PROČ KOMUNITISMUS

Zdůvodnění názvu profilu mého blogu, který byl již od ledna 2005 zkušebně provozován jako web.

     Po dvou letech provozování mého webu s názvem N,NNNN čili Nehorázné, někdy naprosto nové názory jsem si uvědomil, že by bylo vhodné určit konečně jeho ideovou platformu. Jsem zvyklý o sobě prohlašovat, že nejpozději od svých třinácti let jsem přesvědčeným komunistou. A pak jsem od svých 33ti let začal tvrdit, že právě pro opravdovost svého komunistického přesvědčení nejsem členem politické strany, která nese toto označení. Což obé platí dodnes a s ohledem na můj věk se již nezmění.

     Inklinaci ke skutečnému komunismu mám doslova zakódovánu sociálním původem. Rodiče byli celoživotně dělníci a prarodiče dokonce zemědělskými nádeníky, čili tou nejchudší vrstvou tehdejšího, ještě neproletarizovaného světa.

     Komunismus v mém chápání je jakási jednota vize a cíle. Duchovna a reality. Obé je motivací k chování, ale vize je pouhým věčným ideálem. Ideálem právě tím, že nebude nikdy uskutečněna. Ani nemůže, protože při všech budoucích změnách se lidstvo promění natolik, že dnešní vize už nebude vůbec realizovatelná. Ale aby byla přesto věčnou inspirací musí se průběžně se změnami společenské reality také proměňovat. Cílem pak může být jeden, či několik dohledných, neboli představitelných stavů, kterých by měl komunismus v reálné společnosti dosáhnout. Ty se nikdy nepovede realizovat v takové podobě, v jaké byly projektovány. Proto další postupný cíl na cestě k vizi musí být modifikován a aby byl cílem, musí si opět zachovat ve své době realizovatelnost.

     Abych tuto svou představu o komunismu odlišil od toho, co všechno již zde bylo, nazval jsem si ji KOMUNITISMUS. Nechtěl jsem používat termín komunismus, pojmenování odvozeného od slova komuna. Tento pojem je díky médiím tak široký, že nemá vypovídající hodnotu a pro skutečné odborníky naopak přesným termínem při studiu historie, politologie, politické filosofie, sociologie a mnoha dalších disciplin. Nechtěl jsem užívat ani pojmu KOMUNITARISMUS, odvozeného od slova komunita. V mých očích totiž jde o pojmenování jedné složky diskursu s neoliberalismem v USA. A tedy přesně historicky determinovaný pojem. Navíc si myslím, že odpůrci neoliberalismu své paradigma nazvali komunitarismem proto a jenom proto, aby se odlišili od (v jejich očích pokleslé) realizace komunismu v SSSR. Jsem o tom přesvědčen proto, že jejich výklad komunitarismu je pouze širším pojetím všech již známých komunistických idejí. Ale při tom je na druhé straně úzce vymezen jen na polemiku s neoliberalismem.

     Má vize a mnou modelované cíle by měly být širší. KOMUNITISMUS si představuji jako dvojediný výraz lidských pospolitostí. Všelidské, čili planetární až širší globální celospolečenskosti lidí, složené z obrovského množství lokálních, větších, či menších pospolitostí. Jednota všelidské pospolitosti realizovaná konkrétními pospolitostmi. Věčná lidská vize v konkrétní formě reálných cílů.

Příspěvek byl publikován v rubrice Texty a jeho autorem je standa. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *