NEPOLITIČNOST ČESKÝCH SOUDŮ?!!

Dvě věty úvodem. Soud znemožnil Rathovi účast na schůzi sněmovny, kde se má hlasovat o jejím rozpuštění, ačkoliv ještě není pravomocně odsouzen. Pekárek se stal poslancem jenom proto, aby pomohl Nečasově komandatuře prosadit církevní restituce a změnu daní, ačkoliv už byl pravomocně odsouzen. A co z těch dvou vět následně plyne? Něco tady pro oči laika hned na první pohled není v pořádku. A není to pouze fakt, že vyšší soudy nevytváří podmínky pro sjednocování jejich rozhodování. Svědčí to mimo jiné o političnosti soudců. V tom vidím problém soudů coby tak zvaného třetího pilíře moci. Soudy v demokratickém politickém režimu mají být nezávislé, nepolitické a samozřejmě spravedlivé co nejvíce je možné v rámci zákonů své doby. Nikdy takové nebudou, pokud soudí lidé. Především nikdy nebudou apolitické, protože každý člověk má své politické přesvědčení. Takže třetí pilíř moci je veskrze politický, jako ty zbývající dva. Nejenže neskýtá šanci korigovat mocenské turbulence politiků, ale sám je může podporovat a posilovat.

RUSNOKOVCI NEZAČÍNAJÍ DOBŘE

Nejsem sám, komu je poněkud podezřelé, že expremiér a neúspěšný kandidát na prezidenta Fischer, měl ještě minulý týden přes čtyři miliony dluhů za prezidentskou kampaň. Při čemž už prošla lhůta jeho splatnosti. A hele, sotva Rusnok oznámil, že Fischer bude ministrem financí, ihned se našlo pět dárců, kteří dluh za pana ministra zaplatili. Patřím k těm, kdo nevěří, že za to nebudou nic chtít. A nepochybuji o tom, že takových nás je v této zemi naprostá většina. Kdyby se bohatcům jejich dar neměl přeměnit na „investici“, pak by jej věnovali kupříkladu na charitu. Vůbec se nedivím, že se v médiích našlo dost lidí, kteří popírají, že jde o „úplatek“. Vždyť ono ani nemůže přece jít o úplatek, pouze o předplacení si budoucí pozornosti. Není to ale v mých očích příliš dobrý vklad do budoucí činnosti nově jmenovaného kabinetu.

ŠANCE „RUSNOKOVA“ KABINETU

Rusnokova ekipa má poměrně vysoké šance na získání důvěry ve sněmovně. Předčasné volby jsou totiž výhodné pouze pro ČSSD a trošinku pro TOP09. Vládu ČSSD si v této zemi ale nepřála, nepřeje a nikdy nebude přát jediná opravdově vlivná část našeho občanstva, která má dost finančních prostředků na to, aby si politiky doslova vydržovala. Zaplatí si jejich výběr, pomocí PR agentur prosadí jejich zvolení a pak si pohlídá jejich konání v ústavních korytech. Toť přece sama podstata zastupitelské demokracie. Vlády lidu zastoupeného těmi, které mu vyberou opravdoví mocipáni. Jinak by volby ani nepovolili. Všichni odpůrci vládnutí ČSSD mají dostatek důvodů k tomu, aby ve sněmovně pro Rusnokův kabinet zajistili důvěru. ODS na pozdějších volbách může pouze vydělat, TOP 09 za tu dobu moc neztratí, KSČM je prakticky všechno jedno, ta má své jisté. Jenom ČSSD bude ztrácet. Vládě dají jistě důvěru všichni poslanci, kteří nemají šanci po příštích volbách sedět v zákonodárných lavách. Sečteno a podtrženo, je to dost, aby Rusnokův kabinet vládl až do května příštího roku, ba ještě déle. Sice bude vládnout spíše jen jako, protože sněmovna mu neschválí žádný podstatný zákon, snad jedině rozpočet. Ale ani tím si nejsem tak jist. Při handrkování o něj může totiž někomu z těch, kdo vodí politiky na nitkách, konečně dojít trpělivost. A konečně, při promyšlené hře může příliš sebevědomý Zeman u „lidu“ ztratit, protože jeho poněkud neústavní krok mohou jeho odpůrci zvrtnout tak, že občanům dolních dvou třetin majetnosti, to přijde zatraceně draho.

ČESKO MÁ NOVOU VLÁDU

No…vládu…spíše prezidentský kabinet. Důsledek to celkové stupidity Ústavy ČR. Podle ní máme vždycky na nějaký čas dva premiéry, čti předsedy vlády. Jeden vládne, ač již podal demisi a druhý nevládne, ba dokonce ani nemá ministry, později už vládne, ač nemá důvěru sněmovny, kterou ale má o ni povinně požádat do třiceti dnů od obdržení jmenovacích dekretů od prezidenta a…nakonec se třeba poroučí, aniž ho bylo vůbec zapotřebí, protože důvěru sněmovny nedostane a nemůže tedy realizovat prakticky žádné politické rozhodnutí. Každý rozumný tvůrce ústavy, ba jen trochu logicky myslící občan, by nechal premiéra v demisi vládnout do doby, než nová vláda získá důvěru sněmovny. Na ni by nová vláda neměla čekat měsíc, ale tak maximálně tři dny. Prezident by měl pověřit vítěze voleb sestavením vlády. Tento politik by měl nejen vládu sestavit, ale získat hned pro ni důvěru sněmovny a teprve pak by měl prezident jejím členům rozdat patřičné dekrety. Samozřejmě ne tak se děje v Česku. My musíme mít vždycky jakési extravagance. Ale teď alespoň několik slov o Rusnokově prezidentském kabinetu. Podle naší Ústavy je vláda prakticky v pozici klientů prezidenta. Jenže navíc, podle téže Ústavy je prezident za své činy neodpovědný. Za jeho i nesvéprávné činy odpovídá vláda. Takže Rusnokův kabinet je navíc rukojmím Zemana, postavy představující v politice spíše neřízenou střelu, než osobnosti s plnou odpovědností. Nezávidím Rusnokovi jeho manskou pozici a jen mu přeji ať na jeho otrockost všichni příliš nedoplatíme.

TŘETÍ LIGA

Brzy potom, co jsem byl v roce 1967 přijat do KSČ, oslovil mne předseda jejího Celozávodního výboru s tím, že mne navrhují do „druhé ligy“. Na můj nechápavý pohled doplnil, že mne navrhují do Závodního výboru odborů. Vzpomněl jsem si na onu stupnici mocenského žebříčku včera, když jsem se dověděl informaci o tom, že ministrem průmyslu a obchodu v Rusnokově, pardon, Zemanově vládě bude Jiří Cienciala, exředitel Třineckých železáren. Podíval jsem se pak i na ostatní osoby, které zatím Rusnokovu nabídku neodmítly, jako to udělal například JUDr. Šimerka. A dovoluji si tvrdit, že to není ani druhá, ale s velkým sebezapřením třetí liga, spíše pak ale jenom divize. Dokonce tak trochu Moravskoslezská. Rusnokovi k tíži bude možná u Pražáků i to, že jmenovaný exředitel svou kariéru začal za nejtvrdší normalizace jako krajský funkcionář Socialistického svazu mládeže.

JEDNA Z METOD OBČANSKÉHO ODPORU VŮČI ZEMANOVI

Zeman svou vládu označil za vládu odborníků. Je to jedna z jeho manter, kterou údajně odvozuje od jiné své umanutosti, potřeby vzdělanostní společnosti. Jako ironik by si měl uvědomit, že odborník je velice široké slovo. Může tedy jeho vláda odborníků sestávat z odborníkú na zmatení veřejnosti, až dokonce na politické podvody. Kdyby Zeman opravdu věřil v nutnost odborného řízení ministerstev, tak by již dávno, snad již v prvním polistopadovém parlamentu, navrhoval a se svou vehemencí i prosazoval zřízení vysoké školy státní správy, jakou mají kupříkladu ve Francii. Ta mohla vychovávat skutečně fundované státní úředníky, ze kterých by dnes již byly vyspělé persony. Za druhé měl dost času, třeba jako premiér na to, aby jako například na Slovensku zavedl na ministerstvech funkci státního tajemníka, tedy skutečného vedoucího manažera ministerstva. Ten, i když samozřejmě není schopen být apolitický, ani nezatížený svým životním přesvědčením, přece jen s vysokou pravděpodobností dokáže uchránit ministerstva od ryzí ideologičnosti, až stupidního stranického vlivu, protože ve své funkci přežívá všechny vlády. Z mého úhlu pohledu nějací čistí odborníci státní správy neexistují, ba ani nemohou existovat, protože nelze nalézt osoby bez politického smýšlení. Hovořit o vládě odborníků je minimálně dvojnásobnou lží. Vláda je buďto politická, nebo úřednická. Hovořit tedy o jakési vládě odbornické je lží. Každý odborník má své politické zatížení, takže za druhé hovořit o odbornících v postavách ministrů je mystifikací veřejnosti. No a za třetí Rusnokova konkrétní vláda je už podle prvních oznámených osob vládou Zemanových přátel až dokonce fandů, z nichž většinou budou s vysokou pravděpodobností lídři krajských kandidátek za SPOZ. „Martin Pecina, který se již vyjádřil, že přijal nabídku na funkci ministra vnitra, má být volebním lídrem SPOZ v Moravskoslezském kraji. Jan Kohout, o němž Rusnok hovoří jako o ministrovi zahraničí, má vést kandidátku SPOZ v Praze a potenciální ministryně spravedlnosti Benešová ve středních Čechách…“, řekl předseda ČSSD Sobotka už 26.6.13. Navíc je pro Zemana nová vláda šancí dosadit své lidi i na velvyslanecké posty. A jaký by tedy měl být onen občanský protest proti Zemanovu působení? Do Rusnokovy vlády by měly odmítat vstoupit opravdu všeobecně respektovaní odborníci. Takže by nakonec sestavil tým druhořadý, až třetiřadý, viditelně odborně pochybný.