BEZPODMÍNEČNĚ POVINNÁ ČETBA PRO CHÁPÁNÍ SOUČASNÉ POLITIKY

Že v současnosti světu nevládnou ti, které je vidět na nejvyšších politických funkcích je už snad pochopitelné každému. Méně se už ví, kdo mu tedy vládne. Tušíme většinou, že jsou to správcové peněz. Stali se jimi osvědčenou „salámovou“ metodou. Všechno začali dvěma fundamentálními změnami dotýkající se peněz. Jedna spočívala v jejich materiální podobě a druhá v rozšíření jedné z jejich funkcí. Vznikem papírových peněz vytvořili možnost odtržení nominální hodnoty peněz od jejich faktické obchodovatelné ceny. Již ona sama umožňovala záměrné spouštění inflace čili celospolečenskou krádež. Druhý fundament všech hospodářských potíží světa přišel na světlo světa s možností půjčování peněz s úrokem, a vrcholem této technologie pak půjčování peněz, které věřitelská instituce fakticky neměla. Půjčka s úrokem je totiž vytvářením nových peněz z ničeho, konkrétně před tím, než budou „kryty“ vytvořenou materiální hodnotou a půjčit něco, co nemám je sprostým podvodem, i kdyby to nebylo s úrokem. To považuji za jakýsi úvod k textu na webu https://media.mercola.com/ImageServer/Public/2023/October/PDF/all-wars-are-bankers-wars-pdf.pdf , který byl do češtiny přetlumočen na webu https://cz24.news/dr-mercola-vsechny-valky-jsou-valky-bankeru/ . Podle mě je vyloučeno, aby člověk pokoušející se pochopit současné dění ve světě to dokázal bez znalostí obsahu jmenovaného textu. Pak snad třeba i pochopí, že ČR je nesvéprávným státem v nesvéprávném klubu s firemním označením EU.

Pro další vývoj současného světa je bezpodmínečně nutné, aby velká většina společenství světa znala reálně vládnoucí panstvo, chce-li se ho zbavit demokratickou cestou. Jinak je bude muset setřást, a je jedno či dříve, nebo později, násilím. Což bude za všech okolností velice bolestné, ba dokonce tak vysoce rizikové, jak to viděli a vidí všichni pesimisté lidských dějin. Současní vládci nad penězi sice mají hned několik alternativních programů, jak si udržet svou nadvládu nad globálním lidstvem, ovšem je zkušeností dějin, že nikdy nikomu jeho plán nevyšel tak, jak si to představoval. Takže obrovská většina, představující snad 99 % všeho lidstva má ještě šanci se konečně zbavit parazitů, kteří ho vysávají po celou civilizaci. Naděje to optimistů.

Poznámka na závěr. Nepíšu tady ještě o jedné etapě, která posílila nadvládu správců peněz nad lidstvem, kterou byl zřízení finanční burzy. V mých očích je to zábava superboháčů, která je ovšem hrou s nulovým součtem, jež reálně nezvyšuje množství peněz v oběhu. Ovšem může způsobovat finanční krize způsobené dlouhodobým chybováním hráčů, které zaviní tak obrovská odtržení peněz od skutečných materiálních statků, že se část systému prostě zhroutí. Ovšem to je jiná epizoda, která není v zorném poli klanu centrálních bankéřů. Ostatně soudím, že sionistický Izrael musí být zničen.

„USÁKŮM“ SVĚT NEVĚŘÍ, aneb když mrtví astronauti povstanou

Sotva se komunisté v naší zemi usadili do mocenských křesel, stalo se jedním z jejich principů vlády heslo důvěřuj, ale prověřuj. Je to základní pravidlo vědeckého a vlastně každého kritického myšlení. Jako princip politického vládnutí mě nikdy moc nesedělo. Leč naznačovalo, že vláda komunistů se bude chovat tak, že dovolí pochybovat. Jenže to byla pouze počáteční lákavá vějička. Čas stále více ukazoval, že jejich vládnutí se řídí spíše principem věř, nebo budeš zatracen. Tento úvodní odstaveček nemá jiný význam než zdůraznit, jaký je v politice rozdíl mezi vírou a důvěrou.

Celosvětová zkušenost říká, že mocným a politické moci zvlášť, se nedůvěřuje. Proto vznikl její hlídací pes tvořený celým vějířem médií, která mocné neustále hlídala, ba se až šťourala v jejich činech. To platilo i v USA, ovšem pouze do dob, kdy reálnou moc v této supermocnosti převzaly do svých rukou zvláštní, přesněji tajné služby. Což se stalo po válce, především v době protikomunistického řádění republikánského senátora Josepha McCartyho. Jestli se do té doby nedalo věřit politikům, tak od té chvíle se nedalo věřit ani většině novinářů. To za prvé. Za druhé obecně, že jakmile se začnou okolnosti nějakého jevu utajovat, logicky se tím otvírá obrovský prostor pro konspirace, spekulace a jiné informační nešvary ve veřejném prostoru.

Tvrdím, že zásadní událostí, která způsobila definitivní odklon světové veřejnosti od důvěry k mocenským kruhům USA způsobila závěrečná zpráva Warrenovi komise, vyšetřující vraždu prezidenta FJK. Pro současní generace to pak bylo šetření událostí z 11. 9. 2001. Přiznám se ale, že mě nejvíc překvapuje obrovská popularita nedůvěry v americké přistání na Měsíci, o němž já nemám nejmenší pochyby.

Do škály pochybností o činnosti NASA patří i událost, která má dneska výročí. 28. ledna 1986 byl celý svět v šoku, byl to den velké katastrofy NASA. Po 73 sekundách od startu se raketoplán Challenger rozpadl při obrovské explozi. Všech sedm členů posádky zahynulo. 27. 11. 2023 jsem se na webu https://www.pokec24.cz/nezarazene/kdyz-astronauti-vstanou-z-mrtvych-video/seznáml  seznámil s takovou snůškou informací, že jsem doslova zíral. Pokud si je autoři nevymysleli, tak sesbírali takovou spoustu náhod, že je bude kdokoliv z NASA velice těžko vyvracet. Zjistili totiž, že nejméně šest tehdy zahynuvších astronautů je naživu a čtyři dokonce žijí pod svým jménem. Tam jsem se také dověděl, že o celém problému se u nás velmi obsáhle, a i s pochybnostmi psalo již v roce 2016 na webu https://www.idnes.cz/technet/vesmir/raketoplan-challenger-havarie-vybuch.A160127_101342_tec_vesmir_kuz . Tak se dobře bavte, kdo chcete. Ostatně soudím, že sionistický Izrael musí být zničen.

HLÍDACÍ PES NA PRAŽSKÉM HRADĚ

„Prezident republiky Petr Pavel se dohodl s vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Janou Vohralíkovou na uvolnění z funkce. Jejím nástupcem bude Milan Vašina“, píše se v oficiální správě pro tisk. uváděným důvodem jsou osobní neshody v týmu kanceláře. Zasvěcenci tvrdí, že se to týká Koláře, který byl nespokojen s tím, že prý liknavě přistupovala k vyšetřování kauzy Zeman, Mlynář. Celé podhoubí kauzy je ale mnohem složitější.

Nastupující kancléř je bývalým ředitelem české pobočky Amerického Institutu Aspen, kterou u nás zřídila „krvavé Mary“ Albrightová, neblahé paměti. Tato politická neziskovka v USA byla zřízena Rockefellerovým klanem za účelem výchovy politických manažerů, čti loutkovodičů oddaných zájmům Deep State USA. Více si každý může najít na internetu. To znamená, že nyní bude řídit politiku Hradu místodržící zájmů anonymních vládců USA. Jelikož již celá desetiletí je pod kuratelou zmíněného institutu jak Sněmovna, tak Senát Parlamentu ČR, tak to znamená, že jsme už nejen ekonomickou kolonií USA, ale přímo politicky kolonizovaným guvernátem. Všichni naši politici tím pádem jsou řízeni z USA a pro našeho P.P.P.P. to navíc znamená že jako nedůvěryhodný převlékač kabátů bude pod přímým dohledem a fakticky osobním řízením výkonného zástupce cizího státu. Takže je už konečně všechno v ažuru. Nemáme svrchovanost, nemáme svůj stát, ani své zákonodárce, ba ani „hlavu“ státu. Dokonáno jest. Ostatně soudím, že sionistický Izrael musí být zničen.

O ROLI BRITŮ V ANGLOSASKÉM PROSTŘEDÍ

Ve válce na Ukrajině se mi od počátku zdálo, že rozhodují o vývoji Britové. Ve válce v Izraeli jsem o tom přesvědčen ještě víc. Kdysi dávno jsem měl podezření, že Britové zatahují USA do různých válek, aby jednak poškodili její pověst, ale především aby ji tak zkompromitovali, že svět nakonec ovládnou opět Britové. Ovšem nyní, kdy vyrostl mocný blok ČLR – Rusko začínám být přesvědčen, že Anglosasové drží pospolu, jenže Britové fungují jako mozek všech výbojů a Amíci mají jen ty svaly. Ostatně soudím, že sionistický Izrael musí být zničen.

O NEKONEČNÉM MNOŽSTVÍ POHLAVÍ

Vycházím z předpokladu, že text na webu https://cz24.news/nevidany-uspech-slavi-tym-vedcu-z-institutu-pro-objevovani-novych-pohlavi/ odpovídá realitě. Což znamená že je za prvé faktem existence Institut pro objevování nových pohlaví na Masarykově univerzitě v Brně. Za druhé, že právě tady objevili pohlaví s pořadovým číslem sto. A za třetí, že ten údajný vědecký ústav, podle mě Institut magorů je přesvědčen, že mohou být „objevena“ ještě další pohlaví. Za prvé myslím, že existence toho pavědeckého pracoviště je tou nejvyšší urážkou památky TGM. Za druhé a za třetí; všichni ti „pohlavologové“ si mohou vyčarovat třeba i tisíc pohlaví. Realitou, a tedy pravdou bylo, je a bude, že příroda zná u savců jen dvě. Pohlaví rodící a pohlaví oplodňující. Všechno, co se dneska vydává ať vědci, či laiky za jiná pohlaví není nic víc a nic jiného než sexuální orientace. Tečka s několika vykřičníky. Osobně jsem ještě kdysi považoval za třetí pohlaví hermafrodity, ale i ti buďto rodí, nebo oplodňují. Samozřejmě, že může existovat výjimka, jako že savec nevytváří spermata a nemá vaječníky. Leč to není nové pohlaví, nýbrž výjimka, která potvrzuje neměnnou přírodní zákonitost.

Jenže!!!

Jmenovaný text je satirou. Pak ale je tu problém pro profesi vyčenichávající dezinformace. Je vůbec přípustné takto zesměšňovat progresivistickou politiku!!? Neměl by být proto text cenzurován, nebo alespoň doplněn vysvětlivkou pro tápající?!! Autorovi ale děkuji. Motivoval mě k tomu, že jsem našel námět pro dnešní text a že jsem se vůbec vážněji zamyslel nad tím problémem velepočtu pohlaví. Já totiž ještě pořád věřím, že ten „objev“ mnohopohlavnosti je satirický výsměch rozumných vědců zpitomělým mudrlantům humanitních rádoby věd. Ostatně soudím, že sionistický Izrael musí být zničen.

HEGEMON, SVĚTOVÁ VLÁDNOUCÍ KOALICE A OPOZICE.

Taková je dneska situace globálního světa. USA jsou hegemonem, Západ vládnoucí koalicí a vznikající BRICS opozicí. A pak tu je parta diváků, kteří, jako za studené války, těží z rivality mezi oběma bloky. ŘÍKAJÍ SI Hnutí nezúčastněných. Napsal jsem tady nedávno, že základním charakterem současné epochy je globální třídní boj. Jsou autoři, a je jich většina, kteří tento názor odmítají, jelikož tvrdí, že Západ, i tvořící se BRICS jsou dvě větve stejného, čti kapitalistického kmene. Kdo dobře zná Marxovo učení, ten velice dobře ví, že to ani jinak nejde. Nový světový řád musí vznikat uprostřed toho starého, jinak by to zase dopadlo jako se Sovětským svazem. Podle většiny autorů vedou v současnosti Západ globalisté a „Jihovýchod“ také, jen se prý jinak tváří, leč oběma jde o nadvládu nad světem. To už tak jisté není. ČLR, ba ani Rusko nikdy nehovoří o nadvládě. Zatímco Západ, a jednoznačně pak USA jsou válečnické státy, které za základ své politiky považují jen a jenom sílu a za jejího realizátora pak logicky armádu. Tahouni Jihovýchodu prosazují, a hlavně zatím realizují spolupráci. Ovšem je zde to pověstné „ALE“. Většina znalých vzdělanců ví, že svět nejméně poslední dvě století ovládá vrstva bankéřů a v současnosti jakási nepočetná skupina, tvořící doslova vládnoucí třídu majitelů a nejvyšších manažerů financiérských korporací, vlastnících naprostou většinu celosvětového majetku. Jejím základním znakem je parazitismus. Jeho, dnes už převážně digitální, doslova virtuální svět nemůže existovat bez nosného těla, jímž je materiální produkce. Zatím parazitují na Západě, kterému fakticky vládnou. Jestliže se v závěru současně probíhajícího boje přisají na vítězný Jihovýchod, ten nesmí dopustit jejich nadvládu. Podle mě je musí zničit, nemůže jim ani dovolit, aby nové moci sloužily. Z takových sluhů se v průběhu časů vždycky totiž stanou páni. Ostatně soudím, že sionistický Izrael musí být zničen.

MAJETKOVÁ NEROVNOST V ČR

20 % nejbohatších občanů vlastní 80 % veškerého českého majetku.

10 % nejbohatších má 64 % veškerého majetku.

1 % nejbohatších vlastní 36 procent veškerého českého majetku, což je čtvrtá nejvyšší hodnota nerovnosti v Evropě.

0,001 %, tedy 85 oligarchů vlastní 18 % všeho majetku, a to je koncentrace vyšší než v USA.

Obrovská 80 ti procentní většina tedy vlastní mizivých dvacet procent bohatství, a prakticky všichni asi tak třetinu. Všechno ostatní nám ukradli všehischgopní.

Připočtěme-li k tomu fakt, že už asi tak třicet let odchází do zahraničí ekvivalent 300 miliard korun na dividendách zahraničním vlastníkům a máme hrubou představu o celém tom zločineckém vládnutí nových mocných po listopadu 1989. Základy tohoto zpustošení založila sice vláda Klause, ovšem všechny následující vlády nedokázaly tuto zvrácenou nerovnost ani krapet zmírnit. Obzvláště vlády ČSSD ukázaly, že jsou realizátory stejné ideologie, jako ty jejích soupeřů. Při takovéto nerovnosti je pak absolutní lží tvrzení, že v naší zemi po listopadu 1989 byla, je, či někdy bude demokracie. Osobně si myslím, že tento sociální rozdíl už je tak příšerně velký, že ho lze změnit jen a pouze další, tentokrát skutečnou revolucí a ne tou „sametovou, čti, že dosavadní vládci se své moci sami vzdají. Kdo se chce o problematice dovědět více, nechť si přečte text na webu https://vasevec.info/komentare/zaklad-nasi-demokracie-hrstka-lidi-rozhoduje-o-vsem , kde je uvedena i zdrojová literatura. Ostatně soudím, že sionistický Izrael musí být zničen.

ČEŠI, TY SMĚJÍCÍ SE BESTIE…

…jak prý nás ohodnotil zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich, si budou dělat šoufky snad i na šibenici. Zpráva ze sportu. Domácí vyhráli v poměru 6 : 5, ovšem po započtení všech korespondenčních gólů  prohráli 6 : 7. „Virbl“. Ostatně soudím, že sionistický Izrael musí být zničen.

GLOBÁLNÍ HOLOCAUST

Jsem přesvědčen, že je nutné mezinárodní právo doplnit o nový trestný čin. Tím je globální genocida čili holocaust. Za první jeho kauzu vydávám epidemii zvanou Covid -19. Definitivně mě o tom přesvědčilo nedávné hlasování v Evropském parlamentu o odtajnění smluv mezi Komisí EU a firmou Pfizer. EP návrh zamítl v poměru 349, 254, 17. Vůbec nechápu, že ve společenství, které se vydává za demokratické je možné před veřejností utajovat cokoliv, nadtož fakta o jevu souvisejícího s životy všech lidí na planetě. Každý, kdo takovou politiku uskutečňuje, obhajuje, podporuje a obecně prosazuje, je ve skutečnosti trestuhodným zločincem, jelikož se podílí na realizaci nadvlády zločineckého uskupení, které dokonce samo sebe vydává za jakousi globální elitu. Ono totiž už to označování vládců za elitu je jedním z nesporných znaků zločinu, který se zove fašismus. Jestliže mezinárodní instituce, jejichž výsostným představitelem je pořád ještě OSN neprosadí do mezinárodního práva epidemii Covid-19 za globální holocaust, pak by to měly alespoň provést jednotlivé státy. Ostatně soudím, že sionistický Izrael musí být zničen.