PROJEV ČIRÉHO ZOUFALSTVÍ

Zelenskyj v průběhu letošního roku při žebrání o další zbraně na válčení a o peníze na administraci použil proti Západu silně vyděračskou tezi. Já jsem ji dokonce ohodnotil jako nehorázně drzou výhružku.  Řekl, že si má Západ dobře rozmyslet omezování své pomoci Ukrajině, neboť pokud Ukrajina neporazí Rusko, budou muset v boji s ním umírat jeho děti. Konstatuji, že tato myšlenka zapustila kořeny ve sférách Západních politiků. Ve středu 6.12. se totiž uskutečnil neveřejný brífink ve Sněmovně reprezentantů USA. Ministr obrany Lloyd Austin na něm prohlásil, že pokud pro Zelenskyho neschválí více peněz tak, cituji: „…pošleme vaše strýce, bratrance a syny bojovat proti Rusku.“ Konec citace. Sprostě tím oznámil, že vládci USA počítají s válkou proti Rusku, za druhé že jim nevadí její sebevražedný rozměr, a za třetí jim drze sdělil, zaplaťte oligarchům, nebo zabijeme vaše děti. Ten výlev khaki mozku není už vydíráním, ale projevem zoufalství a bezmoci molocha, který si možná uvědomuje, že už je tou chcípající kobylou.

KOMIK RISKUJE

Volodymyr Zelenskyj poletí na inauguraci prezidenta Argentiny. Příznačné. Dva prezidenti mentálně si nejbližší na celé planetě. Komedianti, kteří žijí v bublině svých chorobných představ. Generalissimu Ukrajiny tu cestu nedoporučuji. Zem je zralá na nový Majdan, a armáda na vzpouru, takže…aby ten odlet nebyl cestou do vyhnanství!

Z DNEŠNÍHO CZ24.NEWS

Bankéři se starají o to, abychom zůstali zadlužení.

Farmacie se starají o to, abychom zůstali nemocní.

Výrobci zbraní se starají o to, abychom stále válčili.

Média se starají o to, abychom se nedověděli pravdu.

Vlády se starají o to, aby to všechno bylo legální.

JAKMILE TO POCHOPÍTE, POCHOPILI JSTE VŠECHNO

Osobně si myslím, že jde o pravdu pravd. Mimochodem, doporučuji sledovat zdroj dnešního citátu, jímž je https://t.me/s/cz24news . Až zase dojde na lámaní chleba v dnešní informační válce, bude asi mezi prvními, které budou zablokovány, natolik je odlišného zpěvu oproti „chorálu“ mainstreamu.

NĚCO O UKRAJIINĚ

Již delší čas pozoruji, že youtube je doslova přeplněn asi tak půlhodinovými videoklipy z Ukrajiny. Jsou na nich obvykle osamělé ženy, i docela mladé, někdy dokonce těhotné, které žijí v horách či v odlehlých vesnicích jakoby bez mužů. Ovšem mají nasekané dřevo, opečovávaný chlév a další věci, které si žena sama jen těžko mlže zajistit. A pak, někdo je musel natáčet. Takže si myslím. Mladí lidé, pokud mají kam, tak utíkají z měst před bombardováním a válkou vůbec. Jelikož žili od dětství v městě, tak je pro ně život na vsi poměrně velkým dobrodružstvím, a tak se s ním chtějí podělit na internetu. Možná si i přivydělat za sledovanost. Na několik takových snímků jsem se podíval a vyplynulo mě, že žijí v chaloupkách svých prapředků, často i bez elektřiny, které si upravují pro delší život, protože si zajišťují zdroj obživy jako jsou krávy, nebo alespoň kozy, zavařují jak plody zahrad a přírody, ale i produkty ze zabitých zvířat. Dokáží vyrábět sýry, udit maso, sušit ryby, uživit domácí zvířata a podobně. Jednoduše řečeno, žijí asi tak, jako u nás velká většina lidí žila v devatenáctém, století. Takže až takových konců se ti chudáci, kteří tu bandu vládnoucí teď jejich zemi určitě nenávidí, dočkali. Ale o tom svět neslyší, ve svých sdělovacích prostředcích nevidí, takže je moc dobře, že mladí lidé to do světa šíří. A nedivím se, že na těch šotech nejsou vidět partneři „osamělých“ dívek a mladých žen. Přece se nenechají zabít.

VZPOMÍNKA NA KISSINGERA

Nejlepší vzpomínkou na člověka, kterého jedni považují za geniálního mistra zahraniční politiky a jiní za válečného zločince, je v mých očích citát hodící se do dění minulého měsíce. Henry už kdysi dávno řekl, cituji: „Národ, který je už dva tisíce let pronásledován, musí přeci něco dělat špatně“. Konec citace. Podle mě dělá, pasuje se víc jak dva tisíce let na bohem vyvoleného, což je vysokou mírou nacionalistické pýchy. Takže možná je od jedněch pronásledován ze závisti, a konec konců každé sebe povyšování plodí reakci a kdo nemá někoho rád, tak si důvod k pronásledovaní najde vždycky.

ABY TEDY BYLO OPRAVDU JASNO

Za prvé: Izrael je nesporným okupantem Palestinského území, celého, jakési pokoutní rozhodnutí OSN ve službách kolonialistických mocností na věci nic nemění.

Za druhé: V Izraeli vládne po celou dobu převážně sionistická část Židovstva, která je ekvivalentem všech extrémních, tedy válečnických nacionalistů, která se dopouští zločinů proti právu Palestinců na život.

Za třetí: Odpor proti okupaci a proti okupačnímu útlaku vůbec je posvátný, a dokonce podle mezinárodního práva povinností, takže žádná organizace, která proti okupantům bojuje nemůže být ze samotného mezinárodního práva vydávána za teroristickou. Naopak každý militantně nacionalistický stát, a takovým Izrael opravdu je, teroristickým státem bez pochybností je.

Za čtvrté. Každý kdo, kritizuje sionistické vládce Izraele není antisemitou ale jen a jenom anti sionistou, čti, odpůrcem militantního nacionalismu.

Za páté: Označování podporovatelů oprávněného osvobozovacího boje Palestinců za popírače holocaustu je drze propagandistickým, a dokonce protiprávním podvodem na vědomí veškeré světové veřejnosti.

Za šesté – a nejpodstatnější: Chování sionistického Izraele po celou dobu jeho existence je ve skutečnosti jednáním totálně negujícím památku obětí holocaustu, a tedy jevem daleko horším, než pouhé jeho popírání.

O OPRAVDOVÉ LEVICI

Politik, hnutí, či politická strana jsou v mém chápání politického světa levicí, marxistické, socialistické, či dokonce komunistické tehdy a jen tehdy, když coby minimum mají v programu a také realizují politiku, která nedovolí existenci soukromého vlastnictví surovinových a energetických zdrojů, včetně vody. Dále pak síťových rozvodů všeho druhu od ropovodů, plynovodů a vodovodů přes elektrické, komunikační a dopravní sítě až po sítě zdravotních a vzdělávacích zařízení. Za nejdůležitější vůbec pak považuji absolutní zrušení soukromého bankovnictví, pojišťovnictví a všech ústavů a institucí provozujících manipulaci s penězi. Naprosto jednoznačně pak musí zajistit přesně definovanou samostatnost centrální banky. Uvedené politické síly musí zajišťovat všem občanům stejnou zdravotní, bezpečnostní péči a pomoc v nedostatku či nemohoucnosti. Každý, kdo získá bezplatné vzdělání vyšší, tedy přesahující věk 21. let, ten musí být povinen pracovat deset let mimo soukromý sektor a nesmí si založit soukromou praxi. Pokud chce odejít do služeb v cizím státě, pak musí zemi, kde vystudoval, vrátit adekvátní náklady na své studium. Pokud liberální vládci mají tu drzost, že určují minimální mzdu, pak by socialističtí měli naopak regulovat maximálně možnou výši soukromého majetku. Jakou metodou toho dosáhnou, to už je jejich záležitostí. Především asi daněním, ale rovněž omezením možností v dědění majetku.

Na druhé straně odmítám považovat za levicové různé současné byrokratické a korupci podporující poskytování dotací, a jiné jednorázové bonusy, které jsou prakticky úplatkem. Odmítám za levicové považovat všemožné aktivity od ochrany životního prostředí přes klimatická opatření, po současné výstřelky prosazované tak zvanými menšinami. Levici sluší mírný konzervatismus, ctění tradic a obrana všeho co funguje proti všemožným experimentům různých „sociálních inženýrů“ a jiných revolucionářských typů.

Sečteno a podtrženo jde o výčet, který jasně ukazuje, že v současné době nevidím u nás, o světě ani nemluvě, široko daleko žádnou opravdovou levici. Tečka.

LAVROV NA VÝROČNÍ KONFERENCI OBSE

Sice se na slavností schůzi dostával přes překážky, a navíc se tam setkal s odporem trpaslíků, kterým vévodil bakalář Lipavský, ale pak stačilo, aby řekl, že Rusko OBSE nepotřebuje a odejde  z ní, pokud uvidí, že instituce neplní své funkce. Celé zasedání pak odsouhlasilo všechno, s čím Rusko přišlo. Holt tisíce příživníků na byrokratických postech třicetileté instituce si nenechá kazit svou životní úroveň nějakým nediplomaticky se chovajícím blbem. Ve svém vystoupení Lavrov mimo jiné také řekl, cituji: „Pro nás neexistují nepřátelské státy, ale nepřátelské vlády“. Konec citace. Takže ani pro Fialovým morem postiženou republiku Českou není ještě vše ztraceno.

IZRAEL NEMÁ BUDOUCNOST

Už jsem to napsal několikrát a stále pevněji na svém stanovisku trvám. Jsem již léta přesvědčen, že v Západní Asii nebude klidu, dokud bude existovat Izrael. Kdysi jsem tím myslel, Sionisty ovládaný Izrael. Nyní říkám, že jakýkoliv Izrael. Pouvažuji současné chování sionistického Izraele za natolik zrůdné, že v regionu překryje vnímání jakýchkoliv rozdílů mezi jednotlivými židovskými ideovými či náboženskými skupinami. Dokud se současné teritorium okupované Izraelem nezměním na Palestinu, kde mohou zůstat žít jen ortodoxní Židé, tak nebude „míru pod olivami“.