NĚKTEŘÍ SIONISTIČTÍ RASISTÉ

Značný počet osadníků na Západním břehu se řídí učením Abrahama Kooka, kabalistického rabína, který počátkem 20. století imigroval ze Spojených států do Palestiny a stal se pak prvním rabínem židovského státu. Kook hlásal, že spása je na dosah a že stát Izrael je v božích očích jablkem. Proto většina osadníků vnímá stát a jeho symboly jako svaté nástroje k vyplnění božího plánu. Ti nejortodoxnější Židé nevnímají příslušníky jiných národů za rovnocenné lidské bytosti. Když armáda v roce 2006 násilím vytlačovala osadníky z osady Amonna, náboženský sionistický předák a člen Knessetu Arijeh Eldod ze Strany národní jednoty (NUP) kritizoval armádu, že se skutečnými lidskými bytostmi zachází jako s Araby. Z toho vyplývá, že Arabové a Nežidé obecně nejsou skutečné lidské bytosti. Příznačné je, že Eldadovy projevy nevzbudil v Izraeli žádné pohoršení. V dubnu 1999 chasidský žid Šaron Kalimi řekl německému deníku Suddeutsche Zeitung, že Arabové jsou zvířata, ne lidské bytosti. Jejich maso je masem z mul a proto je s nimi také potřeba tak zacházet.
V roce 1994, když americký židovský přistěhovalec Baruch Goldstein zavraždil 29 arabských věřících v Abrahámově mešitě v Hebronu, prohlásil vůdce osadníků rabín Moše Levinger, že je mu líto nejen mrtvých Arabů, ale i mrtvých much. O pár dní později Goldsteina vynášel do nebe Dov Lior, rabín z Kirjat Arba, podle něhož byl Goldstein plný lásky vůči lidským bytostem. Goldsteinův hrob v Kirjat Arba se pro extremistické Židy z celého světa stal poutním místem. Jak konstatuje Israel Shahak, autor knihy Jewish Religion: The Weight of Three Thousand Years, termín lidská bytost se podle halachy, židovského náboženského zákona, vztahuje výhradně na Židy. Když tedy osadníci mluví například o lidských právech, mají na mysli práva jen pro Židy. Podle Shahaka, Talmud, z něhož vychází ortodoxní a rabínský judaismus, v době války nerozlišuje mezi bojovníky a civilisty. Naopak, uznávaní rabíni tvrdí, že zabíjení nepřátelských nebojovníků, včetně dětí, je micvah. Před pár lety tak jeden z osadnických rabínů vyzval vojáky okupující pásmo Gazy, aby se nezdráhali zabíjet nepřátelské děti ve jménu záchrany životů izraelských vojáků. Když se novináři ptali několika rabínů a židovských učenců, zda ten rabín byl při smyslech, dostalo se mu ujištění, že reprezentuje hlavní proud ortodoxního judaismu. Většina sionistických rabínů považuje mezinárodní smlouvy zakazující svévolné zabíjení civilistů a ničení civilních domů a majetku, jakým je například čtvrtý článek ženevských konvencí, za projev křesťanské morálky a jako takový není pro Židy závazný. 12. července 2008 například izraelský pravicový deník The Jerusalem Post zveřejnil na své webové stránce u jedné fotografie popisek: Rabíni žádají vyhlazení nepřítele. Zpráva pak citovala z jednání rabínské rady židovských osad na Západním břehu, která vyzvala izraelskou armádu, aby ignorovala křesťanskou morálku a vyhladila nepřítele na jihu a na severu (tedy Hizballáh v Libanonu a Hamas v Gaze).
Většina ortodoxních rabínů patřících k proudu náboženského sionismu (a k osadnickému hnutí) věří, že pokud Palestinci dobrovolně z Izraele neodejdou, čekají je tři možnosti. První je skutečné zotročení, nebo v biblickém jazyce, jejich přeměna v nosiče vody a drvoštěpy. Tuto strategii otevřeně zastává mnoho izraelských politiků, zvláště pak těch, kteří jsou spojeni s náboženskými stranami jako jsou Šas, NUP nebo osadnická Národní náboženská strana. Moše Feiglin, který se nedávno dostal na kandidátku bloku Likud, řekl novinářům, že Nežidé žijící v Izraeli mohou zůstat, pokud chtějí, ale jen za předpokladu, že pochopí, že tohle je židovský stát, kde jsou Židé pány. Jinými slovy, Nežidé se musejí smířit se statusem otroků a služebníků nadřazené rasy.
Druhá možnost, pokud se nepodaří zrealizovat otroctví, spočívá v tom, že Nežidé, gojové, budou vykázáni ze své půdy. V izraelské sekulární terminologii se tomu říká transfer. A není nějaký nevinný pojem, protože ho nelze uskutečnit bez alespoň částečné genocidy. A to nás vede ke třetí možnosti, kterou je genocida. Není přeháněním konstatovat, že genocida vůči Nežidům v Izraeli a Palestině je ideologií židovských osadníků a náboženského sionismu jako takového. Před pár týdny se jeden z osadnických předáků hádal v Hebronu s americkým turistou o tom, jak má izraelský stát vyřešit problém s Araby.
Jsi křesťan, že? zeptal se Američana.
Ano.
Věříš v Bibli?
Ano.
Pak tedy musíš vědět, že Bůh nařídil všem dávným Izraelitům vyhnat ze Svaté země všechny goje. Bylo to správné tenkrát, tak proč by to nemělo být správné dnes?
Američan odcházel a nevěřícně kroutil hlavou. Tak píše ve své knize Khaled Amayreh. Zdrojem je http://www.czechfp.cz/site/?p=4462

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je standa. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *