NEJVĚTŠÍ VLÁDNÍ GRÁZL

Topolánek byl v neděli, podle očekávání, potvrzen stranickým kongresem ve funkci předsedy ODS. Ovšem s neočekávaně malou převahou. Podle demokratické logiky prohraných voleb má přesto dostatečný mandát na rekonstrukci vlády, jejímž je premiérem. Publicisté za největšího kandidáta odchodu propagují Julínka. Politologové přízniví ODS, zase Langra. Já bych naopak vyhodil Římana, ale především Nečase. Říman je pro svou neoliberální ortodoxnost naprosto nepoužitelný k řízení rozhodujícího produkčního resortu v době krize, která náš průmysl nevyhnutelně postihne. Má o tom jakési povědomí asi i Topolánek a tak uvažuje, že jej uklidí na post místopředsedy vlády podle obvyklé metody: zasloužilce za neúspěch povýšit, ale odebrat jim přímou odpovědnost. Jelikož jej ale chce jmenovat místopředsedou pro ekonomiku, kope si jen další pohřební jámu. Ve skrytu za Julínkovými útržky protilidových, zdravotních reforem se ovšem vychytrale skrývá největší asociál z celé vlády, Nečas. Měl by se jmenovat příhodněji – Nelida. Pod jeho vedením kupříkladu klesly výdaje státu jen za letošní rok o celou čtvrtinu, konkrétně o 13 miliard korun. Jen za to bych jej vyhnal z každé vlády. Předpokládáme-li, že sociální dávky pobírá maximálně deset procent obyvatel, spíše méně, pak každého z nich pan ministr sprostě okradl o 13 tisíc. Což je pro ně nepochybně víc jak měsíční příjem. Při tom pan mistr bez zaváhání zvedl ruku pro zákon, jímž se sníží daň nejbohatším ve výši přes dva tisíce měsíčně. Já jej za celou jeho činnost v polistopadové politice již dávno považuji za necyničtějšího grázla. Tedy největšího grázla z celé Topolánkovy vlády.

PO SKONČENÍ STUDENÉ VÁLKY LOGICKY MUSELA PŘIJÍT HORKÁ

Lidstvo se za desetitisíce let své existence vůbec nemění. Od doby svých opičích předků jsou celé následné lidské dějiny založeny pouze na modifikacích fyzické převahy samců, které se do dneška dokázaly pouze zcivilizovat do vytvoření kasty válečníků, majících jedinou reálnou nadvládu nad celým světem. Kasta válečníků, to nejsou jenom vojáci či pouze armády, ale především lidé z psychických důvodů neschopní žít bez bojování, soutěžení či alespoň sázení. Není náhodou, že typickým rysem životního stylu amerických mužů je neustálé sázení se, s kýmkoliv o cokoliv. Pokud vůbec kdy lidstvo bylo ovládáno nějakou ideologií, tak jí nebyla ani náboženství, filosofické směry, či dokonce politické doktríny socialismem počínaje a fašismem konče. Lidstvo od nepaměti ovládá pouze militarismus. Což je ideologie, která vždycky najde nespočet důvodů k porobě obrovské většiny lidstva, jež nadvládu militaristů dokonce přijímá jako svou ochranku. Konec studené války fakticky znamenal ohrožení zmíněné, celodějinné nadvlády militaristů. Logicky proto doslova neprodleně vyprodukovali nové ohrožení, před nímž jsou povoláni samotnou historií celý svět ochránit, potažmo ovládat. Tak dali militaristé konkrétně vzniknout terorismu, aby pak před ním svět bránili. Kasta vlečníků, transponovaná dnes v globální nadvládu militaristů, při tom financuje obě strany konfliktu. Jak chudáky teroristy (doslova chudáky, protože sebevražední útočníci pochází z nejchudších rodin a dokonce mnohdy jdou na smrt jen proto, že jejich rodiny dostanou pár tisíc dolarů), tak ony obrovské armády žoldáků (což je vlastně jen jiný druh chudáků) vybavených až kosmickou technologií budoucnosti. Jistě není třeba široce nikoho přesvědčovat, že válka proti terorismu přináší militaristům obrovská zisky. Ty jsou oním prostředkem jak k financování teroristů, tak bojovníků proti nim.

UPLAKANÝ SVĚTAPÁN

V pondělí, padesát dní před odchodem do totálního zapomnění, poskytl G. W. Bush rozhovor pro TV ABC. Neměl jsem možnost seznámit se s celým dialogem reportéra a prezidenta, ale citace, které pronikly i do našeho tisku by mnou otřásly, pokud bych jim alespoň trochu věřil. Bush by prý byl rád, kdyby jej historie ocenila jako osvoboditele obyvatel Iráku i Afghánistánu. Lituje sice špatných informací zpravodajců o Iráku, ale odmítá spekulovat o tom, že by při jejich pravdivosti nezaútočil na Saddámův režim. Každý den prý čerpal rady z Bible a opíral se o svou víru. Takže podle mne asi celý ten masakr muslimů nakonec svede na pradávné evangelisty a současné evangelíky? Bush se v rozhovoru stylizoval nejen do role osvoboditele, ale také do role omylného politika, když mimo jiné řekl, že politikům doporučuje, aby byli na veřejnosti se svou vírou opatrní. Z toho, čeho jsem se zatím dočetl, jsem si odnesl jednoznačný dojem zhrzené sebelítosti. Není se co divit. Bush odchází jako nejméně oblíbený prezident od druhé světové války. Celé tři čtvrtiny obyvatel USA nesdílí jeho názor, že byl úspěšným ve své funkci, ba dokonce že nenese vinu na současné finanční krizi. Uvedené a jim podobné blábolvoloviny z jmenovaného rozhovoru bych po pravdě řečeno ani nečetl. Ale co mne opravdu zaujalo, bylo tvrzení, že jako prezident nebyl připraven na válčení. Zajímá mne potom otázka, kdo byl sakra prakticky na válčení připraven a kdo tedy v Americe celá ta dvě volební období vůbec vládnul. O to víc mne to zajímá teď, když za pár týdnů bude prezidentem supermocnosti člověk, o kterém ani netuším na co je fakticky vůbec připraven&

ODS JE NAJEDNOU PŘÍZNIVCEM PŘÍMÉ DEMOKRACIE.

Pokud Klaus ve věci Lisabonské smlouvy zdánlivě pléduje za všelidové referendum, beru to jako stařeckou tvrdohlavost, kombinovanou se senilitou. Pokud se ale za referendum proti EU začínají bít i jiní politici ODS, dokonce i její europoslanci jako kupříkladu včera Hynek Fajmon, pak jde o typický příklad pokleslého, politikářského pragmatismu. ODS byla jako pevná skála proti všem typům referenda od samého svého založení. Ale jakmile se jí hodí do krámu jakákoliv obstrukce, tak se podrazácky dožaduje i vůle lidu. Podle ODS byla zatím vždycky veřejnost politicky natolik hloupá, ba až právně nevyspělá, že jí zatím nikdy nedovolili, aby mohla rozhodovat o svých záležitostech ve svém vlastním státě. A najednou, jako mávnutím proutku, je tatáž veřejnost podle ODS schopná posoudit několik kilogramů lejster smlouvy, která ani nebyla pořádně celá přeložena do naší řeči. Unikátní to postoj, hodný toho nejprohnanějšího politického lotranda.

PROČ ÚTOK NA INDII?

Pokud v nedávném teroru v Indii neměla prsty zpravodajská mašinerie jediného globálního hegemona, čemuž bych se vůbec nedivil, pak je odpověď na otázku v titulku poměrně snadná. Pro tradičně žijící část globalizujícího se světa je děsivým přízrakem životní styl rozmařilého, bílého, postkoloniálního panstva v podání amerického životního standardu. Od doby, kdy její náčelník, pod rouškou boje s terorismem, vyhlásil fakticky nesmiřitelnou válku tradičnímu světu, se největší změny životního stylu začali uskutečňovat právě ve střední třídě Indie. V zemi se, velice podobně jako v USA, nesmírně rozvírají nůžky sociálních podmínek středně bohatých a chudých. Vládnoucí elita se politicky přimkla k USA a vyšší střední třída přejímá bezohledný životní styl amerických konzumentů. Jinými slovy, elita Indie nejvlivněji ohrožuje tradiční hodnoty předmoderního světa. Světa nejen jistot, ale v posledním důsledku i míru.          

SVRCHOVANOST ČR OHROŽUJE BRUSEL, NEBO PENTAGON?

Současný a samozřejmě dočasný, nájemník Hradu se snaží přesvědčit českou politickou scénu, neboť lidu obecnému je to šumafuk, že přijetím Lisabonské smlouvy ztratí náš stát svrchovanost. Buď už chudák ani sám neví, co je reálnou svrchovaností v globálním světě, nebo snad má dokonce strach z tak rychlé integrace EU, že by díky ní mohl přijít o svou osobní svrchovanost a stát se pouhým podřízeným prezidenta celé Evropy? Ani to, ani ono. Klaus se již zcela neskrývaně rve o svrchovanost USA nad ČR. Jeho ničím nepodmíněný souhlas s umístěním Americké vojenské základny na našem území je totiž jednoznačným souhlasem s opravdovou ztrátou naší svrchovanosti, čili nezávislého rozhodování této země v nejdůležitějších věcech mezinárodní politiky. Ba dokonce o životech a smrti našich občanů se pak bude rozhodovat v Pentagonu a v žádném případě ne na našem území. Smečka úředníků nám z Bruselu může samozřejmě znepříjemňovat životy, ale zelené mozky z Pentagonu nám je určitě budou přímo brát.