UDRŽITELNOST PODRUHÉ

Za první podmínku udržitelnosti života lidí na planetě považuji likvidaci prostředků hromadného ničení, jak jsem uvedl před třemi týdny. Podle mého náhledu druhou bezpodmínečnou podmínkou je pak ukončení čerpání neobnovitelných surovin. Z dlouhodobého pohledu nestačí jen snížení jejich spotřeby, protože i při sebemenším jejich užívání, je jediným jistým výhledem jejich naprosté vyčerpání. Mezi všelidským panstvem, především americkými veřejnými činiteli, je poměrně hodně rozšířena jakási neomalthusovská hypotéza o nutnosti redukce počtu obyvatel na planetě, která udržitelnost je schopna řešit. Tito pseudomudrlanti si neuvědomují, že i kdyby na Zemi žilo jen pár set milionů lidí s životním standardem obyvatel USA, tak neobnovitelné zdroje tak jako tak jednou vyčerpají. Z toho logicky plyne, že pro udržení lidstva na Zemi je naprosto nevyhnutelné přestat spotřebovávat neobnovitelné zdroje.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je standa. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

2 komentáře u „UDRŽITELNOST PODRUHÉ

  1. Zde1 se, že pan Ledzal považuje každe9ho, kdo netenduje za jalkuookiv průmyslovou zf3nu (ty pak asi budou v jeho pojeted vrcholem rozvoje a pokroku ) za hajzledka. Poche1zedm z Holešova a postavili ne1m na nejkvalitnějšed černozemi kre1snou novou průmyslovou zf3nu (cca 300 ha) srovnatelnou s tou ple1novanou v Tuřanech. Možne1 nedopatřenedm se stalo, že tato obrovske1 zf3na byla postavena předmo nad zdrojem pitne9 vody pro 30 000 lided možne1 i proto, že si tak původned vlastnedk pozemků cca zestone1sobil svoji původned investici do pozemků. Detail, anebo vlastned důvod vzniku te9to tak potřebne9 zf3ny? Ale lide9 jsou přeci až na poslednedm medstě takže pokud budou tisedce občanů pedt za několik roků či desetileted vodu jakkoliv zhoršenou či nedej bože znehodnocenou rozličnfdmi emisemi z průmyslove9 vfdroby, ktere1 do jedmacedho fazemed vodnedho zdroje nepatřed, tak to bude asi taky detail. Papedrově bude určitě vše v nejlepšedm poře1dku, takže na zdraved ! Nyned cca dva roky po dokončened zf3ny se ukazuje, že že1dnfd zahraničned investor do zf3ny nechce. Inu co naplat vlastnedk zf3ny (Zlednskfd kraj) se tam snažil nale1kat mj. gume1rny, ktere9 seddled cca 15 km od Holešova když už to daňove9 poplatnedky tolik ste1lo Sečteno podtrženo zf3na existuje, ale že1dne1 nove1 pre1ce pro region (vysvětlened pro pana Ledzala firma, ktere1 v regionu již působed nove1 pracovned medsta nepřinese)! Je ote1zka kolik podobnfdch zbytečnfdch průmyslovfdch zf3n ještě bude muset v republice vzniknout, aby lidem docvaklo , že nemused jedt vždy až tak o nove1 pracovned medsta, ale taky třeba o potřebu proinvestovat pe1r miliard či zhodnotit ten či onen pozemek . Ale pro pana Ledzala tito lide9 asi nebudou hajzledci, spedše ctihodned investoři . nened pan Ledzal jednedm z nich, nebo je jenom tak naivned a jednoduchfd člověk? Za hajzledky však považuje každe9ho občane, kterfd si dovoled vyje1dřit svůj nesouhlasnfd protizf3novfd ne1zor (hrůza) či nedej bože pouke1zat i na jinfd kontext než na černobedlou chime9ru rovnice zf3na = pre1ce a občan/e9 s ne1zorem = hajzledk svate1 prostoto .Krajcar

    • Jenže v tom Holešovském prostoru se začalo stavět letiště už za KSČ. Dokonce to bylo Slánskému vytýkáno jako sabotáž.
      Standa

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *