JE ČAS NA KOMUNISMUS XXI. STOLETÍ

. Až dneska dopoledne jsem našel text s tímto názvem na webu http://www.publica.cz/index/infopublica/zpravy/216-walesa-je-cas-na-komunismus-xxi-stoleti.html , který byl publikován už 2. 3. letošního roku. Nikterak mne název ani jeho obsah nepřekvapil, leč zaujalo mne jméno autora, jímž není niko jiný, než Walesa. Člověk, který nejméně poslední čtvrt století sám sebe pasoval na křižáckého rytíře antikomunismu. I ve zmíněném textu to připomíná, aniž se za to stydí, či dokonce omlouvá. Dospěl ale. Přišel prý k názoru, že diference mezi lidmi je tak velká, že ji bude nutné regulovat, jinak se lidstvo zničí. Což prý nejlépe uměl komunismus. Nemá smysl s lidmi takového primitivního myšlení polemizovat. Reprezentant selského rozumu, člověk, který se chlubil, že nepřečetl žádnou jinou knihu, než Bibli, ten i kdyby byl třebas geniem, mně nemá a nikdy nebude mít, co říct. Tak jako Hitler razil heslo Sieg oder Komunism, tak já celý život tvrdím Život jen s komunismem.

VEŘEJNÁ VÝZVA VŠEM OPOZIČNÍM POSLANCŮM

Vážení zástupci lidu, veřejnosti, či alespoň svých voličů. Vyzývám vás, abyste už konečně přestali asistovat u té frašky, která se ještě pořád nazývá schůzí sněmovny, či jejích výborů. Vládní trojka vám každému i všem dohromady přece neustále dokazuje, že jste tam zbyteční. Můžete si tam třeba i ukřičet hlasivky, zničit plíce a mít i tisíckrát silněji vyargumentovanou pravdu, koalice poražených si prosadí své a doslova se vám cynicky vysměje a navíc vás ještě drze provokuje. Pokud vaše parlamentní snažení nepřináší těm, koho zastupujete reálné výsledky, je nejvyšší čas to všechno skončit. Vysoukejte se prosím z poslaneckých škamen a vyjděte mezi lidi. Je čas začít opět objíždět republiku, od obce k obci agitovat veřejnost k masívnímu protivládnímu odporu. Je čas jít s vlastní kůží na trh. Jako za časů našich dědů. Přišla už asi doba, kdy je zapotřebí postavit se do čela každého odporu, ba až sociálního boje vůči současné politicko-hospodářské moci. Vůči vládě, s níž nesouhlasí naprostá většina občanů, vládě sociální bezohlednosti a především proti politicky autoritářskému až většinově diktátorskému zneužívání demokratických institucí země, je vaší nejvyšší povinností vystupovat adekvátními metodami. Ten, kdo sám zneužívá demokratický režim ke své nadvládě, nemá dle mého soudu rovněž žádný nárok na projevy pouze demokratického odporu. Zkušenosti z posledního roku fungování parlamentu ČR navíc ukazují, že Ústava ČR je v této oblasti nedokonalá. Nedává lidu, coby svrchovanému nositeli veškeré moci, právní nárok zbavit se nelegitimní vlády. Veřejnost našeho státu nemá demokratické mechanismy, kterými by se zbavila neodpovědné, či dokonce protilidové vlády. Další vaší povinností je, vyvodit závěry z této situace a pro budoucnost vytvořit právní řád, který by v naší demokracii nenutil veřejnost k živelné neposlušnosti, vzpourám až dokonce revoltám vůči politické moci. Aby měl reálný nástroj k prosazení své vůle vůči prokazatelné nadvládě.

TAK ZVANÁ ZDRAVOTNÍ REFORMA

Stejně jako důchodová, i zdravotní reforma není ani reformou, ani zdravotní. Je totální systémovou změnou, doslova kontrarevolucí vůči socialistické, čili všeobecně rovné, péči o zdraví všech lidí v zemi. V žádném případě není jejím výsostným zájmem zdravotní stav konkrétních pacientů, ale co nejvyšší zisk z činností, údajně i vzdáleně souvisejících s odstraněním nemocnosti obyvatel. Nedostatek finančních prostředků na zdravotní péči lidí má stejný původ jako nedostatek peněz na všechny sociální funkce státu. Má základ v primárním zničení produkční základny státu, realizované privatizací, restitucí a dokonce primitivním rozkradením majetku ve vlastnictví socialistického státu. Pokračovalo záměrným snižováním odvodů právnických i fyzických osob do pokladny státu. A končí nyní komplexní likvidací všech veřejných sociálních institutů a jejich převedení do soukromého, čti ziskuchtivého sektoru. ODS zahájila svou představu kontrarevolty ve zdravotnictví Julínkovými návrhy, které ze zdravotní péči vytvářely trh se zdravím. Nečasova vláda pak připravuje definitivní přechod systému veřejné péče o zdraví lidu na – Americký čtyřikrát tak dražší – soukromý byznys. Politická kontrarevoluce v našem zdravotnictví je tedy restaurací společenských poměrů z poloviny devatenáctého století, kdy péče o zdraví byla závislá jen a pouze na peněžence nemocného a lékařskou péči u většiny lidí nahrazovalo lidové léčitelství, babky kořenářky a nasbírané bylinky.

UŽ JE TOHO NA ČTVRTÝ ODBOJ – LUMPENVLÁDCI

Od kecpultu Federálního shromáždění jsem v roce 1992 mimo jiné řekl, že pokud jednou bude právním řádem uznán třetí, čili antikomunistický odboj, začnu zvažovat vyhlášení čtvrtého odboje. Od politického zvratu v listopadu 1989 si nová moc přivlastnila právo spravovat veškerý majetek země, vytvořený jejím lidem za celých sedmdesát let existence obnoveného státu Čechů. Toto našetřené bohatství následně ani ne do deseti let zpronevěřila. Za dalších deset let pak vytvořila víc jak bilionový dluh a nyní má tu drzost nutit obrovskou většinu obyvatel země, aby jen a jenom politickou mocí vytvořený dluh občané zaplatili. Nová politické vrchnost v popřevratovém dvacetiletí navíc umožnila, aby v zemi vznikla třída superbohatců v počtu několika desítek dolarových miliardářů a několika tisíc dolarových milionářů. Ti svými finančními prostředky korumpují vládce tak spolehlivě, že demokratickými metodami se veřejnost již nedokáže zbavit nově vzniklého finančně politického komplexu nadvlády až diktatury, která už bezostyšně opovrhuje dokonce i demokratickou opozicí ve sněmovně. Přišel podle mne tedy čas na odpor. A je jenom na zvážení veřejnosti, jestli bude vnímat diktátorské chování finančních a politických vládců už jako tyranii, aby pak pro svůj odpor užila jakékoliv prostředky.

NALÉVEJME SI ČISTÉHO VÍNA

Tvrdím již dlouhé roky, že události devadesátých let minulého století byly měšťanskou kontrarevolucí a vůbec žádnou revolucí. Studená válka byla rádoby poetickým pláštěm zuřivého antikomunismu a vítězství v ní dalo globální finanční oligarchii šanci vrátit svět ovládaných zpátky. Ekonomové W. Paul Cockshott a Allin Cottrell zjistili, že reforma socialismu směrem k tržnímu hospodářství, byla pro pracující třídu v postižených zemích bezprecedentní ekonomickou katastrofou. V celosvětovém měřítku pak dokonce znamenala znovuobnovení nadvlády těch několika kapitalistických mocností, které vládly světu před rokem 1917. Za posledních dvacet let jsem nečetl tak přesný popis současné reality u nás. Vedle toho kupříkladu Šamalíkův bonmot o tom, že komunisty lze přizvat do vlády teprve tehdy, až sami uznají, že i oni byli 17. 11. 1989 osvobozeni, je naopak totální blábol.

NEDOSTATEČNOST NAŠÍ ÚSTAVY

Demokracie je tak mnohoznačným pojmem, že fakticky ztrácí jakoukoliv vypovídací hodnotu, takže si kupříkladu pod pojmem demokratická vláda jednotliví občané představují velmi rozdílnou skutečnost. Proto se dá obecně tvrdit, že politický systém, který se nazývá demokracií, je v každém jednotlivém státě definována jeho ústavou. Mnozí odborníci proto nazývají politické režimy v zemích Abendlandu ústavními demokraciemi. I v ČR je polistopadový politický systém obecně ústavní demokracií, konkrétně zastupitelskou demokracií, na úrovni státu pak ve formě parlamentní demokracie. Nikdy po listopadu nepociťovala veřejnost tak silně jako v současnosti, že tento typ demokracie jí už nevyhovuje, že se už prostě vyžil. Trvá již tak dlouho, že jej praxe lidí toužících po moci zdegenerovala. Nejsilněji to lidé vnímají ve vztahu k vládě. Ačkoliv současné vládě už nedůvěřuje víc jak dvě třetiny občanů a s jejími tak zvanými reformami nesouhlasí prakticky devadesát procent lidí, není žádná možnost zbavit ji vládnutí, zajištěného většinovou diktaturou koaličních poslanců. Nikdy v popřevratové éře nebyla vláda tak výrazně nelegitimní, jako dneska. A přesto s tím veřejnost není schopna nic udělat. Z čehož plyne, že naše Ústava je nedokonalá. Je bezpodmínečně nutné ji změnit. Minimálně ji doplnit o mechanismus vyjadřující opravdovou vůli veřejnosti vůči vládě. Je zapotřebí do jejího textu přidat institut, který by v mimořádných situacích veřejnosti skýtal možnost odvolat vládu.

VELKÁ HUBA SI NEDÁ POKOJ

Před mnoha a mnoha lety jsem napsal, že kdyby Zeman žil mezi Indiány, určitě by dostal jméno Velká huba, což by, s ohledem na jeho rétorické schopnosti, nebylo pejorativním označením. U většiny lidí se s postupujícím věkem zvýrazňují negativní stránky jejich osobnosti, protože již nemají tolik sil, aby je ovládaly. Zdá se, že Zeman ztrácí schopnost zvládat především svou chorobnou ješitnost. Po nedávných stupidních výrocích, kvůli nimž na něj bylo podáno hned několik trestních oznámení, místo toho, aby ze svého rasismu vycouval, ještě se hlouběji topí do bahna. Dneska vydal dokonce jakési tiskové prohlášení, v němž mimo jiné píše, cituji: &islám je náboženství anticivilizační, což dokládá i jeho vztah k ženám&i když lze souhlasit se zákazem, aby ženy řídily auto, ve všech ostatních případech islámská anticivilizace činí z žen nesvéprávnou, diskriminovanou menšinu,“ konec citace. Muslimský vztah mužů a žen je v zemích naší kultury sice nepřijatelný, ale nejde o jev anticivlizační, ale pouze úkaz z jiné kultury. Pokud vůbec je něco v zemích muslimů přesto proti civilizaci, pak je to hýřilský styl života jejich ropných magnátů a šejků. Vlastnit desítky nejdražších aut, stavět umělé ostrovy, či nejvyšší budovu na světě a jiné naprosto nepotřebné pikanterie, je tak obrovskou rozmařilostí, až je nehumánní. Ve vztahu ke stále se snižujícím zdrojům je dokonce rysem genocidy.

USKUTEČNĚME NĚKTERÝM TO, CO ONI PŘEJÍ DOKONCE VŠEM

Zeman v inkriminovaném rozhovoru řekl mimo jiné i, cituji: „Vzpomeňte si na appeasement 30. let. Stále se házely nepříteli oběti do chřtánu – a k čemu to vedlo. Dvacáté prvé století nebude Fukuyamovým Koncem dějin, ale Huntingtonovým Střetem civilizací“, konec citace. Osobně tento výšplecht mozku silně už poškozeného alkoholem oceňuji jako nejhorší ze všeho, co dosud veřejně řekl. Zeman se tím projevil jako ilustrativně učebnicový případ člověka a tím spíše politika, který reprezentuje nejvyšší stupeň zvrhlosti, postihující nejčastěji příliš sečtělé intelektuály, myslící si o sobě, že jsou z toho důvodu i inteligentní. Kdo má jiný názor než on, je u něj blbec, což je příliš obecné slovo, pro které jsem neměl rád ani Wericha, který se také nikdy nesnížil k tomu, aby konkrétně uvedl co je blbostí. Ze všech trestuhodných výroků ze dne 26.6. t.r. považuji pro celé lidstvo za nejnebezpečnější jeho volání po odporu vůči muslimům (neexistuje umírněný muslim, přihlášení se k predátorsko zločinecké hypotéze o válce civilizací a především pak k výzvě k preventivní válce s islámem. Zeman se svým nesporným charismatem a rétorickými schopnostmi, se tím stal doslova věrozvěstem povýšenecky nenávistného rasismu Abendlandu (Západu), navíc ve formě pokračující ve vyvolenosti Judaistů. Jsem hluboce přesvědčen, že lidstvo nemusí preventivně bojovat proti islámu, ale musí se bezpodmínečně, jako moru či AIDS zbavit především, ne-li jenom, konkrétních individuálních kreatur Zemanova typu. Chce-li si lidstvo opravdu uchránit svou existenci, musí především udělat všechno, aby takoví lidé se nikdy nedostali do jakýchkoliv, nadtož vedoucích veřejných funkcí a to třeba i za cenu nejvyšší, kterou dovoluje i naše Ústava v boji s tyrany.

ZÁTĚŽOVÝ TEST PRO HLASATELE ABSOLUTNÍ SVOBODY SLOVA

Kolem xenofobních až rasistických výroků důchodce z Vysočiny ze dne 26.6. t.r. se rozvinula trochu podivná diskuse, v níž mne nejvíc zaujala myšlenka obhajující Zemanovo právo na veřejné projevování svých názorů. Již dávno mám pro každého zastánce absolutní svobody slova následující zátěžový test, který zde zopakuji: Byli to Židé, přesněji židovství, kdo do naší kultury vnesl rasismus. V té dávné době byla asi všechny etnika k sobě navzájem nepřátelskými, ale jen jedno mělo tu zpanštělou drzost prohlašovat, že si ho vyvolil jediný opravdový Bůh a uzavřel s ním smlouvu a dokonce ji dvakrát obnovil, aby svůj národ utvrdil, že je vyvoleným, ze kterého jednou vzejde spasitel národa, navíc ve formátu vládce světa. Z toho úhlu pohledu byl pak hitlerismus logickým vyústěním celodějinného všelidského odporu vůči světovládné vyvolenosti jednoho z národů, provedeným bohužel nesprávnou metodou. Hitler měl zničit rasismus a ne nahradit vyvolenost judaistů prohlášením se za prozřetelností pověřeného vůdce nadřazené rasy, jež má skoncovat s Židy. Měl konkrétně třeba i vymýtit židovství, ale nikoliv vyhladit Židy, nota bene jenom ty nejubožejší a střední vrstvu, protože ti nejbohatší byli již dávno mimo jeho dosah a některé vlivné dokonce Hitler osobně ochraňoval, v čemž ho mnozí zasloužilí partajnící napodobovali. Konec testu.

TŘETÍ Z MOCICHTIVÝCH PSYCHOPATŮ

Česká republika má po listopadu skutečně smůlu. V jejím čele nejsou pouze chorobnou ctižádostivostí psychicky narušení, jako je tomu u většiny pohlavárů světa, ale doslova psychopati. U Havla duševní chorobu brzdila jeho první a skutečná manželka. Po její smrti se ale již jeho indispozice plně projevila. Nebyl už jenom člověkem povyšujícím své svědomí nad právní řád, ale začal se chovat jako velekněz Jahveho trestajícího, v jehož jméně vháněl Abendlanďany do několika válek. O všeználkovi a kleptomanu na prezidentském křesle je zbytečné psát, toho za psychopata považují i někteří odborníci na duševní poruchy a je směšný většině lidí. Zbývá třetí z trojice politiků, kteří měli nejviditelnější vliv na vývoj u nás v posledních dvaceti letech. Ačkoliv několikrát žvanil, že odchází z politiky, nikdy se nedokázal zbavit chorobné závislosti na touze po politické popularitě. Nyní již okatě usiluje o to, stát se třetím prezidentem a proto stále častěji vystupuje na veřejnosti. A jako vždycky až hulvátsky provokativně. Důchodce z Vysočiny, jak Zeman sám sebe pravidelně pojmenovává, na nedávné pražské konferenci o EU a NOTO doslova perlil. Nebudu si všímat všech jeho stupidit, dokazujících, že se vydatně posílil vínem a becherovkou, než vylezl ze svého brlohu. Všimnu si jen invektiv vůči muslimům, o nichž mimo jiné řekl, cituji: Nepřítelem je anticivilizace táhnoucí se od severní Afriky až po Indonésii. Žijí v ní na dvě miliardy lidí a financovaná je dílem z prodeje ropy, dílem z prodeje drog& Nevěřím, že jsou umírnění muslimové a radikální muslimové& konec citace. Zeman si vždycky hrál na sečtělého intelektuála. Bohužel vzdělání není všechno, jak svým příkladem krásně dokazuje. Jsou lidé, kteří přečetli za život tisíce knih a přece na jejich vrozené charakterové zvrhlosti to nezanechalo stopu a pokud někdy ano, pak jenom posilující perverzitu jejich myšlení. Muslimové nejsou nějakou jinou civilizací. Ta je na této planetě pouze jediná, všelidská. Tím méně jsou proto anticivilizací. Islám je pouze jinou kulturou, stejně jako je pouze kulturou svět Abendlandský. A není pochyb o tom, že dějiny Abendlanďanů jsou nejhnusnější v historii této planety.