EVROPSKÁ OBDOBA AMERICKÉHO JEDENÁCTÉHO ZÁŘÍ?

K událostem kolem redakce satirického časopisu Charlie Hebdo v Paříži jenom dvě poznámky. Za prvé se divím, proč se pořád hovoří o terorismu. Přece jsme – tedy celý Západ – v regulérní válce, která žádný terorismus nezná. Jsme ve válce, kterou nejen vyhlásil, ale svou armádou započal Bush mladší po incidentu z 11. 9. 2001. Zmíněný, poněkud méně inteligentní muž v roli prezidenta USA, v té době jediné to supemocnosti, sice plkal cosi o tom, že nevyhlašuje válku islámu ani muslimům, ale při tom armádou své země napadl jen a jenom islámské státy. Takže Západ, ať se mu to líbí, či ne, je opravdu ve válce s muslimy, ve válce, kterou započal Západ z poměrně malicherné příčiny. Tečka. Za druhé je mi celý incident kolem jedné obskurní redakce nějak podezřelý. A zdaleka nejsem sám. Jen pro zajímavost cituji z webu http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/358364-vrahy-z-redakce-charlie-hebdo-zastrelili-pri-uteku-zemrel-i-utocnik-z-koser-obchodu.html prakticky stejné pochybnosti, vyjádřené na něm včera Ivo Krieshoferem, které si dovoluji ocitovat: „Co to je za profesionály, kteří zapomenou v autě občanku, musí vykrást benzínku, aby mohli pokračovat v jízdě a najíst se. Náhoda? Byli to zfanatizování islámští primitivové pod vlivem drog? Nebo je to akce nějaké domácí či zahraniční vlivové skupiny organizovaná za pomoci tajné služby? Komu to prospěje?  A jsou vůbec ti dva hledaní skutečnými pachateli, nebo jen krycím manévrem? Je vůbec žádoucí, aby pachatelé přežili? V tomto světě lží a mediálních válek už není radno věřit nikomu a ničemu…“. Konec citace. Jak je zřejmé, autor svůj text publikoval ještě v době, kdy policie oba bratry ještě nezabila. A ptal se podle mého soudu naprosto oprávněně, zda je žádoucí, aby pachatelé atentátu přežili. I mne to na celém incidentu zajímalo nejvíc, ne-li dokonce jedině. Když jsem se proto dneska dověděl, že byli zabiti na útěku, vůbec nepochybuji, že byli zabiti proto a jen proto, aby u soudu nemohli mluvit, stejně jako to bylo s Usámou bin Ládinem. Také bylo nejdůležitějším zájmem vůdců sil vedoucích války Západu s islámem, aby nemohl u soudu promluvit. Copak je vůbec představitelné, aby doslova celý pluk policajtů nebyl schopen dostat živé dva lidi, kteří měli jen omezené zásoby střeliva? Na to ať si odpoví laskavě každý sám. Stejně jako na otázku, kterou jsem v textu pana Krieshofera zvýraznil já. Incident totiž v žádném případě neprospěje muslimům, arabům a všem lidem, kteří utíkají před válkamn, které v jejich zemích rozpoutal Západ. Prospěje jen a jenom politické reprezentaci EU, politikům, kteří nepromyšlenou migrační politikou již celá desetiletí zadělávají v Evropě na problém. Ten právě v současné době doslova volá po okamžitém řešení, které si vyžaduje citelně se zvyšující tlak veřejného mínění. Samozřejmě že takové v žádném případě nebude provedeno ve prospěch obětí našeho násilí, doslova státního teroru v islámských zemích – a řekněme to přesně, státního teroru USA a jeho poskoka – EU. Pokud odpor k migrantům v Evropě pouze generoval vznik xenofobních až rasistických a jinak fundamentalistických politických stran, tak to současným mocným nijak nevadilo. Asi proto, že byly zálohou při prosazování ultrapravicových opatření ze strany byrokracie EU. K čemuž budou určitě využity i v současném praktickém zákazu migrace z islámského světa do Evropy. Takže Evropa je opět na nejlepší cestě popřít své nejvyšší hodnoty, pro něž její Unie fakticky vznikla.

KAMENUJTE PROROKY

Již v loňském roce jsem měl období nechuti psát. Na začátku letošního roku se ta nechuť ještě více prohloubila. Jediným důvodem je vědomí, že už přišla doba, kdy je potřebí přestat žvanit a začít činit. Bohužel k tomu už nemám věk, ale asi právě proto mám čím dál větší chuť dát mnoha lidem přes hubu a dokonce některé zastřelit. Nedivím se proto posledním událostem v Paříži. Již dávno jsem přesvědčen, že nebýt starozákonních proroků, nebylo by ani Ježíše. A následně stovek milionů mrtvých ve jménu kříže. Vyslovené přání totiž bývá velmi často otcem dění a i dnešní proroctví, čili prognózy, zase matkou reálných událostí. Tak se dívám i na počin politologa Samuela P. Huntingtona s jeho teorií o střetu civilizací. I když jsem si jist, že nepatří do vrstvy světovládné elity, jako správný příslušník její obslužné elity pro ni sehrál roli víc jak užitečného idiota. Svým proroctvím střetu civilizací dal totiž globálním světapánům základní motivaci k dalšímu chování po rozpadu SSSR. Zatímco jiný výtečník ze služebníků mocných hovořil tehdy o konci dějin a tím mocné poněkud dezorientoval, Huntington dokonce určil kulturní „zlomové linie“, čili naznačil, kdo s kým by se měl v budoucnu rvát. Reálným světovládcům tím dal do ruky doslova příručku, jak zprostředkovaně, tedy nepřímo řídit svět. Stačilo, se smečkou mediálních poskoků, živit především ve veřejném mínění Západu animozity vůči některým odlišným. Dalo se předpokládat, že to u těch jiných vyvolá odezvu a bude na konflikt zaděláno. Dosud světovládný Západ si po zdánlivém zániku nebezpečí komunismu vybral za protivníka nejslabší, neboť roztříštěnou „civilizaci“ – islámskou. Aby věc urychlili, tak netrpěliví neocon z tehdy jediné supervelmoci za dvě desetiletí dokonce vojensky napadli hned dva z jejích států. Při tom oba ze lživých důvodů. Teprve za víc jak deset let po napadení Afghánistánu se totiž prokázalo, že tamější Tálibán, ba ani Al-Káida neměli nic společného s teroristickým útokem v USA ze dne 11. 9. 2001. Při napadení Iráku bylo od samého počátku jasné, že jeho vlastnění zbraní hromadného ničení je uboze lživou burkou, nepříliš přesvědčivě zahalující skutečný důvod vojenské agrese prováděné „Fašingtonem“. Ani padesát let bezvýhradné podpory Izraele ze strany USA proti Palestincům a vlastně většině Arabů, nevytvořilo naději na střet s muslimy, jakousi novou křížovou výpravu. Ani sprosté zavlečení islámu do dělení Jugoslávie, nevyprovokovalo Evropu k nové válce. Proto došlo k otevřenému útoku na již jmenované islámské země. Američané budou pokračovat na Huntingtonem narýsované a neocony nastoupené cestě, dokud se jim nepovede na euroasijském kontinentu vyprovokovat takovou válku, která prodlouží jejich nadvládu nad planetou. Vzhledem k tomu, že je jich na Zeměkouli všeho všudy jenom asi pět procent, ale spotřebovávají skoro polovinu všech jejích zdrojů, je tato cesta pro ně naprosto nezbytná. Nejpozději od 11. září 2001, ale podle mne dokonce od vzniku teorie „proroka“ Huntingtona už začala válka civilizací, přesněji kultur uvnitř jediné všelidské civilizace. Už jenom vědomí, že jde o všelidskou společnost by mělo stačit oněm 95ti procentům neameričanů k tomu, aby pochopili, kdo je jejich smrtelný nepřítel. Bojovat s ním přinese celému světu velké utrpení s rizikem zániku lidstva a při tom možná stačilo včas ukamenovat proroka té zrůdné hypotézy.