OTEVŘENĚ KALOUSKOVI

PŘIJÍMÁM VÁMI PŘEDVÁDĚNOU MORÁLKU SOUČASNÉHO POLITICKÉHO REŽIMU.

1. V předvolebním mumraji jste zaslal velké části občanů peněžní poukázku na splacení státního dluhu.

V prvé řadě šlo podle mého soudu o zneužití dokumentu státní pošty, což je protiprávní čin. Za druhé jste se pokusil o podvodné vymáhání peněžní částky od lidí, kteří žádný dluh neměli, ba ani ho nezpůsobili. Každý občan tím, že zaplatí daně, zbavuje se, ač nedobrovolně, části svého soukromého majetku, a odevzdává ho ve formě finanční částky, aniž má na ni jakýkoliv další nárok. To zdůrazňuji. Každý, kdo zaplatí daň, nemá z toho titulu už žádný nárok vůči nikomu, ale také žádnou odpovědnost za její užití. Na opačné straně ale osoby, odpovědné za hospodaření s těmito, na občanech státem vynucených penězích, jsou povinny s nimi hospodařit jako každý odpovědný hospodář, čili mimo jiné se nezadlužovat. Ony nezadlužují jakýsi abstraktní a fakticky anonymní stát, ale své resorty a své úřady. Ovšem v žádném případě ne občany. Takže dluh by měly uhrazovat ony osoby odpovědné za hospodaření s všeobčanskými penězi, které jim byly odevzdány do správy. Váš čin je proto až učebnicovou ukázkou politiky, jako hry podvodníků, čili mafianizací politického prostoru.

2. Při poslední velké demonstraci odborářů v Praze jste se, obklopen svými pretoriány, vedral, dokonce proti proudu do průvodu demonstrujících, prý abyste s nimi podebatoval.

Šlo o záměrnou provokaci, vedenou s prvoplánovým cílem poškodit celou demonstraci. Věděl jste, že se tím zviditelníte a z celé demonstrace se bude především publikovat Váš čin, aby byla zbývající zpravodajství o akci znicotněna. Doufal jste dokonce, že může dojít k incidentu, který bude možné zneužít vůči odborům a především jejich funkcionářům. Dopustil jste se tím velmi nebezpečného chování, které bylo jednoznačnou provokaci, dokonce se záměrem vyvolat incident útoku na ústavního činitele, jelikož při svých znalostech a zkušenostech velice dobře víte, že v takovém rozpoložení příslušníky davu, jenž je ve stavu konkrétních negativních emocí, pořadatelé akce jen těžce zvládají. Trestní právo nemá záměrně ustanovení trestající takovou konkrétní podlost. Ale tak, jako lid má zákonem zakázáno demonstrovat v blízkosti budov ústavních činitelů, tak by příslušníci této elity měli mít zakázáno přibližovat se k místům, kde vládne zase vůle lidu. Dovoluji si Vám osobně sdělit, že kdybych já byl přítomen zmíněnému incidentu, třeba v dobách, kdy jsem byl předním odborářským bossem, tak byste už neprovedl další čin, o kterém píši v následujícím odstavci. Svým chováním jste se zasloužil o další vývojový prvek zhnusování nejvyšší politiky v zemi. Posunul jste hulvátství politických elit až na stupeň občanského ohrožení, čili z naší reality vytvořil rizikovou společnost.

3. Zaznamenal jsem, že jste se ve sdělovacích prostředcích chlubil, jak jste dal pár facek mladíkovi, který Vás slovně a podle Vaší vyprávěnky vulgárně napadl.

Za prvé nevěřím Vaši interpretaci celé příhody. Za druhé je typickým příkladem práce našich sdělovadel, že nechala hovořit jen jednu, navíc mocenskou stranu konfliktu. Za třetí jsem otřesen z toho, že musím žít v politickém režimu, v němž ústavní činitel se dopustí fyzického, tedy k verbálnímu útoku naprosto neadekvátního násilí na řadovém, dokonce mladistvém občanu, ještě se tím veřejně chlubí a média s ním dokonce sympatizují. Nejsem zdaleka sám, kdo takový stav společnosti hodnotí jako začínající fašizaci té části veřejného prostoru, kterému se říká politika. Kdyby se takový spor dostal před jakéhokoliv soudce, tak v případě Vaší neprivilegovanosti, byste byl jistojistě odsouzen. Vezměte laskavě na vědomí, že od doby, kdy nás naši vnuci přemlouvali, se vytvořila jakási nová, pomyslná vazba mezi námi dědky, bábami a všemi mladými. Dovoluji si Vám tímto mimo jiné i sdělit, že zakládám občanské hnutí oslovených dědů a báb, které každého mladého budou považovat za svého vnuka. Což znamená, že i docela neznámý mladík bude v budoucnu vnukem každého z nás. Dejte si pozor, abyste zase nevyfackoval některého z mladých, bude to totož vždycky vnuk nás všech. A mohlo by se potom stát, že byste i Vy dostal po čuni.

Pane ministře a vicepředsedo jedné ze stran, které tyranizují většinu občanů. Sděluji Vám, že akceptuji Vaši politickou praxi. Všude již nějaký čas prosazuji, ať se všichni občané vůči Vám chovají tak, jak to předvádíte Vy osobně. Ať Vás podvádí, provokují a fyzicky napadají. Přece ještě je u nás pořád vajec a rajčat dost.

Příspěvek byl publikován v rubrice Blog a jeho autorem je standa. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

2 komentáře u „OTEVŘENĚ KALOUSKOVI

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *