VYTVOŘENÍ MONOPOLU NA VLÁDNUTÍ

Po zániku SSSR se začal na Západě z bývalého, pro občana přívětivého demokratického kapitalismu, vytvářet nový společensko-politický režim. Jeho základním znakem je, že z předešlých soupeřících systémů převzal to negativní z obou. V oblasti politiky tak dospěl až do stavu monopolizace vládnutí. Více o tom na webu https://casopisargument.cz/58495 , který tímto doporučuji k přečtení. Ostatně soudím, že sionistický Izrael musí být zničen.

KDO TO VŮBEC JE TEN AFROAMERIČAN?

Nevím, kdo vymyslel pro Araby pojem Afroasiat, zda nějaký křížovkář, jazykovědec, či jiný chytrolín. Ovšem celkem jsem srozuměn, že za taková etnika jsou považování Arabové. Ovšem naprosto nechápu pojem Afroameričan. Copak Egypťan, Berber, či Maročan jsou Afroameričané?! V té souvislosti považuji za jediný srozumitelný pojem slovo Negr, a žádné jiné. Ostatně soudím, že sionistický Izrael musí být zničen.

NEJODPORNĚJŠÍ STÁTNÍK TOHOTO STOLETÍ – ZATÍM

Pokud by se někdo snažil vést žebříček nejodpudivějších státníků Západu za toto století, tak by podle mého soudu jasně vedl Boris Johnson. Hekatomby mrtvol Ukrajinců jsou toho nejsilnějším důkazem, ale nikoliv jediným. Podraz vůči Tereze Mayové, jednom z nejslušnějších premiérů Británie s celým tím divadlem kolem brexitu je příkladem dalším. A ta drzá obluda se opět pomalu snaží převrátit kabát a dokonce začíná veřejně hovořit o míru na Ukrajině. Míru který skoro před třemi lety znemožnil, svině. Ostatně soudím, že sionistický Izrael musí být zničen.

TAK, A MŮŽE TO KONEČNĚ ZAČÍT. VŠE UŽ JE PŘIPRAVENO.

     ČLR, KLDR a Írán veřejně prohlásily, že v případě konfliktu se vojensky postaví na stranu Ruska. Tyto země nesporně tvoří na současné planetě nejsilnější vojenské uskupení. Takže silácké bušení do hrudí gaučových válečníků NATO na nedávném jubilejním potlachu dostalo až příliš jasnou odpověď. Takže… Ostatně soudím, že sionistický Izrael musí být zničen.

VZPOMÍNKA NA JEDEN HNUS

Po tak zvané druhé světové válce se do ČS dostával s humanitární pomocí podivný prášek, který po rozpuštění ve vodě vytvořil světle fialový šumivý nápoj nevalné chuti. Ten dostal od lidu pojmenování „fialový hnus“. Ovšem nebyl zase tak příšerný a už vůbec ne odpudivý, jako je vládnutí viceprezidenta Ukrajiny Petra Fialy. Takže si myslím, že když už, tak říkejme „Fialovský hnus“ a ne fialový hnus, protože tím ten dávný prášek příliš urážíme. Ostatně soudím, že sionistický Izrael musí být zničen.

VLÁDYCHTIVCI

Nejnebezpečnější vrstvou v každé společnosti jsou vládychtivci. Lidé toužící po moci, po nadvládě. V současném stavu planetizace člověka je pak absolutně nejnebezpečnější vrstvou sociální vrstva vládychtivých oligarchů, kteří na své vládnutí mají dostatečné prostředky. Nebudu to příliš rozvádět, ale tvrdím, že každý obyvatel této planety musí příslušníky této vrstvy, ať už jde o Gatese, Schwaba, Sorose a mnohé další, především pak rodinné klany Rockefellerů, Rothschildů a jejich kolegů, považovat za svého osobního nepřítele. Pro přežití lidstva je naprosto bezpodmínečné všechny tyto antilidské bestie pozabíjet. Tečka. Buďto popravit za jejich trestné činy, nebo v rámci všesvětové revoluce zlikvidovat. Ostatně soudím, že sionistický Izrael musí být zničen.

ORBÁN

Bránit, ba dokonce zakazovat komukoliv aktivitu v prosazování míru je v mých očích nejtěžším zločinem proti lidskosti. V současném stavu věci dokonce daleko přesahujícím holocaust. Kdo s tímto názorem nesouhlasí, buď je zrovna takový zločinec, nebo klientem blázince. Ostatně soudím, že sionistický Izrael musí být zničen.

VIVAT KELLER

Dneska mě přesvědčil, že je opravdovým znalcem dějin politiky a nejen výborným sociologem. Kdopak by si ještě dneska vzpomněl na teorii konvergence, jejímž vrcholným plodem bylo takové zmírňování napětí v době studené války, které by nakonec sblížilo oba systémy natolik, že by mohly nejen vedle sebe existovat, ale dokonce kooperovat, až snad do úplného prolnutí. Tato naivní idea zahájená už v polovině padesátých let, vrcholící na začátku sedmdesátých let minulého století samozřejmě neprokázala svou životnost. Keller ovšem na ni nezapomněl a dneska na webu https://casopisargument.cz/58295 ji zironizoval, cituji: „Podle teorie konvergence z 60. let 20. století mělo v budoucnu dojít k propojení vitálních prvků kapitalismu a socialismu. Protagonisté teorie konvergence měli málo fantazie. Ani ve snu je nenapadlo, že pád protivníka povede vítěze k tomu, aby zkombinoval nejodpudivější prvky obou systémů.“ Konec citace. Vřele doporučuji přečíst si celý jeho logicky strukturovaný text. Ostatně soudím, že sionistický Izrael musí být zničen.

OD NOSTALGIE K POHRDÁNÍ BEZ EMOCÍ

Na státní svátek pátého července jsem se díval na hromadná cvičení 17. všesokolského sletu na stadionu Edenu. Z nostalgie jsem po mnoha letech zasednul na celé dvě hodiny před monitor s programem ČT. To proto, že jsem sám kdysi cvičil na jedenáctém všesokolském sletu v roce 1948, na Strahovském stadionu, kdysi největším v Evropě. Bylo to pár měsíců před tím, než obec sokolská byla zrušena. Viděl jsem tedy předevčírem skomírající svět, který byl kdysi plný cti, patriotismu a naděje, která ve mě zůstává. Jenže pak jsem našel citát Ladislava Vrábla, který charakterizoval současné Česko, cituji: „Levná námezdní síla globalistů v rozkradené zemi bez názoru a bez hrdosti na tradici. V hadrech uklízečky ukradených v Polsku. Tak má vypadat současný obraz fialového Českoukrajinska na cestě do války. … pardon, na olympiádu“. Konec citace. Ostatně soudím, že sionistický Izrael musí být zničen.

NĚKOLIK CITÁTŮ A NAKONEC OTÁZKA

     „RUŠTÍ SPORTOVCI NA OLYMPIÁDU NEPATŘÍ, NEMĚLO BY JIM VŮBEC BÝT DOVOLENO SOUPEŘIT SE SPORTOVCI Z CIVILIZOVANÉHO SVĚTA. RUS JE RUS A JE JEDNO, ZDA JE VOJÁK, SPORTOVEC ČI DÍTĚ ŠKOLOU POVINNÉ.“

„SANKCE PROTI RUSKU MUSÍME JEŠTĚ ZPŘÍSNIT.“

„JSME VE VÁLCE A OBĚTI K VÁLCE PATŘÍ, V PRVÉ ŘADĚ MUSÍME ZLIKVIDOVAT RUSKO, AŽ POTÉ SE MŮŽEME ZAČÍT VĚNOVAT PROBLÉMŮM V ČR.“

„JSEM NAPROSTO PŘESVĚDČENÝ, ŽE ODCHODY DO PENZE V ŠEDESÁTI OSMI LETECH ČI VÍCE BUDOU PRO STÁTNÍ KASU VELKÝM PŘÍNOSEM.“

„ANO, MÁM V PLÁNU NAVŠTÍVIT NEJBLIŽŠÍ SUMMIT NATO. SOUČASNÝ VELITEL STOLTENBERG BY MĚL BÝT PODLE MÉHO NÁZORU NAHRAZEN NĚKÝM ROZHODNĚJŠÍM. NA JEHO MÍSTĚ BYCH RÁD VIDĚL ŽENU Z VÝCHODNÍ EVROPY. PANÍ MINISTRYNĚ ČERNOCHOVÁ JE JISTĚ VHODNÝM KANDIDÁTEM. MÁ PŘEDPOKLADY K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ VOJENSKOU CESTOU, NIKOLIV K DIPLOMATICKÝM JEDNÁNÍM, KTERÁ NEVEDOU K NIČEMU.“

Kohokoliv, kdo souhlasí s těmito sviňárnami je nutné postavit před soud za vlastizradu a jelikož je jejich autorem agent IQ 107, alias Pávek, pak za velezradu. Je někdo proti? Ostatně soudím, že sionistický Izrael musí být zničen.