DEMOKRATIZACE „DEMOKRACIE“

Vláda jedné strany je podle jejích protagonistů lidově demokratickým zřízením. Podle odpůrců ale totalitou. Americký politický režim vlády dvou stran je jeho realizátory nazýván zastupitelskou demokracií, podle jeho kritiků polyarchií, čili vládou několika rodin. Evropský systém koaličních vlád je dle jejích zastánců demokratičtější Amerického systému, ale je prokazatelně méně efektivní. Proto prakticky vždy přerůstá v oligarchii. Pokud je politický systém prezidentskou demokracií, nebo alespoň poloprezidentskou, tak se stejně zase blíží polyarchii. Jelikož ve všech jmenovaných typech se politická vláda vytváří volbami, lze tvrdit, že jde pouze a jenom o různé varianty jednoho systému, systému zastupitelského vládnutí. Jeho reálná podoba se odvíjí od toho, co veřejnost svým politickým aktivizmem si může na politické reprezentaci vymoci. Díky promyšlenému zákonodárství, toho není mnoho. Veřejnost může mnoha způsoby protestovat, ale politická vláda to může prakticky vždy ignorovat. Dlouhodobě módní jsou různá hnutí prosazující tak zvanou přímou demokracii. Bohužel si pod ní představují jenom referenda, jaká jsou tradicí ve Švýcarsku. Je to naprosto nedostatečný způsob správy veřejných věcí  a na druhé straně dokonce vůči občanům jakési násilné vyžadování aktivity i v případech, které větší, či menší část veřejnosti vůbec  nezajímají. Levice dneška musí začít pracovat na úplně novém systému participace občanů na rozhodování o svých věcech. Začínat musí od Ústavy, v níž by mělo být kodifikováno, ve kterých problémech nesmí rozhodovat vláda sama, ale musí vypsat plebiscit. Za základní metodu participace by měl platit princip subsidiarity. Zastupitelé by měli umožnit podíl na rozhodování každému, kdo projeví odborný zájem o ten či onen problém. Veřejné diskuse, stejně jako zainteresovanou veřejností sledované polemiky odborníků, by měly být základní součástí každého rozhodnutí zastupitelů, svými důsledky překračující dobu jejich mandátu. Pod tlakem liberálů se vytvořilo ve veřejnosti přesvědčení, že současná demokracie je vyhovující a nepotřebuje korekcí. Opak je pravdou. Je naopak bezpodmínečně nutné vypracovávat nové prvky existujících systému politické moci, čili demokratizovat zastupitelskou demokracii, která je prokazatelně v hluboká a hlavně stále se prohlubující krizi.

Příspěvek byl publikován v rubrice Blog a jeho autorem je standa. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

1 komentář u „DEMOKRATIZACE „DEMOKRACIE“

  1. Jsem proti. Přímá demokracie, respektive její prvky by měly být logicky kontrolním nástrojem zastupitelského systému. Občan si volí svého zastupitele (i když to může být ve stranickém systému předmětem debaty), který má zastupovat jeho zájmy a pak nemá až do příštího volebního období možnost jakkoliv zasáhnout, když zastupitel tak nečiní. A přitom existuje možnost, že zastupitel svým hlasem přispěje k rozhodnutí, které je nevratné. Proto považuji referenda za zneužití toho nástroje politiky. Vždyť to nebyl lidový podnět na základě kterého byla vypsána referenda k Evropské ústavě (Francie a Holandsko) nebo k Lisabonské smlouvě (2 krát Irsko) či k Brexitu. Důvodem vypsání nebyla kontrola práce politiků, ale naopak jejich alibismus.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *