ISLÁMSKÝ STÁT A JÁ

Nemohl bych žít v arabské zemi už jenom proto, že si zadek vytírám pravou a jím levou rukou, což je právě opačně, než nařizuje zvyklost v Arabských zemích. Takže spoléhám už pouze nato, že ten chalífát v Evropě vznikne až po mém skonu.

CO BY ASI DĚLAL ZÁPAD, KDYBY NEVZNIKL TERORISMUS?

Západ, především pak USA, si vychovává teroristy po celou dobu, ve které zasahuje do politiky v jiných zemích, což je, jak jsem napsal nedávno, nejpozději od roku 1917, čili od vznikání SSSR. Takto připravené bojovníky, většinou v tajných bojůvkách až armádách, pak využíval k politickým převratům. Když se zmíněná forma zasahování do vnitřních záležitostí jiných zemí začala vymkl kontrole svých tvůrců, zvrhla se až  v současný terorismus. Mocní jako vždy dokázali i tento nový fenomén využít, přesněji zneužít k posílení své nadvlády nad světem. Dokázali to tak rychle, že u vyznavačů konspiračních teorií vzbudili podezření, že vlivní a mocní Západu si terorismus vytvořil. Boj s terorismem vytvořil mocným šanci, aby pod rouškou zajišťování bezpečnosti obyvatel omezovali občanské svobody lidu vlastní země. Nemluvě o tom, že vytváří zároveň nové zisky zbrojařským korporacím. Metody omezující občanské svobody nejsou pak nic jiného, než jakýsi trening mocných pro případ sociálních nepokojů. Mocenské strukturysoučasného liberálního, kapitalistického světa totiž ví líp než kdokoliv jiný, že nemají řešení většiny sociálních problémů, které nová, ortodoxnější forma liberalismu vytvořila. Z čehož plyne vysoká pravděpodobnost rovnající se jistotě, že k velkým sociálním střetům musí zákonitě přijít. Pokud globální nadvláda, jakási moderní vrchnost, nevymyslí děsivější alternativu, jíž může být nějaká ta forma velké války.

VČERA TOMU BYLO 76 LET, CO HITLEROVCI NAPADLI SSSR

Česká televize si toto datum připomněla svérázným způsobem. Na žádné stanici o tom nepřinesla nijaký dokument. Zato na ČT2 v 15.15 hodin odvysílala pořad s názvem „Adolf a Eva: Příběh jedné lásky“, čili rádoby dokument o Hitlerově konkubíně, která se stala den před sebevraždou jeho manželkou. Takovou politickou atmosféra vytváří vládní tlupa a její mediální poskoci v této zlotřilé zemi.

K ZÁKONITOSTI VÝVOJE

. Sedmnáctého června jsem tady zmínil sousloví zákonitost vývoje. Jsou mudrlanti, kteří celá léta, ba věky tvrdí, že vývoj lidstva nemá logiku, nemá cíl, ba dokonce smysl. Nemám zájem se s nimi přít. Ovšem jsou některé jevy ve vývoji lidských dějin, které nelze přehlédnout. Jedním z nich je opojení současné nejmladší voličské generace idejemi socialismu. Dokazují to výsledky posledních voleb nejen ve Velké Británii, kde zabodoval Jeremy Corbyn, ale i v jiných zemích, v nichž doslova staří veteráni socialismu, kupříkladu Bernie Sanders v USA, získali takovou popularitu, jakou nikdy neměli, alespoň v tomto tisíciletí, žádní levicoví politici. Ti, kdo se narodili teprve v tomto tisíciletí, nemají žádné zkušenosti se socialismem, ale zato velice tristní s dnešním vševládnoucím liberalismem zdegenerovaným na superindividualismus. Jinými slovy, jsou doslova duchovně otráveni dneškem. A tak vzhlížejí na nepoznané, ale již kdysi, kdesi existující, jako na šanci. Vždycky jsem tvrdil, že to, co se jednou ve vědomí lidstva objevilo, už se z něho nikdy definitivně neztratí. To je jednou ze zákonitostí dějin. To je prvek logiky vývoje lidstva. Takže by si dnešní mocní až spíše supermocní, měli trochu provětrat mozky.

O AGÓNII LEVICE

Dneska dělám výjimku ve svém stylu psaní. O předmětu avizovaném v titulku neříkám ani slovo. Pouze odkazuji na text sociologa a europoslance Jana Kellera, který v mých očích popsal jmenovaný stav tak hutně, že nejde zkrátit ani o větu a tak vyčerpávajícím způsobem, že k tomu není třeba nic dodávat. Tady je dostupný mnou obdivovaný text: http://casopisargument.cz/2017/06/16/vyvoj-v-cssd-je-soucasti-agonie-levice/

NEJVĚTŠÍ PROZATÍMNÍ ZLOČIN TÉTO VLÁDY

V oblasti Cínovce v Krušných horách a částečně též ve Slavském lese je údajně šest procent světových zásob lithia, tedy konkrétně až 1,4 miliony tun. Lithium je poměrně vzácný prvek na planetě. Jeho výskyt ve vesmíru není dokonce dosud přesvědčivě vysvětlen. Jeho potřeba enormně vzroste s rozvojem elektromobilů, které budou používat lithiové baterie. O povolení těžby v ČR usiluje několik společností. Zatím je nejblíže cíli korporace s názvem Cínovecká deponie, kterou ovládá investiční skupina miliardáře Janečka. Ta už má od Ústředního báňského úřadu všechna potřebná povolení pro těžbu litihia z odkališť po předchozí těžbě polymetalických rud v Cínovci. Vláda v poměrné tichosti a bez předchozí širší odborné debaty, na svém zasedání dne 14.6.17 rozhodla, že licenci na celkovou těžbu zmíněných ložisek dostane Janečkovo, příliš neprůhledné impérium. Při tom ve hře byla kupříkladu i firma Diamo, osvědčená a především ryze česká těžařská společnost skoro se stoletou tradicí v těžbě rud. Lithium je obrovské nerostné bohatství naší země a na dlouhou dobu určitě jediné. Diamo je při tom státní firma, čili její zisky mohly sloužit všem obyvatelům země. Janečkova mafie je ve srovnání s ní soukromým klubem, který fakticky oloupí občany ČR o nově objevené bohatství jejich země. Ničím jiným mne Sobotkova vláda víc neutvrdila o tom, že je to protilidová banda.

BABIŠ A TRUMP – NUTNÁ FÁZE PŘECHODU OD KAPITALISMU K POSTKAPITALISMU

Následující tezi jsem napsal už několikrát, ale stále se jí nikdo nechytil. Tvrdím totiž již mnoho desetiletí, že Hitler i Lenin se dopustili stejné chyby. První házel všechny Židy do jednoho pytle a Lenin zase všechny kapitalisty. Nikdy nic takového jako všichni Židi či všichni kapitalisté jsou stejní neexistovalo, protože ani nemůže. Pro lidstvo jsou skutečně nejnebezpečnější Židé, kapitalisté, financiéři či vlastníci globálních korporací, ale pouze ti z nich, kteří jsou mocichtiví, moc se pro ně stane drogou a oni nakonec závislými na ní. Nadvláda bohatých trvá po celé lidské dějiny od fáze dělby práce, která některým „profesím“ živelně přisoudila výsady. Za celá ta dlouhá tisíciletí přinášel tento systém ostatním lidem jen málo prospěchu a sobě oni naopak zajišťovali všechny představitelné výhody. Svět proto už nezadržitelně volá po změně, po alternativě k dnešní moci, která již dosahuje takového stupně, že nemá perspektivu dalšího zvětšování. Skoro celý svět je už ve vlastnictví třídy mocichtivců. Ti si zatím žili v pohodlí své anonymity a na výkon správy svého majetku našli vždycky dost dvořanů. Přichází ale logicky doba, kdy se chtějí zbavit i jich a nemají už ochotu se s nimi dělit o vliv a především zřetelnou veřejnou moc. Ta etapa musela zákonitě přijít. Především superbohatí mocichtivci potřebují ještě dosáhnout poslední fáze své moci v situaci, když už ji nelze rozšiřovat jinak, protože už ovládají celý svět. K naplnění své psychické choroby potřebují být vidět, potřebují si veřejně užít svou nadvládu. Tak je úplně organickým završením vývoje, že superbohatí na moci závislí, vycházejí do veřejného prostoru a chápou se poslední bašty moci, její viditelné formy, čili politické moci. Zdůrazňuji, že je to zákonitý vývoj. Teprve ten časem může veřejnost, čili masy, politicky uvědomit a přimět tak k zásadnímu převratu dějin. Společnost musí najít metody k likvidaci mocichtivých. K čemuž nebude stačit pouze Marxův návrh na zespolečenštění kapitálu.

ŘEČ SYMBOLŮ

V den 75tého výročí vyhlazení Lidic byla zahájena v Praze dvoudenní mezinárodní konference „Pro evropskou bezpečnost“, která označila Rusko za největší hrozbu pro bezpečnost Evropy. V mých očích je tento zvrácený výplod politických elit Evropy dalším důkazem toho, kdo se dneska pasuje na vítěze druhé světové války. Je to Německo, onen zloduch celých evropských dějin minulého století, začíná starému kontinentu opět diktovat svou vůli. Tedy už ne „Lidice“ jako memento válečného zločinu, ale Rusko, jež okupovalo střední a východní Evropu skoro půl století. To je dnešní ideologie a propaganda politických elit EU pod diktátem Německa, vůči veřejnosti Evropy. Přidáme-li si k tomu, že jen pár dnů před tím dva členové současné vlády, Bělobrádek a Herman, se zúčastnili sjezdu Landsmannchaftu, kde si obrazně sypali popel na hlavu, místo aby se jim omluvili krajané skutečných válečných zločinců, pak si lehce dovodíme, oč dneska běží v EU i v ČR.

VÁLKYCHTIVCI PŘITVRDILI

Nevole mezi Trumpem a Merkelovou, alias USA a EU začíná být čile zneužívána všemi válkychtivci Evropy. Jenom poznamenávám, že za válkychtivce nepovažuji jen zelené mozky, ale především mafiány zbrojařských firem a jejich dobře placené slouhy. Trumpovo vystoupení na posledním summitu NATO přetlumočili evropští političtí poskoci dokonce slovy – Evropa se má postarat sama o sebe. Ačkoliv on jenom řekl, že výdaje na zbrojení by měly země Evropy zvýšit tak, jak to slíbily, čili na dvě procenta HDP. Naši chytrolíni z Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií brněnské Univerzity obrany, ihned s pilností šprta spočítali, že vláda od r. 2004, od něhož poprvé poklesl vojenský rozpočet pod ona dvě procenta, dluží fakticky armádě 379 miliard. Uvedené číslo nazvali Kumulovaným deficitem příjmů naší armády. Političtí matadoři zneužili vzniklé atmosféry k okázalé prezentaci celého problému na čtvrté konferenci s názvem Naše bezpečnost není samozřejmost, záměrně uspořádané v budově sněmovny, aby sloužila coby nalejvárna rozumu pro „nevědomé“ poslance. Pozvali si k tomu zástupkyni generálního tajemníka NATO, která se nechala slyšet tvrzením, cituji: „…že v nebezpečnějším světě musíme víc utrácet za obranu, je realita“, konec citace. Typická ukázka myšlení lumpů. Napřed doslova zorganizují nebezpečnou situaci, nebo ji minimálně svým chováním vytvoří a pak už ji považují za nevyvratitelný argument pro zajišťování zisků zbrojařům. Docela správně se jich ale zeptal nedávno Putin, opět cituji: „S kým to chcete vlastně bojovat, když shromažďujete svá vojska u hranic Ruska?!“ Takže pravdou je, že není potřebí zvyšovat náklady na obranu, protože vznikl nebezpečný svět, ale proto, že ho teprve nebezpečným chtějí mocichtiví Abendalanďané teprve udělat. Rusko by možná dneska ještě prohrálo válku s USA, ale v žádném případě ji už dneska nemůže prohrát s Evropou a za nějaký čas už ani s těmi Amíky ne.

ISLÁMSKÝ STÁT V IRÁKU A V SÝRII (DAEŠ) POPRVÉ NAPADL ISLÁMSKOU REPUBLIKU ÍRÁN

Teokratická republika Írán o sobě tvrdí, že 99 procent obyvatel je muslimského náboženství a z toho celých devadesát procent šíitského vyznání. V sedmdesáti milionové zemi žije mnoho národností. Nejvíce je Peršanů, ale jen těsně tvoří nadpoloviční „většinu“. Nejpočetnější menšinou jsou Azarové, kteří mají svůj stát Ázerbajdžán. Kurdů zde žije asi sedm milionů, Arabů dva a Turkemnů jeden a půl. Jako nomádi zde žijí i další kmeny. Tato směsice při tom spoluexistuje bez etnických problémů – zatím. Ve středu 7.6.2017 zaútočily dvě skupiny teroristů na symboly země, na budovu parlamentu a na mauzoleum ajatolláha Rúholláha Chomejního. Mrtvých je desítka a zraněných několik desítek. K akci se prakticky okamžitě přihlásil islámský stát. Ovšem?!!. Teroristický útok následuje příliš brzy po Trumpově návštěvě Saudské Arábie, které nejenže vyjádřil podporu, ale jedním dechem, přímo na návštěvě, označil Írán za podporovatele teroru. Trump plácá nesmysly poměrně často, ale tento byl opravdu vysoko na stupnici stupidity. Zvláště když se všeobecně ví, že už první teroristický veleútok na USA provedli z větší části občané Saudské Arábie. Stejně jako se ví, že Saudi podporují DAEŠ prakticky od začátku jeho vzniku, především v Sýrii. Každého, kdo již od volební kampaně sleduje Trumpovy řeči a později i aktivity na Blízkém východě, musí ihned napadnout souvislosti mezi středečními útoky v Teheránu a nedávnou návštěvou Trumpa u Saudů. Já o blízké souvislosti vůbec nepochybuji. Z čehož mi zákonitě vychází, že USA, Saudská Arábie a DAEŠ jsou ne-li spojenci, tak alespoň utajovaně koordinují své aktivity.