ČÍM VŠÍM JE VÁLKA NA UKRAJINĚ.

Vzájemným zabíjením se dvou kmenů Rusů.

Ekonomickým ruinováním Evropy.

Snížením životní úrovně devadesáti procent obyvatel Západu.

Likvidací zbraní z dob studené války.

Hrůzným divadlem pro víc jak tři čtvrtiny lidstva.

Šancí na rétorické předváděčky všech politiků světa.

Černou dírou, v níž mizí peníze daňových poplatníků celého Západu

Nepředstavitelně vysokým ziskem zbrojařů USA.

Jednou z metod, jíž Deep State USA si hodlá prodloužit nadvládu nad celým světem.

O EVROPSKÉ KOMISI JAKO INSTITUCi POLITICKÉHO SYSTÉMU.

Od doby, kdy jsem se začal zajímat o Evropskou unii jako možný státní útvar sjednocující Evropu mi pořád něco vadilo na jednom z jeho vrcholných orgánů, jímž byla Evropská komise. Nebyla totiž výsledkem žádných přímých, ani zprostředkovaných voleb. Orgánům EU chyběla totiž základní politická struktura, existence evropských politických stran coby reprezentantů skupinových zájmů. Od počátku proto chyběl skutečný parlament Evropy čili stěžejní pilíř tvorby politického rozhodování. Doslova zmatečnou pak byla tak zvaná Rada Evropy. Sice nemá kodifikovaný vztah k EU, ale je diskusní platformou jednotlivých rezortů, kde se ve skutečnosti vytváří podhoubí společných akcí Unie. Na Radě Evropy mi vadí, že o strategii, taktice ba dokonce koncepci EU fakticky diskutují „poučení laici“ a ne experti. Na EK mi zase enormně vadí, že je to prakticky diktátorská instituce, pro niž je Evropský parlament, (ve skutečnosti jenom soubor parlamentářů jednotlivých zemí) pouze jakýmsi pseudoomezením. Nemá kodifikovanou ani zákonodárnou funkčnost, ba ani přísně kontrolní. Před několika dny se mi můj nespecifikovaný dojem ujasnil. Tvůrcem systému EU, a specificky pozice EK v ní byl právník, který vyznával fašistický právní systém. Šlo o Waltera Hallsteina, který se stal za Hitlera děkanem právnické fakulty v Rostocku. V problematice práva nacistů se vlivně angažoval. Po válce pak za Německo podpisoval první smlouvu EHS, předchůdce to EU a stal se i prvním předsedou EK, pro niž vytvořil fakticky statut. Takže ono je EK opravdu prvkem fašistického, čti diktátorského politického systému. Tím se mi mnoho věcí objasnilo. Více o Hallsteinovi je na webu: https://cz24.news/europsku-komisiu-riadia-uz-od-jej-vzniku-nacisti-prvy-bol-walter-hallstein-ziadna-nahoda/

LECCOS SE TÍM VYSVĚTLUJE

Dneska jsem chtěl psát o něčem jiném, ale narazil jsem na zajímavý text, z něhož jsem si přeložil následující pasáž: „V roce 1980 Scholz vystudoval práva v Hamburku, ale jako člen Juso (Mladí socialisté) velmi aktivně bojoval proti „pravicovému“ chování SPD v čele s kancléřem Schmidtem. Během této doby došlo k oficiálním kontaktům mezi Jusem a FDJ (komunistická mládežnická organizace NDR). O dva roky později se Scholz stal Jusovým zástupcem náčelníka. Mladí socialisté jsou důležitou součástí SPD, která v té době vládla, ale na vedení strany měla jen málo významný vliv. V té době byl Olaf Scholz extrémním kritikem NATO, což dal v mnoha veřejných vystoupeních najevo. Zároveň patřil k marxistickému levicovému křídlu Juso. Přitom se ani netajil sympatiemi k NDR, ale stal se významným podporovatelem některých politických názorů NDR v předsednictvu Juso. Mladý Scholz psal například v časopise Zeitschrift für Sozialistische Politik und Wirtschaft mimo jiné: „Na otázku modernizace a doplnění výzbroje k postupu demokratických sil u nás existuje jediná možná odpověď – NE! V diskuzi s ostatními skupinami Mírového hnutí musí Juso jasně prohlásit, že neustálé zbrojení, vyzbrojování a hrozba války jsou nevyhnutelnými průvodními jevy imperialismu, ale trvale zajistit světový mír je možné pouze při nahrazení kapitalismu socialismem.“. Velmi rychle – někdy v roce 1983 – jeho iniciativa vedla ke spolupráci Juso s ústřední radou FDJ, v níž působila i současná místopředsedkyně Bundestagu Petra Pau. Ve stejném období se na kongresech Juso také jednalo o tom, zda by NSR měla vystoupit z NATO. Scholz několikrát navštívil NDR ve svých Juso-časech, kde vedl politické rozhovory“. Konec toho dlouhého úryvku z delšího textu.

Pokud dnešní kancléř často jezdil do NDR, tak s vysokou pravděpodobnosti se tam zapletl rovněž do nějaké spolupráce s „komunisty“. A v USA o tom pak jistě vědí, takže ho teď drží pod krkem. Tím si vysvětluji jeho stupidní chování v době Ukrajinské krize. Napřed balancoval, ale v posledních měsících, především pak po sabotáži plynovodu, se stal suž divočejším antirusem než představitelé Polska, a to už je co říct.

TATO VLÁDA SI NEZASLUHUJE ODSTOUPENÍ PO VYSLOVENÍ NEDŮVĚRY

Napsal jsem to už jednou někde na tomto blogu. Dneska to poněkud upřesním. Fialova vláda není nejhorší v polistopadové době, jak řekl Klaus. Jde o vládu, která jako všechny před ní, včetně té Klasové prosazuje především zájmy bohatých, kapitalistů a velkých korporací. Ovšem navíc je to první vláda v polistopadové době, která oproti všem před ní prosazuje výlučně zájmy všech možných zahraničních institucí, jež bez výjimky klade nejen nad zájmy občanů ČR, ale doslova nad existenční potřeby obyvatel této země. Takže je to vláda absolutně vlastizrádná. Taková musí být smetena lidovou rebelií. A po své likvidaci postavena před soud. Ovšem daleko nejlepší by bylo, kdyby díky té rebelii, nebylo už koho u soudu obvinit. Takové zrůdy jako Černochová, Lipavský, Rakušan, Juračka, Válek a možná i někteří další by si zasluhovali „padnout“ v bojích oné rebelie. Ovšem s jednou výjimkou. Premiér by měl být skutečně postaven před soud, navíc někde v zemi, kde není zrušen trest smrti, aby si obžalobu, obvinění a celé soudní řízení pořádně vychutnal a…pak by měl velice dlouho čekat na popravu, s nadějí na milost, aniž by věděl, že ta byla od samého počátku vyloučena.

VOJENSKÉ ZÁKLADNY USARMY NA ÚZEMÍ EVROPY

V Evropě je podle mapové části Wikipedie 41 stálých vojenských základen USArmy. Nejvíce základen je v Německu coby okupované zemi, Rakousku a Itálii, jako zemích poražených v poslední velké válce. Řecko, Španělsko a Azory jsou dlouhodobě „poctěny“ americkou přítomností. Od roku 1999 byla vybudována druhá největší evropská základna v Kosovu, která se jaksi doposud nedostala do zmíněné mapové části Wikipedie. Úplně nová základna je v Polsku. V asijské části Turecka je obrovská základna, která je s jadernými zbraněmi fakticky 42, které se počítá jakoby evropská. Ve Velké Británii jsou dvě základny, ovšem je sporné, zda jde o základny USA, či už NATO. Kromě toho se na území Evropy během tohoto roku přesunulo z jiných teritorií údajně asi 18 tisíc dalších vojáků, a to i do zemí, kde nemají stálé základny, jako je Pobaltí, či Rumunsko. Takže prý je v Evropě v současnosti kolem sta tisíc „emerykn bojs“.

Proč o tom píši, protože jeden zkušený znalec historie a dnešní doby nedávno napsal, že vojsko ze základen USA a NATO po celé Evropě bude sloužit vládám skomírající Evropy na potlačování odporu zbídačovaných lidí. Tato myšlenka mě totiž nikdy nenapadla. A aby to autor ještě zpestřil, tak dodal, že na těchto základnách se budou vychovávat k této špinavé práci migranti, pro které se v hostitelských zemích nenajde práce. Takže se těšme.

DALŠÍ SENILNÍ STAŘEC NA POSTU, KDE BY NEMĚL UŽ BÝT.

Papež František je o rok starší jako já. Nevkládal jsem do něj žádné velké naděje, když byl zvolen, jen jsem předpokládal, že alespoň zahájí vytváření nové sociální nauky římskokatolické církve. Nestalo se tak, alespoň já jsem to nezaznamenal, asi mu k tomu už nestačily duševní síly. Zato jsem zaznamenal, že v rozhovoru z minulého týdne, který byl vysílán Vatikánem řekl mimo jiné, cituji: „Ukrajinský lid je umučen…Obecně jsou nejkrutější možná ti, kteří jsou z Ruska, ale nemají ruskou tradici, jako jsou Čečenci, Burjati a tak dále. Jistě, ten, kdo napadne, je ruský stát. To je velmi jasné”. Konec citace. Mám dojem, že kdyby ho slyšel Jan Pavel II. tak by ho vyloučil z církve. On se totiž po celý pontifikát snažil o sblížení všech církví a senilnějící jeho nástupce to všechno jednou větou pokálí. Napadne v té jediné větě hned dvě velká náboženství, Islám v prvém případě a Buddhismus v druhém. Představitel církve v Čečně i mluvčí Burjatů papeži celkem slušně odpověděli a doslova ho zahanbili svým klidem a hloubkou své víry. Přiznám se, že mě takové chování Františka velice překvapilo. Přec pochází ze země „nezápadní“, takže by měl něco vědět o tom, jaký rasismus vládne na Západě vůči zbytku světa.

Mně osobně ovšem papež doslova naštval tím nesmyslem, který ze sebe vypotil. Hlavně proto, že lituje Ukrajince právě v době, kdy i patřičný výbor OSN zveřejnil, že Ukrové zabíjejí Ruské zajaté vojáky. A to nemluvím o tom, že seriózní média už nejméně dva měsíce píší, že nacisističtí fanatici zabíjejí na území, které opustila Ruská armáda každého, o kom někdo řekne, že se projevuje prorusky. Zatím co jsem nezaznamenal, že by Ruská armáda zabíjela civilisty a už vůbec ne zajatce, takže koho to vlastně mučí, to by mě zajímalo. Tvrdím, že senilnějící stařec už nemá na stolci papeže co dělat a dávno už měl následovat svého předchůdce Ratzingera, papeže to Benedikta XVI.

RISHI SUNAK

Ind toho jména se nedávno stal novým premiérem Británie, kdysi Velké. Už první jeho činy, včetně těch na mezinárodní scéně mi připadají jako pomsta Indie za skoro stoleté (1858-1947) koloniální vykrádání celého Indického subkontinentu.

A DNESKA SKUTEČNĚ NĚCO Z ASTRONOMIE

25.12.2021 odstartovala raketa, která na orbitu vynesla nový teleskop, který vystřídal Hubbleoův. Nese jméno James Webb, což byl významný činitel v programu Apollo. Nový dalekohled má citlivost stonásobně vyšší, než měl jeho předchůdce a předpokládá se, že uvidí až na „hranice vesmíru“. Skutečně. První snímek poslal na Zem 11.7.22. Astronomové jsou z jeho sdělování ovšem poněkud zmateni, takže veřejnost není zaplavována dalšími „úspěšnými“ snímky. Vypadá to totiž že, obrazně řečeno za hranicemi našeho vesmíru „stvořeného“ Velkým třeskem pokračuje „tentýž vesmír“, se stejnými galaxiemi, mlhovinami atd.

Nikdy jsem nepřijal za svou teorii velkého třesku, byla mě příliš podobná náboženské legendě o vzniku vesmíru. Jsem stále přesvědčen, že vesmír je nekonečný v čase i prostoru, že ale zná kupříkladu i „bezčasí“, tedy i zánik nám známé formy prostoru, jejíž výskyt je ovšem pouhou částečkou onoho nekonečného celku. Asi reprezentovaná v našem chápání třeba těmi černými děrami. Že si nedovedeme nekonečnost představit je náš problém, který reálnou existenci kosmu neovlivňuje.

NĚCO Z „ASTRONOMIE“

Od doby, kdy svět povýšil na svou ikonu nezletilou záškoláckou klimaalarmistku, celým jménem Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg, které tleskalo ve stoje nejedno nejprestižnější shromáždění laiků, čti politiků ba dokonce i rádoby odborníků, čti klimatologů, jsem začal pochybovat o duševním zdraví vedoucích osob tohoto světa. Schválně nepíšu osobností, protože díky úpadku vzdělanosti osobností ve světě ubývá, a díky demokratickému výběru na všeliké funkce se snižuje úroveň vedoucích představitelů všemožných institucí od místních po celosvětové. A to nehodnotím úpadek morálky těch, kdo se derou, pardon soutěží, o funkce. Po nedávném incidentu s ukrajinskou raketou, která dopadla ani ne dvacet metrů od skladu hnojiv čili směsí s potenciálem výbušnin, jsem už ale nezvratně přesvědčen, že tento svět vedou blázni široké škály duševního onemocnění. Podle médií svět tehdy čekal pouze na to, „Co řekne pan prezident USA“, jak vtipně ihned začal zpívat Jarek Nohavica. Takže o eventuální třetí světové válce, ba možná o užití jaderných zbraní rozhoduje jeden senilnějící stařec. To nevypadá na civilizaci člověka sapiens, sapiens, tedy nejen rozumného, ale i moudrého. Nedávno nějaký Polák napsal, že jeho zem postihla katastrofa. Při poruše vrat jednoho blázince z něho utekli pacienti a teď sedí na ministerstvu zahraničí a obrany. Což mě přivedlo na myšlenku, že tato planeta je kosmickou lodí bláznů, která sice letí vesmírem podle jeho zákonů, ale na ní se přemnožil druh sebevražedných bytostí, tedy veskrze i kosmu nebezpečných bláznů.

MYŠLENKA DNE? KDEPAK. TRVALÝ POKLAD LIDSTVA.

Mohla to být glosa dne, jenže ona je už skoro tři týdny stará. Sociolog Hampl v ní napsal, cituji: „Není přece možné, aby měl bezdomovec stejnou lékařskou péči jako miliardář. Takhle to řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Přímo, brutálně a cynicky zaútočil na samotnou podstatu demokratického režimu. Jak to kdysi vyjádřil Christopher Lasch, rozdíly v majetku jsou tolerovatelné jen tehdy, pokud nevytvářejí rozdíly mezi lidmi. VŠICHNI LIDÉ jsou stvořeni sobě rovni, říká americká deklarace nezávislosti, posvátný spis západní demokracie.

Bohatý člověk žije v zámku nebo luxusní vile, zatímco chudý v malém bytě. Bohatý člověk jezdí luxusní limuzínou, zatímco chudý jezdí veřejnou dopravou. To je v pořádku. Ale oba mají stejnou důstojnost. Oba mají právo na stejně dobrý soudní proces. Dětem obou zajistí stát stejně kvalitní vzdělání. A život obou má stejnou cenu, takže jim státní zdravotnictví poskytne stejnou péči.

To není otázka levicového nebo pravicového myšlení. To je základ demokracie (v Americe by řekli republikánského režimu).“ Konec citace.

Neslyšel jsem uvedené vyjádření ministra Válka. Leč pokud bychom měli premiéra prosazujícího zájmy lidí, tak by na druhý den po tomto cancátu Válek už na ministerstvo nesměl vkročit. Vzkázal by mu to po telefonu a ochranka ministerstva by dostala příkaz ho zatknout a předat policii, kdyby se o to přece jenom pokusil. Prezident by třeba i v noci přijal jeho návrh na abdikaci Válka.