NÁVRH NA PŘEMÍSTĚNÍ SÍDLA OSN

Nejsem sám, kdo je přesvědčen, že sídlo OSN by už dávno nemělo nýt umístěno v zemi největšího agresora současnosti, v zemi hrající si na globálního četníka, ve státě považujícím se za vládce planety, ve státě pyšného Západu a v kultuře upadající formy lidské civilizace. Jsou dvě místa na planetě, která byla v posledních desetiletích postavena specielně jen pro účely správy států. Jsou to tedy města především úřadů a bydliští vysokých úředníků států. Mám na mysli města Brasílie a Astana. I když první jmenované už má víc jak dva a půl milionu obyvatel a druhé má mít do roku 2030 také kolem dvou milionů, jsou to města převážně řídících pracovníků. V druhém dokonce zatím chybí kulturní zázemí, takže by tu byrokrati nebyli vůbec rozptylováni. V Brazílii je po celý rok skoro stálé počasí. V Astaně je to horší, teploty se zde pohybují od mínus do plus čtyřiceti, ale to by pro multifunkční komplexy neměl být žádný problém v zajištění pohodlného života. Skutečným problémem je, kdo by zafinancoval výstavbu komplexů. Američané by nepochybně přestali platit do kasy OSN, takže by to zůstalo na ostatních, především na vzmáhajících se státech BRICS. Ty by se mohly elegantně zbavit státních dluhopisů USA, tedy dolarů, kterými by vyplácely stavební firmy. Provoz by se pak hradil z příspěvků členských zemí, jako dosud. V mých očích by šlo o první krok osvobození se mezinárodní organizace od područí USA, které je bezvýhradně potřebné.

DNESKA JENOM TŘI ČÍSLA ZE SVĚTOVÉ EKONOMIKY

V  roce 2013:

Světový HDP byl 69,9 bilionů dolarů.

Celkové zadlužení všech zemí bylo 199 bilionů dolarů

A jenom šest největších bank světa drželo derivátů za 278 bilionů dolarů.

Spekulativní finanční operace jsou tedy minimálně čtyřnásobně větší, než HDP vytvořené za jeden rok. Zadlužení světa je skoro trojnásobkem celkově vytvářeného HDP. Ví některý ze „supermanů“ ekonomie, či spíše financí, jak toto může skončit?

INFORMAČNÍ SLOŽKA SOUČASNÉ STUDENÉ VÁLKY

Včera jsem obdržel e-mailem následující zprávu:

SEZNAM ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH WEBŮ ŠÍŘÍCÍCH RUSKÉ LŽI:

www.svetkolemnas.info

www.zvedavec.org

www.ac24.cz

www.rodinajezaklad.sk

www.stopautogenocide.sk

www.osud.cz

http://czech.ruvr.ru/

http://slovak.ruvr.ru

www.zemavek.sk

http://panobcan.sk/

www.czechfreepress.cz

http://vaseforum.sk/blog/

www.slobodnyvysielac.sk

www.hlavnespravy.sk

www.badatel.sk

www.badatel.net

www.protiprudu.org

www.beo.sk

http://obcianskytribunal.sk/blog/

www.sho.sk

www.voxvictims.com/

http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/

www.magnificat.sk

www.freepub.cz

http://vkpatriarhat.org.ua/cz/

www.spolocnostsbm.com

http://svobodnenoviny.eu

http://www.auria.sk/blog/

http://afinabul.blog.cz/

www.dolezite.sk

www.inespravy.sk

www.nadhlad.com

www.ze-sveta.cz

http://nwoo.org

http://orgo-net.blogspot.sk

www.cez-okno.net

www.vlastnihlavou.cz

www.neskutocne.sk

www.bezpolitickekorektnosti.cz

www.eiaktivity.sk

www.nazorobcana.sk

www.alternews.cz

http://pravdive.eu/index.php

www.aeronet.cz

www.slovenskeslovo.sk

Zdroj: http://echo24.cz/a/isYwV/42-ceskych-a-slovenskych-webu-ktere-siri-ruske-lzi . Neměl jsem ani tušení, že existuje tolik webů, jejichž provozovatelé už mají plné zuby oficiálního zpravodajství našich televizí a hlavních tištěných médií, čti, proamerické propagandy. Ne snad pro její obsah, protože každý má znát názory svého protivníka, ale hlavně proto, že je dělána neodborně až stupidně, takže lži z ní doslova vytékají jak močůvka z kupy hnoje. Informační válka bývala vždycky předstupněm horké války, takže je nutné už docela vážně sledovat, kdy se už naplní podmínky, díky nimž se současná úroveň nesmiřitelného antagonismu do ní překlopí. Dávám seznam na svůj blog, abychom byli připraveni.

RODÍ SE GLOBÁLNÍ FAŠISTICKÉ IMPÉRIUM

Finanční centrum globálního kapitalismu je tak vysoce koncentrované, že méně než pár set lidí ovládá a kontroluje bohatství ve výši stovek bilionů dolarů. Těchto pár set lidí, majících pod kontrolou globální kapitál, tvoří méně než 0,0001% populace světa. Je to nadnárodní kapitalistická třída, která, coby kapitalistická elita světa, ovládá už i většinu národních států prostřednictvím mezinárodních obchodních dohod a nadnárodních organizací, jako jsou Světová banka, Banka pro mezinárodní vypořádání a Mezinárodní měnový fond. Nadnárodní kapitalistická třída sděluje své politické požadavky prostřednictvím globálních sítí jako G-7 a G-20 a různých nevládních politických organizací jako Světové ekonomické fórum, Trilaterální komise a skupina Bilderberg. Zastupuje zájmy stovek tisíc milionářů a miliardářů, kteří tvoří 1% nejbohatších lidí světové hierarchie. Reálnou nadvládu nad celým světem si tato třída udržuje prostřednictvím vojenského impéria, řízeného politickou elitou USA a NATO, jež slouží k ochraně investic globálních i regionálních kapitalistů po celé zeměkouli. Válkami, změnami režimů a přímou okupací podporují přístup „investorů“ k přírodním zdrojům a jejich spekulační výhody na trhu. Tam, kde vojenská imperiální říše USA+NATO reaguje pomalu, nebo čelí politickému odporu, plní požadavky nadnárodního kapitálu soukromé vojenské společnosti. Ty zajišťují především osobní bezpečnost výkonných členů nadnárodní kapitalistické elity a jejich rodin, ochranu bezpečných obytných a pracovních zón, taktické vojenské poradenství a výcvik státní policie a ozbrojených sil. Rovněž pak shromažďují informace o demokratických hnutích a opozičních skupinách, získávají zbraně a prostředky řízení zbraňových systémů a sestavují úderné jednotky pro vojenské akce a vraždy. Největší ze soukromých bezpečnostních společností má v současnosti skoro tři čtvrtě milionu „zaměstnanců“. Největší světoví boháči tak mají regulérně svou milici pro vlastní ochranu osob a majetků. Nadvládu nad lidstvem jim pak zajišťuje nejsilnější armáda světa. Tím se pomalu leč jistě konstituuje největší fašistické impérium v dějinách.

TAJENÉ KOŘENY ÚTĚKU SYŘANŮ ZE SVÉ VLASTI

Evropa je překvapena tak enormním přílivem Syřanů do Evropy, jaký začal letos v létě. Za zdroj jejich prchání je považována válka v Sýrii. Válka za svržení „diktátora“ Asada. Jenže ta válka má jeden, dosud světové veřejnosti, neznámý kořen. Je jím rasistická politika Tureckého státu, který severní Sýrii již několik let, právě v době války, kterou pomohl rozpoutat, systematicky osídluje etnickými Turky. Ne však z Turecka. Dnes už je tam několik čistě Ujgurských vesnic. Erdogan již před občanskou válkou v Sýrii pozval do Turecka statisíce Turků z Turkestánu, ale i Ujgurů z Číny, což jsou také Turkmeni. Ty všechny vycvičil a vyzbrojil a poslal nyní bojovat do Sýrie, aby si tam vyválčili nový domov. Turecký fašistický vůdce si tak naplňuje svůj sen o obnovování Osmanské říše. Jen pro ilustraci poznamenvám, že Turecko kupříkladu dvou milionové Aleppo na severozápadě Sýrie považuje za své území, jež Turecku Sýrie ukradla. Putin tedy dobře věděl, když hovořil o teroristech z bývalých republik SSSR a o ohrožení kupříkladu Turkmenistánu. Mně z toho mimo jiné vychází, že válka v Sýrii tak brzy neskončí, ale především že Turecko nejenže nepatří do Evropy, ale že je další zradou Merkelové, když mu nabízí obrovské finanční prostředky k zastavení proudu uprchlíků do Evropy. Ty peníze budou nakonec použity na vyzbrojení dalších teroristů s cílem okupování severní Sýrie.

REDAKTOŘI BRITSKÝCH LISTŮ DEFINITIVNĚ ZTUMPACHOVATĚLI

Opravdu dlouho se redakci Britských listů (BL) dařilo přesvědčovat čtenáře, ba i některé autory, že provozuje solidní internetový deník. Možná že pro mnohé až do konfliktu na Ukrajině. Do toho období byly sice některé texty už zatíženy příznaky špatně skrývané nenávisti k levici, Rusku, Zemanovy, ČSSD, k přesvědčení obyčejných lidí a především pak k odpůrcům světovládných tendencí „atlantismu“. Texty šéfredaktora Čulíka byla vždy zatíženy nemocí z učitelského povolání a komplexem emigranta. Díky prvému neustále texty jiných oblažoval svými poznámkami a div je někdy neznámkoval. Díky druhému nás, všechny Čechy, peskoval jako zabedněnce, xenofoby, naše vlastenectví vydával za nacionalismus a projev ubožácké absence světovosti. Od zmíněného momentu se ale antilevicová nenávist redaktora Dolejšího metamorfovala v duševní chorobu produkující zvrhle lživou antiruskou propagandu a ostatní nenávisti v útočné podněcování odporu po vzoru „barevných revolt“ všeho druhu. Čulíkovo neustálé peskování Čechů a češství se rovněž zostřovalo, až nyní, v souvislosti s utečeneckou anarchií v Evropě, se doslova a do písmene změnilo na zvrhlé až vlastizrádné projevy. Za vrchol sprosté žurnalistiky v provedení BL ovšem považuji text vydaný dne 19.10.2015 pod názvem „Výkvět českého národa vyjadřuje svůj názor na Novinkách“, vyvěšený na webu http://blisty.cz/art/79487.html . V tomto případě už redakce překročila všechny meze slušné žurnalistiky natolik, že se dopouští přestupku nejen proti dobrým mravům novinářů, ale dle mého soudu se ve své pokleslosti dostala do křížku se zákonem. Redaktoři a i mnozí autoři BL po celá desetiletí píší své texty se zaujetím nositelů jediné pravdy. Což mimo jiné dokladuje i fakt, že pod texty v BL není možné diskutovat. Pokud kdokoliv do redakce pošle následně text polemizující s některým publikovaným, není vůbec otištěn, aniž redakce autorovi pošle zdůvodnění odmítnutí. Pokud se milostivě přece jenom uráčí jej publikovat, tak s redakčním, mnohdy autora dehonostujícím komentářem. Nebo alespoň zároveň s ním uveřejní text některého „kmenového“ autora BL, který polemiku nejen až s fanatickou rozkoší strhá, ale především autora osočuje a podstrkuje mu názory, které vůbec ve svém textu neprezentoval. Ve vzpomínaném příspěvku z pondělka byly na webu BL vyvěšeny texty z diskusí na jiném webu, s uvedením plných jmen autorů, aniž se jich zeptala na souhlas, čímž se redakce dopustila porušení autorského práva. Navíc z celé plejády vyseparovala takové, které ve své známé nenávistí k Čechům, s podlostí sobě vlastní, nejen označila za „elitu“ Čechů, ale dokonce za reprezentaci většinového přesvědčení naší veřejnosti. Protičeský fanatismus šéfredaktora Čulíka mu, jak je vidět, úplně zatemnil rozum a zbavil ho nejen citu pro mravnost, ale dokonce i smyslu pro respektování práva.

EVROPSKÝ CHALÍFÁT

Po rozvratu bipolární rovnováhy na konci minulého století to byla západní kultura, alias civilizace, kdo do světového veřejného prostoru doslova implantoval termín „válka civilizací“. Už to byla chyba, protože na planetě může být jen jedna civilizace, všelidská, sdružující nespočet kultur. Každý pokus o jinou metodu nezbytné planetizace člověčenstva musí být násilný a zákonitě musí skončit absolutní globální totalitou, kterou si dovedu představit spíše jako komplexní tyranii. Alespoň v první, konstituční fázi. Západ tím vypustil z láhve džina, aniž si uvědomil, že ten nejlépe odpovídá již jedné existující ideologii. Islámu. Přesněji jeho podobě „druhého“, čili Medinského Koránu. Koránu věčného džihádu, čili snahy až boje za úplné, konečné vítězství víry v Alláha na celé planetě. Zatímco Evropa se dopracovala až k maximálně atomizovanému společenství lidských jedinců s absolutní svobodou, čili volností až sobeckého jedince, vedle ní již staletí roste a počtem lidí mohutní komunita muslimů, pevného pouta spočívající ve vyznávání islámu. Evropa měla zatím štěstí, že islám při svém ohromném množství vyznavačů je rozdělen na sekty zaměstnané vzájemným bojem. Jakmile se ale najde autorita, k níž má islám sklony až předpoklady, která sjednotí nejméně tři hlavní proudy islámu v jednotnou akci, svět, nejméně pak světový ostrov (Asie, Evropa a sever Afriky) bude islamizován. A nemusí být k tomu použito dokonce ani moc velké násilí. Poměrně mírná, leč stálá, migrace Arabů do Evropy musí během pouhých dvou generací splnit patřičný úkol. „Demokratickou většinou“ pak bude ustaven v Evropě chalífát. Teritorium podřízené chalífovi, čili zástupci proroka na planetě.

JSME VE VÁLCE, ANIŽ O TOM VÍME

Zvrhlé debaty kolem vystoupení Alexandrovců mne definitivně přesvědčily o tom, že jsme ve válce s Ruskem. Ne v nějaké nové studené, ale v opravdové válce, té novodobé, nazývané válkou hybridní. Údajně prý proto, že Rusko připojilo ke svému státu Krym, ho lidé v naší zemi považují za nepřítele. Jsem si víc jak jistý, že naprostou většinu našich občanů vůbec nezajímá, zda je Krym Ruský, Ukrajinský, či snad Tatarský. A jsem si ještě více jistý, že iniciátory naší války s Ruskem to zajímá ještě méně. Jelikož ale k válečným projevům a činům jistých aktivistů vláda i prezident mlčí, musím konstatovat, že ve válce s Ruskem už opravdu jsme, protože mlčení je vždycky souhlasem. Má to všechno pouze jednu vadu na kráse. Naši mocní jsou buďto tak zbabělí, že válku oficiálně nevyhlásili a svému lidu o tom pro jistotu ani neřekli, nebo s našimi lidmi někdo manipuluje a nutí je do aktivit, které mu nejsou vlastní. Je pak otázkou, kdo to s našimi občany, ba obyvateli hraje jakousi podivnou hru. Nechce se mi věřit, že válku s Ruskem našim jménem rozpoutalo pár deprivantů z „mejdanu“ na Staroměstském náměstí. A vůbec, kdo je tam vydržuje, tolik dlouhých měsíců. Že by gubernátor Schapiro? Alias právník Andrew H. Schapiro, jmenovaný Obamou za velvyslance USA v Praze. Kdo v naší zemi, mimo jmenovaného taškáře stojí za válečným štvaním proti Rusku s takovou vervou, že prakticky už rozpoutal válečný konflikt mezi ČR a Ruskem? Před vstupem do haly, v níž vystupovali Alexandrovci, se čeští bojovníci s Ruskem neomezili jen na slovní napadání, ale dokonce na materiální útoky. Takže nikoho nemohli nechat na pochybách, že válčí s Ruskem. Takže co my ostatní? Budeme mlčet jako Sobotkova pštrosárna? Osobně dávám na vědomí každému, kdo prohlašuje Rusko za nepřítele ČR, že jej považuji za svého osobního nepřítele a vyhrazuji si proto právo chovat se k němu adekvátně této situaci.

K NOBELOVĚ CENĚ MÍRU

Do Bílého domu ve Washingtonu v těchto dnech prý dorazila petice s podpisy nesděleného počtu občanů USA, v níž vyzývají svého prezidenta, aby vrátil Nobelovu cenu míru. Ten fakt mne vůbec nepřekvapuje, ale za pozornost stojí dvě zprávy, které se v této souvislosti objevily na netu. První veřejnosti sdělil prý už v září bývalý ředitel Nobelova ústavu Geir Lundestad když prohlásil, že prezident USA Barack Obama, který dostal Nobelovu cenu míru v r. 2009, nesplnil naděje, které se do něho vkládaly. „Mnozí z Obamových stoupenců si myslí, že to byla chyba“, podotkl tehdy Lundestad. „Udělení ceny nemělo výsledek, s nímž členové výboru počítali“. Druhá informace je zase přímo z Bílého domu. Nejmenovaný mluvčí W.H. se nechal slyšet, že udělení Nobelovy ceny Obamu přivedlo do rozpaků. V dobách studené války jsem vždycky tvrdil, že by měla být Nobelova cena míru zrušena, protože slouží jen a jenom propagandě studenoválečnické politiky Západu. Po skončení bipolárního světa si podle mého soudu měl její výbor stanovit skutečná kriteria pro její udílení. Pokud ji totiž uděluje i lidem, od nichž teprve něco očekává, pak se dostává do pozice korumpovatele. A obdarovaný zase do pozice vydíraného. Obojí je fakticky trestným činem. Přikláním se k názoru, aby cena byla opravdu zrušena, nebo ji mohl obdržet pouze ten, kdo již definitivně odešel z veřejného života, nejlépe tedy in memoriam.

ARABSKÁ „BAREVNÁ EVOLUCE“ V EVROPĚ

Dneska jenom zkratkovitě. Není pro mou dnešní úvahu vůbec důležité, zda příliv uprchlíků je proveden záměrně. Také mne nezajímá, zda je řízen, či alespoň nějakou vlivovou skupinou organizován. Pouze je v mých očích rozhodující, že vůbec existuje, že neslábne a především pak, že se v Evropě dokonce předpokládá jeho dlouhodobost. Za těchto okolností si troufám tvrdit, že současná invaze muslimů do Evropy je alternativou „barevných revolucí“, které organizovaly zpravodajské služby USA v posledních letech po celém arabském světě, když je měly vyzkoušené při likvidaci socialistického tábora. Jako vždycky i u tohoto společnostního jevu platí, že zatím všechno, co vědomě řídili vlivní lidé z USA, skončilo špatně. Obecně se tím potvrzuje, že každé sociální inženýrství, především pak vždycky takové, které se snaží o urychlování dějin, má vedlejší doprovodné jevy tak silné, že v konečném výsledku přehluší většinu původních záměrů, byť vyly sebepozitivnější, či motivovány tou nejvýsostnější morálkou. Zmíněné americké barevné revoluce byly jednoznačně vývozem demokracie a la made in USA. V co se zvrtne do Evropy nasměrovaný exodus muslimů žijících od Afghánistánu, přes Irák po Sýrii, doplněný o vítečníky z Balkánu, určitě nedovede předpokládat nikdo ani z Evropanů, ani z migrantů. S vysokou pravděpodobností ale bude určitými vlivovými silami zneužit proti obyvatelům Evropy. Přesněji těmi skupinami, jejichž ideologií je světovláda, k níž mimo jiné potřebují rozvrat konkurující jim Evropy. Jenže, jak jsem již poznamenal, všechno vždycky dopadne naprosto jinak. Takže očekávám naopak silnou Evropu, buďto pod vládou fašistické diktatury, nebo dokonce pod knutou muslimského náboženství. Nebylo by to totiž v dějinách poprvé, kdy hordy muslimů napadly a především vládly Evropou.