi vůdcoval. A nejen to, řekl tím veškerému národu, že fandí spíše vládcům, kteří odborům berou jejich práva, zaměstnancům jejich zákonné záruky, důchodcům jejich sociální jistoty, nemocným bezplatnou zdravotní péči a dokonce sociálně slabým jejich minimální životní standard. Zatímco je pro osamoceného Zemana pád Topolánkovy vlády pitomost, pak je nejméně pro dvě třetiny občanů naší země jeho stanovisko také pitomost. Pitomost jedince, proti pitomosti většiny.  

NEPOSÍLEJTE POMOC DO AFGHÁNISTÁNU

Pokud by váš peněžní dar, kupříkladu sirotčinci v Kábulu, skončil v rukou Al-Kajdá, mohli byste být, podle zákonů USA, zatčeni bez souhlasu soudů své země, uvězněni a bez soudního projednávání drženi ve vězení až do konce života. Obama sice Bushův zákon Military Commissions Act, změkčil natolik, že by vás nemučili, ale jelikož jej nezrušil, a už vůbec neprohlásil za odporující ústavě, tak z větší části pořád platí. Pokud nebude zmíněný zákon mezinárodními soudy prohlášen za protiprávní, může se dokonce stát, že další prezident USA obnoví jeho platnost opět v plné šíři.

FENOMÉN JMÉNEM SUSAN BOYLE

Ne, vůbec nechci psát o tom, že dosud neznámá Skotka, se přes noc stala globálně známou a tím prý jakýmsi fenoménem informační éry, či internetu. Tím méně si troufám básnit o jejím hlase, či zpěvu, protože tomu vůbec nerozumím. Chci hovořit o divácích v sále soutěže, jíž se Susan zúčastnila, o chování porotců soutěže a konec konců o nás, ba o celé naší – údajné – civilizaci. Naše kultura, ba civilizace, je – jak prezentuje jmenovaný případ – sprostě rasistická, jelikož je ryze maskulinní. V ní se proto úspěšnou ženou může stát jen a jenom sexuálně vábný zjev. Každá jiná žena je jenom pro smích, ba až hodná urážek, pokud se uchází o post celebrity, nedej bůh osobnosti v TV. Je fakticky šikanována, protože v zaměstnání může získat jenom podřadné postavení. Je jednoduše řečeno hendikepovaná, když není rovnocennou alternativou barbíny, či jiného reklamou pěstovaného sexy symbolu. Muž se může stát úspěšným, ať už vypadá, jak chce, a to dokonce, i když toho moc neumí. Žena, která není sexy, musí být nejméně desetkrát schopnější než muž, aby byla okolím alespoň uznávána. Celebritou se ale nikdy nestane. Jsme mužský, hnusně sexistický, tedy fakticky rasistický svět. Pro mne toho nejvýmluvnějším důkazem je vtip z posledního sjezdu ČSSD, který nebyl schopen vybrat místopředsedkyni a tak se na něm šířil vtip, aby prý rozhodla promenáda v plavkách. Odpornější už byli jenom porotci jmenované britské soutěže a – přiznejme to – i publikum na ní, které Susan přivítalo posměšky a pohrdáním, což nenapravilo ani následnými ovacemi.

ZEMAN S JARMULKOU?

Jarmulku, hebrejsky kipot, musí mít věřící Žid na hlavě při modlitbě, či studiu Tóry. Při nedávném Zemanově vstupu do pořadu Otázky Václava Moravce nevím, co to měl Vysočinský Milošek na hlavě, když tvrdil, že Izrael patří do NATO. Vsadil bych se, že právě jarmulku, kterou nestihl sundat při studiu antikoránu, protože svůj názor odůvodnil argumentem, cituji: V islámském fundamentalismu a terorismu vidím největší hrozbu současnosti. Konec citace.  Ale pak jsem si připomněl, že již jako předseda vlády při návštěvě Izraele řekl, že tamnější Palestinci by měli být uzavřeni do koncentračních táborů. Za což se mu tehdy od britského deníku Independent dostalo přízviska "idiot z České republiky". Takže by to byla bláznovská čepice, co jsem v nedávnou neděli zahlédl?

JEDINÁ MOŽNÁ REAKCE NA NÁZORY KLAUSE

S ekonomickými názory Václava Klause jsem nesouhlasil od prvních jejich prezentací v roce 1990. O čemž je dostatek důkazů v denním tisku té doby. Jeho politické názory považuji od prvopočátku za primitivně antisocialistické, fanaticky liberální, ač on sám sebe prezentuje jako konzervativce a od Sarajeva již za pouze populisticky pragmatické. V roli prezidenta pak všechna jeho vystoupení mají už jen jednu jedinou značku, indispozici, zvanou samolibá duchovní masturbace. Od doby, kdy se začal angažovat v klimatologii jeho indispozice přešla dokonce v duchovní chorobu, která z něj udělala celosvětově známého klauna. A jakmile se začal vyjadřovat k současné finanční krizi, je už zralý na duchovní svěrací kazajku. Čili na totální ignoraci. Definitivním důkazem jeho zešílení je totiž rozhovor pro MF Dnes ze dne 16. 4. 2009, na který absolutně ani jinak reagovat nelze.

OBAMOVA KLIČKA

Ve světě je znám pojem Occamova břitva a podle něj někteří novináři hovoří i o Obamově břitvě. Já bych ale spíše užil termínu Obamova klička. Její klasickou podobou je včerejší prohlášení prezidentské kanceláře. Agenti CIA, kteří při vyslýchání zajatců používali metod ve světě klasifikovaných jako mučení, dostali prezidentskou imunitu. A ta byla svébytně odůvodněna. Prý ti chudáčci konali v dobré víře, že neporušují právní normy. Buďto mají USA ve své zpravodajské službě opravdové hlupáky, kteří ani neznají základní světové standardy pro svou práci, nebo sám Obama je stejně kvalitním znalcem mezinárodního práva. Podle mě platí asi obojí.  

VÁLKA S TERORISMEM JE VOJENSKÝMI MANÉVRY

Dnešní bulvár AHA přináší článek a především fotografie kojenců se stařeckými obličeji, což prý je způsobeno hladem. Čtenář si může myslet, že pro bulvár jde o obvyklou dávku parazitující senzacechtivosti. Jenže obrázky jsou doprovázeny prapodivným textem. Píše se v něm mimo jiné i toto, cituji: Už v roce 1923 napsal ruský cestovatel F. A. Ossendowski tato prorocká slova: ˇPro mne, který znám Asii od kraje do kraje této pevniny, není pochyby, že přijde doba, kdy se stamiliony hladových, zoufalých Asiatů poženou na Západ. Den naší zkázy již svítá!´ Konec citace.  Závěr článku je ještě výmluvnější, cituji: &kolem roku 2030 Indie předhoní v počtu obyvatel Čínu (tam nyní žije téměř 1,4 miliardy lidí) a v roce 2050 bude mít skoro 2 miliardy lidí. Jejich země je nebude schopna uživit. A tak se dají na pochod směr bohatá Evropa. Spolu s dalšími chudými Asiaty a Afričany&. Konec citace. Jmenovaný bulvární plátek v podtextu šíří vědomě hned trojí strach, coby zdroj nenávisti. Skryté nenávisti proti Indům, proti chudým a proti přistěhovalcům. Abstrahuji od toho, že podle našeho právního řádu jde fakticky o trestný čin. Pro mne jsou zajímavé méně viditelné souvislosti. Když Bush vyhlásil válku proti terorismu, tak mne zaujalo, že se terorismus ani neobtěžoval definovat. Již tehdy jsem tvrdil, že terorismem v budoucnu bude každý čin kohokoliv na světě, kdo ohrozí zájmy vládnoucí kliky světa. Již dnes je zřejmé, že největším ohrožením bude právě hlad a ještě dříve možná i žízeň v nejchudších oblastech světa, které budou hnát postižené do jiných teritorií. Proti nim se pak globální elita bude chránit všemi prostředky, tedy především válkou. A právě takovou válku si nyní, v rámci boje s terorismem nacvičuje. Proto se raději stále lépe vyzbrojuje, místo toho, aby kupříkladu deset procent svých výdajů na zbrojení věnovala na odstraňování bídy, jež ji bude v budoucnu skutečně ohrožovat.

OBAMA SPLÁCÍ DLUH

Lapidárně, jen dvěma větami. Obamův tým obdržel od pěti největších bank na Wall Streetu něco málo přes jednu miliardu zelených do svého volebního fondu. Balíčky pro záchranu bank jsou už nyní skoro stokrát vyšší.

OBAMA JE POUZE NEŽVANÍCÍM BUSHEM

Práce na americké raketové základně, projektované v Polsku blízko Slupska, coby součást údajného štítu proti raketám z Íránu, nezaznamenaly po nástupu Obamy změn. Američtí odborníci jezdí i nadále pravidelně do Slupska, provádí zde výzkumy a měření v terénu potřebné k upřesnění projekčních prací. Podle vyjádření starosty města, pana Slawomira Ziemianowicze se jen o věci nemluví a Američané by byli nejraději, kdyby veškeré informace neopouštěli ministerské kabinety, jak řekl doslova. Starosta městské části Mariusz Chmiel, který je proti výstavbě základny, dokonce řekl tisku: "Bohužel, nic neukazuje na to, že by se základny vzdali. Budou-li práce pokračovat v dosavadním tempu, bude hotová do roku 2012." Také polské ministerstvo obrany nelení. Právě převzalo od Správy armádního majetku 500 ha pozemků, na nichž má být základna vybudována. Že by platilo pseudobiblické Co Bu(s)h spojil, Obama nerozlučuj?!