NÁJEMNÉ, POZŮSTATEK PODVODU SE SVOBODOU

Zrušení otroctví, stejně jako zrušení nevolnictví, bylo v mých očích jedním z největších podvodů na neprivilegovaných a ovládaných. Dostali formální svobodu, ale veškerý majetek, kdysi společně vytvářený, si nechali otrokáři, či feudálové. Ti druzí se pak, protože měli obrovský nadbytek bohatství, stali prvními kapitalisty, ať již produkčními, či finančními. Právě ona fiktivní svoboda nevolníků vytvořila základnu širokému využívání institutu nájmu. Bývalý šlechtic, pronajímal především půdu, protože v těch dobách nejméně tři čtvrtiny všech obyvatel se živila rolnictvím. Nájemce půdy v nájemném pak platil mnohdy daleko víc, než kolik kdysi musel na panském odrobotovat. Jinými slovy nájem půdy byl jen jinou formou nevolnické robotárny. Říkám bez skrupulí, že šlo o nejpodlejší způsob zneužívání soukromého majetku k obohacování. Institut pronájmu až dodneška není ale ničím jiným, než onou zvrhlostí, svou podlostí se rovnající přímo lichvě. Ve slušných společnostech by měl být zakázán. Kdo svůj majetek, nedovede sám obhospodařovat, má jej v prvé řadě prodat těm, kdo to dokáží. A nejen to, má mu být ze zákona odňat a převeden do správy zájemců, kteří ho za určitou částku dokáží provozovat, jako by spláceli hypotéku. Ovšem ne původnímu vlastníku, ale státu, který nemakačenkovi nadbytečný majetek legálně odebral. Pronájem je rovněž parazitismem, jako rentiérství. Druhý důvod, proč by měl být zákonem znemožněn. Nejlépe je to zřejmé z pronájmu bytů. Každý, kdo celý život žil v nájemním bytě si lehce spočítá, že na nájmu zaplatil mnohem více, než je hodnota bytu, či bytů, ve kterých žil. Pronajímatel totož získává nájmem nejen zpět hodnotu bytu, ale vytváří prostředky na stavbu bytu nového a navíc si financuje svou existenci. Jelikož jsou lidé, kteří často mění své bydliště, či mají mnohé jiné důvody, aby nevlastnili bydlení, ať mají šanci si ho pronajímat, ale pouze u obcí a nikoho jiného. Všechny ostatní formy nájmů by měly být bez výjimky zakázány.

Příspěvek byl publikován v rubrice Blog a jeho autorem je standa. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *