REÁLNÉ POSTAVENÍ EU V GLOBALIZUJÍCÍM SE SVĚTĚ

Euroskeptikové vesměs kritizují EU za její byrokratičnost, centralizaci a podobné. Eurofobové jí především vytýkají nedemokratičnost až diktátorství, což prý, mimo jiné, zaviňuje ztrátu suverenity jejích členských států. Je mi vysoce podezřelá slepost všech, kdo hořekují nad ztrátou suverenity svých národních států, současných členských zemí EU, že, asi omámení uvedeným žalem, vůbec nezpozorovali, že mnohem horší je ztráta suverenity samotné EU. Jednotlivé národní státy při vstupu do jakékoliv formy integrované Evropy totiž část suverenity jí nepředaly, ale ji prakticky zahodily. Od samého počátku vytváření EU totiž nevznikaly instituce nutné pro existenci společenství. Nevznikaly složky hájící její mezinárodní postavení, prakticky tedy její bezpečnou existence v globálním veřejném prostoru. Země, které zakládaly EU, měly v prvé řadě vytvořit společnou doktrínu mezinárodní politiky, konstituovat ministerstvo vnějších vztahů a vybudovat jedinou složku reálně zajišťující bezpečnost společného svazku, silnou, moderní armádu. Dneska, obzvlášť po svém překotném růstu, je sice Evropa možná ještě pořád bohatá, ale už víc jak jistě nesvobodným regionem. Nedokáže se bránit ani před nicotným nepřítelem, nemá nejen na nikom nezávislou koncepci své mezinárodní politiky, ale nemá ani reálnou moc uvnitř své struktury. Naprosto viditelně jí chybí Evropská armáda, ale stejně silně, i když méně viditelně evropská policie, a nejméně pak ještě jednotná hospodářská a sociální politika. EU je ve skutečnosti nadstátem bez k tomu potřebných mocenských institucí. Každá zem, která do ní vstoupila a nepředala, protože ani nebylo komu, část svých suverénních pravomocí nadstátním institucím, nejenže podvedla fakticky sama sebe, ale zavinila, že celek je tak slaboulinkým, že ve skutečnosti žádným celkem ani není. EU nemá prakticky žádnou suverenitu a tím svobodu. Od samého počátku nemá především vojenskou, čti jedinou reálnou moc, postupně proto nezkonsolidovala ani svou samostatnou mezinárodní politiku a blíží se k definitivní ztrátě ekonomické svobody, která skončí přijetím balíku transatlantických obchodních smluv, označovaných zkratkou TTIP. Evropská Unie je vydána napospas mafii globálních oligarchů. A jsem přesvědčen, že její vznik byl v tom směru zmíněnou mafií a jejími slouhy vědomě řízen.

Příspěvek byl publikován v rubrice Blog a jeho autorem je standa. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *