KOMENTÁŘ POUZE JEDNOU VĚTOU

Poslanec Tomáš Jarolím z VV píše na webu své strany, cituji: Na základě komunikace s ministerstvem financí a po zaplacení částky 22.750,- Kč jsem obdržel oficiální informaci, že od 4. 6. 2006 do 31. 8. 2011 (tedy v drtivé části za působení ministra financí M. Kalouska) bylo odpuštěno na daních, clech, poplatcích a odvodech a souvisejících příslušenstvích částka 40.544.000.000,-Kč&konstatuji taktéž, na základě oficiálních dat MF (generálního finančního ředitelství), že od roku 2007 do roku 2011 nevybralo ministerstvo financí pod vedením M. Kalouska (vyjma od 8. 5. 2009 do 13. 7. 2010, kdy byl ministr financí E. Janota – kdy byl pokles nevybraných daní) 525.283.000.000,- Kč za všechny typy daní a poplatků (cca polovina jde za DPH). Konec citace. Jestliže politická moc za pět let odpustí bohatcům 40 miliard poplatků a nevymáhá po nich víc jak půl bilionu nezaplacených daní, tak to už není zločin, ale realizovaný třídní boj.

TEPRVE ZAČÍNÁME

Včera jsem naznačil, kdo vlastně vládne celému světu a tvrdím na závěr, že to nejsou v žádném případě ani zákonodárci, ani exekutivy, tedy ani poslanci, ani vlády. Na první pohled to tedy vypadá, že veškeré demonstrace, a další protivládní aktivity, jsou pláčem na nesprávném hrobě. Pokud sleduji dostupná média, tak si to myslí hodně politicky vzdělaných a přemýšlivých lidí. Není to ovšem tak docela pravda. Profesionální politici jsou sice loutky, vedené na drátcích z peněz globálních financiérů, ale pořád jsou ještě voleni veškerou veřejností. Dlouhodobý, soustředěný a zostřující se odpor občanů vůči celosvětové nadvládě minority bohatců, může konečně vygenerovat politiky, kteří v rozhodujících zemích světa budou mít dost odvahy, aby se postavili na odpor proti finančním oligarchům, protože za sebou budou mít důvěru a souhlas obrovské většiny. Podaří-li se podlomit vliv planetárních finančníků, nebo alespoň zpochybnit jejich postavení ve společnosti, může nakonec následovat i jejich definitivní zrušení. Přesněji, eliminace peněz coby prostředku nejen nadvlády, ale dokonce i vlivu. Dá se tedy říct, že vzepětí veřejného odporu, které otřásá mnoha zeměmi především na Západě, je teprve začátkem, který ale nutně musí pokračovat, ba dokonce vůbec nepřestávat. Společnosti se musí jednou podařit vygenerovat vůdce, kteří zásadně změní systém, který doslova už po změně volá.

KDO NÁM SKUTEČNĚ VLÁDNE?

Sobotní stotisícová demonstrace odborů a desítky občanských iniciativ na Václaváku, žádaly jediné – odstoupení vlády&A nic. Vláda nerušeně dál tančí svůj protilidový čardáš, aniž ji dokonce nějak vadí pnutí ve vlastních řadách. Vládní koalice ve sněmovně ve smrsklém počtu je dokonce ještě drzejší, něž když měla 118tkovou většinu. Cynicky sděluje ostatním poslancům, že se s nimi bude bavit, až se jí milostivě uráčí. Dva hlavní mluvčí vlády, Nečas a Kalousek, se už definitivně změnili na cynické padouchy, bezohledně pohrdající nejen ovládaným lidem, ale dokonce i příslušníky vrstvy profesionálních politiků. Aniž se jich ptají, tak ty své fakticky zavazují k podpoře odporných hanebností a s těmi ostatními vedou praktický třídní boj, ačkoliv ho na samém počátku politického převratu zakázali, dokonce zákonem. Odkud vlastně berou tu nebetyčnou sebejistotu? Mají přece důvěru globální moci. Té jediné reálné, opřené o obrovskou armádní sílu vybudovanou na nejpevnějších, totiž finančních základech. Vláda, ani poslanci její koalice totiž ve skutečnosti nevládnou. Nejenom u nás samozřejmě, ale v naprosté většině zemí světa. Jsou všichni přísně řízeni temnými silami globálně financiérského kapitálu. Anonymního a přece jediného reálně vlivného zákulisí viditelné politické moci. To je ve skutečnosti ona mytická neviditelná ruka. Ne trh, ale oni řídí svět právě prostřednictvím ambiciózních sluhů, které veřejnosti předhodí na kandidátky politických stran. Nikdo, kdo neprojde testem spolehlivosti vůči nim, se pak nedostane na nejvyšší posty v jednotlivých státech, mezinárodních organizacích a samozřejmě i celostátních institucí. Otestovali si tak Gorbačova, než mu dovolili rozbít Sovětský svaz, který sice se na chvíli vymkl jejich kontrole, ale který nutně potřebovali k vytvoření své globální světovlády. Otestovali si spolehlivost Kluase v dlouhém pohovoru na velvyslanectví USA v ČSSR hned v prvých dnech protikomunistického puče. A otestovali si třeba i madam Peake, než ji dovolili hrát alespoň na chvíli hlavní roli. Když byla jmenována vicepremiérkou, dostala za úkol vypracovat zákon o obecném referendu, který temné zákulisní síly naprosto nepotřebují. Když jej zpracovala k jejich spokojenosti, složila tak zkoušku řadící ji do skupiny nejvyšších sluhů diskrétní elity globální moci.

UŽ SE BOUŘÍ I ÚŘEDNÍCI

Nekompetentnost této vlády se nejlépe prozradila v jejím chování vůči vlastnímu úřednictvu a ostatním státním zaměstnancům. Se svými škrty totiž jako první postihla policii, hasiče, učitele, armádu a státní úředníky. Poslední skupině místo toho, aby pro ni vydala zákon, zajišťující jejím příslušníkům jakou takous jistotu, oznámila snižování stavů a zavedla některá opatření hraničící se zdravým rozumem. Pragmatičtí vládci vždycky říkali, že rozumná vláda preferuje minimálně tři profese. Učitele, kteří od dětství učí budoucí občany poslouchat vládu. Dále pak lékaře, kteří udržují v provozu pracovní sílu, ze které každá vláda žije. Konečně pak polici, která jí to všechno pohlídá. Obecně se říká, že každá změna je k horšímu, ale změny, které zavádí kupříkladu Drábek, již nejsou pouze horší, ale doslova katastrofální. Dnešní média přinesla sdělení, že ministra Drábka při návštěvě Litoměřic veřejně kritizoval ředitel tamějšího úřadu práce. Měl své názory sepsané do dokumentu, který ministrovi přečetl. Drábek podle něj, cituji: &rozvrátil slušně zavedený systém služeb pro nezaměstnané, pohrdal pracovníky úřadů práce a spletl si sociální služby s kasárnami& je prvním ministrem, se kterým se nedá spolupracovat& svou politikou jste způsobili to, že občané ztratili důvěru ve stát a jeho instituce, že se v důsledku toho aktivizují různé extremistické až fašizoidní skupiny a roste kriminalita a hlavně že komunistům rapidně stoupají preference. To je velmi hanebný výsledek vašeho dvouletého vládnutí&, konec citace. Hodnocení slovem hanebný je důkazem slušnosti ředitele, v mých očích jde o ideologické běsnění horší třídního boje. Ředitel Vilím projevil u nás nebývalou odvahu, protože Drábek jej, coby svého podřízeného, může okamžitě odvolat. Jenže. On ten ředitel, je ve funkci už 17 let a tedy dobře ví, o čem mluví. Jeho vyjádření pracovníci úřadu ihned rozeslali na všechny Úřady práce v zemi a už mají značný počet souhlasných vyjádření. Docela by mne zajímalo, jak chce ten přitroublý Nečas vládnout bez loajálních úředníků.

HLAVNÍ VINÍK MARASMU V NAŠEM STÁTĚ

. Devět vládních krizí od prosince 2010, pokud jsem to dobře počítal, vždycky vyprovokovaly VV. Tím se v očích veřejnosti s naprostou samozřejmostí staly stranou totálně nedůvěryhodnou a její představitelé pak klauny, a nyní už i zrádci. Tato strana byla vskutku novou, přesněji v nejvyšší politice partají naprosto nových tváří. Oproti tomu jak ODS, tak TOP09 měly na všech viditelných místech okoukané ksichtíky. Ani ODS, ani TOP09 volby nevyhrály. Pouze měly obě neukojitelnou touhu vládnout. Proto si doslova koupily Véčkaře, pro které bylo nejrozumnější začít své politické angažování v opozici. Řečeno v současné mluvě, ODS a TOP09 zkorumpovaly vedoucí představitele VV funkcemi ve vládě, ve sněmovně a dokonce i ve správních úřadech. Tímto aktem položily ODS a TOP09 základní kámen současného marasmu v naší zemi. Pokud je navíc pravdou to, co se po Praze již pár let šušká, že politiky VV si vygenerovala ODS už v roce 2008, jako béčko své partaje, pak následující vývoj je zřejmější. Od samého počátku spoluvládnutí měla především ODS eminentní zájem na rozbití strany VV a získání jen jejích některých, čti poslušných, poslanců. Přesněji řečeno, musela se zbavit se nepohodlných, na které svými mediálními sluhy pořádala prakticky po celé dva roky hon, jenž skončil soudem s Bártou a Škárkou.

TO UŽ ANI NENÍ VLÁDA

Nejsou to jenom poslanci VV, kdo se zuby nehty drží svých židlí, už i celá vláda jednoznačně dokazuje, že se třese o svá křesla. Žvanění o tom, že zůstává, protože musí dokončit reformy, je ubožáckou lží. Každý totiž dobře ví, že po jejím odchodu budou stejně změněny a mnohé dokonce úplně zrušeny. Přemýšlím již delší čas, jakým slovem lze tuto vládu nejlépe charakterizovat. Že jde o nejasociálnější polistopadovou vládní kliku, to by bylo nošení dříví do lesa. Že jde o nejchaotičtější vládní koalici, to už také každý ví. Antikomunistická nenávist je jí dědičně vlastní. Že je ekipou ideologie neoliberálního běsnění, jí dokazují dokonce skoro všichni ekonomové. Dala si do vínku takovou převahu ve sněmovně, že její lídři mohli být naprosto bez starostí. Paradoxně právě proto je nejméně stabilní vládou v dějinách ČR. Bez jakýchkoliv pochyb je to vláda, která má nejmenší důvěru občanů za posledních dvacet let. Vláda, která proti sobě poštvala nejpočetnější veřejnost, svou bezohledností vyprovokovala vznik dokonce stovek občanských iniciativ a dokončila diskreditaci kapitalismu, zahájenou vládnutím lumpeninteligenta Klause. Navíc k tomu je první vládou, která zpochybnila samotnou zastupitelskou demokracii, doslovný to pilíř polistopadové moci. Závěrem si troufám konstatovat, že tedy jde o vládu, která za pouhé dva roky dokázala zdevastovat zem, politický systém ba celou společnost dokonaleji, než se povedlo KSČ za celých čtyřicet let. To je její nejpřesnější charakteristika.

VÝBORNÉ NAČASOVÁNÍ

Odchod vicepremiérky Peake z VV ve mně vzbudil okamžité podezření, o němž jsem tu psal. Při dnešní demonstraci mne pak navíc napadlo, že možná nechtěně, ale spíše také záměrně, svůj kotrmelec uskutečnila před onou dlouho připravovanou demonstrací, jejímž prakticky jediným motivem je demise vlády. K tomu všemu nějak podivně před demonstrací byl proveden průzkum volebních preferencí, ve kterém se jako prvá umístila ČSSD a druhá KSČM dokonce předstihla ODS. Lidovci na průzkum okamžitě reagovali názorem, že dokonce nedovolí vládu ČSSD a KSČM. Při jejich nicotnosti mne velice zajímá, jak to chtějí provést. To všechno je až příliš hodně náhod. Souhrn uvedených náhod má v mých očích jediný cíl. Semknout pravici. Strany vládní koalice ve skutečnosti nemají zájem na předčasných volbách, kterými poslancům VV vyhrožují. Nejen proto, že jejich výsledky by byly nejhorší v polistopadové době, ale také proto, že mají nedostatek peněz na kampaň. Vláda proto bude v každém případě pokračovat. Buďto v koalici s odpadlíky od VV, nebo s pozůstalými ve VV. Druhá varianta by pak definitivně odrovnala paní Peake, což si ale Nečas, vědom si jejích až žensky se projevujících sympatií, z hloubky svého ješitného mužství nepřeje.

HUMLOVO SVĚDECTVÍ A ŠKÁRKOVO PROROCTVÍ

Poslanec Huml, který jako první opustil klub VV, včera médiím prozradil, že projekt odchodu Peake z VV byl již nejméně půl roku v Bártově dlouhodobé strategii. Podle mého soudu to odpovídá Bártově schopnostem takticky myslet, čili předvídat a mít připravené alternativy pro všechny možné směry vývoje situace ve straně a státu. Jakmile na něj slečna Kočí ušila boudu, musel se obzvláště dobře připravit i na nejhorší. Tedy, že se bude muset upozadit. V tom případě měla padlý prapor strany zvednout paní Čistá, která si do té doby měla takovou image vybudovat. Zajímavý je v tom směru rovněž text na blogu Škárky ze dne 10.4.2012, http://skarka.blog.idnes.cz/c/255276/Chysta-Vit-Barta-s-prezidentem-Klausem-novou-stranu.html kde uvádí mimo jiné, cituji: „&si myslím, že zažijeme další hezké divadlo. Divadlo s názvem Řízené štěpení veverek. Vedení strany vyzve ministry k odchodu z vlády, ti ale neposlechnou. Křídlo kolem Tomáše Jarolíma, Radka Johna a Víta Bárty bude mluvit o tom, jak tito ministři zradili. Jarolím už vyzval stranu, aby vyloučila nerezignujícího ministra dopravy Pavla Dobeše. Jistě se divíte, proč nevyzval také k vyloučení nerezignující Karolínu Peake. Přece proto, že se teď ‚veverky‘ rozštěpí na ty, které podrží vládu, a na ty, které chtějí odejít&Věci veřejné se neštěpí, hrají jen domluvenou hru Víta Bárty (tento plán už byl ve VV v době, kdy jsem tam já působil). Část lidí tak kvůli dalšímu tunelování zakázek musí ve vládě zůstat a vládu držet a část lidí bude křičet kvůli snaze o zvýšení voličských preferencí po odchodu z vlády& klíčoví lidé Karolína Peake a Pavel Dobeš zůstanou ve vládě a k nim se přidá dalších zhruba sedm poslanců, aby koalice měla stále většinu ve Sněmovně, konec citace. Já k oběma sdělení si pouze kladu otázku, zda u Peake náhodou už nepřevážila náklonnost k Nečasovi a ODS tak daleko, že by úplně odhodila svou pověst spoluzakladatelky VV, jíž se údajně, podle Klasnové, dušovala ještě před týdnem.

SPEKULACE O VYSOKÉ PRAVDĚPODOBNOSTI

Paní Čistá, která se včera postarala o neobvyklé rozčeření politické hladiny, je jenom několik měsíců místopředsedkyní vlády. Je jedinou ve vicepremiérském postavení, kdo nemá konkrétní ministerstvo. Takže jsou její kanceláře ve stejné budově, jako kanceláře Nečase. Oproti jiným místopředsedům má tedy výjimečnou pozici, protože se může s premiérem sejít každodenně, neformálně dokonce kdykoliv, třeba na společném obědě. Je o ní známo, že při všech krizových jednáních, která VV vyvolaly, snad vyjma prvého, vždycky stranila premiérovy. Když k tomu připočtu, že jde o bývalou členkou ODS, jeví se mi její poslední krok trochu v jiném světle. Jsem přesvědčen, že jde o další dívadlo, neboli spektákl, jak říkají současní politologové a političtí filosofové, pro prostého občana. Nečas po skandálu s Bémem potřebuje velice nutně v Praze zvednout prestiž ODS. Primátor Svoboda sám na to nestačí, protože v tak vysoké exekutivní funkci ještě udělá určitě nějaké ty chyby. Peake by byla významnou posilou. No a o ní už víme, že ji politika chutná prakticky dvacet let a ta nejvyšší je přece obludně svůdná.

HRDINKA PEAKE A PITOMOST NOVINÁŘŮ

Peake vystoupila s VV. Je úplně jedno, jak to zdůvodňuje. Jedinou pravdou totiž je, že se chce udržet v nejvyšší politice, holt i jí zachutnala moc. Svým dnešním činem si s vysokou pravděpodobností zajistila přední místo na kandidátce leckteré strany. Leckterá??! Přece je o ní známo, že byla i v ODS, vždyť se angažovala v politice od převratu. Jenže pak se zahleděla do Australana a porodila dvě děti, takže na politiku neměla čas. Z ODS odešla na protest proti praktikám na radnici Prahy 1, což jí stačilo, aby jako nezávislá byla v roce 2006 zvolena právě do jejího zastupitelstva. V roce 2007 vstoupila do VV. Nyní si svůj manévr chce zopakovat na nejvyšší úrovni. Podařit se jí to může, pokud budou volič stejně blbí, jako novináři. Ti z ní dneska okamžitě udělali hrdinku. Což v mých očích není důvod, abych je měl za blbce, protože tak hovořili i mnozí politici. Za blbce je ale mám když kalkulují, že kvůli jejímu kroku by mohla padnout vláda. Ta nepadne v žádném případě, protože i kdyby třeba i strana VV úplně zanikla, tak poslanci za ni zvolení budou v každém případě hlasovat pro vládní návrhy. Přece se neokradou o dva roky poslaneckých prebend. To by byli potom pitomci oni.