ZÁKAZY RUSKÉ PROPAGANDY

V USA Kongresem už prošel zákon zakazující ruskou propagandu. Co je, či bude ruskou propagandou, to ale zákon neříká. Zato neopomněl vyjmenovat sankce pro ty, kdo zákon nebudou dodržovat. Stejně tak se chová i EU a její členské země. Musí, protože celý informační prostor Západu se musí podařit očistit od jakýchkoliv informací o Rusku, které nebudou vyhovovat vládcům Západu. Jinými slovy, vše, co o sobě budou tvrdit ruská média, se označí za ruskou propagandu. Z toho vyplyne, že veřejnosti na Západě se budou předkládat pouze informace o Rusko, které budou formulovat nepřátelé Ruska a nebo jakékoliv jiné, ovšem jen pokud budou negativní. Jinými slovy bude možné o Rusku vyslovit či napsat jakoukoliv lež. Západ se tím uzavírá do bubliny vlastní nenávisti a nesmiřitelnosti vůči Rusku, čímž si zakazuje jakékoliv vyjednávání a naději na kompromisy. Západ je vnitřně přesvědčen, že Rusko stále upadá a jeho chování na mezinárodním poli je poslední rádoby velmocenská křeč. Proto si dělá naděje, že ho v dohledné době dorazí.

DOPORUČENÁ ČETBA

DOPORUČENÁ ČETBA. Měl jsem dneska v úmyslu psát o něčem jiném, ale v noci jsem narazil na text, který všechny mé záměry zvrátil. Po jeho přečtení se mi totiž zdají být naprosto nicotné. Autorka textu, který doporučuji k přečetní, má sice sklony k velkému skepticismu, ale je výbornou ekonomickou analytičkou, takže víc říkat nemusím. Snad jen to, že stojí zato vyhledat si na síti i další její texty. Ten, jež doporučuji k četbě, je na webu http://news.e-republika.cz/article3769-Evropa-na-cest%C4%9B-od-blahobytu-do-naru%C4%8De-Noveho-sv%C4%9Btoveho-%C5%99adu . Byl na něm vyvěšen posledního listopadu a je podepsán jménem Květa POHLHAMMER-LAUTERBACHOVÁ .

ROPA PROKLETÍM ISLÁMU

Islám je pořád v situaci, ve které se potácelo křesťanství až do poloviny sedmnáctého století. Prokletím křesťanství bylo nejen zapojování se církevních pohlavárů do politické moci, ale především jeho štěpení podle věroučných dogmat. Po celou historii vznikaly nové a nové církve od arménské až po anglikánskou. Ale velkým problémem pro dominantní křesťanskou církev, čili pro katolíky, bylo celoevropské reformační hnutí. Spletenec církevní a státní moci vyvolal tehdy ve většině Evropy vleklé válčení, které trvalo třicet let a mělo katastrofální důsledky. Ubyla třetina obyvatel, mužů někde až polovina, zpustlo, až úplně zaniklo na čtvrtinu sídel a následovaly obrovské epidemie. Nejkřiklavějším případem byl Magdeburk, kde z původního počtu 25 tisíc obyvatel zbylo necelého dva a půl tisíce. Teprve tehdy pohlavárům mocí církevní i světské došlo, že problémy víry se při tak obrovském počtu věřících nikdy nepodaří vyřešit válkou. Do podobného bodu se jednou musí dopracovat i islám. Musí poznat a prožít na vlastní kůži, že spory mezi jeho směry se nikdy nepovede vyřešit bojem, protože by to znamenalo nutné vyvraždění desítek milionů lidí. Podle mého soudu se k tomu už mohl dopracovat. Měl však smůlu. Tou byl nález ropy a její doslova civilizační význam. Jednotlivé země, ba i zemičky islámského společenství, mnohdy uznávající za správný pouze jeden směr islámské víry, se tím dostaly do soukolí mocenských bojů globalizujícího se světa. Jednak muslimské země získávají nepředstavitelné bohatství naprosto nesouměřitelné s jejich původním stavem, čili šanci na nákup i těch nejvražednějších zbraní. Ale především se země, hladovějící po ropě, zdatně zapojují do jejich vnitřních problémů a daří se jim náboženské spory povyšovat na nesmiřitelné až neřešitelné konflikty. Jelikož jde o státy s převážně křesťanskými církvemi, lze jejich chování považovat za dvojnásobně odporné. Místo toho, aby muslimům sdělily svou historickou zkušenost, tak v nich podporují nevraživost a mění ji v totální nenávist. Náboženské spory mezi jednotlivými směry, ba i sektami islámu jsou dneska uměle přiživovány v zájmu mocných zemí světa, které nezbytně potřebují ropu. Muslimové se tak potácejí ve vzájemných vyvražďovacích válkách, s malou šancí na dorozumění. Chaos, štěpení a vzájemné nepřátelství v muslimských zemích je doslova božím darem pro země s vysokou spotřebou ropy. Nedovedu odhadnout, kdy nejmoudřejším hlavám muslimského světa dojde, že válčením jednotného islámu nedosáhnou a budou se muset naučit náboženská toleranci. Pokud se muslimové nechtějí dále vyvražďovat, musí si vypracovat jakousi obdobu Vestfálského míru z roku 1648. I ten byl totiž teprve prvním krokem k plné toleranci. Trvalo ještě dlouhá tři století, než se opravdu Západ dopracoval k úplnému odloučení církve od státu a prakticky k úplné náboženské toleranci. Jestli chce Západ bratrsky pomoci islámu na této cestě, pak nesmí rozdmýchávat jeho vnitřní spory a naopak by měl dodržovat alespoň tři zásady. Nedodávat jim nejmodernější zbraně, protože oni je naštěstí neumí vyrábět. Nemíchat se do jejich vnitřních sporů a nenabízet jim možnost opouštět své země, čili utíkat před vyřešením svých, doslova existenčních problémů.

ŘEČÍ KE KOMPROMISŮM A TÍM K ZÁCHRANĚ LIDSTVA

. Člověk má oproti všem ostatním tvorům na planetě dar řeči. Nemusí proto své problémy, spory až konflikty řešit metodou zvířecí, tedy bojem. Je-li něco vrcholem humanismu, pak je to vzdání se zvířecích metod řešení našich problémů. Každý, kdo je pro válečné řešení, není proto fakticky člověkem. Nepoužívá to nejcennější, co člověk od evoluce získal. Pokud lidstvo nechce zmizet z povrchu planety vlastním přičiněním, mělo by ho v plném rozsahu využívat. Každý státník, který inklinuje k silovým řešením sporů, každý politik, který je ochoten podporovat válčení, ba dokonce i pouhé zbrojení, je zločincem proti lidskosti. Pokud to dokonce není ochoten přiznávat, pal je choromyslný. Že vládu Spojených států vedou a mohou vést duševně choří zločinci, to by mělo vyděsit každého člověka na zemi. Killary-Hitlary se v předvolební kampani zavazovala ke konfliktu s Ruskem. Bez ohledu na to, Obamovi presstituti, a Demokratická a Republikánská strana dělají i po volbách vše, co je v jejich silách, aby do Oválné pracovny přišla osoba, která bude maximalizovat konflikt s Ruskem. ŽIVOT NA PLANETĚ JE PROKAZATELNĚ V RUKOU DUŠEVNĚ CHORÝCH ZLOČINCŮ. A TO JE SKUTEČNÁ HUMANITÁRNÍ KRIZE.