ZELENÝ KHMÉRISMUS.

Pan šéfredaktor elektronického magazínu Neviditelný pes mně včera, v reakci na můj názor o strachu Zápaďanů požádal, abych mu laskavě řekl co je to ta globální spravedlnost. Nemám ve zvyku odpovídat na provokativní dotazy, ale tento problém považuji již celá léta za natolik zásadní pro další existenci lidstva, že svou představu si troufám kdykoliv vyjádřit. Právě nedávno média prezentovala výsledky výpočtu ekologické stopy obyvatel ČR. Z ní vyplynulo, že kdyby všichni lidé světa chtěli mít náš životní standard, potřebovali by k tomu dvě a půl zeměkoule. Není třeba příliš složitých úvah, abychom dospěli k závěru, že pro současné hýření ve stylu Abendlanďanů by současné lidstvo muselo obývat asi tak pět planet o rozloze Země. Nehodlám diskutovat s lidmi typu Brzezinského, který již desetiletí mimo jiné drze tvrdí, že Číňané nemají nárok na naši životní úroveň jednoduše proto, že je jich přece hodně. Takovým lidem jen připomínám, že kdyby Čínský císař kdysi vědomým zákazem stavby velkých lodí nezastavil námořní výboje své země, tak dneska bílá rasa určitě neokupovala nejen Austrálii, ale ani Ameriku. Problém nadbytečné spotřeby Abendlanďanů má zhruba tři řešení. První vyplývá z úvah zastánců střetu civilizací a obhájců národních zájmů USA, jež může skončit jen radikálním snížením počtu obyvatel naší planety. Bohužel čím nastoupí později, tím bude drastičtější. Druhým řešením je ještě ráznější redukce konzumní spotřeby všech obyvatel Severu a nejen Abendlanďanů, ať již dobrovolná, nebo Jihem vynucená. Třetím je pak jakýsi novodobý khmérismus. Lidem se podaří naplnit dosavadní evoluční trend na planetě a sami ze sebe genetickými změnami vyvinou podstatně dokonalejší druh vědomé bytosti. Ta pro záchranu nutného množství divočiny na Zemi nás ostatní deportuje do obrovských megasídel, kde naplní naše základní potřeby a nechá žít asi tak, jako my dneska necháváme žít delfíny, gorily a podobné. Sám pro sebe jsem si tento směr vývoje pracovně pojmenoval jako zelený khmérismus. Globální spravedlností může být jak druhý, tak třetí způsob řešení současného problému života na planetě Zemi. První způsob – genocida lidstva pod vedením Abendlanďanů ale spravedlností v žádném případě být nemůže.

HLUBINNÝ STRACH ABENDLANĎANŮ

Někteří příslušníci Západu – civilizace, která:

– po genocidě původních obyvatel dodnes okupuje celý jejich kontinent,

– dvě století decimovala populaci jiného kontinentu, jejíž příslušníky zotročila a donutila pracovat jen pro své bohatnutí,

– půl tisíciletí loupeživě drancovala přírodní bohatství na všech územích zeměkoule,

– v hospodářských vztazích mezi národy prosadila svobodný trh, čili ekonomickou diktaturu nejbohatších,

– takto zkoncentrované bohatství celého světa již nejméně sto let promrhává natolik hýřivým způsobem, že ohrožují sám život na celé planetě,

– do dnešních dnů obrovskou vojenskou nadvládou tyranizuje kdekoliv na světě každého, kdo se z jejího područí chce osvobodit,

předvádí v současnosti, s typickou nabubřelostí světapánů, cynicky drzou kritiku jiné civilizace. Ta na první pohled nastoupila na cestu kopírující zvrácenosti Západu. Hlubinnou pravdou ale je, že ve snaze o sebezáchovu se konečně po pěti tisíci letech své vědomé a záměrné nevýbojnosti rozhodla vyrazit zničující meč modernizace západní civilizaci, která jej pouze zneužívala ke svému prospěchu na úkor všeho stvoření, dokonce nejen lidského.

Demonstrace Abendlanďanů za svobodu Tibetu jsou pokryteckým projevem strachu všech zločinců, tušících že přišel čas nápravy. V provedení nových Evropanů v ČR pak ubožáckou vírou, že svým služebníčkováním tisíciletým zotročovatelům světa oddálí realizaci globální spravedlnosti.