ZAČNĚME ROZLIŠOVAT MEZI MARXISMEM A MARKSISMEM

Celá léta se snažím rozlišovat mezi texty, které navazují na autentické a promyšlené názory samotného Marxe, oproti textům tisíců bývalých vědátorů, komentátorů, rádoby filosofů, propagandistů, věrouků, kompilátorů a jiných služebníků sovětské moci. Ti všichni totiž pravý marxismus rozmělnili právě na marksismus, které s původním neměl nic společného. Když si ale vzpomenu na ony miliony slov v periodicích jako byla Nová mysl, Život strany, Otázky míru a socialismu, abych jmenoval jen ty nejnákladovější, tak již dvě desetiletí přemýšlím, kde jsou ti, co naplňovali jejich stránky. Co dneska dělají? Zase píší a slouží, nebo jsou někde v podzemí a konečně přemýšlí a studují a připravují se. Byla to kdysi obrovská armáda dobře placených a dokonce privilegovaně situovaných osob, které udržovaly atmosféru doby v intencích usnesení vládců. Tehdy byly obě skupiny jasně oddělitelné a veřejnosti všeobecně známé. Dnes už je to jinak. Skuteční vládci jsou neviditelní, ti viditelní naopak nerozhodují svrchovaně a jejich intelektuální obsluha vůbec netuší, komu vlastně slouží. Dneska už v samotných USA prý sdělovacím prostředkům věří méně než deset procent obyvatel. V Evropě to nebude s nejvyšší pravděpodobností lepší. Je tedy čas, aby opravdoví marxisté vylezli z bunkrů. Poznáme je zaručeně podle tuho, že nebudou psát a hlásat, nadtož demonstrativně prosazovat služebnické názory.

BOJ O EVROPU

Když Bush mladší vyhlásil křižáckou válku pro jedenadvacáté století, kterou nazval válkou s terorismem, nebylo ještě příliš jasné, o co půjde. Na první pohled to spíše vypadalo jako uražená ješitnost světapanské vládnoucí elity anglosaského bílého muže. Stačilo však deset let a bylo jasno. Začala tím aktem třetí světová válka. Války se vedou vždycky a jenom o zdroje, ať už se v proklamacích žvaní o čemkoliv. Jediný na planetě, kdo má zdrojů nadbytek je Rusko, zaujímající největší rozlohu pevniny při tak malém počtu obyvatel. Rusko si je toho vědomo a právě proto si udržuje odstrašující zbrojní arzenál – jaderný. Je tak účinný, že ani největší světová vojenská mašinerie si netroufne na přímý útok. Američané ale mají dlouhé zkušenosti a především ještě delší prsty. Díky promyšlené propagandě se jim povedlo doslova zhloupnout vůdce mnoha zemí Evropy natolik, že jsou náchylní k boji s Ruskem. A nejparadoxnější je, že jde o přímé sousedy, Slovany a dokonce Ruské pobratimy – Ukrajince. Jak je vidět, i ve vztazích mezi státy platí, že nejosudovější spory se vedou uvnitř „rodiny“. Od událostí na Ukrajině už je naprosto jasné, že se vede válka o Evropu. Američané ji chtějí vmanipulovat do války s Ruskem, aby zase, už po kolikáté, na válce v Evropě enormně vydělaly. V současnosti je taková válka pro USA dokonce nevyhnutelná, protože jinak je čeká bankrot. Rusku nezbývá nic jiného, než vnést rozkol mezi státy Evropy, především do zemí EU a ještě víc mezi země NATO. Jde podle mne o velice sveřepou válku o Evropu. Je omylem říkat jí nová „Studená válka“. Zvláště když soustředění vojenské výzbroje NATO na hranicích Ruska je vyšší, než jakým disponoval Hitler před vpádem do SSSR. Nelze současnému stavu války ani říkat válka informační, protože ani na jedné straně už o informace nejde. Teď se už jenom lže, jako před každým verbováním do boje. Takže se pouze čeká na spouštěcí impuls. Nejspíš na nějakou tu provokaci. Tentokrát se ale lidstvo už pravdu o ní asi nikdy nedoví.

PŘEJI SI BÝT ZAŘAZEN NA SANKČNÍ SEZNAM USA

Nevím sice, kdo rozhoduje o tom, které osoby a instituce mají být zařazeny na jakýsi „Sankční seznam USA“, ale přeji si být na něj zařazen. Uvádím proto několik důvodů.

Považuji vládnoucí elitu USA za největší zločince všech dob.

USA vznikly ze zločinu genocidy a jejich dějiny jsou souvislou řadou mezinárodních zločinů.

Většina obyvatel země je válkychtivá a zvyklá i své osobní problémy řešit násilím i za použití zbraní, kterých je v zemi víc jak lidí.

Na začátku tohoto tisíciletí vyhlásil prezident USA válku proti terorismu, což bylo promyšleným zahájením třetí světové války, která je pro mafie banksterů nezbytná, aby umořily své dluhy a naopak je proměnily v nepředstavitelně vysoké zisky.

Smyslem již zahájené války je ovládnout plantu, ba doslova uvrhnout její obyvatele do otrockých poměrů.

Politické klíma v zemi degenerovalo už na elitářskou diktaturu, která doslova vymývá mozky nejen svých obyvatel, ale i světa.

Myslím si, že už jenom vyjmenované názory jsou dostatečným důvodem k tomu, abych byl na zmíněný seznam, pokud vůbec existuje, zařazen. Kdyby to všechno přece jenom nestačilo, pak prohlašuji veřejně, že ač donedávna národnostně vlažný, po událostech na Ukrajině se ze mne stal zanícený rusofil, takže mne na seznam nelze nezařadit.

A aby toho všeho nebylo málo, tak vyzývám občany této země, aby na velvyslanectví USA posílali podobné žádosti o zařazení na seznam.

UŽ PRVNÍ KROKY NOVÉHO PREZIDENTA USA BY MĚLY URČIT VNITŘNÍ POLITIKU V RUSKU

Ve světě rusofilů převládá názor, že by pro Rusko bylo výhodnější, kdyby prezidentské volby v USA vyhrál Trump. Na první pohled a hlavně pod dojmem předvolebních výkřiků „Hitlary“ Clinton, to tak vypadá. Ale jenom zdánlivě. Trump je mnohem nevypočitatelnější a některá jeho konkrétní prohlášení ve věcech vojenských kroků vůči Rusku, jsou daleko nebezpečnější, než řečnění jeho soupeřky. Otázkou pořád zůstává, jaký bude reálný vliv neokonů, zbrojařských korporací a superbanksterů na budoucího prezidenta. Každý, kdo sleduje koncentraci vojsk NATO u západních hranic Ruska, by si měl uvědomit, že tolik nepřátelské techniky tam naposledy bylo za Hitlera. Ať se prezidentem USA, pro které je NATO reálnou mezinárodní mocí, stane ten, či onen, pokud okamžitě nestáhne zmíněná vojska, musí Putin rázně jednat. Nestačí jenom zajistit ozbrojení hranice. Musí především provést zásadní změnu v politické věrchušce, konkrétně ve vládě Ruska. V ní totiž sám předseda Medvěděv je vůdcem opozice proti Putinově snaze o silné Rusko. Zmíněné vládní opozici se v Rusku říká „atlantizující integralisté“. Jejich politika spočívá v přesvědčení, že Rusko by se mělo se Západem propojit, protože vzdorování Západu je velkou zátěží pro ruskou společnost. Kdo zná Západ, ví, že je to jako s těmi prstíčky Smolíčka Pacholíčka. Podej prst a nejenže ti urvou ruku, ale celého tě sežerou. Integralisty je proto bezpodmínečně nutné nejen vyhnat z vlády, ale především jim nedovolit opustit Rusko. Jsou natolik vlivní, že existuje reálné nebezpečí, že by zahraniční nepřátelé Ruska z nich zformovali Ruskou exilovou vládu a pokusili se o alternativu „barevné revoluce“, čili Ukrajinského puče. Opakuji ještě jednou. Pokud nový prezident neučiní kroky zásadně snižující ohrožení Ruska, měl by Putin vyhlásit v zemi výjimečný stav a integralisty internovat, jako největší riziko pro bezpečnost Ruska. Dovedu si živě představit ten řev všech „demokratů“ světa, ale svoboda, svrchovanost a nezávislost Ruska je důležitější, než štěkání údajných hlídacích psů, kteří už v očích rozumné veřejnosti dávno degenerovali v poskoky rádoby světovládců.

DALŠÍ PERFEKTNÍ SPEKTÁKL PRO PROSTÝ LID

Tentokrát se jedná o kauzu Savčenkové. Pro poctivost dalšího vnímání textu předem prohlašuji, že v mých očích je žena, která dobrovolně vstoupí do bojových složek armády, přírodní zrůdou. Žena totiž přináší životy na tuto planetu a ne že je ničí. A nyní k věci samé. Každý, kdo měl jen trochu povědomí o cvrkotu mezi mocnými, věděl od samého počátku uvěznění Savčenkové, že po jejím odsouzení bude propuštěna, výměnou za Ruské občany odsouzené na Ukrajině. Aby si Rusko zvýšilo „cenu“ výměny, dostala Savčenková nepřiměřených 22 let vězení. Putinova vládnoucí parta následně sehrála se všemi zúčastněnými formální hru, kterou označuji jako „dívadlo“ pro prostý lid. Podle toho, co řekl Putin, si už 23. března pozval jakýsi Viktor Medvedčuk, vůdce hnutí „Ukrajinská volba“, nejbližší příbuzné zabitých novinářů. Údajně přesvědčil sestru Antona Vološina a manželku Igora Korněljuka, aby požádaly Putina o milost pro Savčenkovou. Tolik z Putinova prohlášení, zveřejněného 25.5. při setkání s oběma pozůstalými, při kterému vysoce ocenil lidskost činu obou žen. Takové pohádky se hodí skutečně pro ohlupování naivních lidí. Bylo by mnohem slušnější, kdyby bylo řečeno, jakou kompenzaci dostali příbuzní zabitých novinářů za takové, propagandou zneužívané jednání. Jen na okraj poznamenávám, že se mi na netu nepovedlo najít nic o hnutí „Ukrajinská volba“, asi proto, že jsem se málo snažil. Putin označil čin obou žena za humanitární gesto. Podle mne o cosi takového opravdu šlo. Savčenková by totiž ve vězení nepřežila ani půl roku. Tak si užije slávy ve své znacizované „vlasti“ a možná požije o trochu déle, i když o tom silně pochybuji. Jako hrdinka je Ukrajině potřebná spíše coby zavražděná. Navíc se při příletu do Kyjeva chovala jako spratek. Odmítla kytici a „slovanský polibek“ od Tymošenkové, jež je předsedkyní strany, za níž byla Savčenková v nepřítomnosti zvolena do Nejvyšší Rady. Porošenkovi ani nepoděkovala a žvatlala cosi o míru, kterého lze dosáhnout jen válčením. No prostě magor a především neřízená střela, která politickou scénu v žádném případě neuklidní.

ZE SPORŮ MEZI GANGSTERSKÝMI STÁTY SE MOŽNÁ SVĚT DOVÍ REÁLNÉ SKUTEČNOSTI

Zákonodárci USA již několik měsíců vedou debaty o zákoně, který by nařizoval vládě USA odtajnit asi třicet stránek ze záznamů komise, jež vyšetřovala událostí 11. září 2001, ve kterých jsou uvedeny výsledky podílu Saudské Arábie na provedených útocích proti World Trade Center.  Bílý dům od samého počátku sice vyhlásil, že takový zákon bude vetovat, ale Saudi se hned nechali slyšet, že ohrozí dolar, pokud budou jmenované dokumenty zveřejněny. Zdůvodňují to tím, že podobný zákon by umožňoval pozůstalým obětí z 11. 9. soudně vymáhat na Saudské Arábii odškodné. Zatím je celý případ zamrzlý, protože politiky USA paralyzují blížící se prezidentské volby. Přesto ale Saudi nespí. Včera vyšel v Saudském tisku, papírovém i elektronickém, článek se silně křiklavým názvem: „ÚTOK 11. ZÁŘÍ PROVEDLI AMERIČANÉ SAMI, ABY MOHLA BÝT VYTVOŘENA VÁLKA PROTI TERORISMU“. Článek napsal saudský právní expert Katib al-Shammari, který v něm tvrdí, že americké hrozby odhaleni dokumentů, které dokazuji zaangažovaní Saudů v útocích, jsou jen součástí dlouhotrvající americké politiky. Al-Shammari tvrdí, že si vláda USA nechává některé karty neodkryté, aby je mohla později odhalit. Jedním z příkladů bylo rozhodnutí neprovést invazi do Iráku v 90.-tých letech a ponechat Saddáma Hussaina naživu jako trumf proti jiným státům Perského zálivu. “Teprve až když šiíti začali vyhlazovat región, Amerika zabila Hussaina, protože už ho neměla jako eso v rukávu”, píše Al-Shammari. Dále tvrdí, že útoky z 11.září 2001 byly, cituji: „…další takou kartou, která dala USA možnost obvinit kohokoliv, kdo se jim tehdy nehodil – nejdřív obvinili Al-Kájdu a Taliban, potom Hussainův režim v Iráku a nyní Saudskou Arábii…11. září je jednou z vítězných karet v amerických archívech, protože všichni odborníci na světě, kteří jsou experty na americkou politiku a kteří analyzuji fotografie a videa z toho dne, se shoduji, že to, co se stalo dvojčatům, byla čistě americká akce, plánovaná a vykonaná jimi samotnými. Důkazem toho je videosekvence po sobě jdoucích explozí, které dramaticky prošly poschodími obou budov… Experti budovy zdemolovali prostřednictvím explozí a letadla, která do budov vrazila, dala zelenou spuštění detonací a nebyla prvotní příčinou kolapsu budov. To ale nebrání vládě USA, aby rozhazovala obvinění do všech směrů”. Konec citace. Podle mne ve jmenovaném textu není důležité, jak a proč byl proveden útok na WTC. Mnohem důležitější je, že jeden gangsterský stát prozrazuje na jiný, ještě gangstrštější, jaké používá metody při svých mezinárodních

ŽIDOVSKÝ POKUS S UKRAJINCI

Kolomojskij, ukrajinský oligarcha, ale především nacionalistický Žid, pronesl 25.9.2015 v Haifě pozoruhodný projev při příležitosti Židovského nového roku, čili Roš ha-šana. Cituji: „Vzali jsme jen jazykový rozdíl a přitlačili na dějiny, kde jsme za hlavní nepřátele rozkvětu ‚Nezávislé Ukrajiny‘ prezentovali Rusy. Po 20ti letech propagandy jsme získali ideální bojovníky proti Rusům v podobě jejich slovanských bratří – nyní již bude kterýkoliv Ukrajinec, který zabije Rusa, nazýván hrdinou. Doufám, že jsme jejich vztahy přerušili asi tak na sto let. Teď už bude snadné zničit samotné Ukrajince jejich odtržením od Ruska, když se jim budou poskytovat půjčky na válku, a pak se jim pro dluhy odebere všechno. Ti, kteří zůstanou, mrzáci, ženy a starci, se již vůbec nebudou schopni bránit.“ Konec citace Jmenovaný si sice hraje na člena mafie světovládců, leč mluví pravdu.

ČSSD VŽDYCKY SPOLEHLIVĚ VYKONÁ NEJŠPINAVĚJŠÍ PRÁCI

Pravicové vlády realizovaly privatizaci, či spíše rozkradení po čtyřicet let shromažďovaného kapitálu, ale teprve ČSSD celý proces potvrdila oddlužením bank. Pravicoví politici nás vmanipulovali do NATO, ale teprve vláda ČSSD naše členství fakticky realizovala souhlasem se zločinným napadením Srbska. Pravicové vlády uzákonily pochybné, až protiústavní restituce majetků církví, ale teprve ČSSD tento právní paskvil bez jakéhokoliv protestu realizuje. Celá desetiletí se pravice sbližuje se sudeťáky, ale teprve za vlády ČSSD se poprvé vládní reprezentant ČR zúčastňuje jejich provokačního sjezdu. Je ještě zapotřebí nějak víc zdůvodňovat, že ČSSD není pro opravdově levicového občana naprosto, ale úplně nepotřebná?!!

PO VÍKENDOVÉM SJEZDU BY UŽ KONEČNĚ MĚLI FILIPOVCI ODHODIT ŠKRABOŠKU KSČM

Dneska jsem sice chtěl psát o něčem jiném, ale na webu http://outsidermedia.cz/smrt-zatim-jenom-klinicka-nebo-uz-definitivni/ jsem našel text ze dne 16. 5. 2016, který mi promlouval z duše. Proto si jej tady celý otiskuji:

SMRT ZATÍM JENOM KLINICKÁ, NEBO UŽ DEFINITIVNÍ?

Na víkendovém sjezdu hrobařů Komunistické strany Čech a Moravy, komunistické už spíše jen podle názvu a řečí, než podle činů, bylo již zcela nezastřeně potvrzeno, že komunistická strana umřela společně s Mílou Ransdorfem. On byl komunista celou svou osobností a poslední, který měl ještě odvahu se rvát. On chtěl, aby strana dělala čest svému jménu a proto ho jeho „soudruzi“ , kteří si stranu chtěli pro sebe zprivatizovat beze zbytku, pomohli ve spolupráci s „nezávislými“ médii uštvat k smrti. Po Ransdorfově smrti jim narostla křídla, cesta je konečně volná. Takový způsob ovládnutí, jakého jsme byli svědky na víkendovém sjezdu KSČM, se v byznysu označuje jako nepřátelské převzetí firmy.

Zdá se, že přední činovníci KSČM uvažují podobně jako feldkurát Katz ve slavném Haškově románu. Když se feldkuráta Katze ptali, proč on, pokřtěný žid, se dal na dráhu polního kaplana, odpověděl: „Pokud budou vojáci jdoucí do boje potřebovat boží požehnání, tak je to dobré zaměstnání.“ Kdyby se souvislostí neznalý malý občan optal předních komunistických činovníků podobně: „Proč jste se vy, soudruzi, v podstatě přesvědčení hrabiví liberálové, nominovali do čela právě komunistické partaje?“, musela by znít odpověď, pokud by byla upřímná, asi podobně, jako v případě feldkuráta Katze: „Pokud bude stále dost lidí vzpomínat na socialismus a dost lidí bude věřit, že jim komunisté pomohou vybojovat lepší život, je to dobré a výnosné zaměstnání.“

Nelze nepřiznat stranické věrchušce, že sestává z opravdu zkušených, znalých a dokonale stmelených technologů moci. Schéma je prosté – podle římského Divide et impera! Hlubokým příkopem oddělit naivní členskou základnu od těch správných a znalých na vrcholu organizační pyramidy, ale zároveň také vystavět nepřekonatelné zdi mezi základními organizacemi navzájem. Potom už to jde všechno jako po másle. Na sjezd musí být nominováni především obročníci, jaképak o tom diskuze s hloupým a naivním členstvem? Vše se řeší direktivně a autoritářsky. Než se zestárlé členstvo s již pomalejšími vitálními reakcemi stačí rozkoukat, je vše upečeno a hola hej!…., už se cválá močálem černým podél bílých skal k vytčenému cíli. „Dobré“ dílo se podařilo a že se podaří, to věděli Katzesoudruzi již dlouho předem, protože nic neponechali náhodě. Zbývá už jen kondolovat těm mnohým a v komunistickou myšlenku upřímně věřícím soudruhům úplně dole. Ale proč nakonec? Vždyť o ty tady přece vůbec, ale opravdu vůbec nejde!

Čest světlé památce kdysi proletářské strany!

K textu si jenom dovoluji poznamenat, že bych změnil titulek na „Konec komunistů v ČR!!!“.

HLAS VYSTRAŠENÉHO OPORTUNISMU

Polský prezident Duda včera prohlásil, že Polsko nemá zájem na studené válce mezi NATO a Ruskem. Doslova řekl, cituji: „Potřebujeme cílevědomý dialog, abychom snížili riziko omylů, mohli se vyhnout konfliktům a zvýšit předvídatelnost v našich vztazích“, konec citace. Pokud nejde vyloženě o připosranost jmenovaného, pak je jeho nejnovější prohlášení typickým úkazem ubožáckého oportunismu. Minulý týden totiž byla zahájena v Polsku výstavba základny americké protiraketové obrany. Tehdy se nechal Duda slyšet, opět cituji: „…že podobné objekty upevňují bezpečnost svobodného světa“, konec citace. Že nejvyšší pohlavár Polska řadí svou zem do společenství svobodných, je už samo o sobě buďto pýchou z nevědomosti, nebo podvodnou propagandou. Žádný stát, který na svém území trpí cizí vojska, už ze samé této podstaty nemůže být svobodný. Hovořit o svobodě, když dokonce jde o vojska z jiného kontinentu, je důkazem nejen osobní zbabělosti, ale vysokého stupně pomatenosti. Divím se každému politikovi, kterékoliv země v Evropě i v Asii, který podporuje paktování s USA. Opravdu nevědí, co činí. Američané je samozřejmě nikdy nebudou chránit, pouze je v případě nutnosti využijí jako nástupní teritorium v boji s Ruskem, Čínou, či Íránem. Dobře při tom vědí, že v takovém případě budou tato území totálně zničena, protože budou první na ráně odvety, ba dokonce mohou být napadena preventivně. Nikdo už pak nevyšetří, zda šlo o oprávněný, či zbytečný akt strachu. Hlas vystrašeného Dudy je přesto k zamyšlení alarmující, protože při tak těsné blízkosti armád Ruska a NATO, je vysoká pravděpodobnost omylů, a tím nechtěných důsledků. Osobně ale říkám: „Polští rusofobové a válkychtivci si stejně nic jiného nezaslouží“. Je to svou podstatou fašistický, až nacistický stát, ba dokonce většina této společnosti.