JEŠTĚ PESIMISTIČTĚJŠÍ PERSPEKTIVA

Šestadvacátého srpna jsem do tohoto blogu vyvěsil textík s názvem pesimistická perspektiva. Dneska jsem se dověděl, že zdaleka není nepesimističtější. Na webu zvedavec jsem se dočetl, že na vyvražďování lidstva se prakticky již začalo. Globální panská třída rozděluje lidskou populaci na tři části. Zlatou miliardu, střední skupinu, pro kterou ale již nyní je nedostatek zdrojů a dneska již pěti miliardovou výpomocnou skupinu. Ta poslední je díky technologickému pokroku již pro kumulaci bohatství v rukách zlaté miliardy nepotřebná a tak začíná období, v němž je ji třeba jako plevel vyhubit. Což se už provádí různými genetickými manipulacemi prostředků humanitární pomoci. Očkovací vakcíny, geneticky modifikované potraviny a další nezbytné potřeby, které jsou lidumilně poskytovány jako projev solidarity bohatých s chudými a různými katastrofami postiženými, jsou infikovány prostředky, které zabraňují plození. Zmíněný bioterorismus je antikoncepcí satansky skrývanou za rouškou dobročinnosti. V uvedených aktivitách se nejvíce angažují Fond Billa a Melindy Gatresových, stejně jako Nadace Rockefellera. Bill Gates nedávno na konferenci v Long Beach pronesl řeč, v níž se zmínil, že se těší na vakcínu, která zredukuje růst světové populace…

PROČ BY JENOM MAŠÍNOVÉ?!

Stejně jako byli mašínovci přesvědčeni, že politický režim KSČ je hoden lidového odporu všemi prostředky, jsem já již léta přesvědčen, že současný režim je hoden odporu většiny jeho občanů. Zásadně odmítám terorismus, jako násilí na nevinných. Ale vůbec nejsem proti teroru, čili násilí vůči konkrétním nejvyšším vládcům z panské vrstvy. Kdyby tedy někdo kupříkladu postřílel celou naši současnou vládu, vnímal bych ho jako hrdinu a prosazoval pro něj mnohem vyšší ocenění, než jakým ona uctila Mašíny.

CO SPOJUJE HITLERA A KLAUSE?

Včera jsem se dověděl, že existuje občanská iniciativa za svržení Kaluse. Bude se prý prezentovat na Hradě každou první sobotu v měsíci, tedy poprvé 1. října letošního roku. Odpovědně říkám, že je nejvyšší čas. Vypjatý odpor vůči EU, který Klaus prezentuje, je totiž opírán stále zřejměji o rádoby národovectví, až český šovinismus. Stejně začínal i Hitler. Klausovo chování je, stejně jako Hitlerovo, tak absurdní, že ho intelektuálové a politici považují za doslova klaunovské, takže nepovažují za nutné ani na ně reagovat. Což je ta největší chyba. Právě všeobecná ignorance Hitlera v zahraničí mu vytvořila prostor k tak obrovské dominanci doma, že se lehce změnila v diktaturu s frenetickým souhlasem obrovské většiny vlasteneckým nacionalismem omámených Němců. V neposlední řadě je Klaus podle mého soudu nějak málo zřetelný nejen k protiromským aktivitám, ale i k vzrůstajícímu aktivismu všech typů extremních či fundamentálních národovců u nás.

HITLER NEJZASLOUŽILEJŠÍM Z ANTIKOMUNISTŮ

Když tak sleduji antikomunistické cvrlikání současných mocensko-revanšistických elit Střední Evropy, včetně Německa, pomalu mi dochází, že Hitler je dodneška jedním z nejzasloužilejších a možná vůbec nejzasloužilejším antikomunistou. V prvé řadě proto, že přepadl a reálně měl na dosah zničení globální bašty komunistů. I když se mu záměr nepovedl, přece jenom ji tak zásadně oslabil, že její konec významně přiblížil. Především pak ale proto, že na okupovaných územích Sovětského svazu, stejně jako mezi zajatými vojáky, nařídil každého komunistu popravit. Kdyby se za jeho vůdcovství nerozhořela šoa, likvidující každého dosažitelného Žida, tak by dneska od antikomunistických revanšistů měl Hitler víc vyznamenání, než náš apoštol pravdy a lásky, podpisující se rudým srdíčkem. Krvavým srdcem, z něhož už ale na věky nebude kapat krev, nýbrž bomby na Srbsko.

BÁTOROVSKÁ PSEUDOKRIZE

Nedávno skončené dívadlo vládní koalice kolem Bátory má zajímavou příchuť. Tvrdý postoj podřimujícícho ministra byl z důvodů pro mne nepochopitelných ukončen smírem, v němž se exknížecí kozel nažral a Bátora zůstal celý, čili dokonce povýšil. Takže si myslím, že obě strany koalice, které to u voličů mají nahnuté, sehrály pro ně etudu poškozující ODS a především jejího neschopného lídra. Nečas měl totiž jedinečnou šanci v této pseudokrizi, kdy Černohora dokonce vyhrožoval odchodem z koalice, obě bratrské strany postavit do latě. Kdyby byl skutečným šéfem, tak by přerušil jednání vlády, dokud by se nedostavili ministři TOP09 a pokud by tak neučinili, tak by podal prezidentovi návrh na jejich odvolání. Zároveň mohl nařídit Dobešovi, aby Bátoru ihned odvolal, jinak že odvolá jeho. Nejenže neudělal obojí, ale neudělal ani jedno, takže nechal jednat své protivníky a ti vládní tsunami změnili na šaškovský výstup, který je jim již po celou dobu koaličního vládnutí vlastní. Přesněji je tvůrčím nápadem VV a jak je vidět, tato choroba je infekční, když se jí nakazila i TOP09. A Schwarzenberg? Ten jenom potvrdil vysokou morálku svého rodu, o které novodobou českou veřejnost přesvědčil již v kauze Čunka, kdy také napřed prezentoval silná ramena, aby se nakonec ukázal ve své pravé, přestárlé podobě.

NEJVĚTŠÍ PARAZITÉ

Současná vláda rozpočtových škrtačů by měla přemýšlet o věznění svých občanů. Podle údajů Eurostatu má nejvíce vězňů na 100 tisíc obyvatel Estonsko (302), které následují Litva (293), Lotyšsko (232) a Polsko (228). Česká republika je pátá v pořadí, se 185 vězni na 100 tisíc obyvatel. Průměr Evropské unie je 123 vězňů. Ve Spojených státech za stejné období bylo ve vězení 758 osob na 100 tisíc obyvatel. Náš stát vynakládá na jednoho vězně 882 Kč denně, jak uvedl NKÚ ve své zprávě z roku 2009. Při tom průměrný důchod teprve v tomtéž roce přesáhl hranici deset tisíc korun za měsíc, čili 333 Kč na den. Napadá mne při té příležitosti; kolik asi stát vynakládal na vězněné disidenty, zvláště ty prominentní, kteří nesměli ani pracovat, jako zasloužilý odbojář Havel? V té době bylo disidentství určitě největším parazitizmem společnosti. Konec konců většina z nich skvěle parazituje i na dnešním režimu, ovšem tentokrát ve vysokých funkcích, ke kterým nemá schopnosti, takže škodí ještě víc jak kdysi.

NEČASOVA KAMARILA

Na facebooku jsem dostal otázku na charakter Nečasovy vlády. Jelikož nelze jmenované politické uskupení vnímat úplně osamoceně v celé historii polistopadových politických uskupení, tvrdím v prvé řadě, že všechny naše vlády byly pouze a jenom obslužnými elitami (ve smyslu Kellerově), zahraničních investorů a mocenské struktury USA. Nečasova vláda se pak transformovala na lokaje novodobých zbohatlíků, jejichž vrstvu vytvořily vlády předešlé, ať již za Klause, či Zemana. Díky povolebnímu spiknutí poražených se vytvořila pod psudovedením Nečase nikoliv vláda, ale vládnoucí gang, který se chopil jedinečné šance, aby u nás co nejpevněji zafixoval výsledky antisociální kontrarevoluce, zahájené koncem minulého století vítězstvím světové panské vrstvy v tak zvané studené válce.

POJMENOVÁNÍ DOBY

Nedávno se mě jeden známý ptal, jak bych nejúsporněji vyjádřil charakter éry, započaté u nás 17. 11. 1989. Není sporu – a všichni se na tom asi shodneme, že šlo o antikomunistický politický akt. Protože byl zahájen jmenováním poslanců bez voleb, kteří aklamací, tedy vynuceně, zvolili prezidenta a ten zase jmenoval vládu bez voleb, šlo o typický neozbrojený puč. Jelikož byly do prvních voleb provedeny mnohé změny, aniž se k nim mohla vyjádřit veřejnost, považuji chování politické moci za diktátorství. S ohledem na to, že jako jedny z prvních byly vydávány zákony pomsty, ať již restituční, tak zákon o zločinnosti komunistického režimu, nepochybuji o tom, že éra až dodnes je revanšistickou. A konečně – v dalším průběhu byly odbourávány mnohé výhody, které si za celá dvě století v nejedné revoluci vybojovali dělníci, pracující, či dnes všeobecně řečeno zaměstnanci, je polistopadový režim kontrarevolucí. Takže shrnuto. V listopadu 1989 se uskutečnil antikomunistický puč, který zahájil éru kontrarevoluční revanšistické diktatury. A ta ještě zdaleka neskončila.