O POLITICE ZÁPADU

Západ, především USA se neustále ohání tvrzením, že v mezinárodních vztazích prosazuje „pořádek založený na pravidlech“. Západ, a především EU zase tvrdí, že její zahraniční politika je „založena na hodnotách“. Nic proti tomu, jenže ani USA, ani EU jasně nedeklarovaly, ani pravidla, ani hodnoty. Což znamená, že je pro ně jediným a nejvyšším „pravidlem“ i „hodnotou“ nadvláda nad zbytkem světa sloužící jen jejich zájmům a především prospěchu.

O ANTISEMITISMU A SIONISMU

Ve svém posledním textu publikovaném pod titulkem Slovo sionismus zmizelo z veřejného prostoru jsem uvedl, že současné používání pojmu antisemitismus je zmatečné. Současné dění v Izraeli zmatenost až nesmyslnost tohoto pojmu obzvláště vyjevilo. Naprostá většina nezápadního světa svým odporem k Izraeli či podporou Palestiny se nemohou projevovat jako antisemité už jenom proto ne, že oni samotní mnohdy patří do rodiny etnik mluvících semitskými jazyky, jichž je na světě stokrát víc než Židů.

Vůbec poprvé slovo antisemitismus použil Židovský učenec Steinschneider při kritice rasisty Renana, který prosazoval nadřazenost Germánů nad Semity. Takže Moravský Žid ten pojem vytvořil ve správném kontextu. Ovšem termín antisemitismus byl pro politické účely poprvé použit někdy kolem roku 1880 německým propagandistou rasové nadřazenosti Germánů nad Židy. Kdyby to byl věci znalý odborník, tak by ho nemohl užít jen pro nadřazenost nad Židy. I když šlo o rasistický vztah k Židovství měl být pojmenován jinak. Skutečnost, že nějaký nedouk použije pro určitý jev nesprávný termín ještě neznamená, že ho má celý svět po něm opakovat. Vždyť to je z dnešního hlediska fakticky dezinformace a jeho šíření pak hoaxem.

Hitlerovci při tom ale byli skuteční antisemité, jenže nejen to, byli rovněž antislované, antičernoši a vlastně rasisty vůči všem neárijcům na planetě.

V každém etniku, nadtož v národě se vyskytuje nepočetná část mocichtivých jedinců, v některých dokonce světovládných. Tak tomu bylo od samého počátku i mezi Židy. Jejich ideologie, nazvěme ji judaistická věrouka, totiž může být vykládána i světovládně. Z takového podhoubí vyrostl v Evropě již v devatenáctém století politický sionismus. Šlo o hnutí, jehož cílem byl návrat do své pravlasti. Ovšem v podtextu tohoto hnutí byla od počátku mocichtivost, až světovláda. Logicky proto vybudil negativní reakci okolního světa, ale dokonce i mezi Židovskými teologickými učenci.

A právě v té etapě vývoje došlo k zásadnímu pojmovému matení. Odpor vůči sionistům někteří rasisté v Evropě zaměnili za odpor k Židům, judaismu a ke všemu židovskému. Zavinila to asi tisíciletá nenávist katolické církve k Židům. Toho nakonec skvěle využili sionisté, především po druhé světové válce. Zločin holocaustu ztotožnili s pojmem antisemitismus a postarali se o to, aby byl považován za největší zločin v dějinách lidstva. Od té doby jakákoliv kritika judaismu, Židů, židovství a později i státu Izrael byla prohlášena za antisemitismus čili nejhnusnější přečin proti lidskosti. Nálepkou antisemity byl pak dehonestován každý kritik sionismu, a především státu Izrael, čímž byl fakticky vyloučen ze slušné společnosti.

Poválečná politická praxe navíc vykrystalizovala Sionisty, tentokrát už s velkým S, což jsou nežidovští občané a přívrženci státu, který nazvali Izrael, čímž zneuctili to starobylé hebrejské slovo.  Zneuctili? Spíše se dopustili další dezinformace. Sionistů nežidovského původu je daleko víc než všech Židů na planetě. A tak dneska v samotném Izraeli žije určitě víc těch, kteří nejsou „potomky praotce Abraháma“.

Pokud pojmu antisemitismus využili Sionisté především k politickému boji se všemi svými odpůrci, ba dokonce tím termínem označují každého jejich kritika za popírače holocaustu, či v současnosti dokonce osobu s nechutí odporovat zlu, pak už jde jednoznačně o podvodné chování Sionistů. Jsem toho názoru, že je načase vrátit slovu antisemitismus jeho původní význam, a nepapouškovat neznalost rasistického propagandisty.

Bylo-li od samého počátku pojetí antisemitismu fakticky dezinformací a jeho šíření hoaxem, pak jeho zneužití Sionisty k politickému boji už je projevem jejich hybridní války s všelidskou společností. Což se v současnosti projevuje v boji Izraele vůči svému okolí a Sionistů USA (Západu) vůči celému světu. Závěrem si dovolují tvrdit, že právě Sionisté jsou ti nejzavilejší antisemité, ať už jsou Židy či jiného etnického původu. Hlavním závěrem ovšem je, že kritici Židů, Judaismu či židovství nejsou antisemité a kritici Izraele už vůbec nejsou antisemité, ale antisionisté, což je velice významný rozdíl.

O PŘÍMĚŘÍ V UKRAJINSKÉM KONFLIKTU

Západ, především USA stále více naléhá na Zelenskyho, aby začal jednat o nějaké formě zastavení bojů. Nejde o nic jiného než o další fázi získání času typu Minské dohody. Pro Rusko je ale možná jenom jedna cesta k míru, bezpodmínečná kapitulace Ukrajiny a fakticky i NATO, čti, z hlediska Ruska kolektivního Západu. Takže se bude bojovat dál. Rusko skutečně stojí osamoceno v boji za nový svět bez nadvlády nějakého hegemona. Sice má na své straně sympatizantů víc než jeho protivníci, ale jak už to bývá, pokud prohraje, bude to vypadat jinak.  Rusku jde teď skutečně o existenci a Západu bohužel o dosavadní bohatý život parazita na těle zbytku světa. Takže fakticky také o současnou podobu existence. Troufám si předpokládat, že ten boj bude trvat dlouho a konflikt ve formě speciální operace na Ukrajině začal jako rozcvička, aby se postupně rozrostl na tréninek. Do opravdové války se ale zatím nikomu nechce.

LÍP BYCH TO NENAPSAL

Což představuje důvod, proč si sem vyvěšuji celý text Zdeňka Bálka. Jsem totiž přesvědčen, že jen Rusko může lidstvo zachránit před depopulací chystanou Západem a kasárenským komunismem připravovaným v ČLR. Takže tady je Bálkův krátký, leč výživný text:

ČEMU ČELÍ SOUČASNÉ RUSKO?

I když si to jen málokdo uvědomuje, budoucnost našeho světa v tuto chvíli závisí jen a jen na tom, jestli to Rusové zvládnou nebo ne! Jestli zvládnou ten podstrčený konflikt na Ukrajině nebo se jeho následkem jako země rozpadnou! Tam se dnes odehrává základní pilíř přeměny našeho současného světa!  Pjakin nepřehání, protože od toho závisí a na to navazuje chování dalších a dalších, bývalých, koloniálních zemí amerického Deep State. Všichni to teď pozorně sledují!

Proti Rusům byl nasazen veškerý zbrojní a průmyslový, zdrojový potenciál 51 zemí toho nejvyspělejšího západu, byly nasazeny veškeré ekonomické a finanční blokace! Původní předpoklad byl, že žádná země takovýto gigantický tlak nemůže ustát. A ono to Rusko pořád stojí,

Putin nepadl, Rusko nepadlo pod tlakem masivních sociálních bouří, nebylo rozparcelováno na desítky proamerických, neživotaschopných gubernií! Rusko pořád stojí! Rusko nemá žádné poctivé a spolehlivé spojence,

Čína je jen taktik, který se do toho konfliktu na Ukrajině nikdy neponořil tak, aby poškodil své vlastní zájmy, Severní Korea sice mohla dodat své zásoby 155 mm munice, ale mohlo to nějak výrazně změnit průběh toho konfliktu?

Ne, nemohlo! Rusové dnes opět stojí sami! Nestojí jen proti té válečné a ekonomické mašinérii tzv. západu, ale stojí zároveň i proti té jeho ideologii, která má v plánu 80% světové populace vymazat s povrchu zemského a zbytek podřídit totálnímu, genetickému a digitálnímu otroctví.

To jsou procesy desítky let rozplánované a detailně připravené, před kterými není pro současné lidstvo úniku! Přestaňte plivat na Rusy, oni jsou dnes jedinou hrází, která může tento proces zastavit! Žádného jiného spojence dnes nikde jinde ve světě nenajdete!

zdeněk bálek 26.11.23 https://www.czechfreepress.info/zdenek-balek/cemu-celi-soucasne-rusko.html

TO BYL OPRAVDOVÝ VOJÁK

Dne 25. listopadu 1895 se narodil v Hroznatíně na Vysočině Ludvík v rodině Svobodů. Prošel peklem první světové války, a stal se profesionálním vojákem v nově zrozené republice. Před Hitlerovskou okupací utekl do Sovětského svazu, aby se do země vrátil jako velitel Prvního československého armádního sboru bojujícího ve formacích Rudé armády. Takže to byl voják se zkušenostmi z obou světových válek. Ne jako agent IG107, který se náhodou nachomýtl v jedné akci vojsk OSN, či koho.

V roce 1968 se stal prezidentem Československa. A v srpnu téhož roku se projevil jako vlastenec toho nejvyššího kalibru. Ať je navěky v našem národě pamatován.

Ve srovnání s ním je P.P.P.P. doslova mrvou, lidově hnojem, charakterem i vojáctvím.

 

PRAVDA SOUČASNÉ DĚJINNÉ ETAPY

Všude, kde vyhrává kapitál, prohrává minimálně rozum, slušné vztahy mezi lidmi, životné prostředí a především mír. To proto, že v této éře lidských dějin kapitál už bojuje za své holé přežití. Chová se při tom podle idiotské zásady starověkého Říma „si vis pacem para bellum“. Samozřejmě, že nikdo nepřizná, že chce válu, ale při tom se na ni připravuje. Tak zběsile, že nemá na penze pro přestárlé, zdravotnictví, školství pro všechny a výpomoc chudým. Při současné technologické vyspělosti bychom ale mohli mít nejen na komfortní zajištění vyjmenovaných společnostních potřeb, ale už bychom dneska mohli pracovat jen čtyři, možná tři dny v týdnu. Řečeno jinými slovy, kapitalistický systém nás všechny okrádá v zájmu jakési iluzorní představy o své sebezáchově.  Přesněji řečeno. Vrstvička super bohatců ve své nezvládnutelné, čti chorobně chamtivosti raději zničí všechny pozemšťany než by si její příslušníci, alespoň ti nejvlivnější, tedy banksteři, přiznali svou nemoc a podrobili se léčbě.

BÝVALÝ AGENT IQ107 PÁVEK PEČLIVĚ PLNÍ SVÉ ÚKOLY

V titulku jmenovaný se již transformoval na P.P.P.P. , čti agenta všech těch, kdo ho prosadili do současného postavení. Před několika dny se opět otřel o Rusko, což má v popisu práce plynoucí z jeho ideového přerodu. Prohlásil, že Rusko je hlavním nepřítelem Evropy, Západu a tím samozřejmě naší země. Holt tomu manekýnu nejparádnějších vojenských uniforem zůstal pořád jenom khaki mozek, který jako u mnoha jiných nižších živočichů nedokáže vidět jinak než černobíle. Proto se nedivím, že dostal odpověď na svou válkychtivou produkci. Mluvčí Kremelské prezidentské kanceláře jeho verbální lejno zhodnotil slovy, cituji: „V posledních letech jsme z Prahy slyšeli mnoho hysterických prohlášení. To českému vedení nedělá dobře, ale to je jejich generace politiků, to je spíše jejich neštěstí. Rusko není hrozbou pro Evropu, Evropa je hrozbou pro Rusko. A Evropa jako kontinent ovládaný Spojenými státy, myslím tím EU, jsou to oni, kdo se účastní NATO, které se celou svou vojenskou silou blíží k našim hranicím. To je zřejmý fakt. To je to, co pro nás představuje hrozbu, a to je to, co nás nutí dělat to, co teď děláme.“ Konec citace. Jak říkávala moje babička. „Hňup zůstane hňupem i s císařskou korunou nad krkem“, volná citace.

TICHO PO PĚŠINĚ

Dneska je tomu 60 let, co byl „popraven“ John Fitzgerald Kennedy. Světová veřejnost sice byla po dlouhém šetření ujištěna, že ho zastřelil jakýsi Oswald, kterého pak pro jistotu zabil nějaký Ruby, aniž byl uveden jakýkoliv motiv. Dnes už ze znalců politiky nikdo nevěří v tu směšnou pohádku. Většina ví, že ho zabil příslušník CIA na příkaz největších světových, tedy amerických bankéřů, protože Kennedy už začal tisknout dolary nekontrolované bankstery z FED. Tím aktem chtěl mladý naiva osvobodit Americký lid z područí nejvlivnější bandy, která smýká světem doposud. Že by se někdo odvážil uvedenou verzi dneska nějak prezentovat, tak to ani náhodou..

SIONISMUS V SOUČASNÉM IZRAELI

Sionističtí vládci Izraele se od jeho vzniku netajili tím, že si přejí ovládat celé území, a pokud na něm chtějí žít Palestinci, tak pouze v nevýznamném množství a podřadném postavení. Podle toho se po celou dobu chovali. Ovšem vždy existovala část sionistů, která si přála území Izraele zbavit všech Palestinců. Dnešní premiér se již v sedmdesátých letech vyjádřil jasně, cituji: „Pokud to uděláme správně, v příští válce máme šanci vyhnat všechny Araby…Můžeme ovládnout Gazu, vyčistit Západní břeh Jordánu a vyčistit Jeruzalém.” Konec citace. Před šesti lety tehdy mladý člen Knessetu Becalel Smotrich, zveřejnil své úvahy o konečném řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Namísto udržování iluze, že politická dohoda je možná, je třeba problém vyřešit jednou provždy jednostranně, argumentoval. Řešení, které Smotrich navrhl, bylo, opět cituji: „Dát třem milionům Palestinců na výběr. Buď opustí své národní touhy a budou nadále žít ve své zemi v podřadném postavení, nebo emigrují do zahraničí. Pokud se místo toho rozhodnou zvednout zbraně proti Izraeli, budou identifikováni jako teroristé a izraelská armáda zabije ty, které je třeba zabít. Konec citace. Na dotaz, zda i ženy a děti dodal, „Ve válce jako ve válce“. Více je na webu http://www.infokuryr.cz/n/2023/11/22/alastair-crooke-bodne-skorpion-americkou-zabu/ .

V současnosti návrh Smotricha má v celém Izraeli jednoznačný souhlas, kromě oněch několika skupin ortodoxních Židů. Způsobila to zuřivost Izraelců nad úspěchy Hamasu. A amok není dobrým rádcem. Proto se zástupce Izraele v OSN nestydí žádat, aby si Západ rozebral Palestince, podle něj teroristy mezi sebe. Atmosféra mezi Izraelity, hlavně mladými, a ještě k tomu bojujícími jasně dokazuje, že už nejen sionističtí pohlaváři ovládají zem, ale řadoví občané se ztotožňují se sionismem a tím pádem jsou sionisty. Takže zbavit Židy sionismu, zbavit judaismus jeho extrémního nacionalismu znamená zbavit veškeré Židovství státu Izrael. Takže je to opačně, než tvrdil Smotrich.  Komu ze sionistů se nelíbí žít v míru a jako rovný s rovný v Palestině, ať z ní odejde. Stejně jejich předci byli rozeseti po celém světě, takže v reálu to byli první globalisté, a tak mohou, v daleké budoucnosti, tvořit zárodek budoucí globální všelidské, smíšené rasy.

Osobně si už dávno myslím, že na území Izraele má být jen jeden stát, ale ten by se měla nazývat Palestina. Arabové jsou tady přece doma. Naprostá většina Izraelců jsou přivandrovalci. Sionisté ve svých řadách v žádném případě nemají příslušníky, jejichž pra pra pra předci žili na území Svaté země. Na konec jenom dodávám. Celé sionistické hnutí od samého počátku bylo podvodné, protože Židé i v těch biblických dobách zem údajně bohem zaslíbenou museli bojem získat a pobít na tom teritoriu žijící tehdejší „domorodce“. Takže jestli by měl někdy někdo právo na návrat do své země, podle zvrácené ideologie sionistů, tak přece potomci „filištínských“, kteří kdysi přežili Židy provedený holocaust v oné části biblického světa. Většinu svého života jsem myslel, že stačí aby se Židé zbavili sionistické větve, čti radikálně extrémního nacionalismu. Dneska vidím, že sionismus už otrávil naprostou většinu Židů a těch kdo se za Židy vydávají, žijících na území Izraele. Takže znova opakuji. Území současného Izraele přejmenovat na Palestinu, předat pod správu Palestinců a vystěhovat Židy, kteří tam během posledních osmdesáti let přivandrovali. Amen pravím já.

A NĚCO NA ZÁVĚR DNEŠNÍHO DNE

Ne, nebudu si vymýšlet vlastní text. Přebírám proto slova Marie Divišové z webu https://web.litterate.cz/jedno-neslavne-vyroci/ . Cituji: „Mustafa Najem? Novinář, původem Afghánec, Paštun, který se společně se svým ovdovělým otcem přestěhoval z Afghánistánu do Sovětského Svazu, kde otec studoval. Pak se jeho otec společně s novou ukrajinskou manželkou přestěhoval do Kyjeva, kde Mustafa vyrostl, vystudoval a stal se novinářem. Před deseti roky, 21. listopadu 2013 večer svolal novinář Najem pomocí Facebooku a internetu svoje přátele a příznivce, aby přišli protestovat na Majdan Nezaležnosti proti prezidentu Janukovyčovi a vládě, kteří ten den oznámili odložení podpisu asociační dohody mezi EU a Ukrajinou“. Konec citace. Osobně by mě zajímalo, co je s ním. Doufám, že je po zásluze pověšen, pardon povýšen, a to co nejvýše. Až do nebe, tedy že padl za vlast-ní zločin proti lidskosti z blbosti.