POKUS O DEFINOVÁNÍ DEZINFORMACE

Dezinformace je novodobě vykonstruovaným, záměrně do informačního prostoru implantovaným termínem. Na tom se všichni shodneme. Dalším faktem, na němž se s vysokou pravděpodobností všichni shodneme je, že jde o konstrukt z produkce vládnoucí vrstvy.

Termín dezinformace je v prvé řadě podle české gramatiky nesmyslem, což jsem dovozoval už jinde, takže se k tomu nemíním vracet. Snad jen doplním, že z toho hlediska domyšleno až do konce je termín dezinformace sám o sobě dezinformací ze strany těch, kdo jej prosazují a vůbec užívají.

Každá informace může mít samozřejmě k realitě rozdílný vztah. Je vědomou až záměrnou lží, částečně pravdivá, vědomě zamlčující část reality, či sdělením reálného fakt, alias pravdivá. Vyjma posledně jmenovaného případu ostatní typy informací jsou matoucí, dezorientující, manipulující a jinak negativní konotace, čti, jsou dezinformací ve smyslu názorů těch, kdo onen termín zavádí do praxe.

Laicky na první pohled dezinformace je informací lživou. Pak by ale nebylo zapotřebí odlišujícího termínu. Pokud tomu tak není, pak musíme najít rozdíl mezi lží a dezinformací. Pomůckou může být, že uvedený termín vymysleli příslušníci vládnoucí vrstvy. Z čehož plyne, že to oni a jenom oni určují, která informace je dezinformací, pokud není lží. Z toho úhlu pohledu se definice termínu dezinformace nabízí sama. Jde o informaci, se kterou vládnoucí vrstva nesouhlasí. Buďto odporuje její ideologii, zájmům, pragmaticky současné potřebě, nebo jinému pravidlu, o kterém se veřejně nemluví, leč vládci se jím řídí. Jinými slova dezinformace je prvkem politického boje, což je první částí její definice, která ji vyděluje z obrovské množiny politických jevů a pojmů. A v tom případě pro ovládanou veřejnost platí, že dezinformací může být pravda šířená odpůrci vládnoucí vrstvy.

Taková definice však není úplná. Na druhé straně z hlediska logiky politického boje je dezinformací každá lež, kterou šíří vládci. Z čehož plyne, že příslušník ovládané vrstvy tedy volič nikdy nebude hledat jakési pofiderní dezinformace, leč jen a jenom rozlišovat fakta od názorů, komentářů a dalších účelových informací všech příslušníků soupeřících o politickou moc. Má k tomu jediný nástroj. Rozum, který užívá metodou kritického myšlení. Ostatně soudím, že sionistický Izrael musí být zničen.

Příspěvek byl publikován v rubrice Blog a jeho autorem je standa. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *