NEJVĚTŠÍ PODVOD SIONISTŮ NA SVĚTOVÉ VEŘEJNOSTI

Ne, není to vznik Izraele. Jeho zrod je totiž bohapustou okupací. Sice posvěcenou OSN, leč v té době byla „organizace“ výkonným orgánem Evropských kolonizátorů a administrativy USA s převahou jejích tajných služeb. Jinými slovy reálnou institucí nadvlády Západu nad ostatním světem, pod taktovkou vládnoucí vrstvy USA. Sionisté jsou z toho hlediska de facto. A tedy mravně okupanty palestinského území, k němuž zneužili koloniální nadvlády Západních zemí nad veškerým zbytkem světa. Po rozpadu koloniálního systému měla OSN zásadně revidovat veškeré atavismy z minulosti, tedy i vznik Izraele. To se nestalo proto a jenom proto, že se USA pasovala na vládce celého světa a vytvořila novu jeho strukturu. Západní mocnosti byly nuceny se vzdát zjevného kolonialismu, a nastolit ždímání bývalých kolonií ekonomickým ovládnutím. Žurnalisté tento jev nazývají neokolonialismus. Ovšem, to není úplně přesné. Západní země totiž při tom byly fakticky v područí vládců USA. Takže USA ovládala bývalé Západní kolonialisty a ti jenom transformovali svou koloniální okupaci na hospodářské plundrování nazvané neokolonialismus.

Sionističtí vládci ale nejsou jen jakýmsi pozůstatkem okupantských kolonialistů. Od roku 1948 totiž postupně rozšiřovali své území i o části, které OSN přiřkla Palestincům. A to i přes četné protesty samotné OSN. Takže z hlediska mezinárodního práva je Izrael okupantem i de jure. Když ne celého území bývalé Palestiny, tak významné části země, kterou kdysi OSN přisoudila Palestincům. Ještě jednou opakuji. Izrael je tedy okupantem. Jeho vládci, čti sionisté, jsou okupanty. To je důležité z hlediska mezinárodního práva.

A v čem že je ten obrovský poválečný sionistický podvod? Tím podvodem je zneužití holocaustu pro záměr, čti vznik Izraele, a později i pro další mocenské zájmy sionistů v celém regionu. Sionisté agresivní propagandou vnutili celé světové veřejnosti názor, že kdo kritizuje jejich chování, ten je antisemitou, a kdo je antisemitou, ten fakticky nehodlá odporovat onomu dávnému zlu, které vyvrcholilo holocaustem. Tato odporná propagandistická parabola se stala unikátním úspěchem sionistů. Získali tak kyj, kterým tloukli každého, kdo se pokusil oprávněně kritizovat Židy, Izrael, či sionisty samotné. Jsem přesvědčen, že svět nebyl nikdy vystaven tak zrůdně vykonstruovanému zastrašování.

Při tom z mezinárodního práva plyne, že okupovaný má nejen právo, ale dokonce povinnost se bránit. Jestliže tedy zástupci Izraele v RB OSN označují za jediné zlo útok Hamasu na Izrael, tak zplna hrdla lžou. A pokud celá vládní ekipa Izraele dokonce „řve“, že má právo na obranu, tak opět lže. Mezinárodní soudní dvůr, jež je institucí OSN vydal v roce 2004 rozhodnutí, podle kterého okupující stát nemá právo na sebeobranu. Tečka. Takž sionisti jsou okupanty. Palestinci mají právo, ba dokonce povinnost se proti tomu bránit všemi prostředky a Izrael ovládaný sionisty nemá právo na sebeobranu. Taková je tvrdá realita. Jeho jedinou možností je vyjednávání, a ne realizace jakéhosi druhu genocidy, čímž se dopouští dalšího zločinu.

Příspěvek byl publikován v rubrice Blog a jeho autorem je standa. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *