RUSKÁ ARMÁDA BY MĚLA KONEČNĚ ZMĚNIT TAKTIKU

Bidenova administrativa se rozhodla pro další eskalaci války na Ukrajině. Nejenže dodala Zelenského juntě skoro dvacet útočných raketometů HIMARS, ale zajistila, že tyto systémy přímo ovládají vojáci NATO.  Aby to nebylo všechno, Britové jako další nejaktivnější válečníci NATO na Ukrajině se již oficiálně stali štábem řídícím válčení. To právě oni nařizují Zelenskému jeho zhovadilé rozkazy, spočívající v devastování regionů, které Rusové již obsadili, nebo ještě hodlají obsadit. Konkrétně to oni velí používat zmíněné HIMARS k palbě na civilní objekty v Luhansku a Doněcku.

V tomto týdnu rozkázali zmíněnému klaunovi, aby se hlavní město Záporoží stalo pevností, jakou byl Mariupol, což znamená, že prakticky bude srovnáno se zemí. Ruská armáda již skoro půl roku bojuje fakticky na svém území, takže se snaží způsobit si na něm co nejméně škod, a především uchránit od zabíjení civilní obyvatelstvo. Způsob, jakým válčí od samého počátku Ukrajinský nacistický režim plně dokazuje, že ruské Ukrajince nepovažuje za své občany.

Britové svými zásahy do vedení bojů na Ukrajině páchají ve skutečnosti válečné zločiny, jak to byli zvyklí po celou dobu kdy jejich impérium ovládalo dvě třetiny světa. Zářným příkladem byl tehdy sám Churchill, ještě když byl mladým důstojníkem jejího „zločineckého velikánstva“, jak to povinně zní plným titulem. Tehdy dělostřelectvem bojoval s černými Afričany vyzbrojenými pouze luky, zhovadilec.

Jsem toho názoru, že Ruská strana by už měla konečně splnit své výhružky. Důvody k nim jsou již výše popsanými činy vrchovatě naplněny. To znamená zaútočit na centra řízení, tedy zničit minimálně všechny důležité objekty Kyjeva, Charkova a Lvova. Neprodleně.

VELKÉ BRAVO NEJEN PRO PANA RAJCHLA

Dneska jsem měl v úmyslu psát o něčem jiném, leč narazil jsem na webu https://www.nespokojeny.cz/ministr-rakusan-opet-verejne-vyhrozuje-vyzva-prijata-svabe-okamzite-odstup/ na tak skvělý text, že jsem lepší nečetl opravdu velice dlouho. Všechny jeho čtyři části doslova jako živá voda osvěžily mého ducha, ale přece jenom osobní vyznání advokáta Jindřicha Rajchla je pro mě tak významné, že si ho ukládám na svůj blok jako jeden dlouhatánský citát. Tady tedy je:

Pane ministře vnitra,

Tímto svým přípisem bych se chtěl vyjádřit k Vašim skandálním vyjádřením ve vztahu k zásahu Policie ČR při odstranění ukrajinské vlajky ze sochy Jošta Lucemburského v Brně. Ano, přirozeně mám na mysli Vaše slova o ruských švábech a o tom, že byli účastníci oné akce ztotožněni a budou tím jeho novým speciálním útvarem pro boj s politickými oponenty sledováni.
Nechám teď stranou fakt, že s ohledem na kauzu Hlubuček byste v normálně fungující zemi neměl v křesle ministra vnitra už dávno co pohledávat. A nebudu se věnovat ani otázce značné problematičnosti ohledně zákonnosti ztotožnění a dalšího sledování osob, jež se nedopustily žádného trestného činu ani přestupku (přesto, že tato skutečnost už opravdu těžce zavání politickými procesy z padesátých let). Dovolím si napsat takové malé zamyšlení nad Vámi použitým termínem „proruský šváb“.

Ač jsem na onom „souboji o Jošta“ nebyl osobně v Brně přítomen, tak konstatuji, že jednak s Moravany, kteří touto formou vyjádřili svůj nesouhlas s až dětinsky hloupým rozhodnutím starostky jejich metropole, plně souzním, a jednak jsem byl tímto termínem už sám několikrát v diskusích označen, a proto bych Vám rád touto cestou vysvětlil, jak hluboce se při jeho použití mýlíte.

Víte, pane ministře, můj táta mě vychovával v tvrdě protiruském duchu. Nesnášel SSSR. Radoval se jako malé dítě pokaždé, když jsme „Rusáky“ alespoň symbolicky porazili v hokeji, a nadával jako špaček při každém blahořečení soudruhů z Moskvy v naší státní televizi.

Nicméně snad ještě víc než ty „Rusáky“ nesnášel české a slovenské „komunisty“, kteří vedli naši zemi. Všechny ty Husáky, Štrougaly, Biľaky a další soudruhy, jež považoval za nejnižší formu života na naší planetě. Nejednou mi řekl, že mi pomůže, ať udělám průšvih, jaký udělám, ale že vstup do KSČ by mi nikdy v životě neodpustil.

Současně mě ale také učil kritickému myšlení a utváření si vlastního názoru na politické události u nás doma i ve světě. Brzo jsem proto pochopil, že ta nenávist vůči SSSR není dána tím, že jsou to prostě Rusáci, nýbrž tím, že se jedná o subjekt, jenž omezuje naši suverenitu a svébytnost. jenž potlačuje naše práva a svobody, zavádí cenzuru médií a neštítí se vyhazovat lidi z práce a ze školy pro jejich odlišný politický názor, přičemž ty nejodbojnější z oponentů neváhá zavřít do vězení. jenž díky členství v RVHP ničí naši ekonomiku a diktuje nám, co smíme a nesmíme vyrábět, a prostřednictvím Varšavské smlouvy šíří protiamerickou propagandu a snaží se nás vmanévrovat do konfliktu se západním světem.

Stejně tak ony komunisty v čele našeho státu nesnášel prostě proto, že reprezentovali tuto pomýlenou ideologii, nýbrž proto, že se jednalo o zrádce a kolaboranty našeho národa, kteří se propůjčili k tomu, aby vykonávali vůli onoho Sovětského impéria a neštítili se pronásledovat a kriminalizovat vlastní občany jen proto, aby se zavděčili soudruhům z Moskvy.

Právě proto jsem dnes schopen spolehlivě rozpoznat, že jsme se po 30 letech dostali do velmi podobné situace. jen se takzvaně „otočil vítr“.

Nemohu nevidět, že znovu dochází k oklešťování naší suverenity a svrchovanosti. Že jsou znovu ve jménu vyššího dobra potlačovány naše práva a svobody. Že se opět roztáčí kola cenzury a blokují se nepohodlná média. Že jsou lidé znovu vyhazování ze zaměstnání a ze škol jen proto, že mají odvahu nahlas vyslovit to, co si většina ostatních jen v duchu myslí. Že jsou zde opět sledováni a kriminalizováni ti, kteří se provinili pouze tím, že se postavili na odpor tomuto prohnilému režimu a dávají to otevřeně najevo. Že nám zde už opět někdo ničí naši ekonomiku a využívá ji jako svou kolonii pro obohacování „srdce impéria“. A znovu slyšíme z našich médií dnes a denně štvavou propagandu, jejímž cílem je zatáhnout nás do války, kterou naši občané nechtějí a která nemá s naší zemí nic společného.

A že se zde opět vylíhli novodobí soudruzi, kteří neváhají pro zajištění svých osobních požitků a uspokojení svého ega kolaborovat s touto velmocí a postavit se proti vlastním občanům jen proto, aby poslušně splnili zadání soudruhů z centra říše.

Kdyby se můj táta dožil dneška, tak by tyto paralely rozpoznal na první pohled. Okamžitě by postřehl, že současná forma EU se chová stejně jako tehdejší SSSR a že Vy jste stejný typ servilního kolaboranta, jako byl Lubomír Štrougal. A proto by Vámi opovrhoval stejně tak, jako Vámi opovrhuji já.

A pokud odpůrci tehdejšího režimu, kteří bojovali za náš národ a jeho občany, byli nazýváni „agenty západního imperialismu“, pak není divu, že ti dnešní jsou pro změnu nálepkováni jako „proruští švábové“. Použitím tohoto termínu jste jen a pouze dokázal, že nejste o nic lepší než předlistopadoví soudruhové.

Stejně jako oni nesnášíte ty, kteří jsou ochotni se postavit na obranu své země a bez ohledu na následky se za ni bít. To proto, že jim závidíte to, že Vy sám takovou odvahu nemáte.

Pokud Vás tato nenávist dohnala až k použití onoho pejorativního označení pro všechny takto smýšlející lidi termínem „proruský šváb“, pak se k této skupině osob rád hlásím i já.

Nejsme švábové už vůbec ne proruští. Jen milujeme Českou republiku a Vy proti tomu nemůžete postavit žádný reálný argument. Proto Vám nezbývá než se nás snažit pomlouvat a dehonestovat.

Kdybych tento dopis adresoval čestnému muži, tak bych jej na tomto místě vyzval k odstoupení. Vy ovšem žádnou čest nemáte, a proto si tuto výzvu ušetřím. Omezím se na prosté konstatování, že tenhle souboj nemůžete vyhrát. Vlastně už jste prohrál – jen o tom ještě nevíte.

Otázkou už totiž není „zda“, ale pouze „kdy“ tahle Vaše nepovedená eskapáda na postu, na němž jste se nikdy neměl ocitnout, skončí. Pro dobro této země doufám, že k tomu dojde dříve než později.

P.S: S Jakubem Šťastným, jenž vylezl na sochu Jošta, jsem již ve spojení. Nenaplnil žádnou skutkovou podstatu jakéhokoliv trestného činu, a tudíž neexistuje jediný důvod, proč by měl být stíhán. Pokud to svým poskokům ve Vaší slavné nové divizi nařídíte, tak se postarám, aby z toho byl pořádný ohňostroj – to Vám mohu slíbit.

Tolik advokát Rajchl. Jenom zvýraznění jsem si dovolil udělat sám.

Přesto si k napsanému dovoluji přidat, že je nějakým zrůdným rysem našeho národa, spíše ale jeho české větve, že se v něm vždycky najde dostatek kolaborantů. Pokud si vzpomínám, takto tomu je už nejméně od bitvy u Lipan v roce 1434.

PUTIN MÁ UŽ JISTÝ ZÁPIS V DĚJINÁCH

Ať už dopadne současný válečný konflikt jakkoliv, bude Putin nesmazatelně zapsán v dějinách veškerenstva. Pokud prohraje, bude tím, kdo na dlouhou dobu zničil Rusko. Pokud vyhraje, tak bude oslavován coby odvážný iniciátor, jenž zahájil zásadní změnu globálního uspořádání celého lidského společenství. Osobně si totiž myslím, že konflikt už je v tak pokročilé fázi, že kompromis v podobě jakési plichty je nemožný.

POLSKO SI KOLEDUJE O PÁR FACEK

Polsko skoro veškeré své tanky poslalo na Ukrajinu. Objednalo si místo nich 260 nejmodernějších tanků z USA. Původně měla být celá dodávka realizovaná postupně až do roku 2026. Ovšem velice se urychluje a jak se zdá, kolem dvou stovek těchto tanků dostane Polsko již letos. Spolu s těmi, které má na jeho základnách USArmy, bude tak mít Polsko již letos obrovskou údernou sílu. Je totiž jasné, že tanky nikdy neslouží na obranu, nýbrž pouze a jen k útoku.

Polsko má navíc s Ukrajinou uzavřenu onu podivnou smlouvu o jakémsi soustátí, takže při jeho chorobné nenávisti k Rusku bude hledat důvod, aby se mohlo zapojit do současné války Ukrajiny s Ruskem, pokud už bude jasné, že Ukrajina nemá sil. Ministr obrany se při přejímání první dodávky zmíněných Abramsů totiž doslova prořekl, cituji: „Tanky budou umístěny blízko naší východní hranice v tak zvané „Smolenské bráně“, která dále pokračuje „Bránou Brjanskou“. V tom směru není žádná řeka, bránící jim v postupu“. Konec citace.

Rusko s Polskem přímo nesousedí. Což je škoda. Rusové by jistě dokázali vymyslet nějakou provokaci, aby Poláci na ně zaútočili. Což by byl jasný konec zblblých „Polokuv“. Když vstoupí na území Ukrajiny budou na tom stejně. Země NATO jim nemusí nikterak pomáhat, protože Ukrajina není, a ani nebude tak honem uznána za součást Polska čili státu NATO. Jenže Amíkům jde jen a jenom o to, aby někdo za ně válčil s Ruskem, takže budou Poláky neustále štvát do protiruských vojenských aktivit. Rusko si ale nemůže dovolit bojovat s Polskem tak dlouho, jako s Ukrajinou, takže ho bude muset totálně zdevastovat během krátké doby. Pokud k tomu dojde, předpokládám, že si Německo vezme území, které Stalin po válce přidal Polsku a Rusové také přidají Bělorusku co se jim z dnešního Polska bude hodit. A osobně bych si pak přál vytvoření samostatného Slezska.

PŘÍKLADY HYBRIDNÍ VÁLKY PROTI ČLR A RUSKU.

P

Považuji za největší darebnost válek tajných služeb v tomto století zmizení letadla Boeing 777 (Let Malaysia Airlines 370 zkráceně MH370). Pravidelná linka z Kuala Lumpur do Pekingu dne 8.března 2014 měla 227 pasažérů a 12 členů posádky. Mezi cestujícími byl celý tým odborníků na polovodiče z ČLR. Do dnešního dne se nic nevyšetřilo, ale všechny významné indicie naznačují, že letadlo bylo uneseno některou zpravodajskou službou Západu a přistálo v Indickém oceánu na ostrově Diego Garcia s obrovskou vojenskou základnou USA. Jednou z nich je text na webu http://www.czechfreepress.cz/spiritualita-tajemno/nezavisly-novinar-pasazer-uneseneho-letadla-odeslal-foto-ze-skryteho-iphonu.html .Vzpomněl jsem si na ten případ, když jsem nedávno četl několik příkladů útoků na odborníky z Ruska a ČLR, které popsal Jan Campbell, z něhož cituji: „…větší pravděpodobnost různých typů hromadných otrav, podobných té pěti Rusů v Bangladéšské republice, kteří pracovali na výstavbě místní jaderné elektrárny Ruppur. nebo záhadná smrt tří Rusů, leteckých techniků, specialistů na Suchoje na základně indonéského letectva v Makassaru, 13. září 2010. Za záhadných okolností zemřeli udušením. Do třetice: v červnu 2011 se u Petrozavodsku zřítilo osobní letadlo TU-134. Zahynulo pět ruských jaderných pracovníků, kteří pracovali v jaderné elektrárně v íránském Búšehru. podle oficiální verze byla příčinou nehody otrava pilotů na zemi několik hodin před letem. Piloti mohli být otráveni před letem, když obědvali v přístavní kavárně. skutečností ale je, že lidská historie nezná synchronizovaný infarkt u tří lidí během jedné noci, a že k popsaným úmrtí otravou či zadušením došlo s pomocí autorských produktů a vykonavatelů úkolu, kteří byli mnohem vyšší kvality…“ Konec citace. Celý život tvrdím, že neexistují náhody. A celý život jsem se při studiu politiky setkával s vraždami, které páchaly zpravodajské služby států, bojujících o světovládu.

SPLNÍ SE ZÁVĚŤ MAO CE-TUNGA?

Už tím, že se v konfliktu Ruská s Ukrajinou celý Západ připojil na jednu stranu sporu znamenalo, že se stal Západ účastníkem konfliktu. Což následně potvrdil masivními dodávkami zbraní pro Ukrajinskou armádu. Tuto pozici Západu však bylo možné pořád kvalifikovat jako zprostředkovanou účast na konfliktu, i když tím původně regionální spor Ruské armády s ukrajinskou vládou povýšila na válku Ruska proti Západu.

V posledním týdnu však dochází k naprosto nové kvalitě této války. USA dodala Ukrajině salvové raketomety HIMARS. Ty ovšem nemůže Ukrajinská armáda účinně používat bez přímé součinnosti s prostředky Americké armády. Američané pro systém totiž musí Ukrajině poskytovat informace z družic, nebo ze svých radarových letadel AWACS. Tím se Spojené státy stávají přímým účastníkem ukrajinské války. Což znamená ve skutečnosti už ne zprostředkovávanou, ale přímou válku Ruska s celým NATO, jelikož ostatní jeho členské země jsou pouhými vazaly USA. Takže původní vyřizování si účtů ještě z druhé světové války mezi Ukrajinskými Rusy a Ukrajinci přerůstá v celosvětový konflikt.

Zatím jsem se nedověděl, jak na novou skutečnost reagovala Ruská doma, která se mimořádně sešla 15. 7. Předpokládám, že se musela zabývat otázkou, jak adekvátně odpovědět na zahájení přímé konfrontace Ruska s celou Aliancí. Jsem však přesvědčen, že od této chvíle Rusko už teď bude bojovat skutečně o své bytí a nebytí. Takže…Bůh buď milostiv celé Evropě! Strašnou je to představa pro lidi jako jsem já, kteří „věří“, že Bůh neexistuje.

A jakže s tím vším souvisí Mao? Ten vyslovil základní strategií pro KSČíny. Nemám ji ve svém archivu, ale i když ji přesně nemohu citovat, tak podstatu sděluji nezpochybnitelně. Podle něho má Čínský drak vyčkávat ve své sluji, až se USA a SSSR vyčerpají natolik, že se prakticky zničí. Pak teprve přijde jeho chvíle.

Když posuzuji situaci na bojišti a v USA nabývám dojmu, že se ta doba urychleně blíží. Rusko se určitě válkou vojensky vyčerpá a USA se zase dostanou do turbulence díky hospodářským potížím spojeným s vnitřním napětím ve své společností, způsobeným demografickými změnami na jedné straně a kolapsem demokratických institucí a svobod na druhé.

Jenže.

Čína přesto nemá vyhráno. Vnitřní problémy v ní rostou, celosvětová recese způsobená pandemií podkopala její ekonomiku založenou na růstu, a i Si Ťin-pching už vládne dlouho, což se mnohým ambiciózním Číňanům asi také už nelíbí.

HLAVNÍ OTÁZKY, NA KTERÉ MUSÍ ZÁPAD HLEDAT ODPOVĚĎ

Dva dny před zahájením Speciální operace Ruské armády na území Ukrajiny napsal známý český levicový myslitel Jan Campbell text, z něhož vyjímám, cituji: „USA a jeho instrument NATO budou přinuceni odpovědět na otázky

– Co je to vojenské odstrašování v dnešním světě? Je to hrozba poškození mj. informační infrastruktury? Co nastane, kdyby se tato infrastruktura zhroutila, co by se stalo se západními společnostmi?

–  S vojenským odstrašováním souvisí otázka, co je to strategická parita? Jedná se o nesmysl vymyšlený v zákulisí?

A co je kontrola zbrojení, o jejíž užitečnosti jsou mnozí z nás přesvědčeni? Je to způsob, jak omezit závody ve zbrojení, nebo nástroj k legitimizaci závodů, k vývoji zbraní, k vnucování zbytečných programů druhé straně?

– Jednou z posledních otázek nastoluje Západu existence lidových republik: JE DEMOKRACIE SKUTEČNĚ VRCHOLEM POLITICKÉHO VÝVOJE, KDYŽ V NEPŘÍZNIVÉM PROSTŘEDÍ JE JAKO NÁSTROJ VYŘAZENA, ABY MOHLA BÝT OBNOVENA, AŽ SE ZMĚNÍ PODMÍNKY A BUDE JI POTŘEBA? Není to výzva k bezuzdnému autoritářství, nebo monarchii? Opravdu zanikne stát, jak si mysleli marxisté nebo liberální globalisté?“ Konec citace.

Za nějaký čas už to bude půl roku, co se na Ukrajině válčí, a prakticky od počátku je to válka Západu proti Rusku.  Zatím se ale odpověď na nadhozené otázky ani zdaleka nerýsuje. Spíše to vypadá, že vznikly ještě další, a možná i důležitější otázky pro praktické přežití lidstva.