MEZIGENERAČNÍ MYSTERIUM

Ještě před druhou velkou válkou měli mladí úctu ke starším, protože se od nich učili životní moudrosti pro řešení osobních i kolektivních problémů. První poválečná generace, tedy ti, co onu velkou válku přežili, se nedívali na věk a zapojili se s plnou vervou do obnovy svých zemí s nadějí na stálé zlepšování vlastních životních podmínek. První generace, která válku nezažila, tedy především aktivisté revolt konce šedesátých let, po své porážce hlásali heslo, cituji: „Nevěřte nikomu, komu je víc jak třicet“. Konec citace. Vzpomněl jsem si na ono motto, když jsem v posledních letech zaznamenával nejen ztrátu úcty ke starším, ale doslova volání až po jejich likvidaci. Objektivním faktem je, že v současné, technologicky ukrutně zrychlené době, nejen mladší generace, ale už každá jen o dekádu věkově mladší skupina se nemá od svých předchůdců co učit. Naopak je to ona, kdo musí učit třeba jen o deset let starší lidi, jak užívat nejnovější technologické prostředky. Je to možná právě tato jednostranná vědomostní převaha, která způsobuje pomalé přerůstání úcty až k opovrhování staršími. Což pak zákonitě přivádí mladé ke zdánlivě, či oprávněně kvalifikovaným odsudkům předchozích generací. Osobně se mladým mnohdy nedivím, protože vím, že velice brzy se i oni dostanou do pozice oněch opovrhovaných, zavrhovaných a dokonce obviňovaných. Jediné, co mi na mladších zásadně a opravdu vadí je, když začínají vyprávět, psát a dokonce mne poučovat co si mám myslet o době, kterou jsem sám prožil, ale oni ne. Píši to všechno jako úvodní slovo ke dvěma komentářům z minulých dní, které se mi líbily a týkají se mezigeneračních problémů dneška. První napsal umělec Michal Gulyáš, cituji: „…se pozvolna vžívá, že tato doba patří mladým, a že my starší už máme prý držet jazyk za zuby. Tak tedy…Ve svých třiapadesáti letech nemám pocit, že by mi život na téhle planetě nepatřil, a že svou zemi odevzdám jen tak do rukou lidí, jejichž hranice adolescence se posouvá ke stále vyšší věkové hranici. Budu si dělat podle sebe a žádný smrkáč mi nebude nic doporučovat ani diktovat! Nejdřív ať si provětrá hlavu od marihuány, protáhne karpály od klávesnice a pak mi laskavě sdělí svůj životní program. Pokud je založený na výkřicích a proletářském srocování, pak si nemáme co říci. A než začne mluvit, tak by měl naslouchat, přemýšlet a pak můžeme přistoupit k dialogu! Jinou verzi nepřipouštím. Pokud začne například větou, ať jdu do hajzlu s národem, s rodinou, a že tahle země je i pro africký breberky, tak rovnou fackuju! …Ale jinak je mám opravdu rád,…“ konec citace. USociolog a zkušený politik Jan Keller o jednom současném, konkrétním, mezigeneračním problému napsal, opět cituji: „…část mládeže, která pociťuje ,klimatickou tíseň´ a obává se, že ji nečeká žádná budoucnost?…Také vyčítá starším, že oni jsou za to zodpovědní…To víte, že ti starší jsou za to zodpovědní. Úplně stačilo, aby si nepořídili tolik mladých, a tlak na přírodu by poklesl. A dokonce mnohem dříve než do roku 2050“ konec citace.

USA DESETKRÁT NEJ

V prvé řadě jde o stát, založený přivandrovalci z Evropy, kteří „vyčistili“ celý kontinent od původních obyvatel. Čili stát vzniklý aktem nejtěžšího zločinu proti lidskosti, jímž je genocida celých národů. Šlo o největší genocidu v dějinách lidstva. Za druhé stát, jehož většinu bohatství v podobě prvotní akumulace kapitálu vytvořili otroci dovezení z Afriky, jejichž dovoz byl zakázán až teprve v roce 1808. Za období 250ti let dovozu otroků jich bylo do Ameriky přivezeno 5 milionů. Jen pro doplnění. Celkem bylo z Afriky na celý Americký superkontinent vyvezeno na 20 milionů otroků, z nichž polovina se cestou utopila, nebo zemřela. Což byla největší násilná migrace v dějinách lidstva. Otroctví samotné pak bylo zrušeno 13tým dodatkem k Ústavě ze dne 18.12.1865. Ovšem definitivně bylo otroctví zrušeno až v únoru 2013, kdy stát Mississippi jako poslední ratifikoval článek 13. Takže USA je zemí, v níž existovalo otroctví nejdéle v moderní době. Předposlední byla Brazílie, v níž otroctví zaniklo  už v listopadu 1889. Za třetí jde o stát s nejdelší a nejkrutější rasistickou segregací na světě. Platila nejen po celou dobu dovážení otroků, ale i po občanské válce. Tehdy se v jižních státech zformovalo hnutí Ku-kiux-klan, která se vypracovala v nejzločinější teroristickou organizaci světa.  Zabíjejí černochy prakticky ještě dneska, i když zcela výjimečně. Rasová segregace v USA byla nejdrsnější v celých dějinách člověčenstva. Oficiálně skončila až v roce 1954 rozhodnutím Nejvyššího soudu, ale v praxi neskončila dodneška. Ba dokonce se zdá, že s přílivem Hispánců se v posledních letech, především ve velkoměstech, ještě zvyšuje. Za čtvrté, USA je jedinou zemí, která použila ve válce jadernou zbraň, čili se dopustila nejtěžšího válečného zločinu v dějinách lidstva. Za páté, USA se dopustila největšího podvodu v dějinách, když jednostranně a bez konzultací zrušila směnitelnost dolaru za zlato. Tento největší hospodářský mezinárodní zločin dovršila pak tím, že jednostrannými smlouvami se zeměmi produkujícími ropu prosadila prodej ropy pouze za dolary, čímž byl zaveden globální dolarový imperialismus, platný dodneška. Za šesté USA vydává na své vyzbrojení třetinu nákladů celého světa. Desetkrát víc než Rusko a 2,5 krát víc než ČLR. Čína ovšem zvyšuje své náklady teprve v posledních pěti letech. Takže je největším válečným štváčem. Za sedmé je zemí, která má stovky vojenských základen po celém světě. Za osmé je jedinou zemí, která od konce druhé velké války vede nepřetržitě ozbrojené konflikty prakticky po celé planetě. Za deváté díky dolarovému imperialismu všechny války a většinu zbrojení jí platí zbytek světa, takže je největším parazitem na celé planetě. Za desáté, je jedinou zemí, která neuznává mezinárodní soudy a své vnitrostátní právo nadřazuje nejen mezinárodnímu právu, ale dokonce právu kterékoliv jiné země světa takže je zemí nejvíce realizující světovládu.

ZAČÁTEK DRUHÉ VELKÉ VÁLKY

Jenom připomínám, že zatím jsem žádný válečný konflikt nepovažoval za světový, protože se doposud nikdy nebojovalo po celé planetě. Nedávno se Evropský Parlament (EP) usnesl, že za vznik zmíněné války nesou stejnou odpovědnost Hitler i Stalin. Což znamená, že si v budoucnu mají Evropané už napořád myslet, že zatím poslední velkou válku nezačalo jen Německo. Jako důkaz pro takové tvrzení posloužila smlouva označovaná všeobecně jako pakt Ribbentrop – Molotov. Uvedenou opravu dějin dlouhodobě prosazuje Polsko. Vedou ho k tomu dva důvody. Především historicky podmíněná, fanatická až hysterická nenávist k Rusku. Druhým důvodem je pýcha Poláků, kteří si od porážky Turků pod Vídní stále víc a víc vsugerovávají, že jsou pupkem Východní Evropy. Logicky jim pak z tohoto supernacionalistického nadhodnocování vychází, že teprve zásah do suverenity jejich země, provedený vojenským napadením jejich území, mohla opravdu začít skutečná válka. Nějak prapodivně zapomínají, že nebyli první zemí, jejíhož území se Hitler zmocnil. Války totiž nezačínají jen tím, že někam vtrhnou nepřátelská vojska. Ty začínají i tak, že stát si přisvojí část území jiné země. Nikdy jsem nepovažoval za začátek tak zvané druhé světové války napadení Polska, dokonce ani ne Mnichovskou smlouvu, což často zase tvrdili historici Českoslovenští. Pro mne jmenovaná válka začala anexí Rakouska. Nenávist Polska k Rusku, se tedy v současnosti promítla do revize dějin provedené politiky, nikoliv odborníky, což je klasický jev počátků nové války. Polsko zmíněné usnesení prosazovalo, ale v pozadí je hlavním inspirátorem Německo, kterému takový novodobý výklad minulosti přenáramně vyhovuje. Mimo jiné kupříkladu jeho sdružení, které se pojmenovalo Sudetendeutsche Landsmannschaft. Jemu může pomoci k dalšímu nátlaku na náš stát, kterým se neustále dožadují návratu majetku po válce odsunutých Němců. Na závěr už jenom přidávám, že jsem už od mládí tvrdil, že Němci jednou budou Hitlera oslavovat jako velikána svých dějin. Vzorem pro tento názor mi byl vztah Francouzů k Napoleonu Bonaparte. Platí podle mne totiž historická zkušenost, že až vymřou vnuci účastníků některého historického jevu, o kterém slyšeli od svých dědů, začíná čas na jeho fundamentální revizi.

UŽ NEJDE JENOM O ÍRÁN, ČI BLÍZKÝ VÝCHOD

Všichni obyvatelé planety by si v prvé řadě měli vzpomenout, že USA nedovolí, aby mezinárodní soudy soudily jejich občany, kteří se dopustili válečných zločinů. Dokonce Američtí mocní prohlásili, že budou v takovém případě bombardovat sídlo mezinárodního soudu v Haggu, což není zas tak dávno. Za druhé musíme si všichni uvědomit, že USA si dovolují tak masivně zbrojit a neustále ve světě válčit proto a jenom proto, že takové počínání fakticky celý svět financuje tím, že v mezinárodním obchodě používá dolar. A za třetí všichni by si měli Osvojit Masarykova upraveného tvrzení, že každý stát se udržuje metodami svého vzniku. A USA nepochybně mají ve svém zrodu punc genocidy obyvatel celého kontinentu, čili nejtěžší zločin proti lidskosti. Je přece i metafyzickou zásadou, že z žádného zla nemůže vzniknout nic pozitivního. Podlá, připravovaná vražda nejvyššího stupně na osobě s diplomatickým posláním byla, je a navždycky by měla být, nejtěžším mezinárodním zločinem dokonce i v době války. Teď už nejde jenom o Írán, ba ani jen o region Blízkého východu. Jde o celé lidstvo. Konečně by měl celý svět přestat financovat Americké války. USA tak masivně zbrojí a válčí proto a jenom proto, že dolar je celosvětovou měnou. Všechny země světa, používající ty tapety, kterých FED tiskne v hodnotě bilionů bez jakýchkoliv skrupulí, fakticky platí svou možnou, ba vysoce pravděpodobnou záhubu. Odpověď světa Trumpovi musí být rázná a nepředstavitelná. Okamžitě zastavit činnost OSN. Co nejrychleji ho přestěhovat do ČLR a Brazílie. Především ale přestat užívat v mezinárodním obchodu dolar, nekrytý ničím jiným než zbraněmi hromadného ničení příslušníků zpupné mafie globálních vrahů.

NA CO SE V KOMENTÁŘÍCH O VRAŽDĚ ZAPOMÍNÁ

Sulejmání byl na seznamu OSN veden jako terorista. Jenže se na něj dostal především, ne-li jenom proto, že zásadním způsobem pomáhal Asádovi v Sýrii ještě v dobách, kdy poskoci USA vyřvávali Americké bojové heslo: „Asád musí odejít“. Při tom byl prokazatelně velice úspěšný i v boji s Islámským státem, nevlivnější to teroristickou organizací všech dob. Sulejmání pomáhal Arabům v boji za jejich svobodu, především proti Američanům a Izraeli, od Libanonu přes Palestinu po Irák. V době vražedného útoku byl na návštěvě v Iráku, aby vyjednával o spojenectví všech sil v boji proti islámskému státu stejně jako proti USA. Američané svou akci provedli na území Iráku, kde podle smluv už nesmějí mít vojáky a nesmí tam provádět vojenskou činnost, dokonce ani výcvik Iráčanů. Irák jako hostitelská země zmíněného vyjednávání je nyní povinována odvetou útočníkovi, aby jeho vláda před Arabským světem neztratila tvář. A možná dokonce větší povinnost, než samotný Írán. Především se ale v celém světě musí prosazovat pravdivé hodnocení, podle něhož USA v regionu nemají co dělat a zabíjí v něm tisíce lidí nejméně dvacet let jenom proto, aby Američané měli levnější benzin. Podole mne je hlavním, ne-li jediným problémem Arabského světa nesmiřitelná nenávist mezi sunnity a šíity. Právě této nesmiřitelnosti Američané po celou dobu své nekoloniální politiky, tedy od konce druhé světové války, skvěle využívají k nadvládě nad regionem, který je benzinovou čerpací stanicí světa. Pokud by si Arabové, po tomto příliš bezohledném Trumpově gestu uvědomili, že se musí k odporu proti okupantům spojit, bylo by to skvělé uctění památky perského „Che“!!

RISKANTNÍ KOLOTOČ ÚDAJNÉ ODVETY

V pátek 27.12.2019 došlo k raketovému útoku na vojenskou základnu USA v Iráckém Kirkúku. Zahynul při něm jeden civilní zaměstnanec, občan Spojených států. Trump na to reagoval slovy, že smrt občana jeho země nemůže zůstat nepotrestána. V neděli 29.12.2019 proto USArmy bombardovala pozice údajné skupiny Katáib Hizballáh, vedené prý Íránem. Při tomto útoku ale zahynulo 25 šíitských milicionářů, vesměs občanů Iráku. Taková odveta vysoce překonává zákon krevní msty, kde platí oko za oko. Takže to vypadá, že jeden Američan má hodnotu čtvrt stovky Arabů. Tak intenzivní pomsta rozběsnila davy v Iráku natolik, že 31.12.2019 v Bagdádu zaútočily na velvyslanectví USA. Vzbouřenci  ho vyplenili ho a dokonce zapálili. Trump jako „správný prezident USA“ musel nyní ukázat ramena, zvlášť když jde o volební rok a on chce být další volební období prezidentem. USArmy dostala proto v Iráku údajně příkaz k eliminaci Solejmáního. A tak 3.1.2020 americký bezpilotník zaútočil nad ránem v oblasti bagdádského mezinárodního letiště na konvoj automobilů.V jejich troskách zahynulo několik velitelů iráckých šíitských Lidových mobilizačních jednotek (PMU), ale především kultovní velitel íránských Revolučních gard generál Kásim Sulejmání. Bílý dům útok potvrdil a konstatoval, že se odehrál na Trumpův přímý příkaz, protože generál Sulejmání byl Amerikou považován za „teroristu“.

Po akci může Bílý dům i Pentagon tvrdit co chtějí. Osobně nevěřím, že Trump dal rozkaz k zabití Sulejmáního. Spíše měl být zlikvidován Abú Mahdi al-Muhandis, který velel napadení Bagdádského velvyslanectví USA. I v takovém případě opětovně „odplata“ byla neúměrná. Takže jde ze strany vládců USA prokazatelně o snahu eskalovat konflikt. Běžně se totiž sedne ke stolu a vyjednává, což ale už dávno není styl vůdců USA, kteří jsou fakticky celosvětově působící mafií, chovající se jako světovláda. Jestřábové a Pentagon potřebují eskalaci napětí, ať se projevuje kdekoliv, zbraně se přece musí spotřebovávat, aby rostly zisky skutečných vládců Států. Trumpovi se zase momentálně hodí, že byli zabiti dva protiameričtí „arcilotři“. Jenže. V případě Qhasem Solejmáního, jak zní jeden ze tří možných přepisů jeho jména, poněkud svou taktiku massive retaliation, česky „masivní odvety“, Američané poněkud přepískli. Zvláště když jejich helikoptéry létají nad Íránským velvyslanectvím v Bagdádu a jejich vojáci provádí razie proti vůdcům šíitských milicí v hlavním městě Iráku, jako by to byl jeden ze států USA.

Trump spoléhá asi na to, že Íránu vládnou rozumní lidé, kteří nejednají ve vzteku, jak se projevují jeho obyvatelé. Írán se, mimo jiné,  velkou měrou zasloužil o vítězství Asáda v Sýrii, což je jeho nejnovější „protiamerický zločin“. USA se již celá léta snaží vyprovokovat vládce Peršanů k nějaké útočné akci, aby mohli jejich stát vyhlásit za agresora a…přiznám se, že nevím, co vlastně Amíci chtějí, protože válku s Íránem si nemohou vůbec dovolit, jelikož ta by přerostla ve válku světovou. To není Afghánistán, Irák, Sýrie, či Libye, kde se jim tak jako tak nepovedlo zvítězit. Íránské vedení zatím pouze oznámilo, že jeho rakety delšího doletu jsou namířeny na mnoho vojenských základen v regionu, v němž Írán v současnosti o nadvládu soupeří s Izraelem. Což z problému dělá v současnosti nejriskantnější vřed na planetě.

RETRO JE V MÓDĚ

Včera tomu byly tři roky, co jsem na facebooku vyvěsil text, který sice není ryze předvánoční, ale v mých očích přece jenom na něm ani dneska nic nemusím měnit. Tady je, cituji: „HOŘKÁ PŘÍCHUŤ SLOVA PŘÍTEL. Čím dál hůř snáším slovo přítel. Považuji ho za klasický prvek „novořeči“, přesněji korektního vztahu dneška, charakterizujícího reálné pokrytectví. Jsem totiž dítětem doby, kdy azylový dům byl prostě chudobincem, domov důchodců zase starobincem, dětský domov sirotčincem a diagnostický ústav mládeže nekompromisně polepšovnou. Jako děcko jsem měl kamarády, čili soukmenovce, se kterými jsem si rád hrál. Ostatní, ti jednoduše mými kamarády nebyli. S věkem jsem se pak naučil lidi, se kterými bych se nebál společně válčit proti nepřátelům, nazývat a taky považovat za soudruhy, což bylo víc než jenom kamarádi, se kterými jsem se někdy i pro malichernosti rozešel. Bylo pro mne štěstím, že jsem do opravdové války nikdy nemusel. Vyhnul jsem se tak určitě zklamání o některých soudruzích, kteří možná mi nebyli ani opravdovými kamarády. Slovo přítel jsem nikdy nepoužíval a když, tak jenom ve svém protikladu. Existovali totiž lidé, kteří byli od dětství mými nepřáteli. Nacisti, hitlerovci, fašisté, všichni příslušníci panské vrstvy a nejvíc pak panstvo, jemuž ještě trčela sláma z bot. Ale zpět ke slovu přítel. V současné novořeči není pro mne ničím víc, než pokryteckým označením pro sexuálního partnera. Člověka, který mi fakticky nestojí ani za to, abych jej považoval za milence, čili adepta na budoucí celoživotní partnerství, ba co hůř, kvůli kterému v mnoha případech jsem si zničil své dosavadní dlouholeté partnerství, mnohdy s dobrovolným slibem celoživotnosti.

PODRAZÁCKÁ OPOZICE? NE ZLOČINECKÁ MAFIE.

Dnešní vláda nemá funkční opozici. Poprvé v dějinách České republiky, ale dokonce i celé historie Československa, nemá současná vláda naší země obvyklou opozici. Prakticky ji sice neměla ani za nadvlády KSČ, ale nyní je to podstatně jiné. Dneska se vychloubáme, že máme demokracii. Vláda premiéra Babiše přesto nemá opozici, ale nesmiřitelného nepřítele na život a na smrt v podobě vlastizrádné mafie. I to je jedním z důsledků, prozatím doufám, že nechtěných, všeho toho urputného snažení o vybudování nadstátu s krycím názvem Evropská Unie.

Když se zformovala Babišova vláda, měl jsem zato, že tradiční pravicové strany, oživené o Piráty, vytvoří silnou a hlavně konstruktivní opozici. Uběhla skoro polovina funkčního období a nevládní strany nedokázaly ve sněmovně předvádět nic jiného, než podjaté útoky na premiéra, spílání, mnohdy až vulgární, stranám ČSSD a KSČ a především vymýšlení stále nových a nových obvinění přímo na osobu premiéra. Nezaznamenal jsem jedinou aktivitu ve prospěch široké veřejnosti, která by z opozičních stran byla prosazována v parlamentu, nebo alespoň ve sněmovně. Nevadí mi tolik, že každý vládní návrh je kritizován, ale v mých očích je naprosto v demokracii nepřípustné, aby byly odmítány vládní návrhy jenom proto, že jsou vládní, jinými slovy, že jejich kritika není věcná, leč pouze a jenom ideologická.

Absolutním zklamáním je pro mne chování strany Pirátů. V mých očích pouze spolehlivě dokazují, že si zločinný název vybrali oprávněně. Je to strana podrazácká, udavačská, až vlastizrádná. Zbytek opozice se zase začal piklovat s primitivně protivládním, pouze personálně negativistickým spolkem, podezřele dobře organizovaným na to, aby byl veřejností vnímán jako živelná občanská iniciativa. Opozice, vyjma Pirátů, ve spolčení se spolkem Milionu chvilek pro demokracii dává veškeré veřejnosti okatě najevo, nejenže neuznává výsledky voleb, ale že pokládá současný, ústavou zaručený volební systém, za špatný.

Tak podle, jak se opoziční strany, s výjimkou SPD  chovají na domácí politické scéně, tak si počínají i na mezinárodních pozicích. Jak Piráti, tak tradiční strany využívají svých zástupců v orgánech Evropské Unie nikoliv ku prospěchu naší země, ale především k přenášení protivládních aktivit do institucí tohoto nadstátu. Stáváme se tak raritní zemí, která své vnitrozemské půtky hodlá řešit pomocí diktatury zvenčí. Poražení opoziční ubožáci z tradičních politických stran doufají, že změní výsledky všeobčanských voleb za pomocí svých evropských bratrstev.

Babiš není jediným politikem, který před vstupem do politiky podnikal. Dokonce jsou politici, kteří podnikají i pokud jsou ve funkci. Všeobecně se to o nich ví a pokud se jedná ve věcech jejich zájmu, jsou pouze povinováni to připomenout a zdržet se rozhodování v těch záležitostech. Střet zájmů je navíc příliš těžce postihnutelný právnický vztah. Pokud by měl být opravdu účinný, pak by měl postihovat především politiky po odchodu z funkcí, protože si mohli už v nich skrytě budovat své budoucí majetky a posty. Než Babiš vstoupil do politiky, naše politická elita vydala zákon, který to umožňoval tak vlivnému miliardáři. Když ale vyhrál volby, tak poražení dělali všechno proto, aby na úrovni EU zákon změnili natolik, že Babiš mu nevyhovuje.

Tím si vytvořili platformu neustále nových a nových udávání na současného premiéra, které chtějí řešit přes orgány Unie. Tím se naši zástupci v EU, ať již volení, či jmenovaní, ba dokonce i řadoví byrokrati, mohou a také někteří stávají, zbabělými udavači, poskytovateli nepotvrzených obvinění a mravenečky pilně spolupracujícími na vypracovávání protibabišovských dokumentů.

Osobně v celém antibabišovském zuření nevidím snahu o skutečně poctivou nápravu věci, ale pouze nesmiřitelně nenávistnou a především zbabělou a celkově až vlastizrádnou činnost spolčení několika předních politiků opozičních stran, několika příslušníků deep state ČR, jim pokorně sloužících novinářů a mnoha svedených, o to však víc zuřivých, aktivistů. Ti všichni tvoří v naší zemi dosud nevídanou vlastizrádnou mafii.

ŠIMPANZÍ LIDSTVO

Nikdo z odborníků již dneska nepochybuje o tom, že našimi nejbližšími příbuznými jsou šimpanzi. Máme tedy podle mne smůlu. Kdybychom měli společné předky s gorilami, či orangutany, měli bychom jinou šanci. Jelikož větev šimpanzí je masožravá, přirozeností jejích příslušníků je zabíjení. Moudří, kteří studují šanci lidstva na styk s mimozemskými civilizacemi, jsou totiž přesvědčeni, že se mu to nikdy nepovede. Vesmírné civilizace se totiž, v zájmu své vlastní bezpečnosti, musí bezpodmínečně před lidstvem s jeho agresivitou chránit. Takže osud lidstva je jasně geneticky předurčen. Vyvraždit se. Připomněl jsem si to před deseti dny, kdy došlo k tragedii v Ostravské nemocnici. Hledal jsem novější čísla, ale nějak se mi to nepovedlo. Ale i ta dva roky stará ilustrují trendy až moc dobře. V roce 2017 byla ve světě přibližně jedna miliarda lehkých střelných zbraní, přičemž 857 milionů z nich, tedy 85 %, byo v rukou civilistů (v roce 2006 to bylo „jen“ 650 milionů kusů). Pouze 100 milionů kusů těchto zbraní mezi civilisty je oficiálně registrováno. Největší nasycenost zbraněmi je v USA, kde na 100 obyvatel připadá 121 zbraní, zatímco v Japonsku či Indonésii je to na 100 obyvatel méně než jedna zbraň. Ve vojenských arzenálech bylo v uvedeném roce 133 milionů kusů těchto zbraní a 23 milionů jich bylo v rukou policie a dalších oficiálních orgánů.  A výsledek? Podle téhož zdroje v roce 2016 bylo ve světě během osobního a kolektivního násilí těmito zbraněmi zabito přibližně 560 tisíc lidí – z toho ve válečných konfliktech 99 tisíc. Téměř polovina malých a lehkých zbraní se pašováním dostává z jednoho místa válečného konfliktu na druhé. Dalšího komentáře netřeba.

ANI MILIARDA CHVILEK.

Akce spolku Milion chvilek pro demokracii byly od prvního okamžiku prováděny profesionálně. S podporou protivládní ČT se dokonce dařilo aktivity rozšiřovat i mimo území Prahy, která je svým fandovstvím lecčemu a leckomu už dostatečně profláklá. První velká akce na Letné byla z hlediska pořadatel, a především jejich zadavatelů, až překvapivě úspěšná. Zásluhu největší ovšem měla právě Česká Televize. Jenže ta nemůže být všude, takže akce mimo Prahu vesměs nenaplnily očekávání sponzorů, kteří doufali v mnohem širší společenský pohyb. Přesto ale pro veřejnost šlo o zajímavou podívanou, takže celkově zájem o aktivitu spolku byl získán.

Bylo ale nutné konstatovat, že sice akce na Letné proběhla až ukázkově, leč nezvedla lid k velkému protestu proti vítězům voleb. Vlivové síly stojící za viditelnými organizátory, se proto rozhodly využít třicátého výročí změny režimu v zem k nové monstrózní akci. Pro jistotu jejího úspěchu už nespoléhali na „venkov“, ale svou aktivitu soustředili jenom na osvědčenou Prahu. Akci připravovalo patnáct, jak to nedávno přiznal jejich boss, profesionálních manažerů. Ano spolek má tak velké finanční prostředky, že si může dovolit platit až tak početnou ekipu aktivistů na plný úvazek. Silně pochybuji, že k tomu určený fond je tvořen z příspěvků řadových občanů. Ti, co jej vytváří, by proto měli mít odvahu a veřejnosti sdělit, o co jim skutečně jde.

V předvečer dne výročí se tedy uskutečnila veřejná akce, kterou žurnalisté pojmenovali na Letnou dvě. Opět šlo o holý negativismus, což je nejen zakladatelskou bolestí veškeré aktivity Mináře & spol., ale projevem trvalé programové impotence všech, od inspirátorů po realizátory, zainteresovaných na celém aktivismu. Přesto jsem ale vycítil poněkud měnící se atmosféru, vyvěrající především z některých projevů účinkujících příslušníků „kulturní fronty“. Jinak se totiž tito profesionální předváděči cizích myšlenek ani dnes nazvat nedají. Letnou 2 jsem už nevnímal jako obyčejnou demonstraci, ale už jako manifestaci. Manifestaci vlivu sil, které se projevují v široké škále činnosti namířených nejen proti premiérovi a prezidentovi, proti současnému vítězi voleb, ale skrytě proti celému volebnímu systému a možná i něčemu víc. Přestože celá akce opět vyzněla jako demonstrace proti něčemu, místo pro něco, tak přece již v ní bylo cítit i cosi navíc. To navíc vyznívalo jednoznačně; my chceme vládnout. Proto i ta okázalá výzva celé současné parlamentní opozici. pociťuji v celé akci zárodek monstrózních spektáklů hitlerovců. Mocenské složky státu by proto měly zpozornět, ba je to jejich povinností. BIS by měla přestat hledat mysteriózní a zaměřit se především na realitu. Na začínající fašizaci u nás. Náznaků je víc jak dost. Od přepisovačů dějin přes uctívače nacistů po organizované manifestace síly.

Přes určitou úspěěšnost bylo všem zřejmé, že další akce tohoto typu už nezískají patřičnou popularitu u „diváků“. Byla-li Letná 2 manifestací poněkud obehraného stylu, poslední akce spolku v Praze se stala jakousi street show, která měla přímým kontaktem účinkujících s veřejností zatáhnout do protestů i „nezúčastněné“ publikum. Jako první pokus to nebylo nejhorší, leč magistrát by se měl rovněž vzpamatovat a žádat po tak movitém spolku, aby zaplatil náklady na čistění veřejných prostranství, zaneřáděných panoptikální akcí.

Dvě akce na Letné vzbudily zájem veřejnosti, i když ne vždy souhlasný. Akce typu pouličních šarád jaksi zatím jaksi nezabrala. Ale hlavně, byla dost riziková. V naší společnosti je nepochybně dost sympatizantů s akcemi spolku, ale ti nemají chuť se jich zúčastňovat. Ovšem odpůrců Minářových aktivistů je nepoměrně více a zatahovat je do hry by mohlo přinést poněkud jiné důsledky. Dokonce si myslím, že i k věci lhostejní občané, by aktérům show nedovolili zneužívat jejich klid a pasivitu až pasivní rezistenci, pro zájmy Minářových loutkovodičů.

Obecné zkušenosti říkají, že veřejné akce, které jsou namířeny jen proti něčemu a negradují, po čase odezní. Viz Žluté vesty v Paříži. Chvilkaři zatím provedli úspěšnou demonstraci, méně účinnou manifestaci a pokus o něco nového v našich končinách, který poněkud nevyšel. I když se dá veřejnosti namluvit, že to bylo způsobeno neúčastí České televize, která podle záměru měla spektákl street show přenášet do celého světa, leč byla zaskočena tragedií  v Ostravské nemocnici, která zaplnila celý její program a zničila tak dlouhodobě pečlivě připravovanou televizní street show.

Řadoví občané se již dlouhé roky nedovídají nic nového ani o Babišovi, ani o Zemanovi. A přece je zvolili. Za celou dlouhou dobu neslyšeli od aktivistických Milionářů, co by vlastně dělali líp a hlavně ve prospěch široké veřejnosti. Jestli mladí nepřijdou s pozitivním programem, nezbude jim nic jiného než zvyšovat násilnosti. Vždyť street show byla měkkým typem násilí, neříkejme že ne. Přece jen připomínala bojůvky v ulicích předválečného Německa. I ta zbožňovaná Greta zpočátku prosila, pak se hádala, až začala vyhrožovat. Krásně předvádí, že pokud se nebudou naplňovat představy mladé generace, tak snadno ta situace může přejít do násilí. Mejdan nám budiž výstrahou. Ani miliarda chvilek pro demokracii totiž nezaváží tolik,co pár kapek krve, nadtož životů.