BÍDA NAD OCEÁNEM ROPY

Jsou dvě věci, které nám, Abendlanďanům, Arabové nikdy neodpustí. Za prvé, starodávnou agresivitu a okupování svých území v podání rytířů kříže a za druhé, docela nedávné koloniální kořistnictví posledních staletí. Ta dvě ponížení budou pro ně neustálou příčinou touhy po kompenzaci. Kromě toho existují ale ještě další dvě věci, které v nich probouzí dokonce až neovladatelnou nenávist, ba nezkrotnou touhu po odplatě, ba žádají pomstu. První je hospodářská a druhá duchovní. Naprostá většina Arabů žije totiž na území, pod nímž jsou oceány ropy a při tom živoří doslova v nuzných podmínkách, zatímco naše životní úroveň je mnohonásobně ba nesouměřitelně s nimi vyšší. Největší nenávist však v nich vybudí naše povýšenecké vysmívání se jejich víře. Nikdo nikdy doposud v dějinách tak nehorázně neurazil hluboce zakořeněnou náboženskou oddanost všech muslimů a tedy především Arabů, jako ti, kdo před několika lety karikovali proroka jejich víry. Tehdy několik, bezuzdnou svobodou zpitých Abendlanďanů, ztratilo jakékoliv zábrany a povýšilo své božstvo Svobody nejen nad jejich Boha Alláha, ale jejich boha, ve jménu toho svého, uráželo. Byl to klasický příklad tradiční zrůdnosti Abendlanďanů, kteří v celých svých dějinách s neskrývaným, nabubřeným povýšenectví, každého jiného člověka považují za cosi méněcenného, ba mnohdy za méně, než ohrožený živočišný druh.

STUPŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN

Obvykle se ve všech mluvnicích píše pouze o stupňování přídavných jmen. Třeba vysoký, vyšší, nejvyšší. Abych se pokusil o zavedení alespoň trochy pořádku do pojmového chaosu u jednoho druhu v současnosti hojně užívaných pojmů, seřadil jsem si je podle stupně vlivu na mezilidské vztahy. Základním rysem dneska dominujícího systému, je soukromé vlastnictví. U něho pak sociology zajímá především nesouměřitelná rozdílnost jeho velkosti ve vlastnění jednotlivých lidí. Takže se hovoří o majetku, bohatství a kapitálu. Majetek je v mých očích všechno, co osoby vlastní a užívají ke své existenci, ať již žijí způsobem ze dne na den, či tím nejrozmařilejším. V mezilidských vztazích funguje jako prostor spotřebitelského trhu. Bohatství, to už je majetek, který neslouží ke spotřebě, čili je pro danou osobu momentálně nadbytečným. Z hlediska vztahů mezi lidmi jde o hromadění movitých, či nemovitých, ale hlavně nedostatkových věcí, které by jiným mohli sloužit ke spotřebě, po níž touží, nebo dokonce která je pro ně skutečným existenčním nedostatkem. Konečně kapitál, to je takové vlastnictví, jehož prostřednictvím má vlastník zajištěno, že jiní lidé musí konat v jeho prospěch. Budoucí společnost, ať si myslí kdo chce, co chce, bude muset ve své prvé fázi zajistit, aby majetek nemohl sloužit k zneužívání činnosti jiných lidí. Jinými slovy musí zopakovat snahu komunistů, ale přijatelným a všeobecně akceptovatelným způsobem. V druhé fázi bude muset jít ještě dál a nekumulovat majetek v rukách jedinců ve formě bohatství, pokud jiní nemají ani majetek v takové výši, který by jim zajistil slušný život.

BROUK PYTLÍK ČESKÉ POLITIKY

Jaký je rozdíl mezi Klausem a klaunem? První se píše s velkým začátečním písmenem. Takový a podobný humor se stále více šíří o nejvyšším ústavním činiteli ČR. A to už nejen u nás. Včera zmíněný stařík zase perlil. V případě kohokoliv jiného by publicisté hulákali o hubě nevymáchané. Tady se i Nečas zmohl pouze na jediný projev, ve stylu služebného komorníka. Pan prezident má samozřejmě právo na svůj názor. Nemá. Jde totiž o veřejnou osobu a u ní každý názor je praktickým činem. Pokud se Klaus chová pouze jako všeználek, kategoricky se vyjadřující ke všemu, včera dokonce k teologii, pak ho lze vnímat jako klasickou postavičku českých pohádek, pověstného brouka Pytlíka. Jakmile ale uráží jiné osobnosti, dopouští se trestuhodného chování. Když se nedávno vytvořilo sdružení lékařů, kteří prosazovali psychické vyšetření Klausovy způsobilosti k vykonávání jeho úřadu, byl jsem všemi deseti pro. Dneska jsem již bez jakýchkoliv šetření jasně přesvědčen, že by měl být zbaven své funkce. Ze své polistopadové „úspěšnosti“ totiž skutečně zcvokatěl.