NOVÝ ROZMĚR VÁLKY NA UKRAJINĚ

Pohlaváři Západních zemí Evropy citlivě vnímají nechuť USA pokračovat ve své intenzivní pomoci Ukrajinským náckům. Ještě více jsou citliví na to, že politici USA hodlají evropské členy NATO vmanipulovat do přímého válčení na Ukrajině. Proto se politickými silami Západní Evropy šíří nový narativ. Válka na Ukrajině je podle nich fakticky vyřizováním si účtů Východní Evropy s Ruskem za dobu existence Sovětského svazu. Jinými slovy jakási občanská válka uvnitř socialistického bloku. Jasný důkaz, že státy Východní Evropy nikdy nebudou rovnoprávnými členy ani EU, nadtož NATO. Prozápadní fandové mezi jejich politiky by si to konečně měli připustit. Tragédií je, že tyto země nebude chtít ani Rusko vnímat jinak, než coby neutrální zónu mezi NATO a nově se tvořícím globálním východo-jihem. Takže zůstaneme bezprizorní, a otloukánkem veškerého globalizujícího se lidského společenství. Ostatně soudím, že sionistický Izrael musí být zničen.

MARŠÁL MAC(A)RON

V pondělí 26. 2. svolal výše jmenovaný lídry 25. členských zemí NATO na mimořádné setkání. Tam mimo jiné řekl, cituji: „Rusko nesmí vyhrát. Zabýváme se zde otázkami kolektivní bezpečnosti. Všichni jsme jednotní v tom, že nechceme válku s Ruskem. Nad eskalací situace si hodláme udržet kontrolu, jako jsme to dělali doposud po dobu dvou let. Musíme udělat více s rozšířeným rozpočtem, dodávkami zbraní a dvoustrannými dohodami, které někteří z nás již podepsali“. Konec citace. Je to projev totálního zoufalce, který si chce hrát na Napoleona. Rád bych totiž věděl, jak hodlá zajisti, aby Rusko nevyhrálo a při tom nevstoupit s ním do války. To tam hodlá nahnat koho?! Ale spíše je to výmětek typického politika. Který nikdy neřekl, co považuje za výhru Ruska, takže jakýkoliv konec války bude vydávat za jeho prohru, či alespoň za „nevýhru“. Po zdivočelém sletu politického NATO panstva pak řekl, opět cituji: „Není jakákoli shoda na tom, že by evropské země měly poslat svoje vojáky na Ukrajinu,“ Nevyloučil ale, že taková možnost může nastat, aby Evropa zabránila ruskému vítězství. No a tady to pokálel, jasně řekl, že to bude NATO, kdo zabrání Rusku ve vítězství. Ovšem hned za dva dny mu do čáky na generalissima spojeneckých armád Evropy hodil vidle Scholz, když vyhlásil, že Německo v žádném případě své vojáky na Ukrajinu nepošle. Takže Francouzský generalissimus bude muset spoléhat na takové vojenské mocnosti jako je Litva, Nizozemsko, Dánsko, které už slíbily poslat své vojáky na Ukrajinu. „Pán boh s nima“. Ostatně soudím, že sionistický Izrael musí být zničen.

BÝT PÁNEM JE KUMŠT

Jednou z moudrostí mají babičky byla věta, cituji: „Nejhorším pánem je ten, kerýmu eště čóhá sláma z bot“. A tak mě před chvílí napadlo podívat se na životopisy dvou abnormálně vlivných lidí současnosti, o nichž se neustále šíří negativní zprávy. Bila Gatese a George Sorose. A ejhle, oba pochází z nižší střední třídy. Jejich otcové byli neznámými právníky. Jejich matky byly „manželkami“. Druhým společným rysem je, že chováním na hraně zákona čili podvodem v mezích práva, přenáramně zbohatli. A třetím společným rysem je, že tento překotný úspěch z jejich charakteru, jako džina z láhve uvolnil duševní indispozici, která se označuje za spasitelský komplex. Což je u každého postiženého obzvláště nebezpečné. Když je ale tato choroba kombinovaná s prakticky neomezenou svobodou, kterou jim zajišťuje nesmírné bohatství, pak se u lidí „nízkého rodu“ vždycky projeví nejhorší změnou osobnosti. Začíná u nich propukat nezvládnutelná snaha po nadvládě. U obou jmenovaných dokonce touha po světovládě. První propadl ideologii Thomase Roberta Malthuse, takže dělá vše pro depopulaci na této planetě. Druhý jako obdivovatel Karl Poppera prosazujícího naivní nadvládu občanské společnosti nad politikou, financuje stovky neziskových iniciativ v celém světě, které se snaží rozvrátit tradiční lidský svět. Stali se tedy despotickými šiřiteli viru antilidství. Jsou učebnicovým příkladem lidí, kteří se příliš rychle vyšvihli mezi nejvyšší panstvo a neunesli to. Ostatně soudím, že sionistický Izrael musí být zničen.

SILÁCKÉ CHOVÁNÍ NÝMANDŮ

Na včerejšek svolal „Mac(a)ron do Paříže na potlach o dalším angažmá NATO v Ukrajině vůdce jeho Evropských zemí. Tam prohlásil, že „nevylučuje vyslání vojáků na Ukrajinu“. Prý je několik zemí, které jsou ochotny vyslat na pomoc Ukrajině své vojáky, aniž by tam bojovali jako armáda NATO. Dívám se na to tak, že Macron se stal z donucení tlampačem politických vůdců USA. Ti jsou totiž pod tlakem Izraelské lobby nuceni všechny prostředky dát na podporu Izraele a nechávají pomalu, leč jistě Ukrajinu na bedrech Evropské části NATO. Evropané ale jsou schopni bojovat s Ruskem asi tak dva až tři dny, jenom Poláci tak týden, takže lídři jsou doslova pokálení strachy, a tak v zoufalství začali licitovat. Je to ale příliš naivním a při současné situaci na bojištích Ukrajiny naprosto směšné. Rusko už je prakticky v situaci, kdy nebude s nikým jednat, dokud Ukrajina nebude souhlasit s bezpodmínečnou kapitulací. A i v takovém případě nebude jednat ani s Ukrajinou, ani s Evropou, ba ani s NATO, leč pouze s USA, kterou jediné považuje za sobě rovnou. Punktlich. Ostatně soudím, že sionistický Izrael musí být zničen.

POHLED NAPROSTÉHO LAIKA NA BUDOUCNO SVĚTOVÉHO FINANČNÍHO SYSTÉMU

Podle institucí sledujících stav světových financí byl ke konci roku 2023 celosvětový dluh 313 bilionů dolarů. Před pouhými deseti lety to bylo pouze 210. Nejhorší je, že se nejenom dluh pořád zvyšuje, ale především fakt, že neustále rostoucím tempem. Naprosto fundamentální otázkou je, jak z toho ven, protože cedulové banky hlavních světových měn vesele tisknou další a další dolary, eura, jeny, jüany, a samozřejmě „england libry“, místo toho, aby je stahovaly z trhů. Mám podezření, že veškeré své regulační snahy už dávno vzdaly a jen koutkem mozku doufají, že se situaci povede zmanipulovat přechodem na digitální měny. Spíše si ale myslím, že celý měnový systém Západu najednou zhroutí a všichni zůstanou jenom s holým zadkem, takže se začne znova. Jsem si skoro jistý, že si při takové revoluční „reformě světového měnového systému“ oněch horních 0,01% super bohatých dokáže udržet takové postavení, že se stanou absolutistickými vládci nad celým Západním světem, teda minimálně nad ním. Ostatně soudím, že sionistický Izrael musí být zničen.

O JEDNÉ TRAGÉDII RUSKÉHO NÁRODA

Brzy poté, co se Putin stal panem domácím v Kremlu, se před světovou veřejností vyznal ze svého vlastenectví prohlášením, že zánik SSSR byl velkou tragédií pro Rusko, protože za jeho hranicemi zůstalo na dvacet milionů Rusů. Západ, s jemu vlastní věrolomností okamžitě citátu zneužil. Své veřejnosti prezentoval jen jeho první část. Vládci a jejich mediální poskoci tím upevnili informační bublinu, ve které Západ udržují. Tu bublinu, o které tvrdí, že je souborem správných názorů, vyžadujících ochranu stále se zdokonalující cenzurou. Bublinu, kterou se samotní vládci mobilizují k pokračování staletého boje proti Rusku. Bublinu, jejímž motem, moderně řečeno narativem je šíření neustále potřebného strachu z Ruska v celém veřejném prostoru Západu.

Realitou opravdu je, že pro dnešní sto třiceti milionové Rusko je tragédií, že mimo jeho území pořád žije celá čtvrtina příslušníků ruského národa. Etničtí Rusové tvoří, podle sčítání na konci první dekády tohoto století 81 procent všech obyvatele Ruské federace čili zřetelnou většinu. Leč musí přece jenom očekávat, že RF nezůstane nedotčena současným stěhováním lidstva, a v jeho rámci se do Ruska určitě moc etnických Rusů z bývalých sovětských republik nevrátí. Vždyť mnozí tam odešli brzy po vzniku SSSR a už dávno tam doslova zapustili kořeny. A dvacet milionů Rusů to by se opravdu moc a moc RF hodilo.

Mnohem horším prvkem uvedené tragédie je, že Rusové, kteří zůstali mimo RF jsou v některých pohrobcích Sovětského svazu diskriminováni až ohrožování na životech, jako tomu bylo na Ukrajině. Pobaltské republičky jsou toho neblahým důkazem. Tím vzniká nebezpečí řady budoucích konfliktů RF s těmito pidistátečky zuřivě nenávidějícími velestát Rusko, což bylo jediným důvodem jejich vstupu do NATO.

Dneska se už nedá dopátrat, kolik etnických Rusů žije mimo RF. Postsovětské republiky ve vlastním zájmu manipulují se statistickými daty a na druhé straně se tamější Rusové před diskriminací raději ke svému etnickému původu nehlásí. Takže… Ostatně soudím, že sionistický Izrael musí být zničen.

K VÝVOJI OZBROJENÉHO KONFLIKTU NA UKRAJINĚ

Někdejší pracovník Reaganova vládního týmu, nyní politický komentátor pan P. C. Roberts od počátků SVO neustále vytýká Putinovi, že válčení protahuje. Z jeho pohledu, čti, na základě informací, které měl a má, dospěl k takovémuto názoru, který v průběhu dvou let jenom silněji, či slaběji vyjadřuje. Naposled ve dva dny starém textu.

Ruské velení nepatří k těm, které se rozhoduje pod vlivem emocí. Rusové jsou výborní hráči šachů. Dokázali to už tím, že vpádu na Ukrajinu předcházelo uznání Luhanské a Doněcké separatistické enklávy na území Ukrajiny za svrchované území, ba samostatné státy doslova několik hodin před zahájením SVO. Jen oni věděli, nakolik existují na Ukrajině vlivové síly, se kterými budou v budoucnu spolupracovat. Odhad s vysokou pravděpodobností měli dost správný, protože už přibližně měsíc bojových operací jim stačilo, aby bylo zahájeno jednání Ruska a Ukrajiny o zastavení bojů a debatě o budoucím sousedství. Rusové by se s Ukrajinci určitě domluvili, pokud by do sporu nevstoupil Západ.

Roberts své Pappenheimské znal mnohem lépe než Rusové. Věděl, že Ukrajina byla vždy vládci Západu silně manipulována k tak velkému nepřátelství k Rusku, které by bylo Západem zneužito k uchvácení ruského přírodního bohatství. Západ, především rukama Polska a Litvy si Ukrajince připravoval jako beranidlo proti Rusku již nejméně dvě staletí. Vždyť to byl polský vzdělanec, který poprvé vyřkl tezi, že obyvatelé žijící od Kyjeva na jih nejsou Rusové. Roberts měl mnohem přesnější informace o významu a síle vlivu, který si po rozpadu SSSR Západ u vůdců Ukrajiny zajistil. Pro něj nějaké jednání o příměří nebylo důvěryhodné od samého počátku, protože sám kdysi žil uprostřed proradnosti vládců USA.

Ukrajinci by se s Rusi určitě dohodli, nebýt Západu, který v situaci zavětřil novou šanci konečně rozbít Rusko. Ukrajinským vládcům proto doslova zakázal další jednání a slíbil jim tak silnou vojenskou podporu, která jim zajistí návrat Ukrajiny do hranic z doby po rozpadu Sovětského svazu.  Když se proto Ukrajinci rozhodli zastavit jednání bez výhledu na pokračování, mělo ruské velení využít veškeré síly své armády a doslova po „Americku“ s Ukrajinou zatočit, tvrdil Roberts. I já osobně jsem se k tomu názoru přikláněl. Ovšem všichni, kdo takto uvažovali neznali vztah ruského lidu k ukrajinskému lidu, svým bratrům. Současná válka na Ukrajině, ač ji ani jedna strana nikdy za válku oficiálně neoznačila je totiž ozbrojeným konfliktem vládců Ruska a vládců Ukrajiny, nikoliv bojem ruského a ukrajinského lidu. Teprve tak intenzivním vstupem Západu do konfliktu, se Ruská SVO změnila na skutečnou válku Ruska s NATO, přesněji Ruska s USA. A velení Ruska si je příliš dobře vědomo, že lid ukrajinských bratrů by byl nevinnou obětí tohoto boje, který není jeho zájmem.

Rusové proto vedou boje na Ukrajině velice obezřetně, aby civilní ztráty byly opravdu co nejmenší.  Západ si tento přístup vyložil, a pořád ještě naivně vykládá jako slabost Ruska, a neustále intenzivněji se do konfliktu vměšuje. Neposlouchá Medveděva, tak jako už skoro dvacet let neposlouchá pozorně Putina. Proto naivně nevěří, že jakmile Západ překročí jen kousek hranice Ruska, bude jeho Evropská část doslova vymazána z mapy…a je jisté že USA se bude jen a jenom rozhořčovat, a to bude tak asi všechno.

Po neúspěchu letní ofenzivy Ukronacistů a zahájení ofenzivy Rusů opět před několika dny nabádá Roberts Putina k razanci, aby konflikt na Ukrajině co nejrychleji skončil. Má totiž obavy, že zběsilci v USA by se nakonec mohli rozhodnout k jadernému střetu s Ruskem, kterého se zatím bojí „jak čert kříža“, jak říkávala moje babička

Nemám tolik informací, jako má velení Ruska. To opravdu nyní stojí před poměrně složitým problémem. Pokud totiž ukončí válku na Ukrajině, rozváže tím ruce Deep State USA k tažení proti ČLR. Ledaže by se podařilo zaangažovat USA v Izraelském konfliktu natolik, že by neměla sil na zahájení horké války s Čínou. Což by nesporně pro nás Slovany bylo výhodnější. Jenže, ruskému obyvatelstvu také může dojít trpělivost s neustálým napětím, a především s růstem mrtvých, protože při útočení jsou vždycky ztráty daleko větší na straně útočníka. Je rizikem, že by se mohlo postavit proti dalšímu válčení. Předpokládám, že se čeká na výsledek prezidentských voleb v Rusku. Takže za měsíc už budeme chytřejší. Myslím si. Ostatně soudím, že sionistický Izrael musí být zničen.

O OPOZICI V NAŠEM SOUČASNÉM PARLAMENTU

Udivuje mě obrovská veřejná podpora hnutí ANO. Nasvědčuje to faktu, že lidé nesledují projevy jejich představitelů ve sněmovně, ani ostatní chování. ANO v mém myšlenkovém pochodu není nejen klasickou opozicí, ale není opozicí vůbec žádnou. Není tudíž ničím jiným než pětikoalicí v jiném dresu. Babiš v rozhodujících politických situacích zastává stejné pozice, jako vláda. V poslední době kupříkladu odsoudil protivládní demonstraci zemědělců, a naopak souhlasil s provládní demonstrací zorganizovanou zemědělskou komorou. Je stejně horlivým zastáncem EU a světové hegemonie USA, ba dokonce neodporuje aktérům současných válek a budoucího válčení vůbec. Což dokazuje třeba jeho souhlas s nákupem stíhaček F-35. Za celé období, co už není ve vládě nenašel v sobě sílu, aby se alespoň omluvil za zmatky kolem koronaviru, jimiž způsobil zemi obrovské ztráty a lidem mnohé újmy. Při tom má v opozičním postavení jedinečnou šanci zahájit vyšetřování, aby alespoň zjistil skutečné manipulátory, kteří ho vodili za nos. V našem parlamentu jako opozici máme pouze a jen SPD. A i ta je příliš mírnou, protože nemá dostatek odborníků, aby se stala všeobecnou. O existenci nějaké protisystémové opozice si můžeme jenom nechat snít. Což ovšem platí o naprosté většině zemí EU. To je Také důvodem, proč se její Parlament i Komise chovají jako suverénní nadvláda. Je tragédií, že se reálné opoziční politické síly nedokáží spojit alespoň tak, jak se slátala pětikoalice. Občané v příštích volbách se proto eventuální výhrou ANO dostanou z deště, alespoň pouze pod okap. Ostatně soudím, že sionistický Izrael musí být zničen.

DEMOKRACIE JE PASTÍ VLÁDCŮ NA JEJICH LID

Zajímavý je názor islámských teologů na souvislost demokracie a viny lidu za činy jimi zvolených mocných. Oni totiž tvrdí, že vůdcové demokratických zemí, kteří se dopouští mezinárodních zločinů nejsou jedinými viníky. Občané, kteří je volili nesou rovněž vinu za jejich činy, pokud je nezbaví moci. Podle mě je to logické. Ovšem na druhé straně to dokazuje, že v našich tak zvaných demokraciích cosi chybí, aby je bylo možno považovat za opravdové demokracie. Chybí v našem systému právě ten mechanismus možného odvolání politiků, kteří se dopouštějí zločinu. To znamená, že naši vládci z nás dělají zločince, čti, spoluviníky neodporující zlu a nebo svou pasivitou s nim mlčky souhlasící. Ostatně soudím, že sionistický Izrael musí být zničen.

STŘÍPKY ZPRÁV Z KONČÍCÍHO TÝDNE

„Každý summit představitelů Západu je panoptikem degenerátů“, přečetl jsem si. To je docela pěkný termín. Takže o atmosféře současné politiky v ČR se dá tvrdit, že jde o střet degenerátů s dezoláty, myslím si.

Izraelská lobby v USA, s oficiálním názvem Americko-izraelský výbor pro veřejné záležitosti (AIPAC), je nejen v Americe, ale ve světě vůbec považován za nejvlivnější lobbistickou instituci, jež doslova řídí zahraniční politiku údajného hegemona. Je samozřejmé, že jeho vliv spočívá v penězích, takže se v souvislosti s nynější válkou v Izraeli hovoří o tom, že AIPAC zkorumpoval americké politiky. Je to samozřejmé totální nesmysl. Zmíněný výbor je pevnou, ne-li doslova vůdčí součástí Deep State USA. A i kdyby nebyl, tak jeho styl činnosti už není korupcí, ale sprostým vydíráním. Na síti je možné o tom dohledat dostatek konkrétních příkladů především z jeho zásahů na prestižních univerzitách vychovávajících příslušníky vrchní vrstev lokajů vládnoucí mafie USA.

„Netanjahu je v současnosti největší hrozbou pro světový mír a USA Izraeli musí proto odebrat jaderné zbraně, třeba i invazí“, nechal se slyšet v současnosti nejpopulárnější americký novinář Carlson. Já už dávno tvrdím, že Izrael vydírá zneužíváním holocaustu celý svět, minimálně ten Západní a jeho mocnosti byly povinovány odebrat mu jaderný arzenál ihned, když si ověřily, že je vyrobil.

23.2.1999 opustilo Srbsko jednání v Rambouillet u Paříže, na němž bylo vydíráno „Krvavou Mary“ aby postoupilo Kosovo a Metohiji Albánii. Ani ne za měsíc pak bylo „za trest“ bombardováno světapánem bez souhlasu RB OSN. Osobně si myslím, že tehdejší USA, jejímž prezidentem byl manžel Hilary Clintonové zahájila reálnou destrukci mezinárodního práva a řízení svého globálního dominia podle vlastních pravidel.

Nepoznačil jsem si, od kterého mudrlanta z Evropského parlamentu jsem se dověděl, že létat letadlem není lidské právo. Eo ipso, jak nám to slibují diktátoři Davosu létání bude brzy privilegiem správců světa. Lid obecný bude žít v městech, kde všechno potřebné k životu bude dosažitelné za patnáct minut, a mimo prostor tohoto „koncentráku“ se bude moci pohybovat jen na povolení usurpátorů nadvlády nad veškerým lidstvem.

Současné války na Ukrajině a v Izraeli jsou podle pana Campbella prvky dlouhodobé války o „nový řád světa“. To má sice pravdu, jenomže já jsem přesvědčen, že pro absolutní většinu světa (99,9% obyvatel) to vyjde nastejno. Buď ta budoucí zrada mocipánů se bude podobat komunistickému kapitalismu, nebo kapitalistickému komunismu. A cože to budou? Soukromými vlastníky veškerého bohatství světa regulované udržení jejich nadvlády. V druhém případě pak správci majetku celého světa zajišťovaná taková rovnost všech, která nebude zavdávat příčiny k odporu. Takže v obou případech zmíněná většina nebude nic vlastnit a proto „bude šťastná“, jak to před dvěma a půl tisíciletími tvrdil Buddha, a v současnosti boss Davoského fóra Schwab. Ostatně soudím, že sionistický Izrael musí být zničen.