VLÁDYCHTIVCI

Nejnebezpečnější vrstvou v každé společnosti jsou vládychtivci. Lidé toužící po moci, po nadvládě. V současném stavu planetizace člověka je pak absolutně nejnebezpečnější vrstvou sociální vrstva vládychtivých oligarchů, kteří na své vládnutí mají dostatečné prostředky. Nebudu to příliš rozvádět, ale tvrdím, že každý obyvatel této planety musí příslušníky této vrstvy, ať už jde o Gatese, Schwaba, Sorose a mnohé další, především pak rodinné klany Rockefellerů, Rothschildů a jejich kolegů, považovat za svého osobního nepřítele. Pro přežití lidstva je naprosto bezpodmínečné všechny tyto antilidské bestie pozabíjet. Tečka. Buďto popravit za jejich trestné činy, nebo v rámci všesvětové revoluce zlikvidovat. Ostatně soudím, že sionistický Izrael musí být zničen.

ORBÁN

Bránit, ba dokonce zakazovat komukoliv aktivitu v prosazování míru je v mých očích nejtěžším zločinem proti lidskosti. V současném stavu věci dokonce daleko přesahujícím holocaust. Kdo s tímto názorem nesouhlasí, buď je zrovna takový zločinec, nebo klientem blázince. Ostatně soudím, že sionistický Izrael musí být zničen.

VIVAT KELLER

Dneska mě přesvědčil, že je opravdovým znalcem dějin politiky a nejen výborným sociologem. Kdopak by si ještě dneska vzpomněl na teorii konvergence, jejímž vrcholným plodem bylo takové zmírňování napětí v době studené války, které by nakonec sblížilo oba systémy natolik, že by mohly nejen vedle sebe existovat, ale dokonce kooperovat, až snad do úplného prolnutí. Tato naivní idea zahájená už v polovině padesátých let, vrcholící na začátku sedmdesátých let minulého století samozřejmě neprokázala svou životnost. Keller ovšem na ni nezapomněl a dneska na webu https://casopisargument.cz/58295 ji zironizoval, cituji: „Podle teorie konvergence z 60. let 20. století mělo v budoucnu dojít k propojení vitálních prvků kapitalismu a socialismu. Protagonisté teorie konvergence měli málo fantazie. Ani ve snu je nenapadlo, že pád protivníka povede vítěze k tomu, aby zkombinoval nejodpudivější prvky obou systémů.“ Konec citace. Vřele doporučuji přečíst si celý jeho logicky strukturovaný text. Ostatně soudím, že sionistický Izrael musí být zničen.

OD NOSTALGIE K POHRDÁNÍ BEZ EMOCÍ

Na státní svátek pátého července jsem se díval na hromadná cvičení 17. všesokolského sletu na stadionu Edenu. Z nostalgie jsem po mnoha letech zasednul na celé dvě hodiny před monitor s programem ČT. To proto, že jsem sám kdysi cvičil na jedenáctém všesokolském sletu v roce 1948, na Strahovském stadionu, kdysi největším v Evropě. Bylo to pár měsíců před tím, než obec sokolská byla zrušena. Viděl jsem tedy předevčírem skomírající svět, který byl kdysi plný cti, patriotismu a naděje, která ve mě zůstává. Jenže pak jsem našel citát Ladislava Vrábla, který charakterizoval současné Česko, cituji: „Levná námezdní síla globalistů v rozkradené zemi bez názoru a bez hrdosti na tradici. V hadrech uklízečky ukradených v Polsku. Tak má vypadat současný obraz fialového Českoukrajinska na cestě do války. … pardon, na olympiádu“. Konec citace. Ostatně soudím, že sionistický Izrael musí být zničen.

NĚKOLIK CITÁTŮ A NAKONEC OTÁZKA

     „RUŠTÍ SPORTOVCI NA OLYMPIÁDU NEPATŘÍ, NEMĚLO BY JIM VŮBEC BÝT DOVOLENO SOUPEŘIT SE SPORTOVCI Z CIVILIZOVANÉHO SVĚTA. RUS JE RUS A JE JEDNO, ZDA JE VOJÁK, SPORTOVEC ČI DÍTĚ ŠKOLOU POVINNÉ.“

„SANKCE PROTI RUSKU MUSÍME JEŠTĚ ZPŘÍSNIT.“

„JSME VE VÁLCE A OBĚTI K VÁLCE PATŘÍ, V PRVÉ ŘADĚ MUSÍME ZLIKVIDOVAT RUSKO, AŽ POTÉ SE MŮŽEME ZAČÍT VĚNOVAT PROBLÉMŮM V ČR.“

„JSEM NAPROSTO PŘESVĚDČENÝ, ŽE ODCHODY DO PENZE V ŠEDESÁTI OSMI LETECH ČI VÍCE BUDOU PRO STÁTNÍ KASU VELKÝM PŘÍNOSEM.“

„ANO, MÁM V PLÁNU NAVŠTÍVIT NEJBLIŽŠÍ SUMMIT NATO. SOUČASNÝ VELITEL STOLTENBERG BY MĚL BÝT PODLE MÉHO NÁZORU NAHRAZEN NĚKÝM ROZHODNĚJŠÍM. NA JEHO MÍSTĚ BYCH RÁD VIDĚL ŽENU Z VÝCHODNÍ EVROPY. PANÍ MINISTRYNĚ ČERNOCHOVÁ JE JISTĚ VHODNÝM KANDIDÁTEM. MÁ PŘEDPOKLADY K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ VOJENSKOU CESTOU, NIKOLIV K DIPLOMATICKÝM JEDNÁNÍM, KTERÁ NEVEDOU K NIČEMU.“

Kohokoliv, kdo souhlasí s těmito sviňárnami je nutné postavit před soud za vlastizradu a jelikož je jejich autorem agent IQ 107, alias Pávek, pak za velezradu. Je někdo proti? Ostatně soudím, že sionistický Izrael musí být zničen.

NEJVĚTŠÍ OBĚŤ KOMUNISMU

Rusové a Rusko jako stát byly největší obětí komunismu. Lenin byl přece Žid, Stalin Gruzínec, Chruščov a Brežněv Ukrajinci. Ruské pravoslaví bylo a je naprosto neslučitelné s marxismem, jehož základy položil Žid a jehož šiřitelé byli němečtí a angličtí protestanté. Ostatně soudím, že sionistický Izrael musí být zničen.

ANGLOSASOVÉ OTEVŘELI LÁHEV S DŽINEM

Skutečným vládcům USA se to povedlo. Probudili v Evropanech jejich pradávný pud, nepovažovat obyvatele jiných kontinentů za lidi. Kolektivní Evropa si to poprvé vyzkoušela v Jeruzalémě na muslimech, před půl tisíciletím potvrdila na Indiánech, a skoro tisíc let pěstovala na Židech, což končilo Hitlerem. Od misie jezuity Antonia Possevina u ruského cara Ivana IV. Hrozného, tedy od března 1582 panská vrstva Evropa pak nenávidí pravoslavné Slovany, jmenovitě Rusy. Od té doby její nenávist dospěla až k dnešku, kdy se kolektivní Západ rozhodl podrobit Rusy holocaustu. Anglosasové tak zničí buďto Evropu, nebo Rusko. A jako vždycky až bude jasno, tak se přidají k vítězi. Ostatně soudím, že sionistický Izrael musí být zničen.

„NOSATÍ“ ZASE ROZHODNOU

Jakmile se v roce 2022 Západ rozhodl vehementně podporovat Ukronacisty, tak jsem psal, že tento konflikt nerozhodnou ani Rusové, ani Američané, ale nezúčastnění diváci, tedy státy, jimž se už nějaký čas říká globální jih. Doposud to vypadalo, že jsem předvídal dobře. Leč v posledních měsících se situace vyvíjí tak, že zase rozhodnou bankéři vlastnící globální investiční fondy. Ti již od roku 2014 prý zkupovali černozemní půdu na Ukrajině a jakmile začala horká válka, tak dokonce těmito statky ukronacisté umořovali své dluhy.  Dluhy, to je artefakt, který bude asi rozhodovat v nedaleké blízkosti. Ony nezastaví válku, ale ji s vysokou pravděpodobností přivedou k příměří. Už dneska totiž jsou západní investoři ztratní a s postupem úspěchů ruské armády nervóznější. „Vlastní“ totiž i půdu, kterou už zabralo Rusko. Navíc jim půda nic nevynáší, nebo jen málo, protože za války mlčí nejen múzy, ale i traktoty. Jinými slovy půda se neobdělává v dostatečném rozsahu. Bankéři ztrácí trpělivost a podle posledních náznaků a termínů splátek Ukronáckům hrozí bankrot. Takže už i hetman Zelenskyj mění rétoriku a především definici vítězství ukronacistické vlády. Prý pokud neztratí Kyjev a většinu území a zachovají si přístup k moři, tak válku vyhráli. Ovšem zapomínají, že Rusové budou chtít tvrdé záruky především v nevyzbrojování Ukrajiny, pokud se chce zachovat coby stát. I když pro ni samotnou by bylo lepší, kdyby přestala existovat. Vždyť ty své dluhy za zbraně a vůbec celé to nesmyslné válčení bude splácet snad po tři generace. Pokud jim je světoví nacisté neodpustí. Nosatí si to ale všechno dobře ošetří, aby nebyli ztratní. Ostatně soudím, že sionistický Izrael musí být zničen.

PO CHRUŠČOVOVI NEJVĚTŠÍ LUMP SSSR

Za celé ty skoro tři roky jsem dneska četl nejlepší text o Rusku, Ukrajině a Sovětském svazu. Publikován je na webu https://cz24.news/generalporucik-ruske-tajne-sluzby-prozradil-co-ruska-rozvedka-nevedela-o-ukrajine/ . K němu mám jenom maličkou, dá se říci prakticky okrajovou připomínku. Gorbačov je ve zmíněném textu vylíčen spíše jako naivní, chcete-li důvěřivý státník. To je ale katastrofální omyl. Ten super ambiciózní ješita byl ryzí vlastizrádce a jeden z největších antikomunistů dějin. Já jsem o tom tady už kdysi psal, leč nenapsal jsem to tak jasně. Kdyby Gorbi alespoň zdánlivě věřil ve věc komunismu, kdyby alespoň naoko hodlal udržet SSSR, tak jako první, než spustil tu svou pěrestrojku a především glasnosť, tak by udělal všechno proto, aby SSSR a ČLR byly reálnými spojenci. Jelikož tímto krokem nezačal svou reformu socialismu v SSSR, tak mi nikdo nikdy nenamluví, že ji myslel poctivě. Ostatně soudím, že sionistický Izrael musí být zničen.

MUSK TO ŘEKL OTEVŘENĚ

Po celý letošní rok jsem přesvědčen, že strana Demokratů chystá na Trumpa pasti. Napřed to byly soudy, pak nepřetržitá dehonostační mediální tažení, a očekávám že na poslední chvíli změní kandidáta na prezidenta a tím Trumpovi seberou vítr z plachet. On totiž svou předvolební kampaň postavil pouze na deklasování Bidena, což je poměrně snadný styl klání. Ovšem pokud se proti němu na poslední chvíli postaví mladý kandidát, pak fanfarónství, narcismus a pýcha Trumpovi bude spíše škodit. Tak asi uvažovalo mnoho přemýšlejících lidí, kteří sledují politický cvrkot světa. Po prvním televizním klání to pregnantně vyjádřil jako obvykle Elon Musk. Řekl, cituji: „Událost byla přípravou na nahrazení současného prezidenta coby kandidáta na post budoucího“. Konec citace. Bidenova kamarila totiž musí být donucena změnit svůj názor tlakem vlivných politiků Demokratické strany, kteří tím budou reagovat na veřejné mínění voličů. Na můj vkus ale Demokraté nevydrželi s nervama a celou výměnu nezvládli už proto, že ji neutajili a nevyšli s ní opravdu až na poslední chvíli, takže i Trumpův tým má čas na potřebnou změnu taktiky. Ovšem pokud mu to sám Trump ve svém egoismu dovolí. Ostatně soudím, že sionistický Izrael musí být zničen.