TAKŽE JAK?

Netanjahu požádal Bidena o ochranu před Mezinárodním trestním soudem (International Criminal Court, ICC) sídlícím v nizozemském Haagu. Tento přeslovutný soud ještě ani nevydal zatykač a potrefená husa už leží u nohou hegemona a prosebné líbá botu samohybného děduly. Mě naopak zajímá, jak to bude s Putinem. Na toho vydal tentýž „křivosoud“ zatykač loni v březnu a obvinil jej z toho, co se mezi tím prokázalo jako lež. Ukronáckové totiž předložili ICC seznam dětí, které Rusko odvleklo do své země. Než se rok s rokem sešel, některé z dětí se našly i svými rodiči kupříkladu v Německu a nikdy nic nevěděly o tom, že by byly v Ruskou. Takže co „slavný soude“: Kdy ten zatykač zrušíte!!? Nebo čekáte, až po vás bude jiný soud vyžadovat ne bezduchou omluvu, ale kupříkladu tak sto milionů dolarů odškodného za poškození Putinovy pověsti?!! Ostatně soudím, že sionistický Izrael musí být zničen.

NASBÍRÁNO TENTO TÝDEN

„…rozhodnutí bylo ´správné´, protože nyní Američané nepotřebují bojovat s Ruskem sami, Ukrajinci to udělají za ně…Ukrajinci na bojišti neumírají pro mýtickou ´svobodu Ukrajiny´ ale pro přání Spojených států. Americká armáda již nemusí bojovat pro obranu zemí NATO. Udělají to Ukrajinci…Civilizovaný svět poskytuje pouze zbraně a myslím, že je to dobré řešení“, řekl Zelenskyj. Obdivuji Ukrajince. Kdyby alespoň několik jich bylo svéprávných, tak by po takových slovech ta židácká bestie už nežila ani den.

Kongresman Gerry Connolly o důvodech přidělení 61 miliard dolarů Ukrajině: „Někteří říkají, že nejdříve se musíme vypořádat s naší hranicí. Rusko-ukrajinská hranice je naše hranice! To je hranice mezi zvrácenou autokracií a svobodu milujícím lidem, kteří usilují o náš demokratický způsob života“.  Ale, ale, tak on má hegemon přece jenom jakési hranice! Já byl totiž dosud přesvědčen, alespoň podle jeho chování, že žádné hranice nemá, jelikož mu patří celá planeta.

Utajovaným cílem pomoci USA Ukrajině je velká evropská válka – oblíbená to zábava Anglosasů – která je jedním z cílů konfliktu. A z tohoto pohledu už Američané vybojovali strategické vítězství. Spojené státy totiž zničily byť i hypotetickou možnost, aby se pro ně Evropa stala konkurentem a dokonce novým centrem moci. Napsal anonym 24.4.24. Je skutečně obdivuhodné, že se v Evropě vždycky najde dost hlupců, kteří to divadélko, bohužel krvavé, Anglosasům dopřejí.

„Zdravý rozum se stal v politice nejen zbytečný, ale navíc krajně podezřelý. Pokus o logickou argumentaci se stává pro příslušné orgány indicií, že možná pracujete pro cizí zájmy. Ale pro ty nesprávné cizí zájmy. Na rozdíl od těch správných cizích zájmů, pro které možná pracují příslušné orgány“. Řekl v nedávném rozhovoru Jan Keller. Zdravý rozum podle mých zkušeností nikdy nemůže být v politice potřebný a nebude dokud politika bude bojem o moc.

„S ohledem na prohlubující se krizi liberální demokracie na Západě není hlavní otázkou, jak volby amerického prezidenta dopadnou, ale to, jak se zachovají přívrženci poraženého kandidáta“. Napsal Oskar Krejčí.  Očekává snad tento zkušený politolog občanskou válku v zemi hegemona?!!

Ostatně soudím, že sionistický Izrael musí být zničen.

TRIO SUPERMOCNOSTÍ

Rozpadem Sovětského svazu se dostala USA do „pomykova“. Nebyla totiž na něco takového dostatečně připravena. Na první pohled to vypadá jako absurdní tvrzení, protože nejpozději od druhé světové války byla porážka SSSR hlavní náplní veškeré politiky Ameriky. Jenže. Skuteční vládci USA měli rozdílné názory na to, co si pod vítězstvím nad SSSR představují. Pro ně vzniklá realita rozpadu Sovětského svazu byla tou nejhorší variantou. Vzniklo totiž na přírodní zdroje nadmíru bohaté Rusko, zbavené celé plejády zemí, které muselo skoro po celé století podporovat, někdy doslova zajišťovat jejich existenci.

USA se sice stala hegemonem planety, ale v této situaci začala jednat chaoticky, živelně a bez dlouhodobé vize. Navíc se její vládci rozhodli především vyřešit zdánlivě prioritní problém vzniklý rozpadem sovětů jednak rychle a jak byli vždycky zvyklí, silou. Chtěli si podrobit Rusko mocí své ekonomiky, technologie a v neposlední řadě armády co nejdříve, pokud možno hned. Opomněli, že každý tlak budí protitlak. Pokud by se neobjevil Putin, přišel by jiný, ale určitě by přišel, protože chování USA takovou postavu v Rusku zrodilo. Je to zákon tohoto vesmíru. Rusko proto v historicky kratičké době obsadilo ve světové politice postavení bývalého SSSR.

Aby toho nebylo pro Ameriku málo, tak v tom omámení z vítězství ve studené válce a fanatickém zaujetí podrobit si Rusko přehlédli, co se děje jinde na planetě. K jejich hrůze vyrostla jim na zápraží Pacifiku Čína, re inkarnující svou, po většinu dějin nejsilnější ekonomika světa.  Podle zvrhlých pravidel hegemonie Anglosasy ani nenapadlo s rostoucím titánem hledat možnou koexistenci, nadtož spolupráci. Naopak podle svého zvyku se okamžitě pasovali do role nepřítele ČLR. Bláhovci. Postarali se tak o další neodčinitelnou chybu svých světovládných ambicí. Vlastní hloupostí zprostředkovali těsné, až existenční spojenectví Ruska a ČLR.

Poslední fatální chybu, kterou Amerika, alespoň tedy její politici dělají, je snaha donutit ČLR k roztržce s Ruskem. Zase klasický příklad nepromyšlenosti. ČLR se totiž bez sepjetí s Ruskem neobejde, jednak nemá dostatek přírodních zdrojů především energetických, ale zatím nemá ani dostačenou jadernou sílu. Oproti tomu Rusko má nadbytek zdrojů, a zatím největší a nejmodernější jaderné zbraně, Amíci by se tedy raději měli podbízet Rusku aby se jim povedlo izolovat Čínu. Ovšem oni ve své zpupné pýše raději budou hromadit dále své chyby, aniž si připouštějí že už nejsou těmi, co bývali. Ostatně soudím, že sionistický Izrael musí být zničen.

O TOM NUTNÉM VÍTĚZSTVÍ RUSKA

Cílem Ruské SVO na Ukrajině bylo a pořád je, zajistit své zemi bezpečnost, pokud možno co nejjistější. Nevím, jak si to vedení Ruska představovalo, ale předpokládám, že mělo určitě více alternativ, čti, že přece jenom počítalo s určitou angažovaností jiných zemí. V současnosti je ve hře stále ještě několik variant dalšího vývoje válčení. Bojovat budou jen Ukrajinci s vysokou vybaveností zbraněmi z NATO. V druhé začnou na území Ukrajiny válčit některé země Evropy. Ve třetí půjde do války celá EU a bude prohlašovat, že jde o zapojení vojsk NATO. Ta nejméně pravděpodobná je pak válka celého NATO s Ruskem. V USA jsou totiž již příliš silně slyšet vlivné hlasy odmítající další válčení na Ukrajině, a začal se šířit názor, že jde o problém Evropy, tak ať si jej vyřeší.

Od počátků konfliktu tvrdím, že Rusko musí Ukrajinu zničit, porazit tak, aby nevznikl žádný její následovník, ani pozůstatek, na němž by se v budoucnu doslova pěstovala nenávist vůči Rusku. Do budoucna totiž Rusko musí počítat s tím, že dostatečně vlivným nositelem rusofobie v Evropě budou Polsko a Pobaltí, což Rusko musí také jednou vyřešit. Obzvláště tehdy, když by si Polsko zajistilo jaderné zbraně, o což se už začíná snažit.

Osobně jsem přesvědčen, že USA do Evropy válčit nepůjde. Jí stačí, když Evropu coby konkurenta znicotní, a jejím zájmům bude dokonce docela dobře odpovídat, když ji Rusko denacifikuje a demilitarizuje, jako to chtělo udělat původně jen s Ukrajinou. Nacismus totiž v Evropě v posledních letech doslova reinkarnoval a začíná se šířit rychleji než rakovina. Přemýšlím, jestli ho invaze migrantů posílí, nebo naopak zničí s celou Evropou. Ať už Rusko bude válčit jako dosud jen s Ukrajinci a žoldáky Západu, nebo s některými zeměmi EU, či dokonce s celým NATO bez USA, tak úkol má stejný. Zničit Ukrajinu a při vysokém angažmá NATO se mu dokonce může povést zatlačit ho co nejdále od svých hranic, a vytvořit si solidní obranný val vůči NATO. A jak může vypadat ono zničení Ukrajiny? Jednu z metod popsal v závěru svého textu na webu https://www.novarepublika.cz/2024/04/nesmyslnost-ukrajinske-kapitulace ruský politolog Iščenko. Ostatně soudím, že sionistický Izrael musí být zničen.

NEZVLÁDNUTÍ SVĚTOVLÁDY

Deep State USA byl nezpochybnitelným světovládcem už po druhé světové válce. Enkláva sovětského bloku byla jen jakousi cystou globálního světa, kterou bylo nutné izolovat a postupně vstřebat. Jenže světovládce se dopustil velké chyby. Cystu předčasně zničil, aniž se mu ji povedlo úplně vstřebat. Rusko se totiž v poslední chvíli vzpamatovalo, odmítlo přijmout nadvládu, nadtož rozdělení na menší celky a začalo pomalu obnovovat svou svrchovanost. K tomu mu samozřejmě zásadním způsobem pomohlo udržení si nezávislého rozhodování o svých jaderných zbraních, coby odstrašující hrozby.

Následnou, a možná ještě větší chybou hegemona bylo, že špatně odhadl vývoj v ČLR. Trochu ho omlouvá, že opravdu jen těžko někdo ze znalců mohl předpokládat, že „komunistické“ Číně se povede za necelé půl století to, co Západu trvalo dvě století. Ba dokonce ho předběhnout. Dovršit průmyslovou revoluci a přes digitalizaci přejít k takové modernizaci, která zahájí další technologickou revoluci, která ještě nemá ani pojmenování. Jedním jejím příkladem je kupříkladu továrna na elektro automobily, která jich vyrobí 47 za hodinu, aniž se ho dotkne lidská ruka.

Třetí, a podle mě fundamentální chybou hegemona bylo a je, že se nehodlá role hegemona za řádnou cenu vzdát. Tedy že bude svou globální neokoloniální nadvládu hájit všemi prostředky. Je totiž přesvědčen, že jich má dostatek. Nejen obrovskou převahu v konvenčních zbraních, ale především v ekonomické síle založené na petrodolaru, díky němuž ovládá světový finanční prostor.

Díky oné poslední chybě se hegemonovi po jeho globálním panství začala z nevstřebané cysty šířit rakovina, vznikly a šíří se metastáze odporu. Bohužel i na něj hegemon neumní reagovat jinak, než dalším násilím. Rakovina zatím umrtvila, nebo alespoň modifikovala činnost některých celosvětových institucí, prakticky rozvrátila dosavadní mezinárodní právní systém, kupodivu i narušila jednotu Západu, totálně zničila důvěru mezi super mocnostmi a státy obecně, uvalila na celý svět válečnou informační cenzuru a v neposlední řadě břemeno rostoucích nákladů na vyzbrojování. To všechno dohromady je dost na vznik celosvětového válečného požáru s vysoce pravděpodobným neblahým koncem pro celé lidstvo. Ostatně soudím, že sionistický Izrael musí být zničen.

RUSKO JE ODSOUZENO K VÍTĚZSTVÍ

Rusko při zahájení SVO deklarovalo její cíl. Sdělilo ho jasně a zřetelně celému světu. Ruská armáda měla zajistit denacifikaci a demilitarizaci Ukrajiny. To byl ovšem pouze zástupný cíl. Skutečným cílem bylo zajistit pro Rusko větší bezpečnost pro své území, především evropské, když se ji nepovedlo vyjednat diplomatickou cestou.

Hodnoceno dnešní situací lze konstatovat, že se Rusku nepovedlo dosáhnout ani jednoho cíle zástupného, nadtož onoho skutečného. Denacifikace byl úkol nesplnitelný od samého počátku. Ideologie se nadá zničit násilím, nadtož vojenskou agresí. Naopak. Vesměs v takových případech se posílí, i když byla na čas pouze mocensky potlačena. Demilitarizace se rovněž nepovedla, což mimo jiné dokazuje, že se na území Ukrajiny začínají vyrábět zbraně, kterými do té doby Ukrajina vůbec nedisponovala.

O skutečném cíli, tedy snížení ohrožení Ruského území pak ani nemá smysl hovořit. Vstupem Finska do NATO se jenom hranice Ruska se zeměmi Aliance prodloužila skoro o jeden a půl tisíce kilometrů čili víc než zdvojnásobila. Vojáci zemí NATO neoficiálně operují na území Ukrajiny a prakticky všechny státy paktu pomáhají Ukrajině především dodávkami zbraní, dále pak finančně, výcvikem zmobilizovaných, kosmickými a dalšími vojenskými prostředky, které při tom nemusí být na území Ukrajiny a v neposlední řadě mohutnou globální propagandou a svou milovanou zbraní, ekonomickými sankcemi.

Řečeno přesněji, NATO se hned na počátku SVO rozhodlo k absolutní podpoře Ukrajiny a pro totální nepřátelství vůči Rusku. Aniž si to političtí vůdci připustili, tímto aktem se oni stali agresory. Podle všech dokumentů mezinárodního práva totiž bylo jejich prvořadou povinností donutit obě strany k vyjednávání o ukončení sporu. Postupně v průběhu roku 2022 svými aktivitami NATO povýšilo SVO na konflikt mezi NATO s Ruskem. Ten se nezpochybnitelně zesílil už zapojením do příprav letní ofenzivy Ukrajinské armády v roce 2023. Po jejím neúspěchu NATO zvýšilo svou angažovanost a už se netajilo tím, že na Ukrajině vede zástupnou, protože pouze ukrajinskými živými silami saturovanou, válku proti Rusku. Čímž je Rusko odsouzeno porazit NATO.

Zbývá se proto nyní zamyslet, co to pro, samotné Rusko, triádu Rusko, ČLR, Írán a uskupení BRICS znamená konkrétně. Ostatně soudím, že sionistický Izrael musí být zničen.

O CO ANGLOSASOVÉ FAKTICKY HRAJÍ?

Horká válka s Ruskem na Ukrajině je válkou o existenci NATO. Válka v Západní Asii je válkou o přežití petrodolaru. A hybridní válka o Tchaj-wan je o ukončení role hegemona USA v globálním měřítku. Jak jsem již několikrát opakoval všechny války na planetě, ve kterých se angažují Anglosasové jsou od bolševické revoluce epizodami první globální války, v níž jde o budoucí charakter všelidské civilizace. A potvrzuje se mě to stále víc a víc. V den výročí narozeni Hitlera uzákonit faktické zakázání TikTok(u) v USA, uloupení 300 miliard dolarů Rusku a jejich převedení na konto Ukrajiny a na dovršení všeho podpořit dalšími miliardami válku na Ukrajině do poloviny roku 2025 už je dávno přes všechny bezpečnostní čáry vztahů mezi triem světových super mocností. To vše dohromady nevypadá pro svět vůbec dobře. Ostatně soudím, že sionistický Izrael musí být zničen.

REALISTICKÝ POHLED NA PENTAGON

     Všeobecně uznávaný, protože mnoha cenami ověnčený novinář mého věku publikoval už 20.4. na webu https://www.infokuryr.cz/n/2024/04/20/seymour-hersh-vojenske-reseni-politickeho-problemu/ text dotýkající se problému, o kterém jsem sám do blogu napsal v tomtéž dni. Popisuje poměrně složitou, a proto příliš riskantní hru, kterou si podle něj troufl zinscenovat Pentagon, aby údajně uchránil svět před jaderným konfliktem. Přiznám se, že tomu textu věřím asi tolik, jako tvrzení, že Lee Harwey Oswald zastřelil Kennedyho. Pentagon je už dlouhodobě známý tím, že se prezentuje coby umírněnější, než politici, které žurnalisté označují za „jestřáby“. Pentagon se tak světu představuje jako spolek lidí, kteří díky přímým zkušenostem s krutostmi válčení se jim vždycky v prvé řadě snaží všemi způsoby vyhnout a tím vlastně chránit civilisty před utrpením. Text Seymoura Hershe, o kterém píši, považuji pouze za další propagandu lidumilnosti velitelského sboru USArmy. Nepochybně dobře zaplacenou, takže v mých očích se jmenovaný novinář pouze zařadil do klubu tlampačů sebechvály Pentagonu. Nic víc a nic méně.

     Reálný pohled na Pentagon je totiž pravým opakem. Skutečné chování velitelského sboru armády USA, nejméně od dob druhé světové války, není válčením armády vojáků, leč řáděním vražedných band. K přímé válce se totiž rozhodnou tehdy a teprve tehdy, když nad nepřítelem mají mnohonásobnou převahu jak kvantitativní, tak technicky kvalitativní, jež jim zaručují prakticky nulové ztráty vlastní „živé síly“. V žádném případě není pravdou, že jim jde o malé ztráty civilistů nepřítele. Naopak, mnohdy právě hromadné vraždění civilního obyvatelstva užívají jako prostředek, kterým doufají přimět nepřítele k co nejrychlejší bezpodmínečné kapitulaci. Američtí civilisté ovšem na tom nejsou o moc lépe. Ti vždycky musí za svých daní zajistit onu zmíněnou mnohonásobnou technologickou převahu, což představuje ony astronomické náklady USA na „obranu“, čti, vraždění. Ostatně soudím, že sionistický Izrael musí být zničen.

NASBÍRAL JSEM ZA MINULÝ TÝDEN

Bývalý poradce amerického prezidenta pro národní bezpečnost, generál Michael Flynn, řekl proč Washington podporuje kyjevský režim: „Proč je Ukrajina tak důležitá? Toto je centrum obchodu s lidmi. Toto je centrum pro obchodování s dětmi. Toto je centrum obchodu s drogami. Toto je centrum obchodu se zbraněmi…Nyní jsme se také dozvěděli o našich biologických laboratořích, protože Victoria Nuland potvrdila, že tam existují. I když, to už jsme věděli. Ale teď to bylo zveřejněno…Do této země proudí obrovské množství peněz. Do systému jsou zapojeni vysocí úředníci a vojenský personál. A zajímá vás, kam tyto peníze jdou? Jdou do obrovských domů americké vládnoucí elity. Tohle je praní špinavých peněz!“ To jsou ale takové prkotiny, že kvůli nim Amíci nepůjdou do jaderného konfliktu s Ruskem. To by si Evropa měla sakra dobře uvědomit.

„Dovolte, abych to tomu ukrajinskému davu řekl naprosto jasně: „Nechceme, abyste zvítězili. Nestaráme se o vás. Dáme vám jen tolik, abyste mohli pokračovat, a pak stojíme opodál a sledujeme, jak pohřbíváte své mrtvé. Na vás nezáleží. Nejste Izrael.“ To je podle Scotta Rittera ten jediný pravdivý vzkaz vládců USA Zelenského mafii. Já si navíc myslím, že je to touha, nebo alespoň názor valné většiny Anglosasů, Germánů, válkychtivých Poláků a možná i dalších, včetně jejich Slovanských poskoků jakým je Fiala.

„Mimochodem, vojenská pomoc Ukrajině ze strany Spojených států byla odhlasována na Hitlerovy narozeniny. Nehoda, náhoda?“ Píše jeden Ruský Ukrajinec na svém webu. Podle mě dobrý postřeh a ještě lepší otázka.

„Spojené státy proměňují jakýkoli konflikt v nebezpečnou chronickou nemoc…Amerika těží z jakéhokoli konfliktu a pak ustupuje a sleduje rostoucí chaos a čeká na okamžik, kdy může zasadit rozhodující úder,“ odpověděl Asad na otázku o současné eskalaci palestinsko-izraelského konfliktu. Slova takového člověka jsou zaplacena celoživotními zkušenostmi, takže mají váhu zlatého pokladu, proto by si nikdo neměl troufat je zlehčovat.

Ostatně soudím, že sionistický Izrael musí být zničen.

POSLEDNÍ ZPRÁVA VČEREJŠÍHO DNE…

…kterou jsem zaznamenal není vůbec příznivou. V komplikovaném systému zákonodárných procedur v USA se Demokratům konečně podařilo prosadit soubor letošní pomoci Ukronacistickému režimu. Jakými metodami se to povedlo se teprve dovíme – možná. Kdo byl podplacen, kdo vydírán a kdo jenom podlehl nějakému jinému nátlaku se po čase provalí. Republikánům se tedy povedlo zdržet celý proces ani ne o půl roku, protože bylo od samého počátku naprosto zřejmé, že nakonec zákon o této části rozpočtu zákonodárci dříve, či později stejně musí schválit. Rusové velkoryse poskytnuté doby, podle mého skromného soudu dostatečně nevyužili, což se v konečném účtování nemusí vyplatit skoro celému světu. Proč?

V průběhu celé SVO byly ztráty Rusů na životech vojáků nesrovnatelně menší, než Ukrajinců. Obzvlášť katastrofální to bylo loni, když Ukrajinci „provozovali“ ofenzivu. Nyní ovšem musí Rusové útočit a karty se obrací. Ztráty na straně Ruské armády jsou ne-li srovnatelné, tak musí být vyšší, než Ukrajinské. Takový je totiž železný zákon války. Útočník má vždycky nejméně třikrát větší ztráty lidí i techniky, než obránce. A takový stav „Ruské matky“, čti, celá veřejnost, nebude dlouho Putinovcům trpět. Takže buďto se jich zbaví, nebo je donutí tu válku rychle a při tom vítězně ukončit, čili jak? No přece jadernými zbraněmi. Je více jak jisté, že čím bude válka déle trvat, tím je riziko jaderného konce jistější. Tečka.

Nedíval jsem se na zprávy o hlasování, ale z mediálních útržků vím, že především poslanci Demokratické strany jásali a mávali vlajkami Ukrajiny. Ti pitomečci pořád nechápou, že se radují nad vlastním hrobem svým a svých dětí. Ostatně soudím, že sionistický Izrael musí být zničen.