ŽELEZNÁ LOGIKA EVOLUCE – POSTHOMO

Nedávno jsem si vypsal, aniž jsem si zapsal zdroj, následující text, cituji: „Stephen Hawking ve své knize Brief Answers to the Big Questions (Stručné odpovědi na velké otázky), která vyšla letos i v českém překladu, formuluje jednu zásadní poznámku směrem k budoucnosti. Jedná se vlastně pouze o jeden nevelký odstavec, který zní: ´Jak se jednou objeví superlidé, vzniknou velké politické problémy s existencí nevylepšených lidí, kteří jim nebudou schopni konkurovat. Lze předpokládat, že vymřou nebo budou odsunuti do nevýznamných pozic. Namísto nich bude existovat druh bytostí, jež budou projektovat samy sebe, a čím dál tím rychleji se vylepšovat´..“ Konec citace.

     Napřed můj názor na samotného Hawkinga. Byl to neobyčejný člověk a za svůj souboj s nemocí zasluhuje nebetyčný obdiv. Ovšem nevidím důvody, proč tento obdiv přenášet na jeho vědecké teorie, teze a názory. Nesouhlasím kupříkladu ani s tím, který jsem citoval.

Je to již mnoho let, co považuji život za jeden ze základních principů současného vesmíru. Jak jsem již několikrát psal. Skutečně existuje život věčný, jak tomu věří křesťané. Leč nikoliv jedinců, ale jako vesmírný princip. A kde je život, tam existuje jeho evoluce. Tam kde se pak vyvíjí dostatečně dlouho a v příhodném prostředí, je šance ke vzniku rozumných bytosti. A je železným zákonem evoluce, že se mohou vyvinout i bytosti mnohem dokonalejší než současný homo sapiens, sapiens. Je k tomu šance dokonce i na Zemi. Nic s tím nenaděláme. Je ale naším rozhodnutím, zda se budeme vylepšovat všichni, nebo jenom vládnoucí menšina, jak je zatím na této planetě zvykem. Takže je možné, pokud do té doby nepřijde nějaké katastrofa, že na Zemi budou existovat zdokonalení posthomo, (superlidé jak je nazývá S.H.) a vedle nich bude žít homo sapiens s nějakým jiným přívlastkem než „moudrý“ (sapiens, sapiens). Superlidé ho nechají žít tak jako my dnes delfíny, nebo zařídí jeho „přirozené“ vyhynutí.

Prvním stupněm k tomu, abychom se mohli vylepšovat všichni je nezbytné změnit naši DNA. Vydělit z ní pozůstatek našeho zvířecího původu spočívající v predátorství. Místo dosud převažující ideologie nerovnosti, individualismu, konkurence a absolutní svobody coby nejvyšších hodnot je nutné vypěstovat si jiné. Vidím je v soustavě rovnost, kolektivismus a spolupráce, což jsou podle mě hodnoty, ideologie, která by se měla které vítěznou ze současné celosvětové krize.

SOUČASNÝ CHARAKTER VLÁDNUTÍ JE POSTDEMOKRACIÍ

Už za dob studené války existovala, oproti minulosti, i na Západě poměrně vysoká úloha státu, spočívající ve zvýšené kontrole celé společnosti a přímém řízení některých sfér. V prvé řadě musel vydržovat „sociální stát“ coby konkurenci „reálnému socialismu“, což znamenalo zvýšení přerozdělování formou daní, které si vyžádalo dříve neexistující kontrolu zisku firem. Za druhé musel neustále řídit zbrojařsko-vojenský komplex, aby odstrašoval SSSR a jeho vojenský blok. Za třetí si musel pohlídat své občany, zda nekolaborují s protikladným táborem. Za čtvrté nutně musel řídit technologický rozvoj. Už jenom uvedené čtyři sféry dokazují, že šlo o skutečnou válku sledující jediný cíl. Zničit konkurenta. V každé válce se zvyšuje úloha státu na stupeň autoritářství a v horké válce vždycky až na diktaturu, i když ne všezahrnující.

Po rozpadu sovětského bloku ovládla vítězný Západ doktrína svobodného trhu s bezbřehou konkurencí, která se měla rozšířit na celou planetu. Liberální globalismus touto ideologií paradoxně způsobil nebývalou koncentraci bohatství, majetku a kapitálu. Železným zákonem koncentrace kapitálu je získání moci. V počátcích kapitalismu vlastníci kapitálu a tím pádem moci poměrně snadno dokázali spravovat nejen své podniky, ale celou společnost. Dokonce si mocní mohli dovolit veřejnosti dát demokracii, i když jenom zastupitelskou, čti, pseudodemokracii. Jak se prokázalo, šlo to i za studené války, i když s částečnou demontáží i zmíněné pseudodemokracie. Takže absolutně svobodný obchod nás dovedl k nebývalé nesvobodě.

Po zániku SSSR ti nejbohatší hodlali hospodářství řídit na celé Zeměkouli. Takový záměr ovšem vyžaduje úplně nový systém vládnutí. Superbohatci a jejich sluhové samozřejmě jako nejjednodušší metodu řízení celé planety vidí diktaturu, podobnou spíše feudalismu než nějaké moderní demokracii. Řízení a kontrola totiž nejde zvládat v systému zmíněné pseudodemokracie, natož nějaké šířeji pojaté demokracie. Nedokážou to ani ti nejkompetentnější z mocných a jejich lokajů. Z toho plynou chyby, které dělají, a které je dotlačily k tomu, že dneska už nemohou vládnout demokraticky, protože už se příliš navršily neřešitelné problémy. Proto zažíváme puč (USA), nebo pomalý posun do diktatury (EU).

POLISTOPADOVÝ KARTEL VYHRÁL, JDE O NÁVRAT PRIVATIZÁTORSKÉ MAFIE

Dvě předvolební koalice, které vznikly díky autoritářskému gangu jménem Ústavní soud, byly praktickou ukázkou zmanipulování veřejnosti čili podvodem na voličích. Jakmile několik hodin po volbách sepsaly memorandum o společné vládě, tak vytvořily v praxi kartel za účelem monopolizace politické moci. Nejde tedy o volební vítězství, leč o prohloubení podvodu, který iniciovali političtí diktátoři z ÚS. Pokud dokonce ve sněmovně se vytvoří z pětikoalice pět samostatných poslaneckých klubů, tak už nepůjde pouze o volební podvod, ale o chování odporující zákonu. Tehdy se ukáže zrůdnost Ústavy ČR v kodifikaci činnosti ÚS. Pokud totiž proti tomu nebude podána stížnost, tak nositelé jediné politické pravdy v ÚS nemusí zasáhnout.

Uvedený politický kartel je pokračováním polistopadové moci, která vládla této zemi až do roku 2017. I Zemanova vláda pod hlavičkou ČSSD totiž fungovala pod „dohledem“, čili v intencích privatizátorské mafie vyznávající dogmatismus volného trhu a absolutní svobody. Bilance polistopadových vlád je odstrašující. Jako stát jsme přišli o biliony korun.

Teprve v roce 2017 se poprvé voličská masa rozhodla pro změnu. V postavě Babiše a jeho hnutí se totiž objevila reálná síla schopná konkurence polistopadových autoritářských, až diktátorských mocipánů. Voliči vycítili, že se objevil schopný člověk, který hodlal ukončit éru tunelování státu, plundrování veřejných zdrojů a nekonečných skandálů. Babiš a ANO představovali a představují první skutečnou politickou konkurenci polistopadového kartelu. Mimo jiné učinil změny, které vedly k posílení role pracujících. K lepším platům. Lepším důchodům. Spravedlivějším odměnám pro lidi, kteří zajišťují chod státu.

Z těch důvodů se stal okamžitě terčem neustálého mediálního odporu, bezohledně vedeného všemi prostředky. Polistopadová mafie ovládající především veřejnoprávní média, vedla nepřetržitou kampaň proti vládě prokazující schopnost vládnout lépe než její předchůdci. Podlá a špinavá předvolební kampaň, neštítící se lží a zneužívání rodinných příslušníků premiéra, přivedla pohrobky polistopadových mafiánů k letošnímu vítězství.

Předchozí čtyři roky vlády Andreje Babiše versus 30 let vlád polistopadových garnitur byla dostatečná doba pochopit, v čem vězí princip politické konkurence, Oprávněně předpokládám, že veřejnost v příštích měsících uvidí, kdo je naší zemi, obrovské většině jeho občanů a svrchovanosti České republiky prospěšnější.

VĚDY, NAUKY, UČENÍ, IDEOLOGIE A EKONOMIE

Již víc jak půl století rozlišuji mezi vědami a naukami. Vědami jsou pro mě obory studia přírodních jevů, jakými jsou fyzika, chemie, ale třeba i medicína a některé disciplíny zkoumání přírodního prostředí. Základním jejich rysem je, že jejich teze, teorie a celé bloky vědění jsou ověřitelné, protože jsou opakovatelné. A druhým pak schopnost předvídat.

Dneska je zvykem tak zvané humanitní vědy označovat za „slabé“ vědy. Považuji to za nesmysl protěžovaný především lidmi, jejichž světový názor nadřazuje lidské racionalitě, tedy především vědě jakési vyšší jsoucno, anebo alespoň nespecifikované duchovno lidského vědomá. Sledují tím snižování významu vědy pro lidské dějiny, ba dokonce někteří vědu považují za začátek úpadku lidstcva.

Specifickým druhem nauk jsou v mých očích ucelené názory jedinců. Číňané je považují za učení. Nejde jenom o jejich Konfucia či Lao-ce´, vnímám tak Buddhu, Marxe, Aristotela či Hegela a mnohá další. Zmocní-li se takového učení široká komunita následníků až „věřícch“, může ho změnit na ideologii, nebo dokonce náboženství. Tolik o mém dělení lidského vědění.

Mezi nauky řadím také, ne-li především ekonomii. V prvé řadě ji odlišuji od národohospodářství, které řadím mezi odbornou lidskou činnost, jakou jsou všechny technické disciplíny všelidského vědění.

Ekonomie dneška je z větší části, až na výjimky, jenom nauka o tom, jak více vydělávat. To není zkoumání, které hledá pravidla o hospodářství, o významu hospodářství pro společnost, o tom, že hospodářství je jenom součást společnosti, a nemůže v žádném případě diktovat celé společnosti. Marx takový pohled na ekonomii správně nazval politickou ekonomií. Tak jako se stala filosofie marxismu základnou pro marxistickou politickou ekonomii, tak dneska dominující ekonomie není ničím víc jak klasickou liberální ekonomií aplikovanou na globální svět. Jelikož se jí zmocnily široké kruhy odborníků a hlasatelů této nauky, či až dogmatické víry, stala se ideologií a ničím víc.

MYNÁŘŮV MISTROVSKÝ TAH?

Nejprve fakta. Volby se uskutečnily 8. a 9. října. Zeman volil v Lánech. V neděli 10. 10. byl ale převezen do nemocnice. Před nemocnicí z vozíku novinářům zamával, což dokazuje, že novináři o budoucí hospitalizaci věděli. Otázka zní od koho?!!. Předseda sněmovny navštívil prezidenta ve čtvrtek 14. v nemocnici a nechal si od něj podepsat listinu, kterou prezident svolává zasedání sněmovny na nejzazší možný termín čili na 8. 11. Ani ne tak samotná hospitalizace, ale právě onen akt inicioval „Zemanobijce“ k zběsilé aktivitě. Zahájil ji předseda Senátu žádostí o stavu prezidenta, napřed do kanceláře prezidenta a pak do Ústřední vojenském nemocnice.

Tím se hospitalizace Zemana stala hlavním, ne-li jediným bodem zájmu médií, ale především velké části politiků a novinářů. Celý týden je všechny nechal Mynář běsnit, piklovat, sestavovat ústavní postup ke zbavení Zemana pravomocí, a především veřejně ostouzet prezidenta, sebe a další. Především vítězové se prsili a jeden po druhém žádali odstoupení Zemana okamžitě, ne-li ještě dříve.

Na den 21. pak svolal tiskovou konferenci, kde mimo jiné řekl: cituji: „Prezident republiky mi v neděli 10. října dal po schůzce s premiérem, která proběhla na zámku v Lánech, za úkol připravit k podpisu listinu o ustavující schůzi Poslanecké sněmovny ČR. Zároveň rozhodl o účasti předsedy Poslanecké sněmovny při podpisu a dal mi za úkol vše zorganizovat,…11. října jsem proto dal Odboru legislativy a práva Kanceláře prezidenta republiky za úkol připravit listinu příslušného rozhodnutí…Ve středu 13. 10. v 10:30 jsem v Hrzánském paláci o tomto rozhodnutí informoval podle pokynů prezidenta premiéra Andreje Babiše…Ve čtvrtek 14 .10, při návštěvě prezidenta republiky v nemocnici, jsem oznámil připravenost k podpisu a prezidentu republiky jsem oznámil, že předseda Poslanecké sněmovny je připraven se na jeho pozvání podpisu osobně zúčastnit“. Konec citace. A Mynář spustil video, jak prezident v nemocnici podpisuje zmírňovanou listinu.

Protizemanovská média byla tak zaskočena, že se zmohla pouze na uboze jediné. Kritizovaly, že účastníci neměli roušky. Nic pomatenějšího jsem zatím v této hře neslyšel. Jen zkušený Ondřej Neff se zeptal? Proč proboha s tím videem nevyšli hned?!! Což je skutečně kardinální otázkou.

Takže začněme druhý příběh. Zemanův ošetřující lékař už 5. 10. naléhal na Zemana, aby s vrátil do nemocnice. Údajně prý i Babiš při své návštěvě v Lánech dne 10. 10. na něj naléhal, aby se nechal hospitalizovat. Je známé, že Zeman nerad pobývá v nemocnicích, takže stále odmítal. Nakonec ale důrazu svého lékaře neodolal a nechal se převézt do ÚVN.

Teď zase zpět k návštěvě Vondráčka onoho 14. 10. Hned po ní Vondráček popisoval Zemanovu kondici a mimo jiné řekl, že na něj prezident spiklenecky zamrkal a v němčině mu řekl bonmot: „Zeit gewonnen, alles gewonnen“. Jde o citát z klasického díla „Vladař“ od renesančního myslitele Niccoly Machiavelliho a přeloženo do češtiny říká, kdo vyhraje čas, získá vše.

Nakonec poslední kamínek do mozaiky. Klaus 14.10. navštěvuje Zemana v nemocnici, ač ta veškeré návštěvy zakázala. Hovoří s ním 50 minut, aby pak veřejnosti sdělil, že nyní má prezident především zájem o své zdraví. Tomu věřím asi tolik, jako že se v Himalájích našel parník. Dva lišáci se asi pochopili.

Když to všechno sečtu, troufám si zaspekulovat. To není vymyšleno Mynářem. Jde o jasný rukopis mnohem většího hráče. Jeho protivníkům teď zůstal jenom nenávistný vztek, že mu opět skočili na lep. Jsou teď na tahu. Ovšem před veřejností už se doslova odkopali. Fiala ztratil svou hranou noblesu a ti ostatní jsou tak zralí na policejní vyšetřování o protistátním spiknutí.

FIALA NEZAČÍNÁ DOBŘE.

Zdánlivý vítěz parlamentních voleb nezačíná svou práci ani moudře, ani rozumně, ba ani chytře. Karel Čapek kdysi velice pěkně vyložil, jemné odstíny mezi těmito pojmy. Mimo jiné psal o „moudré“ sově a chytré lišce, aby citlivě zdůraznil češtinu uvedeného rozdílu. Fiala se v případě Zemanovy hospitalizace vůbec nechová moudře, protože se ihned angažuje na jedné straně sporu. Nechová se ani rozumně, protože se pořádně ani neseznámil s procedurou kolem článku 66 naší zpotvořené Ústavy. A ta chytrost? Čapek psal o chytrosti lišky čili fakticky o její lstivosti. Ovšem existuje ještě „chytrost“ opice čili drzost, o níž klasik pomlčel. Fiala je podle mě tak opojen sám sebou, že je chytrý tak moc, až je nakonec blbý. Myslí si o sobě, že je lstivý jako liška, ale lidu se jeví spíše že je drzý jako opice. Při tom dostal do vínku jedinečnou příležitost, na které mohl prezentovat rozvážnost skutečného státníka. Prošvihl ji. Dobře mu tak. Každá pýcha předchází pád a tento budoucí fackovací panák si nic jiného nezaslouží. Už jenom pro svou minulost agenta sudetoněmeckého landsmanchaftu, který se podílel dost vydatně na jeho politických začátcích.

ČÍM JE VE SKUEČNOSTI SENÁT ČR

Kdo sleduje současnou štvanici na Zemana, měl by si uvědomit, jakou roli má Senát parlamentu ČR v republikovém politickém systému, a především zda tomuto významu odpovídá jeho legitimita. Už od dob konstitučních monarchie si panovník vydržoval senát proto a jenom proto, aby mu, vesměs jím jmenované a spřízněné VIP osobnosti, „hlídali“ zastupitele lidu, kdyby se náhodou chtěli utrhnout ze řetězu, a ohrozit panovníkovu suverenitu. Dneska již senát takovou úlohu skoro nikde nemá. I naše Ústava počítá s tím, že půjde spíše o sbor starších, moudřejších, nebo alespoň rozumnějších, leč vždy zkušených politiků, kteří budou zajišťovat kontinuitu státu. Pozoruji-li ale náš senát, nabývám dojmu, že jde o společenství zakomplexovaných politických tatrmanů. S vysokým výskytem figurek s neuznaným, leč přerostlým egem naplňujícím jejich duchovno nenávistí a závistí. Pokud je jedinec s těmito uvedenými psychickými indispozicemi obklopen zdravým okolím, je v celku neškodný. Jakmile ale jejich koncentrace v nějaké instituci přeroste únosnou míru, zvrhává se ona celá v riziko pro své daleké okolí. V tomto konkrétním případě pro celý stát. Zdrojem nenávisti a závisti bývá neúspěšnost. Co je ale zdrojem jejich zakomplexovansti? Odhaduji, že pocit zbytečnosti plynoucí z naší Ústavy. Jsem zásadním odpůrcem existence úřadu prezidenta, a Senátu pak v té podobě, jakou mu Ústava kodifikuje. Ale nejen to. Jsem zásadně proti tmu, jak je utvářen. V momentě, kdy se rozhodlo o přímé volbě prezidenta všemi občany, měli být i senátoři voleni jinak. V současně platném systému totiž ve skutečnosti nemají demokratickou legitimitu. Ke zvolení jim stačí jakékoliv procento hlasů ze všech občanů, zapsaných ve voličských seznamech. Velice doporučuji, aby při zmínce o jakémkoliv senátorovi bylo za jeho jménem v závorce uvedeno, kolika procenty z oprávněných voličů byl zvolen, aby se občanům ozřejmila síla jejich mandátu. Ukázalo by se, že tito ústavní činitelé jsou fakticky bez legitimního oprávnění podílet se na správě státu. Což ukazuje na další obrovský deficit naší Ústavy.

NĚKOLIK ČÍSEL Z VOLEB DO SNĚMOVNY S JEDINÝM KOMENTÁŘEM

Počet voličů zapsaných v seznamech      8 275 752

Platných hlasů                                                  5 375 090

Hlasy pro strany se ziskem nad 3%              695 776

Trikolora, Vilný blok a Zelení                         273 393

„obskurní“ strany se ziskem pod 0,5%  cca 30 000

Volební účast                                                    65,43%

Propadlých hlasů                                             969 200

Propadlé hlasy činí 11,1% zapsaných a 17.9% zúčastněných voličů.

Zisk „vítěze“ voleb                                          27,7%

Vítěze volilo                                                      18,1% zapsaných voličů, což je jeho reálný mandát k sestavování vlády.

NEUMĚTELSTVÍ ZÁKONODÁRCŮ

V kauze prezidentovy hospitalizace mě nejvíc rozesmál jeden z předních havliánů Michael Žantovský. Rozčiloval se nad tím, že při nemoci Havla se psalo o každém kousku prezidentova střeva a o Zemanovi nic. Typický to příklad politizujícího neználka. Zmíněný pantáta totiž zapomněl, že v době trůnování Havla neexistoval zákon o ochraně osobních dat. A právě kolem jeho interpretace v případě prezidenta Zemana se strhl ten křečovitě nenávistiplný boj rozpoutaný tajvancem Vystrčilem. Rádobymoudrý sbor nejvyšších představitelů „lidu“ totiž ve svém neumětelství po zplození zákona o ochraně osobních údajů nekodifikoval výjimečná pravidla pro nejvyšší ústavní činitele, kteří mají ze znění Ústavy plynoucí osobní pravomoci. Této situace celkem oprávněné využívá prezidentská kancelář a vztekem rozumu zbavení současní vítězové, jejichž duchovno je sedmi klety nenávisti morálně zdevastováno, tančí svůj zuřivý boj před nesprávným totemem. Rovněž pánové z ÚVN hrají zajímavou hru. Nesdělí veřejnosti, proč je prezident hospitalizován, asi také proto, aby je někdo nenapadl že porušují zákon o zmíněné ochraně. Podle nich prezident nemůže vykonávat svou funkci. Při tom takovou informaci jsou povinni denně aktualizovat, aby ústavní činitelé i lid obecný se cítil být informovaná. A pánové nejvyšší ústavní činitelé ať se radí, co budou dělat dál. O tom pak nejsou povinováni tlachat na veřejnosti, zvláště když se dopouštějí při tom chyb. A konkrétně učiteli Vystrčiloví bych radil, ať u svých tajvansklých „krajanů“ zajistí raději dodávku čipů pro automobilku Škoda, aby nemuselo tisíce rodin před Vánocemi obracet v ruce každou korunu. Tím by si spíše zajistil další zvolení než tou antizemanovskouu zavilostí příliš podobnou „zločinného“ prokurátora Urválka. Howgh.

PROGRAM ANTIBABIŠ SPLNĚN, NA ŘADĚ JE ANTIZEMAN

Všichni lídři politických stran obou koalic se po volbách vůbec netajili tím, že hlavní účel voleb byl splněn. Babiš musí jít. Osobně mě vůbec nezajímá další vývoj při tvoření vlády, nadtož jejího budoucího kočírování tímto státem. Jde jednoznačně o Pyrrhovo vítězství. Vůbec nepochybuji, že Fiala se ukáže jako nejhorší premiér v dějinách. Doba je totiž těhotná obrovskými ekonomickými problémy a on je v této oblasti naprostý neumětel i přes řadu titulů před i za jménem.

Dneska si chci všimnout jiného jevu. Dalších nenávistných kroků „pražské kavárny“ alias havliatů. Jejich vztek po dvojích prohraných prezidentských volbách je totiž už dávno doslova připravil o rozum.

I pro mě je hospitalizace prezidenta tak těsně po volbách, jejichž výsledek naprosto zásadně neodpovídá Zemanovu přání, poněkud podivný. Vůbec se proto nedivím, že jeden z nejvyšších ústavních činitelů se šel na vlastní oči přesvědčit, jak to s ním opravdu vypadá. Antizemanovský gang složený především ze senátní mafie, „veřejnolhářské“ ČT, kluby politizujících kulturtrégů, alias slaboduchých herců a dalších po kariéře bažících prostitutů návštěvu zneužili jako impuls ke křižáckému útoku na Hrad a samotného Vondráčka.

Celá vykonstruovaná bublina dneska praskla, a kromě ďábelského smradu po ní zůstaly ve veřejném prostoru jen jména nejagilnějších antizemanovských „donkichotů“ od tradičně přihlouplého Vystrčila, přes Zdechovského, po nejpopulárnějšího polistopadového příslušníka politického obludária Kalouska.

Dobře si pamatujme všechny ty pazgřivce slepě sloužící zájmům, jež jsou v zásadním rozporu se zájmy dolních deseti milionů, které chtě nechtě pořád Zeman představuje. Jejich útoky na prezidenta se po odchodu Babiše nepochybně zintenzivní. A jelikož je nenávist už dávno zbavila racionálního chování tak důvodně  předpokládám, že se budou čím dál tím víc odkopávat, ale  především zesměšňovat.