MULTIKULTURALISMUS A MEDIÁLNÍ PITOMCI

. Složená slova začínající předponou „multi-“ znamenají mnoho, až mnohonásobný. Hovořit proto o multikulturalismu jako o negativním jevu globalizace lidstva je nonsens. Naopak lidstvo musí zůstat i třeba při globální světovládě multikulturním, čili jeho jednotlivé skupiny musí žít v rozdílných tradicích, kulturách, náboženstvích a idejích. Pokud by se díky globalizaci lidstvo „zglajchšaltovalo“ na jakousi stejnost, ať už konzumerskou, americko-masmediální, islámskou, či jinou, tak zanikne. I lidstvo totiž ke svému přežití a další evoluci nezbytně potřebuje druhovou pestrost. Stejnost všech lidí na planetě by znamenala stagnaci a neodvratný pozdější zánik. Multikulturalismus na planetě je proto naprosto nezbytný. Naopak ovšem, míšení zmíněných růzností na omezených teritoriích v jakémsi „tavícím tyglíku“, jak se často popisuje současná mezirasová situace v USA, je cestou do hrobu lidstva. Nejen novináři, ale všichni veřejně činní lidé by si měli uvědomit, o čem to vlastně hovoří, když hovoří o multikulturalismu. Lidstvo sice jednou neodvratně zanikne, ale není žádný důvod, aby se o to přičinilo svou aktivitou.

Příspěvek byl publikován v rubrice Blog a jeho autorem je standa. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

2 komentáře u „MULTIKULTURALISMUS A MEDIÁLNÍ PITOMCI

  1. To je patrně nedorozumění. Výchozí premisa multikulturalismu spočívá v představě, že lidstvo je přirozeně rozděleno do reálných etnických skupin, jichž jsou jednotliví lidé jednou pro vždy „členy“ z titulu svého pokrevního původu. Jakožto členové těchto skupin jsou potom – z hlediska multikulturalismu – nutně nositeli specifické kultury, která je fixována na daný skupinový rámec. Příslušnost jednotlivců ke skupině, resp. ke kultuře této skupiny, podle multikulturalismu zároveň implikuje jejich zvláštní kolektivní identitu, čili vědomí přirozené pospolitostní sounáležitosti s ostatními členy téže skupiny či komunity. To ovšem implikuje oddělený vývoj, jinak se společenství a s ní její atributy jakými je kultura, přirozeně promíchává. Jinými slovy, multikulturalismus je ideální doktrínou apartheidu! Drsné tvrzení,že ano? Jsou jediné dva státy na světě, které mají jako oficiální doktrínu multikulturalismus. Jsou to Austrálie a Kanada. V případě Austrálie to není z důvodů, že většinu obyvatelstva tvoří přistěhovalci z celého světa – pochopitelně s různou kulturou, ale z existence aboriginců. Tedy původních Austalců. V Kanadě je to jednak její frankofonní a anglofonní část, ale také Inuité a indiáni. Společenské pnutí v těchto dvou státech není menší (spíše naopak) než pnutí Baskicko- Katalánsko- Španělské, nebo Skotsko – Anglické či Vlámsko – Valonské. Multikulturalismus se často svými pomýlenými příznivci přirovnává k salátové míse jejíž ingredience mají velice rozdílnou chuť, ale v celku vytvářejí harmonický celek. Zůstanu-li u tohoto podobenství, musím konstatovat, že bez pečlivého výběru jednotlivých ingrediencí se z z té mísy stává nepoživatelná směs.

    • Ještě přípodotek. Domnívám se, že současnou společnost si lze jen stěží představit jako slepenec separovaných komunit či kultur, jak se snaží sugerovat multikulturalismus. Dalším hříchem je redukce kultury na tradici. Kultura je ale vzpourou proti tradici. Tradic je hodně, ale kultura je jen jedna a rodí se z kritiky tendence tradic na pokračování toho, co tady od nepaměti bylo. Někdy ji odmítne, protože už neobstojí. Ten způsob života a jeho kritické nahlížení, kdy identita nehraje první housle, nazýváme kulturou.
      Multikulturalismus, naproti tomu, představuje takovou formu bytí, ve které koncept kultury postupně splývá s konceptem etnické identity. Adoruje ideu kultury, neboť ji chápe jako majetek etnické skupiny či rasy. Tím, že klade přemrštěný důraz na ohraničenost a vzájemnou oddělenost kultur, dochází k jejich zvěcnění. Kultura přestává být živá, stává se kánonem a zároveň jako odznak klubu, vstupenkou do chambre séparé.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *