KONEČNĚ JE NA SVĚTĚ OBAMOVA DOKTRÍNA

Na nedávné návštěvě Ruska Obama nechtě na sebe prozradil, že je opravdu pouze módnějším tlampačem starodávných názorů amerických nadlidí. Žádal po Rusku fakticky pouze jedinou věc, aby nezasahovalo do sousedních zemí. Drzost kaštanového manekýna je do nebe volající. Zatím co ani slůvkem neodsoudil Bushovu doktrínu preventivního útoku všude na glóbu, kde si vůdcové USA i jen náhodně myslí, že jsou ohroženy jejich zájmy, Rusku zakazuje ovlivňovat své sousedy. Přeloženo do lidového jazyka Obama Rusku fakticky říká: My, američtí nadlidé vládneme na celém světě a vyžadujeme od vás, abyste se nám do toho nepletli ani ve svém bezprostředním okolí. Což je nejstručnějším shrnutím Obamovy mezinárodní doktríny. V mém dětství jsme o takové nehoráznosti říkávali, že dotyčný je blbý, nebo navedený. U Obamy jde určitě o obojí. V mých očích ono obojí nejlépe dokázal svým balíkem protikrizových opatření. Jako hlupák poslechl nejbohatší globální mafiány a uvalil na lid USA zátěž, která je něčím podobným, jako  balvan jež vrah přivazuje mrtvole, když ji chce utopit.

ABSOLUTNĚ ŠPATNÁ ZPRÁVA

Včera, vlastně v noci ze včerejška na dnešek, byl Radou ČT za nejvyššího bosse ČT zvolen ten bývalý. Pokud platí, že v konkurzech vítězí nejschopnější, pak je pro celou ČR obrovskou tragedií, že se v ní nedá najít lepší člověk pro funkci šéfa dominantního veřejnoprávního média. I když blíže pravdě asi je, že ti opravdu schopní by do ČT ani nikdy nešli. Rada ČT, ten pofiderní orgán diktatury politiků nad občanstvem dokázala, že je nejkonzervativnější institucí celé mediální sféry. Jednoduše se rozhodla nechat vše při starém asi proto, že věří aforismu: každá změna je jen k horšímu. Absolutně špatné na pokračování Jiřího Janečka ve funkci je fakt, že je produktem nejstrnulejšího období existence našeho státu, éry normalizace pod Husákovou taktovkou. A podle oné maršruty celých minulých pět let ČT pod jeho vedením fungovala. A občané nemají absolutně žádnou šanci na věci něco změnit, jen a jen na tu břídilskou televizi čím dále více platit.

PRVNÍ PARAGRAF MÉHO NÁVRHU PENZIJNÍ REFORMY

Všichni politici, ekonomové a vědátoři sociálních věd, považují za naprosto nezbytné provést penzijní reformu. Prý v nedaleké budoucnosti již bude tolik důchodců, že je státní rozpočet, údajně k nim velice štědrý, neuživí. Pokud je tomu tak, nabízím jedno zásadní opatření pro budoucí penzijní reformu. Uvedl bych ho hned jako úvodní paragraf budoucího zákona o penzích. Zněl by asi takto. Každý, kdo v polistopadové privatizaci získal majetek ve výši jednoho milionu tehdejších korun a více, nikdy nedostane starobní, ani jiný důchod. Jelikož se každé uzákoňované opatření musí zdůvodňovávat, navrhuji hned argumentaci do důvodové zprávy k zákonu. Majetek vytvořený za socialismu, byl v prvé řadě odloženou spotřebou tehdejších aktivních pracujících. A mimo jiné měl vydělávat třeba i na jejich pozdější starobní penze. Milion korun ještě v roce 1994 stačilo jeho vlastníku na 20 let života s nejvyšší tehdejší penzí. Takže není žádný důvod dávat lidem, kteří tehdy milion korun od státu obdrželi, aby jim kdykoliv později stát ze svého rozpočtu přispíval na život ve stáří.

POTŘEBUJE ČESKO ARMÁDU?

Ve včerejším vydání deníku Právo vyslovil jeho zasloužilý domovský komentátor Jiří Hanák v titulku citovanou, sugestivní otázku, když napřed stručně popsal současný stav našeho vojenství. Dle mého soudu jde o, jak by řekl mediální veterán Klaus, špatně položenou otázečku. Novinář se měl ptát, zda vůbec potřebuje armády celé globalizované lidstvo, a pokud ano, tak jaké a k čemu. Všechny vlády světa jsou současnou krizí nuceny výrazně šetřit ve svých výdajích. Nabízí se jim jedinečná možnost. Mohou zrušit výdaje ve sféře čistého plýtvání finančními prostředky. Přece se všeobecně ví, že naprostá většina vojenské výzbroje, ba někdy i dalších zásob, se v konečné fázi sešrotuje, což si navíc vyžádá další výdaje. Nedávno se za obvyklého mediálního humbuku sešel summit G8, jež měl hlavně řešit protikrizová opatření. Jako obvykle nepřinesl žádné rozhodnutí než to, že se bude dále jednat. Jak také jinak, když zájmy jsou rozličné, až protichůdné. Při tom měli reprezentanti globálních vládců jedinečnou možnost, mohli konečně vyhlásit program zásadního šetření státními výdaji. Měli se dohodnout na zrušení armád jednotlivých zemí a začít budovat jedinou, malou, leč efektivní, globální armádu – polici, jak to již před půl stoletím navrhoval genius fyziky, Albert Einstein. Pokud vlády tohoto světa řeší nedostatek financí v rozpočtech na úkor občanů, kupříkladu snižováním penzí, výdajů na zdravotnictví, školství a dokonce na pomoc nejpotřebnějším, a na druhé straně vydržují obrovské masy nikdy neválčících trubců a jejich rezivějících arzenálů, tak nemají vůbec žádné právo hovořit o demokratickém vládnutí. Globálně ovládaní, prostí lidé všech zemí, si zákonitě musí myslet jediné. Všechny ty armády jsou vydržovány proti nim.

ROZDĚLENÍ ROLÍ MEZI OBAMOU A BIDENEM?

Druhý muž exekutivy USA v TV ABC v pořadu This Week docela nedávno mimo jiné řekl, cituji: &pokud se Izrael rozhodne zaútočit na íránské jaderné instalace, USA se proti tomu nepostaví, konec citace a v další části rozhovoru to zdůvodnil tvrzením, opět cituji: Washington se nemůže stavět proti suverénnímu rozhodnutí izraelské vlády, konec citace. Navíc Biden přiznal, že takový útok by musel být veden z území Iráku, ovládaném vojsky USA, takže Amerika by se musela činu postavit na odpor, byť alespoň maskovaný, nebo jej přímo podporovat, ba zorganizovat. Každý, kdo si vzpomíná na fakt, že sám válkychtivý Bush, pod tlakem odborníků, odmítl Izraeli dodat pumy, které by byly vhodné pro útok na Írán, pak jde o zajímavý kotrmelec Obamovy kamarily. Odborníci svůj názor totiž nezměnili, protože vychází z reality, která v Íránu dosud trvá. Jaderná zařízení jsou rozptýlená na mnoho míst země a ta nejcitlivější jsou v hlubokém podzemí, takže jakýkoliv útok na ně by byl neúčinný a prakticky mimo možnosti Židovské armády. Jelikož Obama sám nikterak nereagoval na názory svého zástupce, pak jde s vysokou pravděpodobností o rozdělení rolí mezi nimi. První Američan se světu představují jako anděl míru a druhý proto říká všechno to, co si prvý ani ve snu nemůže dovolit myslet, aby se náhodou neukecnul.

ZÁSADNÍ PŘEDVOLEBNÍ VZKAZ PRO ČSSD

Vážená středice (protože levicí, ani pravicí nejste) naší politické scény. Pokud chcete získávat voliče na svou stranu, tak jim v předvolební kampani dejte především sankcionovatelnou záruku, že má vůbec smysl volit vaše kandidáty. Jinými slovy, že máte reálnými vnitrostranickými opatřeními zajištěno, aby po volbách nepřeběhl potřebný počet vašich poslanců do tábora rivalů, za účelem vytvoření vlády, kterou si voliči ČSSD zásadně nepřejí. Pokud voličům takové záruky nedáte, budou muset volit komunisty, z jejichž klubu zatím nikdo nikdy nezměnil svou orientaci.

PRYČ S VLÁDOU POLITIKŮ

Všichni obhájci demokratické politické moci již od Machiavelliho tvrdí, že je nezbytné, aby měla tři pilíře. Moc zákonodárnou, exekutivní a soudní. Nic proti této zásadě, záleží ovšem na tom, jak je realizována. Náš současný politický systém ji v žádném případě nenaplňuje již proto, že všechny tři pilíře jsou pouhými třemi pruty na jednom pahýlu – na volbách do parlamentu. Pokud by každá moc vycházela ze samostatných všelidových voleb, pak by snad opravdu šlo o demokratický mocenský systém. V USA například všichni občané volí alespoň dva pilíře, zákonodárce a vládu. Mají tedy jakousi dvoutřetinovou demokracii. Ba trochu víc jak dvoutřetinovou, protože soudci jsou sice jmenováni, ale ke každému soudnímu řízení vybírají porotu z lidu, která rozhoduje o vině či nevině. Od počátků polistopadového režimu jsem zastáncem samostatných voleb protagonistů každého z mocenských pilířů. Prosazuji volby poslanců, oddělené od volby vlády a také samostatné volby soudců. Volby poslanců by probíhaly jako dosud. Soudci jednotlivých soudů by byli voleni všemi občany z kandidátky sestavované několika komorami právníků, jež by garantovaly odbornou způsobilost kandidátů. Vláda by se mohla v prvých fázích změny volit stejně, jako prezident v USA, pouze s tím rozdílem, že by kandidáty nevybíraly špičky politiků, ale odborné komory specialistů na správu státu, které by se musely za tím účelem vytvořit, například z vysokoškolských profesorů jednotlivých oborů a specializovaných škol. Základní změna oproti současnosti by totiž spočívala v povinné vysokoškolské odbornosti všech členů vlády, se specializací na řízení a správu. Jinými slovy, občané by volili pouze z řad odborníků s přesně určenou kvalifikací. Vznikaly by tak vlády úředníků, rozhodujících v mezích daných zákony, obsahujících rozsah zplnomocnění na jejich tvůrčí invenci, tak jako je tomu dosud, kdy parlament schválí zákon se zmocňovacími ustanoveními. Nepochybuji o tom, že většina současných politiků, ale i politologů by byla proti takové praxi, jsou přece jenom lidé, čili líní tvorové, což pojmenovávají konzervatismem. Vláda odborníků by ale byla efektivnější, protože by minimálně nepotřebovala vedle ministra politika, jako dnes, státního tajemníka, či jinou osobu, zajišťující odbornou úroveň úřadu. Navíc by odborníci nemuseli hrát politické komedie, až agresivní šermovačky a jejich rozhodnutí by měla expertní úroveň. Především by ale již na zmíněných školách státní správy, byly za pět až osm let studia vyřazeny nevhodné povahy všeho druhu.

MŮJ VZKAZ KLAUSOVI

Je to již více jak týden, co Klaus napsal dopis všem českým odborářům, přednostně pak funkcionářům největší české Konfederace, která zorganizovala před Hradem demonstraci. V prvé řadě snížil jejich protest konstatováním, že prý šlo o pouze demonstraci funkcionářů. Pak jim napsal, že odboráři jsou spoluviníky krize, protože mají přemrštěné mzdové požadavky. Dále se ohradil proti jejich obvinění, že polistopadoví politici vládnou ve prospěch spekulativního kapitálu. A nakonec reagoval na kritiku asociálnosti státu tvrzením, že náš stát je naopak až příliš sociálně štědrý. Jelikož Klausovi není možné napsat přímo, žádný jeho web totiž nemá kontaktní adresu přímo na něj, zaslal jsem mu vzkaz přes jeho kancléře Weigla. Předpokládám, že ho nikdy nedostane a tak po týdnu od jeho odeslání ho cituji i na svém blogu. Tady je:

Pane prezidente.

     K Vašemu dopisu odborářům jeden dotaz, jeden návrh a jedno konstatování.

     Zatím jsem nikde nezaregistroval Váš protest proti neobyčejně vysokým platům manažerů. Je to fakt, nebo mi něco uniklo?

     Pokud náš sociální systém považujete za příliš štědrý, pak se v prvé řadě laskavě zamyslete, zda občanská veřejnost, jejímž jste zaměstnancem, není příliš štědrá k Vám. Já navrhuji, na základě reálných výstupů z Vašeho funkcionaření, aby bylo ohodnoceno pouze do výše průměrného českého důchodu, protože konec konců tam jedině opravdu patříte.

      Veřejnost si vůbec nemusí myslet, že Vy osobně jednáte v zájmu spekulativního zisku finančních a lobbistických skupin. Ona to totiž ví. Já osobně o Vás jinak nemluvím, než jako o kmotru všech polistopadových mafií.

Stanislav Hošek

s.a.hosek@tiscali.cz

JEDNA MYŠLENKA O GLOBALIZACI

Všichni sociologové, ekonomové a další odborníci bádající a píšící o sociálních problémech, začali po rozpadu SSSR hovořit o globalizaci, coby údajném novém společnostním jevu. Pro mne to byl vždycky nic neříkající pojem. A proto současný, neoliberální ideologií ovládaný celosvětový prostor, jsem si pojmenoval globalismem. Což je v mých očích dosud nejvyšší stádiem imperiálnosti. Poprvé jde totiž skutečně o nadvládu nad celým světem. A poprvé jde o impériálnost a ne konkrétní impérium, coby stát. Veškeré lidstvo se dostává do područí nadstátního (nadnárodního), finančního kapitálu, ovládajícího politickou reprezentaci všech zemí. Jde o nejobecnější dosud známou a snad i možnou diktaturu. V poslední dekádě nemarxističtí odborníci hledají politickou sílu, která by byla protihráčem globálních finančních kartelů až monopolů. Dosud ji nacházeli v nesčetných, rozdrobených hnutích antiglobalistů, kteří sami sebe vesměs označují za alterglobalisty. Ti ale v mých očích takovou silou nejsou a nikdy ani nebudou. V prvé řadě nejsou dostatečně bohatí, aby byli rovnocennou silou nadnárodním korporacím. V druhé řadě se nikdy nesjednotí na určitém minimálním programu, protože každé skupině jde pouze o nějaký konkrétní problém. Za třetí nemají organizační strukturu schopnou akce ve chvílích, kdy je to třeba. Ale především žádná dosud ani nenaznačila zásadní řešení problému, spočívajícího v neuvěřitelně vysoké koncentraci kapitálu v rukách uzounké skupiny osob, čili monopolizace globálního finančního kapitálu. V současnosti je největší ekonomická krize poválečného období, iniciovaná právě nadnárodním finančním kapitálem. Řeklo by se, že je to ideální příležitost pro alterglobalisty. A hele, nic se neděje. Pro mne je tento fakt jednoznačným důkazem, že všechna ta alterglobalizační hnutí nejsou ani reálnou opozicí globálnímu kapitálu, nadtož silou odporu, schopnou uskutečnit změny.    

KONKRÉTNÍ POZNÁMEČKA O DVOJÍM METRU

Mrtvé moře, nejhlubší proláklina světa, vysychá tak intenzivně, že jeho hladina klesá až o jeden metr ročně. Odborníci tvrdí, že do roku 2050 vyschne úplně. Je pravdou, že nejsem schopen číst veškerý tisk, či sledovat všechna audio a video média, ale za mnoho posledních let jsem ani jednou neslyšel, neviděl, ani nečetl v českých sdělovadlech, že ubývání vody v Mrtvém moři je zločinem Izraele, nadtož její politické moci. Na druhé straně jsem nejméně dvakrát za tu dobu shlédl dokumenty, dokonce velmi obsáhlé a podrobné, o vysychání Aralského jezera v Kazachstánu, samozřejmě s nezbytným komentářem, že jde o zločin politické moci Sovětského svazu. Jelikož šlo vždycky o produkci vysílanou ČT, přikláním se k těm aktivistům, kteří odmítají platit koncesionářské poplatky s odůvodněním, že redakce ČT neplní zákonem stanovenou službu, informovat vyváženě, co nejobjektivněji ale především pak proto, že šíří nenávist k některým zemím, národům a lidským skupinám.