VZNIKÁ NOVÁ POLITICKÁ SÍLA.

Proletáři, kteří měli změnit svět pomalu, leč jistě mizí. Již nejméně třicet let proto mnozí marxisté hledají třídu, která by byla novou nositelkou celospolečenských změn. Někteří politologové ji našli v takzvaném prekariátu. Jenže ten je v očích marxistů spíše produktem devastace dělnické třídy, jejíž příslušníci marně hledají v současném světě svou identitu. Navíc do této sociální vrstvy dokonce upadají i příslušníci neuplatněné inteligence. myslitelé odvozující své myšlení přímo od učení samotného Marxe, začínají vidět hegemona možných sociálních změn v rostoucí vrstvě kvalifikovaných profesionálů od dělnických specialistů a odborníků, přes pracovníky bezpečnostních institucí od hasičů po záchranáře, až po aktivisty různých hnutí, či dokonce pracovníky globálních, nestátních institucí. Já ji začínám již nějaký čas vidět v „kastě“ „ajťáků“, jak si sami říkají, čili mladých specialistů na IT technologie. Je nesporné, že jejich počet velmi rychle roste. Za druhé jsou naprosto nepostradatelní ve všech oborech lidské činnosti, dokonce i pro každou rodinu, instituci a to i pro aktivity volného času. Dnes neexistuje obor, ve kterém se neprojevuje digitalizace, není potřebné programování ať již počítačů, či jiných technologických zařízení. Velká část jedinců zmíněné sociální vrstvy už dneska jasně projevuje svou nadřazenost nad ostatní populací a to nejenom z řad starší generace. Začínám navíc pozorovat, že se vytváří uvnitř této profese vědomí jakési sepjatosti. Začínají si uvědomovat svou sounáležitost coby společenská vrstva a odlišnost od jiných. Zatím za vrchol tohoto procesu považuji zakládání pirátských stran v Evropě. To je v mých očích kvalitativně vyšší sociální forma. Představitelé pirátských stran začínají konsolidovat jakousi ideologii nové politické generace. Z počátku jen technologicky, čili s jinou formou komunikace mezi členy, ale postupně i světonázorově a dokonce mocensky. Vzhledem k tomu, že vliv této nové sociální vrstvy, tedy oněch specialistů na IT, poroste kupříkladu až k tvorbě umělé inteligence, tak její politické přestavitele začínám vnímat jako reprezentanty nové elity, která může velice účinně vstoupit do soutěže nejen o politickou moc.

Příspěvek byl publikován v rubrice Blog a jeho autorem je standa. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *