NEJVĚTŠÍ ŽVÁST HISTORIE

Abych nějak ukončil svůj kratičký seriál textů o rovnosti, uzavírám jej citací z Deklarace nezávislosti, zveřejněné dne 4. července 1776, v níž druhý odstavec, přeložen do češtiny, začíná větou, cituji: Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni a jsou nadáni jistými nezcizitelnými právy, mezi něž patří, právo na život, svobodu a budování osobního štěstí. Konec citace. Pro historickou spravedlnost uznávám, že Deklarace je ve svém celku fakticky zdůvodněním vzpoury britských kolonií v severní Americe proti nadvládě britské koruny. Prohlašuje totiž kolonie za samostatné státy a z mezinárodního práva pak dovozuje, že jsou oprávněny vést válku proti Velké Británii, zvláště když ta se vůči nim chová tyransky. Mne však nezajímá historický kontext, z celého dokumentu mne přitahuje jen ta jediná věta. Vzpomenu-li si, totiž že jmenovaný dokument sepsali pánové, kteří v té době ještě vlastnili černé otroky, pak nemohu jinak, než celé jejich písemné cvičení podezřívat ze lživosti. Mocní Spojených států Amerických totiž v celé následné své historii se nikdy nechovali tak, že by považovali všechny své obyvatele za sobě rovné. Dokonce ani před zákony ne. Mocní jsou dodnes v USA mnohem obtížněji stíhatelní za své činy, než zbývající obrovská většina a ti nejmocnější jsou v několika případech dokonce nadáni privilegiem imunity. V mých očích je celá historie USA dostatečným důvodem, abych považoval proklamaci o rovnosti stvoření lidí za největší žvást lidských dějin. Ke zbytku na úvod citované věty se krátkou poznámkou ještě vrátím, asi už zítra.

Příspěvek byl publikován v rubrice Blog a jeho autorem je standa. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *