NEJPRVE TRÁM Z OKA SVÉHO

Otevřený dopis nejen předsedovi KDU-ČSL

Vážený pane předsedo,

Vážení ústavní činitelé strany KDU-ČSL.

S nástupem nové generace do nejvyšších funkcí Vaší strany jsem očekával a vím, že zdaleka ne sám, alespoň částečně nový kurs její politiky a to nejen obsahem, ale i formou. Zatím se bohužel nic takového neprojevuje. Jak se zdá, vliv starých struktur i v nejvyšším vedení strany je pro ni zatím nepřekonatelný.

Vy osobně, pane předsedo jste v roce 1989 měl teprve 13 let, takže o realitě oné doby z vlastní zkušenosti nevíte vůbec nic. Proto se nedivím, že si musíte názory na tu dobu vytvářet zprostředkovaně. Dovolím si konstatovat, že jste asi informován poněkud jednostranně. Proto jsem se rozhodl poskytnout Vám a rovněž Vašim kolegům, poněkud jiný pohled.

Lidová strana, tedy předchůdkyně Vaší strany pane předsedo, byla po celé období nadvlády KSČ součástí tehdejší politické moci. A ne že ne. Na jejího hlavního reprezentanta Dr. Plojhara, prakticky trvalého ministra zdravotnictví, moje generace nezapomíná. A samozřejmě nejde zdaleka jen o něj. Lidová strana tedy spolupracovala, jak se dneska rádo říká kolaborovala s, i podle Vás, zločineckým režimem. Ale to není zdaleka pravdou. Ona nespolupracovala, ona se na něm spolupodílela. A co je ještě horší, již samou svou existencí mu dodávala zdání pluralitního politického a rádoby demokratického systému.

Nejhorší pak na celé situaci bylo, že velká většina nejvyšších funkcionářů KSČ opravdu věřila, že budují novou, pro naprostou většinu obyvatel země, spravedlivější společnost. Což o nejvyšších funkcionářích tehdejší strany Lidové nešlo říct v žádném případě. Ti totiž už tehdy byli instruováni a školeni v zahraničí, jako nedávno Vy sám, takže měli dostatečné informace o realitě bolševického vládnutí. A i přesto se mu zaprodali. Troufám si proto tvrdit, že všichni tehdejší funkcionáři Vaší strany, od obcí, přes okresy a kraje po stát, byly vědomými spolutvůrci tehdejšího systému.

Pokud se bývalí příslušníci Vaší strany dneska neustále domáhají po KSČM omluvy za minulost, měli by v prvé řadě se hluboce kát oni. Dokonce by podle mne měli jít příkladem a každý svůj veřejný projev by měli kupříkladu zahajovat větou: „Podílel jsem se aktivně na zločinné minulosti a právě pro odčinění svého podílu viny…“.

To nejlepší pane předsedo nakonec. Funkcionáři Vaší strany, od okresních po celostátní, byli vesměs rovněž funkcionáři Národní fronty. Ti všichni byli z titulu své funkce povinni spolupracovat s StB, aniž na ně musel být založen a veden svazek spolupracovníka. Není vůbec podstatné, zda ve skutečnosti spolupracovali, nebo ne, protože i lustrační zákony o ničem takovém nehovoří. Takže, vážený pane předsedo, napřed si ve své straně udělejte v tom směru pořádek, než začnete ohrožovat koaliční vládu ještě před vyslovením důvěry sněmovnou. Jak říká Vaše učení: „Vidíš třísku v oku bratra svého a trámu v oku svém nedbáš“.

Prvním ministrem vnitra byl po listopadu 1989 příslušník Vaší strany. Bohužel ministerstvo přebíral skoro dva měsíce po mocenské změně. Na zasedání Čalfovy vlády někdy v dubnu 1990 jsem měl možnost položit mu tři otázky. Můžete prohlásit, že kopie alespoň některých svazků StB nejsou mimo naše území? Můžete tvrdit, že od vzniku nové moci z nich nebylo nic zlikvidováno? Jste si jist, že do nich od té doby nikdo nic nepřidal? Odpověď pana Richarda Sachera byla víc jak jasná a je určitě zaprotokolována v zápisech z jednání vlády. „Ani na jednu otázku nemohu odpovědět ano“. To je jenom maličká ilustrace k lustračnímu zákonu, který natolik podporujete, že jste kvůli němu ochoten nejen ohrozit tuto vládu, ale fakticky prodlužovat platnost až nelidských zákonů minulé vlády.

Lustrační zákon byl nejen revolučním aktem msty, ale především výrazem zbabělosti mstitelů a lenosti, či alespoň neschopnosti všech aktérů nové moci. Chyběla jim totiž odvaha, ale také schopnost, postihovat konkrétní osoby za skutečné trestné činy z období nadvlády KSČ. Šlo fakticky o analogii útěku před skutečným právem, jakým byla třeba „privatizace za právní tmy“. V žádném případě to nebyl akt demokratický a jeho zrušení absolutně neohrožuje současnou demokracii. Tu daleko víc ohrožují především ti privatizační zbohatlíci, často nomenklaturní kádry KSČ či vzpomínané NF, či jejich rodinní příslušníci, kteří neviditelní ze zákulisí tahají za nitky figurkami, jež jsou veřejnosti na očích.

Milý pane předsedo. Od změny politického režimu uplynulo už skoro čtvrt století. Žádní lidé aktivní v minulosti, ten dnešní už nemohou ohrozit. Což ale naopak mohou nepromyšlenostmi provést dneska aktivní občané a především ústavní činitelé. Nemýlím-li se, tak Vaše strana byla vždycky stranou založenou na křesťanské ideologii. Jednou z jejích nejvyšších hodnot je odpouštění. Nezapomeňte laskavě na ni, až se budete rozhodovat o pádu ještě fakticky nefungující vlády.

Stanislav A. Hošek

BUDE FRANTIŠEK JAKO JAN PAVEL II.?

O polském papeži ve světové veřejnosti převažuje tvrzení, že se zasloužil o pád SSSR a celého jeho bloku a tím znicotnil marxistické pojetí komunismu. Asi i proto bude tak rychle prohlášen za svatého, když podobně jako svatý Jiří zabil nejnovodobější saň. První je jenom částečnou pravdou, druhé neplatí vůbec, protože Marx psal natolik chytře, že jeho ucelený systém lze rozvíjet donekonečna, jako každou věroučnou ideologii. Zmíněný názor o Janu Pavlu II. šíří především katolická církev, aby zvýšila svůj význam v celosvětové globální civilizaci. Sám papež dělal všechno proto, aby se takovou zásluhou zapsal do dějin, i když na konci svého života si uvědomoval, že to asi zdaleka nebude dějinný vliv veskrze kladný. Proto začal intenzivně kázat kritiku současného globálního režimu. Ovšem, jako jeho církev již po tisíc let, zdůrazňoval odpovědnost a nutnost solidarity bohatých s ostatními. Nic jiného katolictví za dvacet století zatím nevymyslelo. Benedikt XVI., alias vatikánský Černěnko, jako papež už nic nového do papežství nevnesl. Teprve Jihoameričan a jezuita František, zahájil svůj pontifikát tezí o neokázalé církvi pro chudé. Ještě si nemůže dovolit mluvit o chudé církvi, protože to by ihned skončil jako Savonarola. Sice by nebyl popraven, ale tiše zlikvidován jako Jan Pavel I. Osobně si přeji, aby za pontifikátu Františka došlo k tak silnému otřesu globálním kapitalismem, jaký zasáhl za exkardinála Wojtyly země protokomunistického režimu.

NECHTĚL JSEM, ABY SE LEVICE DOSTALA K MOCI

Takovou odpověď se dověděla veřejnost od Babiše, když se jej novináři ptali, proč se „dal na politiku“. Je to myslím jediná pravda, kterou o své poslední angažovanosti privatizační zbohatlík a dnešní superboháč řekl. Když začal před dvěma lety na politiky nadávat, údajně proto, že jsou nemakačenkové a nebo neschopní, tak veřejné průzkumy přiznávali levici až ústavní většinu pro výsledek sněmovních voleb. Globální pravice proto musela za každou cenu podniknout něco nového, aby zabránila ustavení vlády levice v ČR. V Česku, v té nebezpečné zemi, která ač malá, dala světu první středověkou „komunistickou“ revoluci v podobě velmi úspěšného Tábora. V moderní době pak dokonce smrtelně ohrozila svým Pražským jarem v roce 1968 globalizující se kapitalismus tím, že objevila možnou cestu k reformě „komunistického“ socialismu, když se do něj pokusila implementovat demokratičnost i občanskou svobodu a lidská práva. Co kdyby se těm zdánlivě švejkařským a cimrmanovským čecháčkům, pod vládou opravdové levice, třeba i jen náhodou povedlo alespoň otřást sebejistotou současné, globální, finanční supernadvlády?!! To přece nemohli současní světapáni dopustit. Babiš tedy splnil zadání globálního kapitálu. A navíc se mu povedlo prokázat, že ČSSD není levicí, alespoň podle jeho přesvědčení. To by přece s ní nešel do vlády.

SOBOTKOVĚ VLÁDĚ NA CESTU

Je už příznačné, že média v ČR jakoukoliv vládu, v níž je ČSSD a ještě k tomu většinově, nenechají na pokoji hned od prvého dne. Není se proto co divit, že už před jejím jmenováním, čili hned po jmenování Sobotky premiérem, známí „investigativci“ odhalili, že Sobotka údajně vykazuje jako své bydliště družstevní byt kdesi na Moravě i když ho tam již dobré dva roky sousedé neviděli. To prý jenom proto, aby mohl vykazovat pro účtárnu parlamentu cestovné. Jiní jakoby náhodou právě v tutéž dobu zase zjistili, že to údajně Sobotka prodal Bakalovi OKD i s byty hluboko pod cenou a policie ho určitě za to obviní. Ještě neoschl inkoust na podpisu slibu ministrů a už je napadán jeden z nich, že si staví vilu za deset milionů a kdeže pak na to asi vzal. Tyto a podobné podpásovky od hyen a ne od hlídacích psů demokracie, podle sloužících vrstvě zbohatlíků, už ve skutečnosti obyčejné voliče ani nezajímají. Podstatně horší ale je, že převážně skeptičtí k budoucímu působení nové vlády jsou i ti menšinoví novináři levicoví. Neudivuje, že rádoby levicoví politici z KSČM nemají dobrého slova pro koalici s vedoucí pozicí Babiše, že ale Sobotku napadají „pro zradu programu“, je horší podraz, než ty náhle se vyrojivší „investigativní“ obvinění. Všichni by si měli laskavě uvědomit, že v globalizujícím se světě pod vedením neoliberálních ideologů, vláda tak bezvýznamné země nemůže provést nic převratného. Bude pro ni obrovským úspěchem, když alespoň znatelně zmírní sociální svinstva, kterými veřejnost této země postihla Nečasova kamarila. Když kupříkladu alespoň zvýší zaměstnanost, přidá penzistům, zruší poplatky lékařům a nemocnicím a třeba zakáže školné. Pokud něco uhraje s církevními restitucemi, to bychom měli dokonce ocenit jako bonus.