PODLÁ A PADLÁ VLÁDA SE CHLUBÍ

Stát na sociálních dávkách ušetřil díky reformě 80 miliard korun, uvedl včera ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas (ODS). Meziročně poklesly výdaje na přídavky na děti, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, porodné a pohřebné o 6,6 miliardy korun. Na dávkách v hmotné nouzi jsme ušetřili další půl miliardy, řekl Nečas. S cynismem sobě vlastním prezentuje tak skutečnou tvář vlády, která v naší zemi řádila na úkor nejpotřebnějších díky bezcharakternosti Melčáka, Pohanky? Wolfa a Snítila. Všichni si ta jména dobře pamatujme, za nějaký čas totiž už nebudou mít poslaneckou imunitu.

OPRAVDU LIDOVÁ STRANA

V průběhu tohoto týdne jsem našel v poštovní schránce údajně první číslo časopisu s názvem Věci Veřejné. Z Editorialu jsem ale pochopil, že jde o jakousi mutaci žurnálu Pražan, který již šest let vydává soukromá společnost. Zajímavým se onen počin stává, když se z dalších textů dovíme, že existuje rovněž politická strana s názvem Věci veřejné. V některých částech Prahy kandidovala v obecních volbách a tak má své členy údajně v zastupitelstvu Prahy 1 a Prahy 5. Tato strana nyní kandiduje i do Evropského Parlamentu. A proto občany celé země oblažuje šestnáctistránkovým magazínem o politice. Jako každá strana i ona se před volbami tváří co nejlidověji, ba až všelidově. Hned na druhé straně se dokonce píše o přímé demokracii, jakémsi to demokratizačním ideálu Západu. Než začnete číst tu předvolební tlachaninu, uvědomte si základní fakt. Strana, která není parlamentní, takže není solidně financovaná ze státního rozpočtu, si dovoluje vydávat a distribuovat do celé republiky 4,2 milionu výtisků časopisu v barevném provedení. Ba dokonce avizuje, že vydá za půl měsíce další číslo. A navíc ještě nabízí čtenářům výhry. To znamená, že i za finanční krize její členové mají tak velké a především volné finanční prostředky, že její případní poslanci nebudou určitě zastupovat zájmy nemajetných. Ti proto ani nemusí jejich reklamní dílko číst, hned ví, na čem jsou a musí si dát jenom pozor, aby tu stranu nevolili. Ta strana je lidová asi stejně, jako jsou již celá léta mluvčím názorů lidu noviny, tak zvaně Lidové.

SKUTEČNÁ MOC NEJMOCNĚJŠÍHO MUŽE

Vydávat prezidenta USA za nejmocnějšího muže planety je novinářským klišé posledního desetiletí a jako všechno z tohoto období je i ono faktickým paradoxem. Já si myslím, že dokonce poťouchlým posměškem. Současný prezident si kupříkladu z hloubi svého přesvědčení přeje svět bez jaderných zbraní. To já taky, a jistě mnohem déle než on. Ale to je tak asi všechno, co oba v té věci můžeme udělat. Obama sice mohl v Praze prohlašovat, jak s Medveděvem zahájí snižování počtu jaderných zbraní, což je ale slib obdobný tomu, jako když nám Havel před svou první prezidentskou kandidaturou mimo jiné deklamoval, že u nás nebude nezaměstnanost. Chybělo tehdy pouze, aby řekl kdy! I když nakrásně současní političtí mladíci v čele Ruska a USA a to ještě za své vlády, sníží počet jaderných zbraní, všichni odborníci již dávno dobře vědí, že zbraně budou pouze nahrazeny mnohem účinnějšími. Tak ubohá je reálná moc i těch nejviditelnějších politiků světa. O nositelích té opravdové moci naopak veřejnost nic neví, ba dokonce ani nemá tušení, kde je hledat. A ti naopak jaderné zbraně nutně potřebují, přece by jinak již dávno nefinancovali jejich vznik.

ŠKOBRTNUTÍ PANÍ OBAMOVÉ

Žádné světové médium neopomnělo referovat o fopa, kterého se dopustila manželka prezidenta USA vůči královně všech Britů a některých bývalých kolonií. Nepochybuji při tom, že velká řada novinářů neumí ono provinění vůči britskému protokolu, v bývalé řeči diplomatů, ani správně gramaticky napsat. Světe zboř se! Obamová na krátký čas objala kolem ramen královnu, když ta ji, v neformální části setkání, sama před tím vzala kolem pasu. A senzace je na světě. Bulvár má hned o čem psát a i seriozní média mají příležitost zaměstnat mysl čtenářů či diváků zbytečnými informacemi, aby pokud možno nepostřehli, že o těch významných reportéři fakticky vůbec nic nevědí. Jenže pokusme se na faux pas paní Obamové podívat republikánsko-demokratickýma očima. V prvé řadě nám vyjde, že přinejmenším alespoň Angličané, ne-li dokonce většina Britů, ještě pořád myslí jako nevolníci a mají někdy i tendenci chovat se jako mravenci obsluhující svou královnu. Především ovšem sama královna není na výši doby. Kdyby byla opravdu z rodu velkorysých lidí, či dokonce opravdových velikánů, pak by všem novinářům přivřela senzacetvorný ventil jedinou svou větou. To když by kupříkladu řekla. Gesto paní Obamové vnímám jako projev odpuštění za všechno, čím se za celé generace naše koruna provinila na jejich předcích a nejen na jejich. Jenže takovéhoto způsobu myšlení Britská králomilecká společnost ještě dlouho nebude schopna. A královna sama, jak je vidět, jí nedokáže jít příkladem.

BEZ NÁZVU

Obamovu návštěvu Prahy na otočku, nedovedu charakterizovat slušnými slovy, takže raději svým dojmům nedávám ani titulek. Obama sám – mluvící manekýn. Naši politici – nafoukaní trubci. Zpravodajství ČTV – anální šou. Oproti novinářské kamarile ve mně dominuje přesvědčení,  že Obamova návštěva nebude dějinami zaznamenána ani tak významně, jako ta Hitlerova, z níž se šoty, nevím proč, objevují v ČT skoro každý týden.

NÁVRH NA PRVNÍ ZÁKON GLOBÁLNÍHO SVĚTA

Díky Obamománii se naše víkendová zpravodajství ze zahraničí jen okrajově věnovala prezidentským volbám na Slovensku. Pro mne z nich však přesto vzešel jeden zásadní názor. Každý politik by po dovršení důchodového věku měl být povinen opustit všechny politické, ba dokonce i jakékoliv veřejné funkce. Tím spíše státnické a ústavní. Pokud bude jednou celosvětově platit nějaký právní řád, měl by tento názor být ústavním zákonem a dokonce jedním z prvních.

KARCINOGENNOST SVOBODNÉHO OBCHODU

Éra stále doktrinálněji uplatňovaných tezí o svobodném obchodě, dokonce i v globálním rozsahu, byla zahájena v USA za vládnutí Reagana a v Evropě Thatcherové. Od těch dob mimo jiné vzrostly majetkové rozdíly do té míry, že začaly být sledovány, ba až studovány. Díky tomu se již delší čas zjišťuje, že dochází k nebývalému hromadění nejen bohatství, ale i kapitálu, v rukách nemnoha jedinců světa. K hromadění tak obrovskému a stále rostoucímu, že to připomíná nekontrolovaný růst, čili něco jako rakovinné bujení. Pokud se nyní potvrdí, že právě tento jev je jednou, či dokonce fundamentální příčinou současné finanční krize, bude nutné přistoupit k neodkladné a především velmi invazní terapii. Bude bezpodmínečně nutné uvedené kapitálové akumulace, ony rakovinné nádory odstranit a dokonce na ně po dlouhou dobu působit tak silnou energií, aby byly definitivně zničeny.

NEJHORŠÍ NEJSOU TRPASLÍCI,

jak se říká v jedné cimrmanovské hře. Nejhorší jsou totiž přeroubovaní marxisté. Tímto termínem si označuji všechny lidi, kteří byli veřejně činní v dobách nadvlády KSČ, ovšem nikoliv proto, že jim šlo o socialismus, ale jen a jenom pro svůj osobní prospěch. Ti se tehdy na různých školeních povrchně seznámili s marxismem, čili jakýmsi katechismem té doby. Nikdy se nezajímali nejen o hlubší poznání celého učení, ale dokonce je ani nenapadalo, že myšlení samotného Marxe, s marxismem hlásaným ideology KSČ, nemá prakticky nic společného. Po převratu v roce 1989 se velmi rychle ideologicky přeorientovali. A jako již kdysi, tak i nyní, soustavu tezí nových mocipánů si osvojili opět povrchně a samozřejmě zase dogmaticky. Díky dvoustranné povrchnosti se z nich nyní stali nejzarytější antikomunisté. A ne jenom proto, že se snaží své angažmá z minulosti odčinit, ale především proto, že za ono dvojí znásilnění činí odpovědné právě a jen komunisty. Jejich nenávist je rozumově nezvládnutelná, takže se z nich stávají noví ideologové politické soutěže ne nepodobné třídnímu boji. Jejich projevy nenávisti jsou proto tím nejhorším, co v naší zemi a prakticky ve všech postsocialistických státech existuje.

OBAMOVA NOVOŘEČ

Před několika dny zaslala Obamova administrativa na ministerstvo války dopis, v němž žádá o změnu názvosloví. Pentagon má okamžitě přestat užívat sousloví Dlouhá válka nebo Globální válka proti teroru, jakož i mnohé obdobné. Místo toho mají vojáci začít používat nový termín Zámořské výjimečné operace. Obama je asi přesvědčen, že tím naplňuje své volební sliby o válkách USA. Jak je vidět své sliby splní snadno. Prostě zruší užívání slova válka a basta. Je to podobné, jako s jeho slibem o odchodu amerických vojáků z Iráku do 16ti měsíců. Samozřejmě že odejdou, ale on přece neřekl, kolik jich odejde. Takže ten zbytek tam může zůstat třeba na dobu dočasnou, čili třeba jen o jeden den kratší než věčnou. A to není apríl.