BLOGER OSTRAVAK U BOBOŠÍKOVÉ V SERIÁLU „ABY BYLO JASNO“

Několikanásobný bloger roku, pan Ladislav Větvička, cestovatel a mnohonásobně jinak činný člověk byl pozván nedávno paní Bobošíkovou do jejího pořadu „Aby bylo jasno“. Sledoval jsem ho sice jedním uchem, kterým jsem čekal na nějakou myšlenku, kterou jsem ještě neslyšel. Žádná taková se bohužel nevyskytla. Přesto se dneska zmíním o jedné, která byla vlastně první, jež vyšla z úst pana Větvičky. Rusko a Putin prý svou vojenskou intervencí na Ukrajině ztratili kredit. Slyšel jsem ten názor od mnohem politicky vzdělanějších lidí a je v mých očích prapodivně „Zápaďácký“. Kdybych mohl, zeptal, bych se pana Vodičky asi následovné. A co si Rusko za ten Váš kredit vlastně koupilo, třeba za posledních osm let?!! Nepřetržité provokování ze strany Ukrajinských mocipánů, mnohokrát zesílené sankce od „Deep State“ USA, nikdy nerealizované nekonečné sliby pohlavárů EU a neustálé přibližování vojenských základen NATO ke svým hranicím!!? Na takový kredit se Rusko mělo už dávno vy…, však víte všichni co. Podle mě nemělo čekat po Majdanu víc jak tři roky a mělo udělat už tehdy to, co se rozhodlo učinit nyní. Tečka.

K tomu pouze přidávám jednu mou dávnou myšlenku. Když armáda SSSR v prosinci 1979 vstoupila na území Afghánistánu, fascinoval mě tehdejší chorál přemýšlivců Zápaďácké levice. Zněl úplně stejně jako ten současný o Rusku. Sovětská vláda prý ztratila kredit mírové supervelmoci. Tehdy ho ztratila mnohem víc než Ruská vláda dneska. Sověti totiž znali příklady z dějin a měli vědět, že jejich intervence je marná a proto zbytečná. Rusové dneska ovšem byli do situace doslova dotlačeni. Kladl jsem si tehdy i dneska stejnou otázku. Před kým to vlastně ztratili Sověti a dneska Rusko kredit?!! Před USA a jí znásilňovaným Západním myšlením? Vždyť si jenom těžce dokážu vybavit některého prezidenta USA, který by za studené války nevedl někde horkou válku. A v této záslužné činnosti prezidenti, kteří po rozpadu SSSR stáli v čele Unie, zase zdárně pokračují. Takže o jaký kredit, a v čích očích? Možná tak u několika vyznavačů antirusismu, kteří tím příliš chabě omlouvají svou konverzi k tomuto novému nacismu šířícímu se Západem.

NOVÁ ALIANCE, KTEROU JSEM SI POJMENOVAL ZKRATKOU SSSA

Spektákl pro světovou veřejnost „věřících“ zahájili minstři obrany a zahraničí USA svou nedělní (24.4.) návštěvou Kyjeva. Jak se tam pochlubili, mohli to udělat proto a jen proto, že pomoc Západu odvážně bojující Ukrajině byla tak úspěšná, že Ruská armáda musela, jak spráskaný pes odtáhnout od Kyjeva, který měla víc jak měsíc v obklíčení. Možná, že jsou skutečně tak prostodušší, aby byli přesvědčeni o pravdivosti svého tvrzení. Ovšem jsem si jist, že skuteční stratégové v Pentagonu už tak naivní nejsou.

Svět očekával, jaké výsledky přinese tato mise. Nečekal dlouho. Po návratu do USA je vyhlásil ministr obrany. USA se rozhodla omezit ruské vojenské schopnosti a snížit jeho útočný potenciál tak, aby bylo Rusku zásadně znemožněno ohrožování jeho sousedů. Unie za tím účelem sjednotí úsilí svých spojenců. Ministři přislíbili Zelenskému a jeho suitě při uvedeném jednání další a nepřetržité obrovské dodávky zbraní, neustálou součinnost a jednou měsíčně aktualizování další spolupráce. Leč ani jednoho svého vojáka.

Oficiálně tak byla vyhlášeno strategie, která na první pohled má Putinovi dokázat, že jeho záměr přinesl právě opačný výsledek. Konkrétně vyjádřeno. Speciální operace Ruské armády na Ukrajině měla zajistit, aby základny NATO nebyly umístěny u hranic Ruska. Ovšem země EU a NATO, čti „Spojeneckého Západu“, se díky Putinově zhůvěřilosti semkly natolik, že Rusko bude muset nejen základny NATO strpět, ale bude zdecimováno tak důkladně, že nebude už hrát ve světě roli vojenské supervelmoci.

Američané se rozhodli vytvořit globální koalici pro totální porážku Ruska tak, aby přestalo sehrávat v Evropě, a i ve světě samostatnou roli vojenské velmoci. Napsal pan Jiří Vyvadil. Proto se bezprostředně po oficiálním vyhlášení Americké strategie sešli na letecké základně v Německém Ramsteinu, kde jsou mimochodem jaderné zbraně USA, vojenští zástupci čtyřicet států, aby se dohodli na konkrétních krocích k zajištění stěžejního cíle Amerických zájmů v Evropě. Ten se dá vyjádřit slovy, opět cituji Vyvadila: „Oslabení Ruska má být natolik silné, že Rusko již v dohledné době nesmí sehrávat vážnou roli ve vojenské oblasti v geografickém euroatlantickém prostoru“.

Tento cíl je iluzorní na první pohled. V současné válce se totiž zatím na obou stranách spotřebovávají arzenály, které by se stejně v moderní válce už neuplatnily. Takže se fakticky jen vytváří prostor k tomu, aby státy, které ochotně distribuují zbraně Ukrajině, nakupovaly za nekřesťanské peníze modernější zbraně u zbrojařů USA, kteří se tetelí štěstím. Za druhé. Rusko ještě na Ukrajině prakticky nepoužilo nic ze svého nejmodernějšího arzenálu, nemluvě o tom jaderném. A za třetí. I kdyby NATO u hranic Ruska vybudovalo několik desítek základen, Rusko si je do té doby stačí zaměřit a následně kdykoliv v jediném dnu, ba hodině je všechny zničit, aniž použijí svůj jaderný arzenál. Jsem si navíc naprosto jistý, že vládci USA by takto Evropským postiženým opět poskytly pouze a jen své nové zbraně, ale do bojů by své jednotky neposlali, aby nerozpoutali globální jaderný konflikt.

Takže Američanům se zatím účinně daří klamat své „spojence“, viz veletoče kancléře Scholze, že ti jsou ochotni spáchat i sebevraždu. V Evropě je totiž absolutní nedostatek politiků schopných nést samostatnou odpovědnost nejen za kontinent, či EU, ale i jen za kterýkoliv jednotlivý stát. Američanům se pouze povedlo z Evropy vytvořit Svazek snaživých slouhů Ameriky, tedy onu alianci se zkratkou SSSA.

Pro úplnost poznamenávám, že v tomto text beru na zřetel jen a jenom vojenské souvislosti, že se tedy nesnažím posuzovat válku ekonomickou, informační, a „kybernetickou“. O nich stejně na světě nikdo nemá, ba ani nebude mít dostatek informací, protože kreativita obou stran zde poskytuje obrovské množství taktických až strategických rozhodnutí. Takže uvidíme, řekl slepý a šel si koupit lístek do kina, jak jsem říkával ve svém dětství.

CIZÍ MYŠLENKY, KTERÉ MĚ ZAUJALY:

Netyranizujme lidi přehnanou mravností světců, nebo dokonce andělů a jiných nadpřirozených bytostí. Benjamin KURAS

Je čas, aby se NATO zamyslelo, kdo další ohrožuje bezpečnost Ruska. Jakov KEDMI

Současná propaganda by nebyla tak nebezpečná, kdyby alespoň politici pracovali s relevantními, a ne emotivními informacemi. Petr HAMPL

Fakta jsou objektivně existující věci a pravda vztahy mezi nimi a zákony kterými se řídí. MAO CE-TUNG

U podniků v cizím vlastnictví není záruka, že jejich rozhodnutí budou ku prospěchu maďarské ekonomiky. Viktor ORBÁN

JEDNOU VĚTOU

Od dětství jsem byl přesvědčen, že největším nepřítelem Slovanů jsou Germáni, až na stará kolena jsem přišel nato, že jsou jimi Anglosasové, nepřátelé všeho člověčenstva.

Když bidenatějící Zeman řekl, že na Ukrajině se bojuje za naši svobodu, ani netušil, že má pravdu, jenže za ni nebojují Ukrajinci, jak si myslí, leč Rusové.

Na válčení doplácí nejvíc Ukrajina a Rusko. Proto si všichni ze starého Západu potají radostně mnou ruce.

Výsledek ekonomické války nelze předvídat, protože ani nelze předpovídat všechny nápady bojujících stran, nadtož věřit ekonomickým prorokům.

Majitel FB se dopustil zločinu šíření a propagace násilí, ovšem jenom proti Rusku, což je dneska celoevropskou povinností, takže jde o svatou povinnost.

Za války každý lže – módně řečeno dezinformuje, takže pravdu bude mít až vítěz.

Potomci hitlerovců „chodili kanálama“. Ovšem jejich vnuci už vévodí v evropské politice, čehož je Scholz zářným příkladem.

Za minulého režimu se psalo o míru a mírovém hnutí denně, zatímco nyní jen o válce, protože na míru se nedá vydělávat.

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE OČIMA TECHNIKA.

Selský rozum každého technika pracujícího v produkčním sektoru průmyslu, tím spíše jako já v těžbě surovin, či jejich zpracování říká asi následující. Všechny současné snahy o nahrazení uhlí, plynu a ropy větrnými a solárními zdroji jsou předčasné. Snad skutečně v dohledné budoucnosti už budou schopné zajistit dostatečnou energetickou jistotu pro spotřebu energie občanského sektoru. Ovšem ještě dlouhé desítky let jsou naprosto nesmyslně pokládány za zdroje dostačující pro průmyslovou produkci. Průmysl, zejména těžby surovin a jejich primárního zpracování je totiž energeticky vysoce náročný, a ještě dlouho bude. I zpracovatelský a průmysl výroby spotřebního zboží má, díky robotizaci, spíše rostoucí trend ve spotřebě energií. Navíc prozatímní technologie výroby zařízení solárních a větrných elektráren potřebují velmi vzácné suroviny, takže je sporné, zda mají uhlíkovou stopu opravňující jejich výrobu s ohledem na cíl, který mají zajišťovat. Tím víc to platí pro elektromobily a částečně i pro pasivní domy, hlavně ty s klimatizací. Až pokročí nanotechnologie a „organická“ výroba spotřebního zboží, zásadně se sníží energetická náročnost na získávání surovin pro veškerou budoucí výrobu, pak snad dojde postupně k opouštění fosilních zdrojů energie.

KOHO PAK TO MÁME DNESKA V ČELE VLÁDY?!!

Premiér Fiala patří mezi figurky, které nedokázali unést svůj úspěch. Lidově řečeno vlezlo mu to premiérování na mozek. Velice rychle se adaptoval na všeználka, a především hlasatele jediné pravdy. V posledních měsících se mi zdá, že chce být navíc největším vojevůdcem v českých dějinách. Při jeho vzdělání by ale měl vědět, že je pouhým maňáskem navléknutým na ruce opravdového hráče. Pokud to ví, tak se dopouští vlastizrady, když naši zem žene do ozbrojeného konfliktu a dlouhodobé války ekonomické, což oboje přináší řadovým občanům jen utrpení, snížení životního standardu a brání jim žít šťastně. Pokud si není vědom toho, že je loutkou a doslova zneužívaným psíkem, pak je to ještě horší, protože mu nikdy rozum nenapoví, že by ve své zločinné činnosti měl skončit. Ba ani se v něm neprobudí pud sebezáchovy. Werich měl sice kus pravdy, když říkal, že největším nebezpečím pro společnost je pracovitý blbec, ale daleko větším nebezpečím dneska pro nás všechny je ideologicky zaslepený, ambicemi zotročený, povýšenecký intelektuál. Pokud je loutkou, kterou konkrétně ovládá sudetoněmecký spolek, pak jde jednoznačně o šiřitele nacismu v naší zemi ba i v Evropě, což už není jenom vlastizrada, leč zločin proti lidskosti.

EVROPA PROPÁSLA JEDINEČNOU MOŽNOST OSVOBODIT SE Z DIKTATURY USA.

Bylo nejméně osm let v prvořadém zájmu Evropy, aby dotlačila Ukrajinu a v poslední době především Zelenského, který to měl ve svém programu, k co nejrychlejšímu jednání o příměří se separatistickými republikami, když jim jeden z jeho předchůdců, navíc pouze prozatímní prezident vyhlásil válku. Udělat všechno k co nejrychlejšímu příměří po zahájení vojenské intervence Ruska pak bylo pro Evropu, především pak EU doslova povinností. Zavazovala ji k tomu hlavní zásada mezinárodních pravidel pro řešení konfliktů, ba i první článek paktu NATO.

Místo toho debilně, protože bezvýchodně podporovala a stále intenzivněji podporuje vládnoucí kliku Ukrajiny, jež je prokazatelně pod diktátem fanatických nacionalistů, které Rusko oprávněně hodnotí jako nacisty.

Dodávky dalších a dalších zbraní na Ukrajinu, aby ta válčila co nejdéle a zemřelo tak co nejvíce Ukrajinců s přesvědčením sobě vlastním považuji za válečný zločin. Rusko, které vojenskou intervenci začalo bude muset před světem obhájit důvody, které ho k tomu vedly. Ovšem všichni, kdo podporují zoufalý a předem ztracený odpor Ukrajinců, své chování nikdy nemohou obhájit, protože jsou pro celou Ukrajinu sebevražedné. Rusko chce vymýtit v Ukrajině pouze nacismus, ovšem Evropa, která v této věci se stala výkonným otrokem mocnářů USA dělá všechno pro konečnou likvidaci celé Ukrajiny.

Nedivím se, že se tak chová nový kancléř Německa, protože je to vnuk esesmanského důstojníka, nositele idejí rasismu toho nejhrubšího zrna. Ovšem proč zbytek Evropy? Copak raději propadne novému nacismu, jen aby se zalíbila potentátům USA, která po druhé světové válce přijala velkou část významných hitlerovců a přiživila tak ve své zemi tradiční rasismus a antisemitismus, ba vytvořila fundament neonacismu, který nyní nabírá podobu antirusismu.

Evropa propásla možná svou poslední šanci na svrchovanost. Dostala se tím doslova do otrockého podřízení USA. Jako taková se ale nebude podílet na tom, že ze současného konfliktu na Ukrajině nakonec budou nejvíc profitovat ČLR a USA. EU bude naopak mezi dlouhodobě trpícími.

KALENDÁŘ UDÁLOSTÍ VEDOUCÍCH K SOUČASNÉ SITUACI NA UKRAJINĚ

  1. 1. 2010 Prezident Viktor Juščenko ocenil Stepana Banderu titulem Hrdina Ukrajiny za „obranu národní ideje a boj za nezávislý ukrajinský stát“.
  2. 4. 2014 Prozatímní prezident Ukrajiny Oleksandr Turčynov vydal rozkaz k zahájení útoku na separatistické republiky.

Březen 2021. Zelenský vydal zákon o dobytí Krymu silou.

Konec roku 2021 a začátek roku 2022. Ukrajina začíná hromadit své síly na hranici separatistických republik.

  1. únor 2022 I podle pozorovatelů OBES začalo až třicetinásobně intenzivnější dělostřelecké ostřelování separatistických republik.
  2. únor Duma žádá svým usnesením prezidenta Putina, aby uznal nezávislost obou separatistických republik.
  3. únor Putin uznává samostatnost obou republik.

21. únor Putin podepisuje s těmito republikami smlouvu o přátelství a pomoci.

  1. únor Obě republiky o pomoc požádaly.
  2. únor Ruská armáda vstupuje na území obou republik.

24. únor Je zahájena „Speciální operace Ruské armády na Ukrajinském území.“

VLÁDA ČR STÁLE SILNĚJI INKLINUJE K NACISMU.

Nová iniciativa Fialovsko-Rakušanské mocenské skupiny nazvaná „Braňme Ukrajinu, braňme Česko“ vnímám jako druhou metodu její diktatury v informační části veřejného prostoru. Přiznávám, že jsem zatím nenašel argumenty pro své rozhodnutí, zda čin vlády považovat za dezinformační ofenzivou, či informační defenzivou. Jedno však vím jistě. Prvním činem vlády v problematice informací bylo v konečném stavu zablokování asi třiceti webů, které publikovaly i názory, které odporovaly tomu jedinému správnému, hlásanému dnešní politickou mocí našeho pidistátečku. Všeobecně se o této metodě vládního diktátu, který nemá oporu v zákonech, a je dokonce protiústavní hovoří jako o cenzuře. Nesdílím takové hodnocení. Jde o naprosto novou kvalitu informačního boje. V mých očích je to vraždění konkrétních osob v kyberprostoru, totální zabíjení lidí ve virtuální realitě, limitně se blížící až genocidě vybraných názorových skupin. Program „bránění“ je pak zaváděním metody brainwashingu, česky vymývání mozků, která zbavuje lidi nejen jejich názoru, ale dovede je zbavit i jejich vůle a vštípit jim naprosto cizí přesvědčení. Dokonale byla až k zázračnosti propracována na amerických zajatcích z Korejské války, kteří byli v Číně doslova „transmutováni“ tak, že po návratu do USA tam hlásali komunistickou ideologii. V mých očích ovšem je daleko největším zločinem proti lidskosti indoktrinace dětí. Je naprosto vyloučené, aby moc, která používá tuto metodu, byla považována za liberální ba i jen demokratickou. Hranice mezi liberalismem a ovlivňováním dětských mozků je naprosto nepřekročitelná. V podání naší vlády, šířící zběsilou nenávist vůči Rusku jde dokonce o projev toho druhu rasismu, který lze právem označit za antiruský nacismus, což je obdobou proklínaného antisemitismu. Vůbec ale za lidsky nejpříšernější považuji nabádání dětí k udávání kamarádů, učitelů, ba dokonce rodičů. To poslední jednoznačně odporuje našemu trestnímu zákoníku. Takové hnusné „obohacení“ hodnot Západu je pro mě dalším důkazem že degenerace Západu nemá hranic.

POTOPENÍ KŘIŽNÍKU MOSKVA

Tvrdím již mnoho let, že vývojem „chytrých“ raket začal nová éra válčení na moři. Lodě sebelépe vybavené obrannou elektronikou jsou pro ně velmi lehkým cílem. Jakákoliv loď včetně oněch letadlových kolosů se stávají zastaralým, a hlavně obrovsky nákladným zbraňovým systémem. V poslední době, kdy existují dokonce hypersonické rakety je loď pro boj naprosto zbytečná. Nedivím se Rusku, že svůj lodní průmysl specializovalo především na atomové ledoborce a udržuje jen flotilu atomových ponorek, které jsou přece jenom v současném válčení hůře identifikovatelným cílem.

V záplavě vojenské propagandy na obou stranách konfliktu Ukrajiny s RF jsem dneska objevil text na webu https://zvedavec.news/prispevky2022/04/9109-ku-krizniku-moskva.htm který sice má neznámého autora, ale právě proto je asi pravdě nejblíž. A ta je děsivá. Na potopení ruského křižníku se přímo podílela vojska NATO z několika zemí. Nebyl tedy zničen bojující stranou čili Ukrajinskou armádou, leč bezprostředním vstupem vojsk NATO do bojů na Ukrajině. Rusko tento akt proto správně označilo za oficiální začátek „Třetí světové války“. Já jenom doplňuji, že konkrétně její horké fáze. A přidávám, že Rusové nemají ve zvyku mluvit do větru. Lidstvo se proto má na co netěšit, myslím si.