MÁ PŘEDVOLEBNÍ SPEKULACE

Na několik politických pohlavárů našich časů tento týden prasklo, že tráví svou dovolenou ve společnosti průmyslových dirigentů a jejich propagandistů, v současné mluvě nazývaných lobbisty. Vrchní boss ODS, jeden z přistižených, se ihned rozkatil, ovšem ne na bulvární deník, který po několik minulých dní zveřejňoval kompromitující fotografie, ale samozřejmě na ČSSD.  Jako obvykle bez jakýchkoliv důkazů ji obvinil ze zorganizování, ba dokonce ze placení účtů slídícím fotografům. A jak odpovídá jeho antikomunistické umanosti, ne nepodobné duševní chorobě, označil celou akci za estébácké praktiky. Rychlost, s jakou reagoval na situaci a především samotný obsah reakce mi napovídá, že si celou aférku ODS zosnovala sama, proto a jenom proto, aby opět mohla voliče strašit nebezpečím komunismu, v podání ČSSD. Svou spekulaci opírám o následující znalosti. Za prvé je všeobecně známo, že i negativní reklama je reklamou, v ČR dokonce i před volbami, čehož si i vedení ODS je dobře vědomo. Za druhé, v aféře je namočen také místopředseda ČSSD Urban, což bylo k ODS přátelským tiskem okamžitě zneužito k útokům, zpochybňujícímu důvěryhodnost celého vedení ČSSD.  A za třetí, ne-li nejdůležitější, jsou přece známé různé podobně promyšlené podrazy, organizovávané ještě nedávným policejním bossem Langrem, o němž jeho Olomoučtí spolužáci vždycky tvrdili, že už jako školák byl grázlík.

JAZYKOVÉ POKRYTECTVÍ

Nevím čím to je, asi zkušenostmi stáří, ale když kupříkladu v televizi slyším, jak muž říká ženě jak je krásná, tak já bezděky slyším: Mám chuť na sex s tebou. Řečičky o kráse jsou v mém vědomí pouhým mužským pokrytectvím, vyprodukovaným civilizačním procesem. A s vysokou pravděpodobností k tomuto pokrytectví muže přivedly ženy samotné, které sice také mají chuť na sex, ale chtějí být vždycky obdivovány. Na tento druh pokrytectví jsme si už tak všichni zvykli, že nám vůbec nepřijde na mysl, že je na něm něco nepřípadného, nebo dokonce špatného. Jsme dokonce nakloněni takové chování považovat za ctnost. Což se ale naprosto nedá říci o kratičkém textu v rubrice publicistiky, od jistého pana Františka Kalendy ve včerejším deníku Právo. Napsal v něm, že podnikatelé přesídlují správu svého majetku z ČR do Lichtenštejnska proto, že jeho daňový systém je přátelštější k podnikatelům. Slovíčko přátelštější je sice pravdivé, ale pouhou poetickou zástěrkou tvrdé podnikatelské ziskuchtivosti, jako jsou řeči o kráse ženy zástěrkou pro jednosměrnou mužskou sexuchtivost. Prohřešek pana Kalendy by tedy mohl patřit do rodu civilizačních lží, pokud by již dále mlčel. Jenže on s drzostí pokračoval v psaní a tvrdil, že jím zdůrazňované přátelství spočívá v jednoduchosti daňových předpisů a daňových přiznání, jehož formulář se nevyplňuje, cituji: hodiny a hodiny, jako u nás. Takové psavectví už není pouhým civilizačně jazykovým pokrytectvím, ani poetičností, to je čistokrevná, sprostá lež přisluhovače daňových rájů. A určitě také dobře honorovaná.

VZPAMATUJTE SE

Vážená funkcionářská elito ČSSD.

     Uvědomte si laskavě, že je vaší prvořadou povinností přesvědčit voliče, že jim už konečně garantujete, že po volbách nepřesedlá zase potřebné množství poslanců zvolených za ČSSD k jinému uskupení. Místo toho jste, jak je vidět, raději zvolili, tragicky dokonce krátce před mimořádnými volbami, raději taktiku znedůvěrohodňování své strany v mnohem širším rozsahu.

     Konzervativní voliče jste tím definitivně odradili. Ty se sklonem k pravicovějším řešením zase ujišťujete, že mají definitivně volit pravicové strany přímo. A co ti levicovější? Mohli jenom bláhově na chvíli doufat, že příchodem Paroubka do čela se strana stala levicovou. Příslušníci fanklubu starocha z Vysočiny totiž až dodnes stále nechápou, že Zeman byl, je a vždycky bude pátou kolonou kariéristického individualismu v programově kolektivistické, čili socialistické straně. Jejich rostoucí vliv proto ČSSD pomalu, leč jistě, vrací na trajektorii pravicové, sice nedogmatické, ale o to víc sociálně inženýrské straně, bez skutečného ideového zápalu pro sociálnost, spravedlnost a přiměřenou rovnost.

SPEKULACE NAD ZATÍM NEOVĚŘENÝMI INFORMACEMI

Mnoho příznaků naznačuje, že virus tak zvané prasečí chřipky byl vyroben uměle. Což je ten nejmenší důvod k údivu. Zajímavější informací už ale je, že je poněkud podezřelé, jak rychle některé farmaceutické firmy dokázaly proti němu vyrobit očkovací vakcínu. A daleko nejstrašnější je, že ta vakcína má jako vedlejší účinek neplodnost. Když si to všechno kupříkladu spojím s informací uveřejněnou docela nedávno na webu http://www.youtube.com:80/watch?v=UTzEpt49yeU&eurl=http%3A%2F%2Fwww%2Eloupak%2Ecz%2Fvideo%2Fveda%2Da%2Dpokusy%2F2291%2Dminidokument%2Dkolonizace%2Dsveta&feature=player_embeddedsi dovoluji si domýšlet, že jak virus chřipky, tak vakcína jsou výsledkem nenávistné ideologie o střetu civilizací. A že jediným jejím účelem je, pod rouškou ochrany zdraví, skrytě sterilizovat muslimské obyvatele žijící v Abendlandu, aby nepřečíslili bílou rasu, přesvědčenou o své nadřazenosti.

VĚTŠÍ LUMP, NEŽ SI LZE VŮBEC PŘEDSTAVIT

Zeman, třetí do vězeňského mariáše největších zločinců současného režimu, se až do Paroubkova vedení ČSSD jevil nejmenším darebákem ze zmiňované satanské trojice. Jeho zakomplexovanost z dětství působila ve veřejných funkcích nejméně destruktivně, ač byla stejně chorobnou honbou za mocí, jako u zbývajících dvou vůdčích protagonistů polistopadového vývoje. Jak se ale stále zřetelněji ukazuje, jeho ješitnost je zcela srovnatelná s Klausovou, jenže je oproti němu horší, protože je kombinována s plebejskou charakterovou ubohostí. Zatímco Klaus působí na venek coby vysoký šlechtic, Zaman nemá ani na zemana. Klaus tedy odešel z ODS velkopansky, zatím co Zeman byl ve skutečnosti z ČSSD vykopnut nezvolením za prezidenta. Zemanův komplex z dětství je sice jiného druhu, než Havlův, ale projevuje se stejně, na jedné straně vnitřní nejistotou a na druhé odmítáním jakýchkoliv autorit. Malé sebevědomí řeší Havel pouhým patolízalstvím k nejmocnějším, zatím co Zeman nenávistně okázalým buranstvím vůči všem. Havla vede neuznávání autorit pouze ke scestnému povyšování svého svědomí nad zákony, kdežto Zemana k naprosto monarchistickému prosazování vlastní vůle. Dominace chorobné ješitnosti u Zemana dokonce způsobuje, že dělá všechno proto, aby ve funkci bosse ČSSD nebyl nikdo nikdy úspěšnější, než byl on. Neštítí se proto ani těch nejpodlejších podrazů. Zakládá kupříkladu spolek k oslavě své osoby a tuto kamarilu fandů o tomto víkendu dokonce prohlašuje za, cituji: &zbytky skutečné sociální demokracie. Naskýtá se pro přemýšlivé pouze otázka, co je fakticky v očích individualistického intelektuála, za kterého se Zeman vždy považoval, skutečnou sociální demokracií. Že by rozbíjení skutečné sociálně demokratické strany, jaké provedla KSČ ve dvacátých letech minulého století, nebo denuncování funkcionářů skutečné sociální demokracie, jaké uskutečňovali funkcionáři KSČ po slučovacím sjezdu obou stran v polovině dvacátého století? V mých očích je naopak veškerá Zemanova veřejná činnost projevem absolutní negace skutečné sociální demokracie, coby výsledek jeho celoživotního přesvědčení.

HAVLÁNI A PODOBNÍ NAPSALI SVŮJ DOPIS NA OBJEDNÁVKU

Jelikož nestíhám sledovat světové politické události, vydedukoval jsem si až dneska, že podle mne análisté, slušněji řečeno patolízalové a podle filosofa Bělohradského přisluhovači, napsali svůj srdcervoucí dopis za záchranu Východu před Ruskem, na přímou objednávku určitých politických uskupení v USA. Podle volné citace ze světových agentur, se lze v té věci, mimo jiné, dovědět následující. Americký politolog Ron Asmus, spolutvůrce strategie rozšíření NATO na východ, uspořádal 16. 7. 2009 přímo v samotném Washingtonu DC, mezinárodní konferenci o současné zahraniční politice USA. Na samém úvodu jednání přednesla pak válkychtivá M. Albrightová jednak zvací dopis současných našich velezrádců, ale samozřejmě i vlastní komentář s nátlakem na Obamovu administrativu. Jelikož mám dost vědomostí o vazbách krvavé Mary s naším koktavým Vaškem, absolutně nepochybuji o tom, že si Madlénka dokonce osobně uvedené milostné vyznání u Vašíka objednala.

NOVÝ TRIK ČESKÉ PRAVICE

Lidová moudrost říká, že opakovaný vtip už není vtipem, stejně jako se traduje, že každý trik se jednou okouká. Asi proto se naše pravicové partaje před letošními mimořádnými volbami rozhodly ve starém vtipu užít alespoň nový trik. Asi proto, aby nemusely trapně opakovat ten již několikrát ohraný, který v posledním podání už vypadal jako špatný, až nepovedený vtip. Řeč je o přeběhlictví. Zatím bylo u nás realizováno vždy až po volbách, v prvních případech dokonce až několik let po nich. Pilotním protagonistou této role byl ještě za Zemana poslanec ČSSD Wagner. V posledním volebním období pak obsadili hlavní role přeběhlíků dva poslanci ČSSD ale již ihned bezprostředně po volbách. Nyní pravověrná pravice voličům předvádí přeběhlictví nově, ještě před volbami. A nejen předvádí, ona ho dokonce vydává za příklad vysoké politické kultury, ba jej prohlašuje za vzor slušnosti každého politika, který ve stávajícím stranickém tričku není schopen prosazovat své názory. Čti, nezíská koryto, s nímž by byl vnitřně spokojen. Tvrdí to alespoň boss nového přeběhlictví Kalousek, jistě podle svých zkušeností. On sám se asi uvnitř Lidovců již dávno necítil úplně doma, když již před několika lety ve
řejně prezentoval svou náklonnost ke KSČM, aby se v současném volebním období ocitnul s ODS ve spolehlivém partnerství, leč přece jenom v pouhém konkubinátu. Nyní si představuje, že bude po volbách s ODS v rovnoprávném manželském svazku. Přidalo se k němu několik dalších politiků, bohužel jako on již s prošlou lhůtou, aby vytvořili novopartaj TOP09. Ovšem s lidmi jako je Parkanová, toho asi moc neuhrají. Přesněji, neuhráli by, pokud by voliči nebyli hloupí. Pokud by konečně pochopili, že starého psa novým kouskům nikdy nenaučíš, což je mimo jiné hlavním argumentem všech českých antikomunistů, mezi něž kupodivu patří právě naprostá většina lídrů TOP09. Kupodivu proto, že na komunisty sice uplatňují uvedený bonmot, ale ve své předvolební pýše si vůbec nepřipouštějí, že by mohl platit především o nich samotných.

DVĚ PRAVICE A ŽÁDNÁ LEVICE

Na vládách USA je již celá desetiletí, prakticky již od konce druhé světové války vidět, že tam nikdy nevládla levice. Ve vládnutí se střídají pouze dva typy pravicové strany. Jedna je pravicí technokratickou, což možná bude i kabinet Obamův a druhá pravicí ideologicky populistickou, jakou byla kupříkladu vláda Reaganova. Rozpad Sovětské bloku zavinil, že autentická levice zmizela i z Evropské politiky. I tady se u moci střídají pouze dva druhy pravicových vlád. Především pak od dob Třetí cesty Blaira a Schrodra, kteří se už jenom tvářili jako levice. Sociáldemokratismus v celé Evropě je dneska již naprosto jednoznačně sociálně inženýrskou pravicí. Situace v ČR se od světa neodlišuje. ODS byla po celou dobu směsí ideologického pomatení antisocialismem s klausovským populismem. ČSSD před Zemanem pak bezvýznamnou a za něj pak až neschopnou technokratického udržení rozpadávajícího se sociálního státu. Nenávist k Paroubkovi má proto jediné zřídlo. Hned při vstupu do vůdčí funkce naznačil, že se chce vrátit na již zapomenutou, autentickou, levicovou trajektorii. Tím si to zavařil natolik, že se proti němu spojili všichni, včetně ješitného Zemana, který už ze soukromého hlediska nesnese, aby v čele ČSSD byl někdy někdo úspěšnější, než byl on.

TŘETÍ CESTA  TENTOKRÁT Z KRIZE

Obamova Amerika, realizuje první cestu z krize, což konkrétně znamená zachování současného soukromovlastnického kapitalismu s nadvládou financiérů za jakoukoliv cenu. Evropská unie se zase snaží, leč méně úspěšně, o návrat ke kapitalismu s lidskou tváří, čili k jakési obdobě keynesiánského sociálního modelu v pokud možno globálním rozsahu. Obě uvedené cesty mají stejný podtext, zachránit současný kapitalismus. Jenže ten již dlouho prokazuje, že se přežívá, že stále nedokonaleji ochraňuje většinu lidstva před zvůlí menšiny a nyní dokonce že neumí ochránit ani naši planetu před námi samotnými. Situace proto vyžaduje nový politický řád. Lidstvo musí hledat postkapitalistickou cestu. Alternativu k oběma ochranářským modelům ryze soukromovlastnického kapitalismus, dominantně ovládaného trhem a spravovaného třídou nejvyšších finančníků schovaných za profesi investorů.

EXISTUJE SUPERNEKONEČNO

Jeden aforista již před mnoha lety napsal: Teprve když jsem poznal blbost lidskou, pochopil jsem nekonečno. Je docela možné, že nekonečno opravdu pochopil, ale přesto si myslím, že skutečné rozměry lidské blbosti s vysokou pravděpodobností nepoznal. Neznal totiž Havlovy politické aktivity z polistopadové éry. Teprve ty ale vykazují takový stupeň politické hlouposti v praxi, že překonávají všechny myslitelné rozměry. Poslední exprezidentova iniciativa, vyjádřená v dopise Obamovi, pak dokonce naznačuje, že lze i zdánlivě již nekonečnou blbost, ještě vždycky překonat. A jelikož Havel patří mezi žijící, lze oprávněně očekávat, že hranice onoho nekonečna v budoucnu ještě dále posune. Racionálně či jakkoliv logicky nemá smysl s obsahem dopisu polemizovat, protože je psán nikoliv rozumem, ale emocemi a bláhovou vírou. A již jen takováto motivace politiky je nekonečnou pitomostí.