O PŘEDSUDEČNÉ NENÁVISTI

Není to rak dávno, co jmenované chovní mělo být v našem právním systému kriminalizováno. Škoda, že se tak už nestalo. Alespoň bychom se na chvíli zbavili placatě myslících fanatiků, kterým jejich jednostranná nenávist už dokonale zatemnila mozky. Před víkendem partička podobně postižených blábolistů vykadila tvrzení, že ČLR zneužívá situace a proto nemáme chválit, ba někdy vůbec přijímat její pomoc v boji s epidemií. Čína prý to všechno dělá nikoliv z humánních důvodů, ale že chce světu ukázat, že jejich státní systém je lepší, ba nejlepší. Když jsem zběžně proletěl jména zmíněných pseudomudrců, viděl jsem v nich všechno vysokoškolsky vzdělané absolventy humanitních obor. Takže všichni určitě prošli studiem historie. A ta na příkladu mnoha minulých říší ukazuje, že v kritických situacích je diktatura vždycky nejúčinnější metodou řízení. O tom nás nemusí přesvědčovat až současné vedení ČLR. Je jenom otázkou, zda v současnosti i bez koronoviru není svět v tak kritické situaci, že by se mělo zvážit, zda „zavřít“ hubu všem rádoby demokratům a do nastolení nového světového řádu přikročit ke krizovému řízení alespoň rozhodujících států. Dnes by se asi už lidstvu vyplatilo, kdyby existovala jakási centrální světovláda. Když sleduji jednání jednotlivých vlád, sám sebe se ptám, jakápak asi katastrofa musí naši planetu postihnout, aby všechny, alespoň zmíněné mocné, začaly spolupracovat.

ZAČALA BITVA O…

Trump se nechal slyšet, že USA bude soudně po ČLR vymáhat náhradu škody způsobené rozšířením nákazy koronaviru. Prý to nechtěl původně hrotit, ale reaguje tak až na útoky z Číny. Pokud si vzpomínám, tak Trump od samého začátku výskytu onemocnění v USA tvrdil, že virus je cizího původu. Samozřejmě, že ČT už od samého počátku měla jasno. O koronaviru hovořila pouze jako o „viru z Wu-chanu“, nebo o čínském viru. Docela se těším na tu řež u mezinárodního soudu, před nímž se bude muset s opravou ven. A právě proto předpokládám, že se nic dít nebude. Prozradilo by se příliš. Je víc jak jisté, že oba partneři se v zájmu klidu velmi rychle dohodnou, protože nesporně mají oba máslo na hlavě a jejich odborníci budou mít víc jak pádné důvody postarat se o to, aby se veřejně o problému nemluvilo.

VÝJIMEČNÉ PROHLÁŠENÍ

ENORMNĚ SE MNOŽÍ KRITIKA VLÁDY ZA OPATŘENÍ, KTERÁ NAŘÍDILA V BOJI S KORONAVIREM. Jim všem doporučuji kliknout na web: https://www.e15.cz/domaci/cesko-svetovy-unikat-pomerem-k-poctu-nakazenych-koronavirem-je-v-cesku-nejmene-obeti-1367943 . Na něm je nesporný důkaz o tom, že prvotní opatření naší vlády byla nejúčinnější na světě.

JÁ OSOBNĚ PATŘÍM DO SKUPINY LIDÍ, KTEŘÍ JSOU TÍMTO TYPEM KORONAVIRU NEJVÍCE OHROŽENI. JE MI TOTIŽ UŽ PŘES OSMDESÁT A TRPÍM CHRONICKOU RESPIRAČNÍ CHOROBOU, KTERÁ JE DŮSLEDKEM MÉHO CELOŽIVOTNÍHO POVOLÁNÍ. JSEM VDĚČNÝ VLÁDĚ ZA TO, ŽE JEDNALA TAK, JAK JEDNALA. A VŮBEC MNE NEZAJÍMÁ, JESTLI V TÉ VYPJATÉ DOBĚ NEDODRŽOVALA KDEJAKÝ PŘEDPIS, ČI ZÁKON, SESMOLENÝ V DOBĚ KLIDU A POHODY.

Dovoluji si prohlásit, že každého, kdo nyní, či v budoucnu bude vládu napadat či dokonce stíhat za to, co pro občany udělala v prvních týdnech krize, budu považovat za osobního nepřítele, který si fakticky přál mé smrtelné ohrožení. A budu se také k takovým lidem podle toho chovat.

Až to všechno skončí, pak ať dají odborníci a odpovědní lidé hlavy dohromady a připraví se na podobné situace co nejdůkladněji. To, co se dnes ve světě děje, bychom všichni měli považovat za ostré cvičení na opravdovou globální katastrofu.

DVA CITÁTY BEZ KOMENTÁŘE.

Jan Kadubec na webu https://outsidermedia.cz/vyzobano-z-webu-za-unor-2020/ publikoval už 1.3.20 citát, u něhož neuvedl zdroj, opakuji jej: „Málo lidí si uvědomuje, jak hospodářsky a technologicky vyspělá byla Říše středu ve středověku. Před pěti sty lety měla námořní flotilu čítající 317 lodí se sto dvacet metrů dlouhými koráby (Kolumbova Santa Maria byla kocábka, měřila jen devatenáct metrů). Každý čínský koráb měl několik palub, až devět stěžňů, dvanáct plachet, pohodlné kabiny pro velitele i posádku. Pod velením admirála Ženg Hi (Čeng Che nebo také Zheng He) (1371-1433) se Číňané plavili do Afriky a zpět, ale možnost ji dobýt a obsadit nevyužili. V roce 1470 vláda dynastie Ming zničila všechny admirálovy mapy a lodní deníky, aby se námořní výpravy nemohly opakovat. O půl století později dala příkaz spálit tlející koráby v přístavu a uzavřela Říši středu za Velkou zdí. O důvodech, které vedly dynastii Ming k pomýlené politice izolacionismu, se historici nepřestávají bavit“. Konec citítu.

Historik, politik a publicista Jaroslav Bašta publikoval dne 22.3.20 na webu https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/jaroslav-basta-pandemie-meni-svet/ zase následující text, cituji: „My všichni jsme potomky lidí, kteří před staletími přežili vlny zhoubných nemocí. Asi nejčastěji zmiňovaný případ představuje epidemie Černé smrti ve 14. století. Jared Diamond, americký polyhistor (spisovatel, lékař, evoluční biolog, ornitolog) si dokonce myslí, že morová nákaza, která poprvé zasáhla Evropu v letech 1347/48 spolu se znalostí výroby střelného prachu stvořila moderní evropskou civilizaci. Jeho teorie vychází z toho, že vzhledem k nakažlivosti Černé smrti v drtivé většině zemřeli všichni altruisté, kteří se snažili nemocným pomáhat. Naopak většinou přežili sobci, kteří se uchýlili do izolace a počkali, až se epidemie přežene. Proto se z Evropanů stali tak suroví a bezohlední dobyvatelé celého světa. Již tenkrát platilo, že racionální (což tehdy znamenalo bezohledné) chování zvyšovalo šanci na přežití. Minimální úmrtnost na mor tehdy vykazovala také židovská ghetta kvůli obecně vyšší úrovni hygieny, jenže pověrčiví středověcí měšťané usoudili, že to ukazuje na původce epidemie. Přišla vlna pogromů na bezbranné obyvatele ghett, která ve svých důsledcích zmařila více životů než mor v majoritní populaci“. Konec citace. Já jsem skutečně přesvědčen, že citované nepotřebuje komentář.

NEJZLOČINNĚJŠÍ STÁT V DĚJINÁCH LIDSTVA.

Reagan kdysi označil Sovětský svaz za říši zla. On totiž dobře vědě, co je opravdové zlo, protože byl zplozencem satanovy říše, jako většina poválečných prezidentů USA. Reagan si z uvedeného důvodu proto nemohl dovolit označit USA za říši dobra. Ale jako dítku satana se mu velice snadno povedlo doslova oblbnout nejnaivnějšího vůdce nového světového režimu na této planetě, jaký se poprvé na ní objevil. Pozdější vůdce USA, Bush jr. označil některé státy za darebácké. Bush byl politické trdlo, takže si nemohl dovolit tvrdší označení pro země, které se Deep State USA rozhodl považovat za svého nového nepřítele. Světová veřejnost přijala označení jak pro říši zla, tak i pro darebácké státy a hlásné trouby satanské říše si je osvojily. Ovšem tatáž globální veřejnost stále hledá adekvátní pojmenování pro samotnou USA. Navrhuji tuto Unii nazývat Říší zločinu proti lidskosti. Vedou mne k tomu nejméně tři důvody. USA v poslední velké válce masivním bombardováním likvidovala civilní obyvatelstvo a jeho životně důležité podniky, což završila prvním použitím zbraně hromadného ničení v dějinách lidstva. V dalších svých velkých válkách proti Koreji a Vietnamu, USArmy používala chemických zakázaných zbraní a především zase pročti civilistům.V obou realizovala válečnou strategii totálního zničení životního prostředí pro lidstvo. Za druhé. Unie po celou svou poválečnou existenci systémem sankcí znemožňovala mnohým státům využívat vědeckého a technologického pokroku, čímž bránila většině obyvatel světa, aby mohli zlepšovat kvalitu svého života. Za třetí a nejhorší pak považuji zákaz rozšiřování nových léků a léčebných prostředků, ba dokonce i prodeje již existujících. Což je v mých očích zločin genocidy, obzvláště když šlo o léky pro děti. Viz vyjádření satanovy družky Albrightové vůči dětem Iráku. I po zničení SSSR se na politice USA nic nezměnilo. Naopak jejich zločinná sobeckost je stále považována za základní rys veškerého konání. Pro ilustraci tohoto tvrzení dvě zprávy z dnešních dnů, cituji: „Trump se prý pokouší přetáhnout německé vědce z renomovaných laboratoří CureVac, kteří pracují na vývoji vakcíny proti koronaviru, stěžuje si Berlín…Washington prý nabízí velké peníze expertům, aby se se svým výzkumem buď rovnou přesunuli do USA, nebo aby vakcínu vytvořili výlučně k použití v USA…USA nehodlají rušit sankce, které zakazují dovoz léků a zdravotních potřeb do Íránu, neboť šíření epidemii koronaviru považují za vhodný nátlakový nástroj…“, konec citace. Zná někdo zločinnější stát na této planetě?!! Já určitě ne.

NESVATÁ TROJICE

V minulém tisíciletí, za prezidentování Havla, jsem napsal text se stejným titulkem. Týkal se trojice mužů, kteří se do dnešních dnů vystřídali na prezidentském stolci naší země. Dneska si onen text troufám shrnout do základního tvrzení. Všichni tři mají několik společných rysů. Prvním je chorobná ctižádostivost, kterou u nich rozpoznali už funkcionáři vládnoucí KSČ, takže jim nedovolili vstoupit do své strany. Nezřízená dychtivost po moci se po listopadu 1989 u nich zkonkretizovala až do děsivé touhy po nejvyšších postech ve státě, při čemž ani jeden k takovému postavení neměl předpoklady. Druhým společným, dominantním rysem jejich charakteru byla a zůstala sebevědomá pýcha, považující své přesvědčení za jediné správné. Z toho zvráceného předpokladu pak vyplývalo veškeré jejich chování v politickém prostoru. Zásadně nikoho neposlouchali, nedovedli diskutovat, pouze povýšenecky prosazovat své názory a nesouhlas se svým přesvědčením označovali za lež, zlo, či nepřátelství vůči společnosti. Dnes mohu směle tvrdit, že tito tři rádoby velikáni se nikdy neměli dostat tam, kam je pseudorevoluce jako kalnou pěnu vynesla. Havel byl člověkem, který celé zmíněné období byl marionetou ovládanou cizími loutkovodiči. Veřejně se prezentoval jako neustále pochybující tvůrce „dějin“, čímž promyšleně maskoval, že o jeho činech rozhodují jiní. Klaus byl a je člověk jednoho rozměru. Je fakticky šťastný, protože nikdy nepochopí, že se stal největším vlastizrádcem našich dějin. Havel a Klaus se stali vášnivými sběrateli titulů, ke kterým se nedokázali ve svém profesním životě dopracovat. Klaus se navíc stal bez habilitace profesorem v oboru financí. Při tom jeho jediným přínosem pro světové finančnictví je památná věta, cituji: „Neznám špinavé peníze“. Konec citace. Zeman ještě svůj úděl nedokončil. Ovšem při jeho neschopnosti uznávat autority se dá předpokládat, že dovrší tragedii polistopadového vývoje Česka. Po něm zákonitě přijde osoba, která nebyla v centru Listopadového převratu. Takže nastane šance pro revizi té zvrácené události.

ZÁKLADNÍ NEDUH TRHU

Každý účastník trhu pracuje s informacemi, které odráží nikoliv současný stav, ale minulost, tedy to co bylo. Záleží v prvé řadě na tom, jak rychle dokáže účastník trhu poznat změny, kterým se musí přizpůsobit. I když se mu to povede velice brzy, reálná ekonomika svou setrvačností ještě nějaký čas běží podle staraných pravidel. Fakt, že ekonomické rozhodování reaguje na podmínky, které už neexistují, je podle mého soudu základním nedostatkem tržní ekonomiky. Samotná setrvačnost v probíhání hospodářských jevů je pak prazákladem všech krizí. Zmíněná realita dráždí některé účastníky k „předvídání“ budoucího vývoje a vede je k rizikovému chování. Z takových subjektů se rodí nejúspěšnější. Ovšem zatím se nikdo nedopátral faktické úspěšnosti, čili kolik proher připadá na jednu výhru. Teprve tato analýza by naznačila, nakolik je „rizikový“ trh cestou k systému, který by co nejefektivněji zamezil krizím. Ovšem i kdyby se to povedlo, tak ho nelze v systému soukromého vlastnictví aplikovat. Tím vším je pro budoucno tržní ekonomika v prostředí soukromého vlastnictví limitována a ve stále se zvyšujícím tempu inovací a dalších změn se jednou stane takovou brzdou, že celý systém si vynutí změnu.

POLISTOPADOVÝ EKONOMICKÝ PŘEVRAT

Převedení socialistického majetku patřícího všemu lidu, do rukou soukromníků, je natolik unikátním jevem, že pro něj odborníci zatím ani nemají přesný, hodnotící termín. Osobně si myslím, že se nejvíce podobá řádění vítězných hord na dobytém území. Což byl ještě v nedávné minulosti obvyklý rituál každého vítěze, který bojoval jen a jenom za účelem zmocnit se všeho jeho majetku nepřítele. Kdysi to bylo doslova podle taktické zásady, muže pozabíjet, ženy znásilnit a děti odvléct do své země, dívky jako budoucí sexuální otrokyně, hochy jako indoktrinované vojáky. Polistopadoví vítězové se chovali tak, jako každý, kdo je vítězstvím natolik opilý, že ho považuje za definitivní výsledek, jenž bude platit navěky. V každém takovém absolutním vítězství je ale už vždycky skryta budoucí prohra. Platí to nejen o našich privatizátorech a restituentech, ale dokonce pro celé Spojené státy Americké. Jejich mocnáři vítězství ve Studné válce považovali jako začátek své absolutní nadvlády nad planetou a začali se podle toho chovat. Tím si založili na svůj konec. Teď jde jenom o to, aby svět je nechtěl porazit tak, že tím vystaví c celé lidstvo riziku sebezničení.

JE VÁCLAV KLAUS SENIOR VLASTENEC?

Taková otázka by mne nikdy ani nenapadla. Leč jeho superskeptický vztah k Evropské Unii v některých zapomětlivých, či ještě si nepamatujících, budí dojem, že tento staroch je vlastenec. Není většího omylu. Za prvé. Tento pán hned v prvních polistopadových dnech zavítal na velvyslanectví USA v Praze a tam sepsal jakési memorandum, o němž se hovoří jako o zápise, který do dnešních dnů není celý odtajněn. Ovšem ví se, že v něm slíbil, převedení Československého hospodářství na tržní, čti ze sféry Sovětského svazu pod hegemonii USA. Tedy žádné osvobození země, leč její převedení do podřízenosti jiného velkopanstva. Vlastizrádné to uvržení do područí dokonce mnohem bohatšího a tím i bezohlednějšího supa. Za druhé, pod jeho vůdcovskou taktovkou byla provedena celá privatizace hospodářství země, ve které tři čtvrtiny všeho hodnotného majetku získala cizina. Což je v dějinách našeho národa ten nejzrádnější počin vůbec. V každé opravdu slušné zemi by do konce života seděl v kriminále za každý z těchto zmíněných dvou činů. U nás ovšem, asi „za odměnu“, taky seděl a to celých osm let, na prezidentském trůnu. K dovršení své vlastizrádné činnosti pak, při odchodu z nejvyšší státní funkce, vyhlásil amnestii. Tedy především všem, kteří za své počínání při největším zločinu tisíciletí přece jenom uvízli v sítích práva. Ve třech zásadních krocích tak dokonal své velezrádné dílo. To není ani zdánlivě životopis vlastence, ale spíše kmotra všech mafií u nás, jak já jej nazývám.

OPĚT PRACUJE VLÁDNÍ KOMISE PRO PENZE

. Každá vláda sestavuje komisi, která má připravit reformu penzí. Žádný politik si nechce připustit, že tento problém je v současné ekonomice neřešitelný. Už by si všichni měli konečně uvědomit, že vůbec nezáleží na tom, zda stát jednou bude mít finanční prostředky na vyplácení penzí. Peníze mu budou k ničemu, pokud nebude mít dostatek zdrojů pro staré, neaktivní osoby. Pokud nebude mít dostatek potravin, vody, energií, oblečení a ubytovacích prostor, tak penězi může tak topit. Pro lidi v penzijním věku musí mít každý stát materiální zdroje a ne finance. To by měla být zásada. Na další, zbytné potřeby, by si měli lidé šetřit celý život. Ale zase v nemovitostech a ne v penězích. Pokud bude chtít penzista kupříkladu cestovat po světě, bude za tím účelem třeba prodat třeba svůj les, či nějakou stavbu, chatu atd. Od státu dostanou staří jen prostředky k přežití a to v naturální formě. Na své záliby si budou muset vytvořit materiální zdroje během svého aktivního života. Z toho úhlu pohledu je doslova katastrofou, že dneska náš stát kryje spotřebu potravin jen ze 40ti až 50ti procent. Textilie a obuv fakticky nevyrábí a malometrážní, bezbariérové byty prakticky nemá také. Zato má zbraně, které nejsou potřebné k obraně naší země a vojáky, kteří jsou sluhy globálních agresorů. Čili Absurdistán se od Havlova převratu jen a jenom dále prohlubuje-.