MEZIGENERAČNÍ MYSTERIUM

Ještě před druhou velkou válkou měli mladí úctu ke starším, protože se od nich učili životní moudrosti pro řešení osobních i kolektivních problémů. První poválečná generace, tedy ti, co onu velkou válku přežili, se nedívali na věk a zapojili se s plnou vervou do obnovy svých zemí s nadějí na stálé zlepšování vlastních životních podmínek. První generace, která válku nezažila, tedy především aktivisté revolt konce šedesátých let, po své porážce hlásali heslo, cituji: „Nevěřte nikomu, komu je víc jak třicet“. Konec citace. Vzpomněl jsem si na ono motto, když jsem v posledních letech zaznamenával nejen ztrátu úcty ke starším, ale doslova volání až po jejich likvidaci. Objektivním faktem je, že v současné, technologicky ukrutně zrychlené době, nejen mladší generace, ale už každá jen o dekádu věkově mladší skupina se nemá od svých předchůdců co učit. Naopak je to ona, kdo musí učit třeba jen o deset let starší lidi, jak užívat nejnovější technologické prostředky. Je to možná právě tato jednostranná vědomostní převaha, která způsobuje pomalé přerůstání úcty až k opovrhování staršími. Což pak zákonitě přivádí mladé ke zdánlivě, či oprávněně kvalifikovaným odsudkům předchozích generací. Osobně se mladým mnohdy nedivím, protože vím, že velice brzy se i oni dostanou do pozice oněch opovrhovaných, zavrhovaných a dokonce obviňovaných. Jediné, co mi na mladších zásadně a opravdu vadí je, když začínají vyprávět, psát a dokonce mne poučovat co si mám myslet o době, kterou jsem sám prožil, ale oni ne. Píši to všechno jako úvodní slovo ke dvěma komentářům z minulých dní, které se mi líbily a týkají se mezigeneračních problémů dneška. První napsal umělec Michal Gulyáš, cituji: „…se pozvolna vžívá, že tato doba patří mladým, a že my starší už máme prý držet jazyk za zuby. Tak tedy…Ve svých třiapadesáti letech nemám pocit, že by mi život na téhle planetě nepatřil, a že svou zemi odevzdám jen tak do rukou lidí, jejichž hranice adolescence se posouvá ke stále vyšší věkové hranici. Budu si dělat podle sebe a žádný smrkáč mi nebude nic doporučovat ani diktovat! Nejdřív ať si provětrá hlavu od marihuány, protáhne karpály od klávesnice a pak mi laskavě sdělí svůj životní program. Pokud je založený na výkřicích a proletářském srocování, pak si nemáme co říci. A než začne mluvit, tak by měl naslouchat, přemýšlet a pak můžeme přistoupit k dialogu! Jinou verzi nepřipouštím. Pokud začne například větou, ať jdu do hajzlu s národem, s rodinou, a že tahle země je i pro africký breberky, tak rovnou fackuju! …Ale jinak je mám opravdu rád,…“ konec citace. USociolog a zkušený politik Jan Keller o jednom současném, konkrétním, mezigeneračním problému napsal, opět cituji: „…část mládeže, která pociťuje ,klimatickou tíseň´ a obává se, že ji nečeká žádná budoucnost?…Také vyčítá starším, že oni jsou za to zodpovědní…To víte, že ti starší jsou za to zodpovědní. Úplně stačilo, aby si nepořídili tolik mladých, a tlak na přírodu by poklesl. A dokonce mnohem dříve než do roku 2050“ konec citace.

USA DESETKRÁT NEJ

V prvé řadě jde o stát, založený přivandrovalci z Evropy, kteří „vyčistili“ celý kontinent od původních obyvatel. Čili stát vzniklý aktem nejtěžšího zločinu proti lidskosti, jímž je genocida celých národů. Šlo o největší genocidu v dějinách lidstva. Za druhé stát, jehož většinu bohatství v podobě prvotní akumulace kapitálu vytvořili otroci dovezení z Afriky, jejichž dovoz byl zakázán až teprve v roce 1808. Za období 250ti let dovozu otroků jich bylo do Ameriky přivezeno 5 milionů. Jen pro doplnění. Celkem bylo z Afriky na celý Americký superkontinent vyvezeno na 20 milionů otroků, z nichž polovina se cestou utopila, nebo zemřela. Což byla největší násilná migrace v dějinách lidstva. Otroctví samotné pak bylo zrušeno 13tým dodatkem k Ústavě ze dne 18.12.1865. Ovšem definitivně bylo otroctví zrušeno až v únoru 2013, kdy stát Mississippi jako poslední ratifikoval článek 13. Takže USA je zemí, v níž existovalo otroctví nejdéle v moderní době. Předposlední byla Brazílie, v níž otroctví zaniklo  už v listopadu 1889. Za třetí jde o stát s nejdelší a nejkrutější rasistickou segregací na světě. Platila nejen po celou dobu dovážení otroků, ale i po občanské válce. Tehdy se v jižních státech zformovalo hnutí Ku-kiux-klan, která se vypracovala v nejzločinější teroristickou organizaci světa.  Zabíjejí černochy prakticky ještě dneska, i když zcela výjimečně. Rasová segregace v USA byla nejdrsnější v celých dějinách člověčenstva. Oficiálně skončila až v roce 1954 rozhodnutím Nejvyššího soudu, ale v praxi neskončila dodneška. Ba dokonce se zdá, že s přílivem Hispánců se v posledních letech, především ve velkoměstech, ještě zvyšuje. Za čtvrté, USA je jedinou zemí, která použila ve válce jadernou zbraň, čili se dopustila nejtěžšího válečného zločinu v dějinách lidstva. Za páté, USA se dopustila největšího podvodu v dějinách, když jednostranně a bez konzultací zrušila směnitelnost dolaru za zlato. Tento největší hospodářský mezinárodní zločin dovršila pak tím, že jednostrannými smlouvami se zeměmi produkujícími ropu prosadila prodej ropy pouze za dolary, čímž byl zaveden globální dolarový imperialismus, platný dodneška. Za šesté USA vydává na své vyzbrojení třetinu nákladů celého světa. Desetkrát víc než Rusko a 2,5 krát víc než ČLR. Čína ovšem zvyšuje své náklady teprve v posledních pěti letech. Takže je největším válečným štváčem. Za sedmé je zemí, která má stovky vojenských základen po celém světě. Za osmé je jedinou zemí, která od konce druhé velké války vede nepřetržitě ozbrojené konflikty prakticky po celé planetě. Za deváté díky dolarovému imperialismu všechny války a většinu zbrojení jí platí zbytek světa, takže je největším parazitem na celé planetě. Za desáté, je jedinou zemí, která neuznává mezinárodní soudy a své vnitrostátní právo nadřazuje nejen mezinárodnímu právu, ale dokonce právu kterékoliv jiné země světa takže je zemí nejvíce realizující světovládu.

ZAČÁTEK DRUHÉ VELKÉ VÁLKY

Jenom připomínám, že zatím jsem žádný válečný konflikt nepovažoval za světový, protože se doposud nikdy nebojovalo po celé planetě. Nedávno se Evropský Parlament (EP) usnesl, že za vznik zmíněné války nesou stejnou odpovědnost Hitler i Stalin. Což znamená, že si v budoucnu mají Evropané už napořád myslet, že zatím poslední velkou válku nezačalo jen Německo. Jako důkaz pro takové tvrzení posloužila smlouva označovaná všeobecně jako pakt Ribbentrop – Molotov. Uvedenou opravu dějin dlouhodobě prosazuje Polsko. Vedou ho k tomu dva důvody. Především historicky podmíněná, fanatická až hysterická nenávist k Rusku. Druhým důvodem je pýcha Poláků, kteří si od porážky Turků pod Vídní stále víc a víc vsugerovávají, že jsou pupkem Východní Evropy. Logicky jim pak z tohoto supernacionalistického nadhodnocování vychází, že teprve zásah do suverenity jejich země, provedený vojenským napadením jejich území, mohla opravdu začít skutečná válka. Nějak prapodivně zapomínají, že nebyli první zemí, jejíhož území se Hitler zmocnil. Války totiž nezačínají jen tím, že někam vtrhnou nepřátelská vojska. Ty začínají i tak, že stát si přisvojí část území jiné země. Nikdy jsem nepovažoval za začátek tak zvané druhé světové války napadení Polska, dokonce ani ne Mnichovskou smlouvu, což často zase tvrdili historici Českoslovenští. Pro mne jmenovaná válka začala anexí Rakouska. Nenávist Polska k Rusku, se tedy v současnosti promítla do revize dějin provedené politiky, nikoliv odborníky, což je klasický jev počátků nové války. Polsko zmíněné usnesení prosazovalo, ale v pozadí je hlavním inspirátorem Německo, kterému takový novodobý výklad minulosti přenáramně vyhovuje. Mimo jiné kupříkladu jeho sdružení, které se pojmenovalo Sudetendeutsche Landsmannschaft. Jemu může pomoci k dalšímu nátlaku na náš stát, kterým se neustále dožadují návratu majetku po válce odsunutých Němců. Na závěr už jenom přidávám, že jsem už od mládí tvrdil, že Němci jednou budou Hitlera oslavovat jako velikána svých dějin. Vzorem pro tento názor mi byl vztah Francouzů k Napoleonu Bonaparte. Platí podle mne totiž historická zkušenost, že až vymřou vnuci účastníků některého historického jevu, o kterém slyšeli od svých dědů, začíná čas na jeho fundamentální revizi.

UŽ NEJDE JENOM O ÍRÁN, ČI BLÍZKÝ VÝCHOD

Všichni obyvatelé planety by si v prvé řadě měli vzpomenout, že USA nedovolí, aby mezinárodní soudy soudily jejich občany, kteří se dopustili válečných zločinů. Dokonce Američtí mocní prohlásili, že budou v takovém případě bombardovat sídlo mezinárodního soudu v Haggu, což není zas tak dávno. Za druhé musíme si všichni uvědomit, že USA si dovolují tak masivně zbrojit a neustále ve světě válčit proto a jenom proto, že takové počínání fakticky celý svět financuje tím, že v mezinárodním obchodě používá dolar. A za třetí všichni by si měli Osvojit Masarykova upraveného tvrzení, že každý stát se udržuje metodami svého vzniku. A USA nepochybně mají ve svém zrodu punc genocidy obyvatel celého kontinentu, čili nejtěžší zločin proti lidskosti. Je přece i metafyzickou zásadou, že z žádného zla nemůže vzniknout nic pozitivního. Podlá, připravovaná vražda nejvyššího stupně na osobě s diplomatickým posláním byla, je a navždycky by měla být, nejtěžším mezinárodním zločinem dokonce i v době války. Teď už nejde jenom o Írán, ba ani jen o region Blízkého východu. Jde o celé lidstvo. Konečně by měl celý svět přestat financovat Americké války. USA tak masivně zbrojí a válčí proto a jenom proto, že dolar je celosvětovou měnou. Všechny země světa, používající ty tapety, kterých FED tiskne v hodnotě bilionů bez jakýchkoliv skrupulí, fakticky platí svou možnou, ba vysoce pravděpodobnou záhubu. Odpověď světa Trumpovi musí být rázná a nepředstavitelná. Okamžitě zastavit činnost OSN. Co nejrychleji ho přestěhovat do ČLR a Brazílie. Především ale přestat užívat v mezinárodním obchodu dolar, nekrytý ničím jiným než zbraněmi hromadného ničení příslušníků zpupné mafie globálních vrahů.

NA CO SE V KOMENTÁŘÍCH O VRAŽDĚ ZAPOMÍNÁ

Sulejmání byl na seznamu OSN veden jako terorista. Jenže se na něj dostal především, ne-li jenom proto, že zásadním způsobem pomáhal Asádovi v Sýrii ještě v dobách, kdy poskoci USA vyřvávali Americké bojové heslo: „Asád musí odejít“. Při tom byl prokazatelně velice úspěšný i v boji s Islámským státem, nevlivnější to teroristickou organizací všech dob. Sulejmání pomáhal Arabům v boji za jejich svobodu, především proti Američanům a Izraeli, od Libanonu přes Palestinu po Irák. V době vražedného útoku byl na návštěvě v Iráku, aby vyjednával o spojenectví všech sil v boji proti islámskému státu stejně jako proti USA. Američané svou akci provedli na území Iráku, kde podle smluv už nesmějí mít vojáky a nesmí tam provádět vojenskou činnost, dokonce ani výcvik Iráčanů. Irák jako hostitelská země zmíněného vyjednávání je nyní povinována odvetou útočníkovi, aby jeho vláda před Arabským světem neztratila tvář. A možná dokonce větší povinnost, než samotný Írán. Především se ale v celém světě musí prosazovat pravdivé hodnocení, podle něhož USA v regionu nemají co dělat a zabíjí v něm tisíce lidí nejméně dvacet let jenom proto, aby Američané měli levnější benzin. Podole mne je hlavním, ne-li jediným problémem Arabského světa nesmiřitelná nenávist mezi sunnity a šíity. Právě této nesmiřitelnosti Američané po celou dobu své nekoloniální politiky, tedy od konce druhé světové války, skvěle využívají k nadvládě nad regionem, který je benzinovou čerpací stanicí světa. Pokud by si Arabové, po tomto příliš bezohledném Trumpově gestu uvědomili, že se musí k odporu proti okupantům spojit, bylo by to skvělé uctění památky perského „Che“!!

RISKANTNÍ KOLOTOČ ÚDAJNÉ ODVETY

V pátek 27.12.2019 došlo k raketovému útoku na vojenskou základnu USA v Iráckém Kirkúku. Zahynul při něm jeden civilní zaměstnanec, občan Spojených států. Trump na to reagoval slovy, že smrt občana jeho země nemůže zůstat nepotrestána. V neděli 29.12.2019 proto USArmy bombardovala pozice údajné skupiny Katáib Hizballáh, vedené prý Íránem. Při tomto útoku ale zahynulo 25 šíitských milicionářů, vesměs občanů Iráku. Taková odveta vysoce překonává zákon krevní msty, kde platí oko za oko. Takže to vypadá, že jeden Američan má hodnotu čtvrt stovky Arabů. Tak intenzivní pomsta rozběsnila davy v Iráku natolik, že 31.12.2019 v Bagdádu zaútočily na velvyslanectví USA. Vzbouřenci  ho vyplenili ho a dokonce zapálili. Trump jako „správný prezident USA“ musel nyní ukázat ramena, zvlášť když jde o volební rok a on chce být další volební období prezidentem. USArmy dostala proto v Iráku údajně příkaz k eliminaci Solejmáního. A tak 3.1.2020 americký bezpilotník zaútočil nad ránem v oblasti bagdádského mezinárodního letiště na konvoj automobilů.V jejich troskách zahynulo několik velitelů iráckých šíitských Lidových mobilizačních jednotek (PMU), ale především kultovní velitel íránských Revolučních gard generál Kásim Sulejmání. Bílý dům útok potvrdil a konstatoval, že se odehrál na Trumpův přímý příkaz, protože generál Sulejmání byl Amerikou považován za „teroristu“.

Po akci může Bílý dům i Pentagon tvrdit co chtějí. Osobně nevěřím, že Trump dal rozkaz k zabití Sulejmáního. Spíše měl být zlikvidován Abú Mahdi al-Muhandis, který velel napadení Bagdádského velvyslanectví USA. I v takovém případě opětovně „odplata“ byla neúměrná. Takže jde ze strany vládců USA prokazatelně o snahu eskalovat konflikt. Běžně se totiž sedne ke stolu a vyjednává, což ale už dávno není styl vůdců USA, kteří jsou fakticky celosvětově působící mafií, chovající se jako světovláda. Jestřábové a Pentagon potřebují eskalaci napětí, ať se projevuje kdekoliv, zbraně se přece musí spotřebovávat, aby rostly zisky skutečných vládců Států. Trumpovi se zase momentálně hodí, že byli zabiti dva protiameričtí „arcilotři“. Jenže. V případě Qhasem Solejmáního, jak zní jeden ze tří možných přepisů jeho jména, poněkud svou taktiku massive retaliation, česky „masivní odvety“, Američané poněkud přepískli. Zvláště když jejich helikoptéry létají nad Íránským velvyslanectvím v Bagdádu a jejich vojáci provádí razie proti vůdcům šíitských milicí v hlavním městě Iráku, jako by to byl jeden ze států USA.

Trump spoléhá asi na to, že Íránu vládnou rozumní lidé, kteří nejednají ve vzteku, jak se projevují jeho obyvatelé. Írán se, mimo jiné,  velkou měrou zasloužil o vítězství Asáda v Sýrii, což je jeho nejnovější „protiamerický zločin“. USA se již celá léta snaží vyprovokovat vládce Peršanů k nějaké útočné akci, aby mohli jejich stát vyhlásit za agresora a…přiznám se, že nevím, co vlastně Amíci chtějí, protože válku s Íránem si nemohou vůbec dovolit, jelikož ta by přerostla ve válku světovou. To není Afghánistán, Irák, Sýrie, či Libye, kde se jim tak jako tak nepovedlo zvítězit. Íránské vedení zatím pouze oznámilo, že jeho rakety delšího doletu jsou namířeny na mnoho vojenských základen v regionu, v němž Írán v současnosti o nadvládu soupeří s Izraelem. Což z problému dělá v současnosti nejriskantnější vřed na planetě.