K CHOVÁNÍ PŘÍMÝCH POTOMKŮ NACISTŮ

Válka na Ukrajině přinesla už jeden pozitivní jev. Před celosvětovou veřejností se doslova odkopali vnuci bývalých nacistických pohlavárů. Platí to především pro Německo a Polsko, konkrétně v postavách kancléře Scholze a prezidenta Dudy. Ale i pro pobaltské pidistátečky. Jak je vidět, nacismus v Evropě nejenže nezmizel, ale už opět vystrkuje hlavu ze své pekelné sluje. Ze zkušenosti dějin plyne, že nějaké hnutí může zaniknout teprve tehdy, když už nežijí vnuci jeho protagonistů. Z čehož plyne, že Evropa bude muset čekat dalších nejméně skoro sto let, v nichž se nesmí projevit žádný nacismus, aby o sobě mohla tvrdit, že je denacifikována.

NEJÚDĚSNĚJŠÍ REALITA SOUČASNOSTI

Ať se situace na bojištích Ukrajiny vyvíjí jak chce, je jasné, že Rusové mají jasnou strategii, ale taktiku volí podle situace a především o ní nevykřikují dopředu, jelikož dobře ví, že v podmínkách každé války je pravděpodobnost jejího naplnění vždycky velice nejistá. Proto zásadně situaci na bojištích prakticky nesleduji a zajímám se pouze o konkrétně trvalé územní zisky. Od začátku celé specoperace jsem sledoval ruské, ukrajinské a samozřejmě i další informace. Důvěřoval jsem ze 60ti procent ruským, z deseti ukrajinským a ze 30ti těm západním. Naše zdroje jsem prakticky nesledoval. Už po krátkém čase jsem však všechny přestal sledovat a jenom jsem se soustředil na informace, ve kterých všechny strany popisovaly stejnou situaci. Dnes naprosto jednoznačně přijímám jen takové, které se shodují z obou stran konfliktu. Komentáře pak sleduji jenom od těch ověřených a mě známých autorů, a i ty neberu většinou moc důležitě. Takže mě opravdu zajímají jen fakta, která potvrdí obě z bojujících stan.

 

Nejstrašnější pro mé myšlení je, že situace je taková, že ani jedna strana vůbec neuvažuje o ukončení bojů a zahájení jednání. Obě jsou skálopevně přesvědčeny, že dosáhnou úplného vítězství. Podle mě si takové představy může dovolit jen jedna strana, tedy jaderná mocnost v přímém ohrožení. A tou je pouze Rusko. Konflikt je totiž takový, že spolek NATO-USA v něm nemůže být existenčně ohrožen, takže si s vysokou pravděpodobností nedovolí použití na území Ukrajiny jaderné zbraně. Považuji za tragédii Slovanů, že s velkou pravděpodobností se budou ještě dlouho zabíjet. Nevím, jak v Rusku, ale na Ukrajině, v zemích NATO a v USA je slovo mír jakoby přísně zakázáno, ačkoliv všechny mezinárodní dohody je u ozbrojených konfliktů deklarují jako prvořadou povinnost pro všechny politiky světa. Proto pro můj způsob myšlení je každý politik světa, který nekoná ve prospěch skončení bojů a jednání o míru válečným zločincem. Což platí stejně tak pro příslušníky bojujících stran, jako třeba pro politiky Ghany či Peru, ať uvedu příklad nejméně zainteresovaných.

PRVNÍ ZAMYŠLENÍ NAD UMĚLOU INTELIGENCÍ

Už v mládí, tedy skoro před třemi čtvrtinami století jsem se zajímal o robotiku, protože to v mých očích byl logický vývoj pro tehdy začínající automatizaci průmyslu v technologicky nejvyspělejších zemích. V té době nějaký učenec tvrdil, že základním zákonem robotiky musí být pravidlo; robot nikdy nesmí ublížit člověku, i kdyby měl kvůli tomu sám sebe destruovat. Tehdy ještě o nějakých počítačích nebylo vidu, ani slechu, takže si už dneska neuvědomuji, jak by se v té době taková informace mohla do stroje uložit.

V praxi jsem se pak setkal s automatickým řízením výroby až při dvouletém postgraduálním studiu „Moderní metody řízení složitých průmyslových soustav“. To už jsem měl za sebou několik kursů programování na číslicových počítačích a zkušenost s výpočty na analogovém počítači, na němž jsem řešil soustavy exponenciálních rovnic. Ovšem následně jsem opustil technické funkce, takže jsem se už nikdy víc o podobnou problematiku nezajímal.

Až v této době. A jak je dneska módou, zavinil to Putin. Překvapovalo mě, že několikrát veřejně varoval před vývojem umělé inteligence s argumentem, že tato jednou lidstvo vyvraždí.  A má asi pravdu. Za prvé mnoho velkých vynálezů bylo zneužito ve válkách, pokud dokonce přímo nevznikly na objednávku armády. A první robotická zařízení už dokonce lidi zabíjí čili zásadně odporují fundamentálnímu požadavku, který prosazovali zakladatelé robotiky.

Za druhé. Nejsem sice příznivcem teorií tvrdících že vesmír, či lidská historie mají nějaký skrytý smysl. Ovšem jsem zastáncem názoru, že život je jedním ze základních principů vesmíru a je proto věčný, jako vesmír sám. Jelikož jeho fundamentálním zákonem je evoluce čili přizpůsobování se i těm pro život nejkrutějším podmínkám, pak to znamená, že člověk by měl „vytvořit“, přesněji evolučně by měl přejít ve vyšší typ života, čti odolnější, intelektuálně schopnější a trvalejší. Již několikrát jsem si onoho tvora pojmenoval slovem „posthomo“. Dnešní učenci, vědci a žurnalisté mluví o jakémsi transhumanismu. Pokud ho nebudou alespoň trochu přesněji definovat, pak si nedokážu představit, o jakého tvora prakticky může už jít.

Pokud takový tvor vznikne, bude se na této planetě asi chovat tak, jak má život na Zemi ve svém kódu čili bude ničit slabší, včetně člověka. Jako to dělal člověk sám, když vyvraždil velké býložravce, skoro vyvraždilo kytovce a podobně. Bude mít lidstvo velké štěstí, pokud posthomo dospěje včas k názoru, že bez lidí by život na Zemi nebyl komplexní. Biotop planety že pro celkové fungování člověka na Zeměkouli musí mít.

Což mé myšlení vrací k původnímu zákonu robotiky. Posthomko, čili umělá inteligence by měla být člověkem naprogramována tak, aby neničila lidi. Což ovšem dodneška není reálné. Lidstvo samo totiž dosud v sobě nepřekonalo původní pud evoluce, ono zabíjení.

Podle mých představ by proto lidstvo mělo vytvářet bytost typu „posthomo“ pouze v souvislosti se svými projekty „dobývání“ vesmíru, kde se prakticky s člověkem nemusí nikdy už setkat.

MYŠLENKA VČEREJŠÍHO DNE

Včera mi přišlo mailem, cituji: „Jaký jsme to vlastně stát, když premiér vyvěšuje vlajku Ukrajiny a prezident na půl žerdi stahuje vlajku jako výraz smutku při smrti cizího panovníka.“ Konec citace, k já jen dodávám , a to všechno za situace že jsme  hospodářsky kolonizováni EU, čti Čtvrtou říší národa Německého.

OHODNOCENÍ SOUČASNÉ VLÁDY JEDNU VĚTOU

Docela nedávno exprezident Klaus si dovolil označit vládu „pětikolky“ za tu nejhorší v polistopadovém období. Pokud vím, tak na jeho vyjádření nikdo z vlády přímo nereagoval, ovšem ozvali se různí politici ze stran pětikoalice a vesměs napadali Klause, že to ta jeho vláda byla nejhorší, protože rozprodala majetek země Západu. Nejhlučněji vystupovali politici lidovců, což považuji za další příklad jejich podlého chování v naší politice po celou dobu existence našeho samostatného státu. Z vlastní zkušenosti totiž vím, že Klaus byl proti prodeji továren zahraničním zájemcům, také proto jeho vláda uskutečnila hned dvě kola kuponové privatizace. Tehdy se mu mnozí z dnešních jeho oponentů vysmívali, že chce vytvořit vrstvu kapitalistů bez kapitálu. Navíc musím připomenout, že to byla Klausova vláda, která prakticky zdarma převedla především majetek sítí, jako vodáren a podobně do vlastnění obcí. Kromě toho osobně jsem se zúčastnil zasedání federální vlády, kde se projednával první náčrt ekonomické „reformy“. Tehdy byl Klaus jediným ministrem, který nekompromisně odporoval restitucím. Varoval Čalfovu vládu před otevíráním problému, o němž tvrdil že nikdy neskončí. Což mu vývoj plně potvrdil. Vždyť restituční požadavky se stále ještě objevují. Byl to naopak boss Lidovců Lux, kdo pod pomateným heslem „co bylo ukradeno, to musí být vráceno“ fanaticky prosazoval restituce církvím, za zvrhlé pomoci několika politiků ze Slovenska. Nakonec Klaus jako přece jenom demokrat ustoupil většině v tlaku na restituce. Prodeje zahraničním vlastníkům tehdy zase prosazovali a reálně pod svým ministrem prováděli především politici ODA jako Ježek, Dyba a Dlouhý. A to nejlepší nakonec. Řečeno na tvrdo, byly to „vladaři“ obcí, kteří prodávali zdarma získaný majetek, aby za něj ve svých působištích investovali a stavěli tak sobě „pomníky“ v podobě často naprosto zbytečných projektů. Klasickým příkladem jsou obce na území OKD, které zadarmo získané státní akcie našeho největšího uhelného revíru s velkou chutí prodávali partě mafiánů Kolem Viktora Koláčka.

Nehodlám jít do větších detailů v hodnocení polistopadových vlád. Ale pokud mám jednou větou vyjádřit svůj názor na vládu premiéra Fialy, pak bez diskusí takto: „Je to nejasociálnější vláda za celu historii naší země od roku 1918“. Souhlasu netřeba, jak končívá všechny své texty Jan Campbell.

ZEMŘELA JAKÁSI KRÁLOVNA

Byla jednou z mnoha desítek tisíc panovníků nad lidmi a kusem země v lidských dějinách. Po naprosté většině z nich dneska ani pes neštěkne a mnozí dokonce už zmizeli definitivně z lidských dějin, tedy z pamětí i jiných análů. Po nějakém čase to bude platit i o ní. Při tom měla jedinečnou historickou šanci skutečně se zapsat do dějin. Mohla zrušit království Velké Británie a Irska, a prohlásit ho parlamentní republikou. Existovalo pro takové rozhodnutí hned několik podmínek. Byla dost vysokého věku, aby si kralování užila. Byl by to pro Británii správný dárek v novém tisíciletí. Za jejího života došlo k mnoha skandálům v její rodině, které pošramotily pověst „královského rodu“. Konečně by zbavila významnou část světa přežitků feudalismu. A především ono nakradené bohatství jejich předků mohla odkázat těm, jimž bylo uloupeno. Jenže pro taková rozhodnutí je třeba opravdové velikosti charakteru. Takže dějiny nebudou znát žádnou Elizabeth Velkou.

P.S. No a Británii by navíc uchránila před dvojici zběsilců v postavách Charlese III. a Liz Trussové.

VZOREC POLITICKÉ ANGAŽOVANOSTI

V souvislostí s s víkendovou demonstrací proti „Rakušansko-Fialové“ vládě jsem našel následující schéma.

1 % ovládá svět.

4 % jsou jejich loutky.

90 % spí.

5 % je vzhůru a snaží se těch 90 % probudit.

1 % použije 4 % loutek, aby zabránily 5 % v probuzení zbývajících 90 %.

Nechápeš, co říkám?

SPI DÁL…

Koncem šedesátých let minulého století jsem se zajímal o politickou angažovanost veřejnosti. Podle tehdejších průzkumů, které se dělaly především na Západě skutečně vycházelo, že politicky aktivních je vždycky méně než 10 % obyvatelstva.  Pro zajímavost, ani členů komunistických stran nebylo obvykle víc v zemích tábora SSSR. Stejně tak průzkumy potvrdily, že lidí, kteří jsou ochotni spojit svůj život s politikou, není nikdy víc jak jedno procento. Takže to jsou asi ty nejnebezpečnější exempláře v celé populaci. Já jsem si je nazval už dávno mocichtivci. Ovšem jsou rozděleni mezi tři skupiny z uvedeného schématu. Vládce, loutky a „buditele“. Úkolem celé voličské komunity by mělo být vědět o nich a nedovolit jim, aby se dostali na pozice, kde by měli rozhodující slovo o celé společnosti.

NEJEN DOHONIT, ALE PŘEDHONIT. V SOUTĚŽI O NEJHLOUPĚJŠÍ POPULACI

Měl jsem dneska našlápnuto psát o něčem jiném, ale velice mě zaujal jiný text, který pod uvedeným titulkem napsal sociolog Petr Hampl, a který si sem celý vyvěšuji. Ten zní, cituji:

Lidský mozek má přibližně 10x vyšší spotřebu energie než jiné tkáně. Proto platí, že se mozkové schopnosti rozvíjejí tam, kde lidé jedí mnohem víc, než kolik potřebují k „pouhé“ výživě svých těl. Tak tomu bylo před desítkami tisíc let, kdy naši prapředci vylovili a vyjedli masy volně žijících velkých býložravců. Typický kruh – čím lépe jedli, tím více se rozvíjel jejich mozek, tím se zvyšovaly jejich schopnosti, tím dokázali vyrábět lepší zbraně a vymýšlet lepší postupy, tím více toho ulovili, tím ještě lépe jedli…

Vše nasvědčuje tomu, že něco podobného se opakovalo ve 20. století. Většina studií dochází k tomu, že za zvyšováním inteligence Evropanů do 70. let (nejvyšší IQ mají lidé narození v první polovině 70. let) je právě zlepšování výživy.

Jenže ta zpráva má i druhou část. Jestliže se má podle nových koncepcí záchrany planety a podle nových koncepcí válečnických méně jíst, a zejména jíst méně masa, pak to taky znamená, že Evropané budou hloupnout. Na rozdíl od jiných částí světa, kde bude nadále prioritou dobře nakrmit své lidi.

Bude to rána pro rasové myšlení, protože rozdíl mezi chytrými Asiaty a méně chytrými bělochy se nejspíš bude zvyšovat. A naopak nás budou dohánět jiní. Především je to ale další kamínek do mozaiky civilizační sebevraždy. Cesta k tomu, aby se z Evropy a USA stala nejchudší a nejzaostalejší část světa s extrémně špatným školstvím a hloupými obyvateli. Prostor vhodný pro kolonizaci.

Lze ho najít spolu s mnoha jinými chytrostmi na webu https://www.petrhampl.com/aktuality/ u dne 7.7.22.

FIALA NAPŘED ŠPATNĚ, POTOM JEŠTĚ HŮŘ

Že je Fiala neschopným státníkem, to už dávno vidí snad i většina jeho příznivců. Že je ale veskrze špatným politikem, to se víc a víc provaluje před celou veřejností teprve nyní, když se dostává pod opravdový tlak veřejnosti. O stotisícové sobotní demonstraci v Praze kupříkladu řekl, že jde o projev ruské páté kolony. Čímž urazil setinu obyvatel celé naší republiky, a snesla se na něj nebývalá vlna kritiky až doslova likvidační. Aby zmírnil svou nesmyslně prostořekou urážku, tak napsal na sociální sítě, že jeho výrok neplatil pro demonstranty, ale pro organizátory. K tomu pak připsal, že, cituji: „Důkazů je pro to dost“. Konec citace. Je to skutečně hlupák. Svým dodatkem totiž pomluvil už jen konkrétní hrstku lidí. A být mezi nimi, tak na něj ihned podám trestní oznámení, aby mi sivé tvrzní dokázal se všemi možnými následky, pokud toho nebude schopen. Prostě „hńup“, jak o něm z tribuny řekl děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze Miroslav Ševčík.