CHARAKTER EPOCHY

Současnou etapu světových dějin lze nazvat dokončovací fází antisocialistické kontrarevoluce. Již brzy po konci druhé světové války liberální ekonomové vypracovali politickou ekonomii nového liberalismu. Do té doby realizovaná politika zadržování komunismu v ní získala novou ideovou vzpruhu. Politickou realizaci neoliberální doktríny zahájily USA a Velká Británie za vlády Reagana a Thatcherové. Prozatímním největším úspěchem antisocialistické kontrarevoluce je rozvrat SSSR a likvidace jeho tábora. V tomto teritoriu má protisocialistická kontrarevoluce navíc ještě rozměr majetkového a politického, kontrarevolučním právem kodifikovaného revanšismu. Všechna opatření, která jsou v nich realizována, nová moc prohlašuje za reformy, což je největší lží této doby. Změny provedené od politického převratu na konci deváté dekády minulého století nejsou reformami, ale zásadním zrušením samé podstaty minulosti a komplexním vyvrácením všech složek předešlého systému. Změny jednoznačně sledují totální zničení všeho socialistického, sociálního, kolektivistického, tedy i družstevního a odborářského, jakož i prolidového. Panstvo, podle některých odborníků údajně diskrétní elita, se navíc celosvětově spojila v novou nadvládu. Poprvé v dějinách lidstva je zahájenarealizace skutečné světovlády. Zatím je sice neformální, ale právě proto více účinná, jelikož je veřejnosti skrytá. Fakticky byla vytvořena nová vrchnost, jejímiž nevolníky je skoro všech sedm miliard lidí žijících na této planetě.

Příspěvek byl publikován v rubrice Blog a jeho autorem je standa. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

2 komentáře u „CHARAKTER EPOCHY

  1. Nemohu si pomoc, ale me1m pocit, že v problematice lidskfdch pre1v je me1lo pre1va a raocine1lna ale zato hodně aktivistů a emoced. Je to podobne9 jako s ekologied – medsto aby se jed zabfdvali předrodovědci, ke1žed ne1m o ned absolventi humanitnedch „enviromente1lnch studied“ a předslušnedci různfdch levicovfdch subkultur a sdružened (kteřed toto označened sveřepě odmedtajed). Je zajimave9, že nikoho netre1ped rozse1hle9 porušove1ned lidkfdch pre1v v africe, nikoho netre1ped nedostatek vědecke9 svobody na ze1padě v jehož důsledku migrujed špičkove1 vfdzkumne1 pracoviště vědci do čedny, nikoho nezajme1 omezene1 svoboda podnike1ned na ze1padě, nedodržovaned pracovnedch podmednek v Japonsku a ROK, nerovne9 postavened muslimů v evropě, zejme9na ve vztahu k odmedte1ned mnohoženstved, absurdned omezened přirozenfdch pre1v platedced v ČR (napředklad absurdned regulace jmen a předjmened z dob komunizmu)…..ste1le na vše hlededme značně evropocentricky sebestředně s přesvědčenedm, že tak jak mi to děle1me je jedine1 spre1vne1 cesta a ostatned musedme donutit ji ne1sledovat. Zave1ned to fanatismem. A moc svbody a pre1v v tomto předstupu nenache1zedm. Zacituji klasika „Je mnoho cest, jak se dostat do d3saky. Můžete jet autem,šinkansenem, letět letadlem, jet loded“ A všechny cesty vedou ke stejne9mu cedly. Stejně tak neze slepě tvrdit, že to jak postupujeme mi v oblasti lidkfdch pre1v je jedinfd spre1vnfd model. V řadě zemed ktere9 tak kritizujeme majed zase lide9 jine1 pre1va, na jejichž realizaci by v našem ze1padnedm světě nemohli ani pomyslet. Jak mile se něco tfdke1 ČLR, KLDR, Barmy, cdre1nu a některfdch dalšedch zemed, tak se to okamžitě medializuje. K obdobne9mu počedne1ned v jinfdch zemedch jsme ale zcela sleped. To je tředdned předstup hodnfd skalnedch stalinistů či ne1boženskfdch fanatiků.Jan Hore1ček

    • Máte naprostou pravdu, leč nechápu moc dobře, jak se to dotýká mého názoru na charakter současné epochy. Ale připravuji o tom mnnohem delší text, který to snad vysvětlí lépe.
      Hošek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *