DEMOGRÁZLIE

USA nejméně od druhé světové války vyváží svůj politický režim do celého světa pouze a výhradně násilnými metodami. Politickými puči, převraty, kontrarevoltami, státním terorismem a v poslední době už i přímými vojenskými agresemi. Taktiku si v době antikomunistické války, podvodně označované za studenou, nacvičily v zemích Jižní Ameriky, v nichž tak zvanou demokracii pod patronací strýčka Sama nastolovaly především místní vojenské diktatury a obdobné systémy státního teroru. Tomuto politickému režimu již léta říkám demográzlie. Po pádu SSSR si USA už mohou dovolit šířit svou představu demokracie poněkud mírnější diktaturou, tentokrát především cestou ekonomického revanšismu, jímž se plánované hospodářství, především v zemích Východu, měnilo šokovou terapií ve svobodné trhovectví. Celý proces byl uplatněním antikomunistické Hayekovy ideologie, aplikované na oblast hospodářství hypotézami politické ekonomie Nobelovce Miltona Friedmana. Metoda byla opět v praxi zkoušena v Chile, Argentině a dalších zemích zadního dvorku USA již od sedmdesátých let dvacátého století. Přinesla neobvykle rychlý růst bohatství vedoucích politiků a mezinárodních korporací, samozřejmě sídlících výhradně v USA. Měkčí forma demográzlie byla uplatněna nejen v zemích na východ od Labe, ale dokonce i v Jihovýchodní Asii. Všude přinesla zbědování většiny místních obyvatel, leč obrovské zbohatnutí globální mikromenšiny. Demográzlie se mohla zmírnit proto a jenom proto, že USA ztratily svého dlouholetého nepřítele, s nímž bojovaly na život a na smrt. Jimi naordinované vlády ale musí i nadále uplatňovat neúprosný antikomunismus. A antikomunismus je prvotním předpokladem vzniku fašismu. Řečeno jinak, demográzlie, čili pod rouškou demokracie uplatňovaná nadvláda superbohatých, je fakticky prvním stupněm k novému fašismu. Vlády, které pod patronací USA realizují už nejméně dvacet let antikomunistický revanš, jsou tak vládami demográzlovskými a tím prakticky ve fázi protofašiszace svého společenství.

Příspěvek byl publikován v rubrice Blog a jeho autorem je standa. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

1 komentář u „DEMOGRÁZLIE

  1. Mysatebra napsal:Musedm se přiznat Čle1nky na inretnetu povětšinou jen přele9tnu očima (zvědavě proklike1m zajedmave9 titulky na idnes.cz nebo aktualne.cz), ale za poslednedho půl roku jsem nenarazila na nic smysluplne9ho u čeho bych si mohla ředct: Ten člověk me1 pravdu! A dokonce podloženou, nejedne1 se jen a snůšku domněnek či nepodloženfdch ne1zorů. (Pravidla publicistiky zřejmě již běžnfd novine1ř nezne1 ale jak se ředke1, vfdjimka potvrzuje pravidlo)Abych se dostala k je1dru pudla. Byla jsem tedy dnes velice překvapena, když jsem ne1hodou narazila na Ve1š blog. Propracovane9 čle1nky jako me1te Vy se jen tak nevided (ani Britske9 listy, ktere9 jako jedine9 čtu pravidelně, mě dlouho takto předjemně nepřekvapily) a musedm s ve1mi jedině souhlasit s ne1zorem o hloupe9 generaci . Je1 sama jsem souče1sted one9 generace Z a jakožto studentka gymne1zia nemůžu ředci, že bych byla přehlcenosted informaci v dnešnedm světě nadšene1. A jen k vašemu čle1nku dode1ve1m Vyučove1ned mi končed v 16:05 každfd den, kromě pe1tku, a a to vděčedm ste1tned maturitě, ktere1 mi nedovoluje odmaturovat ve ste1tned če1sti z předrodnedch věd (biologie, chemie a fyzika), proto si musedm medt dva nepovinne9 semine1ře (4 hodiny tfddně navedc!), abych vůbec mohla přistoupit ke zkoušce.Teď mi řekněte, kde me1m vzedt čas na vybedre1ned toho důležite9ho a podstatne9ho ? Pokud vedm, tak moji rodiče a prarodiče chodili ze školy dředv a uměli toho stejně co je1 Zřejmě tedy někde je opravdu chyba ale jak ji komplexně napravit, to je to oč tu běžed ;-)PS: U mě doste1ve1te za tento čle1nek jedničku a ste1ve1m se vaši věrnou čtene1řkou :-)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *