JAK NA SUPERBOHATCE

Včera jsem si přiznal, že neznám ani jeden reálný politický postup, který by zabránil vzniku světové války, pokud se pro ni rozhodnou globální financiéři. Celosvětová veřejnost se zatím musí spoléhat minimálně na tři věci. Za prvé, že zmíněná globální mafie se spokojí se zisky, které jí přináší lokální války. Za druhé, že nevznikne planetární konflikt do doby, dokud ona panská třída bude ovládat většinu pozemských zdrojů.  A za třetí, že světová válka se nerozhoří, dokud všelidské panstvo nebude mít jistotu, že její příslušníci ji přežijí. Poslední den v červnu jsem naznačil ve svém textu tři pilíře nové levicové politiky. Napsal jsem, že druhým pilířem budoucí levicové politiky musí být regulace vlastnictví. Světová veřejnost musí začít bezohledný politický boj proti dalšímu prohlubování majetkové diferenciace. Sociologové dneška tvrdí, že ještě nikdy nebyly majetkové rozdíly mezi lidmi tak obrovské, jako v současnosti. Sice to není pravda, protože ve starověku a především středověku patřilo vše v daném regionu pouze jednomu – králi, který podle své vůle vlastnictví „své“ země distribuoval mezi své oblíbence. Pravdou ale je, že dneska je soukromé vlastnictví jištěno tak tvrdými zákony, že jeho držení je daleko jistější a stabilnější, než kdykoliv před naší dobou. Někteří ze společenských vědců popisují současnou rozdílnost ve vlastnění jako nesouměřitelnou. Toto označení je v mých očích „vědecky“ korektní. Z pohledu sociálního boje musí být existující obrovské rozdíly ovšem pojmenovány jinak. Soukromé vlastnictví nad určitou mezí musí být jednoduše prohlášeno za zločin. A já bych se přimlouval, aby šlo o zločin genocidy. Nejméně ze dvou důvodů. Obrovské bohatství doslova mikroskopické minority prokazatelně způsobuje smrt z nedostatku milionůM chudých, až bědných. Za druhé, obrovská koncentrace majetku v rukou duševně zvrhlých, třeba chorobně mocichtivých, je prokazatelně původcem válek. Jedno i druhé je v mých očích genocida. Ba horší než genocida, protože je realizována zdánlivě „přirozeně“, tedy bez viditelného násilí. Druhým úkolem levice tedy je zničit třídu globálních financiérů. Historie, především nedávná ukázala, že to není snadné, ale především že ji nelze zničit vnějšími silami – tedy ani sebevětší revolucí světové třídy ovládaných. Nabízí se spíše metoda jejího sebezničení. Je jenom potřebné najít způsob, jak její příslušníky mezi sebou rozeštvat a postavit je proti sobě.  Třeba ty mocichtivce až chtivé války, proti ostatním. Stačilo by jim prokázat, že ohrožují životy všech a samozřejmě majetky panské vrstvy.

Příspěvek byl publikován v rubrice Blog a jeho autorem je standa. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *