PLNÉ RESPEKTOVÁNÍ SOUKROMÉHO VLASTNICTVÍ

Tak zní šestý požadavek demokrata Krause na komunistickou stranu ČR. Přiznám se, že nevím, co myslel tím plným respektováním. A jelikož svou žádost nikterak nezpodrobňuje, budu také o soukromém vlastnictví hovořit v obecnější poloze. Především si myslím, že pan Kraus ani přesně neví, co všechno je soukromým vlastnictvím. Po poválečných zkušenostech se lidově za jediný nesoukromý majetek považuje až dosud státní majetek, jemuž se v naší zemi za nadvlády KSČ říkalo národní a proces převedení soukromého majetku na státní, se obecně označoval za znárodnění. A to i tehdy, když probíhalo v zemích mimo socialistický tábor. Za soukromé vlastnictví tak dneska považujeme nejen majetek fyzických osob, ale i majetek obcí, družstev, veřejných institucí a všech dalších vlastníků, které souhrnně v našem právním řádu nesou označení právnická osoba. Takže v budoucnu, až bude EU federací, tak i majetek takových pidistátů, jakým je třeba ČR, bude rovněž z právního hlediska soukromým majetkem státu ČR. Pochybuji však, že panu Krausovi jde o respekt, k takto definovanému soukromému vlastnictví. Nepochybně vyžaduje od politické moci respekt vůči majetku fyzických osob. A tady se vynořuje hned první otázka. Je daňová politika respektováním soukromého vlastnictví? Podle dogmatiky libertariánů nejen že není, ale ti nejdemagogičtější z nich ji považují za čistokrevnou krádež. Liberálové všeho druhu vyznávají věrouku, podle níž soukromý majetek je základním lidským právem, takže vyžaduje od státu svou ochranu. Neuznávám toto pojetí od samého základu. Soukromé vlastnictví není lidským právem, ale pouze občanským nárokem. A v žádném případě při tom nikdo nemá nárok na jeho neomezené hromadění. A v případě, že existují lidé, jimž dokonce chybí majetek k zajištění alespoň elementární existence, tak je vyloučeno, aby společnost respektovala jeho nadbytečné hromadění kdekoliv, v rukou kohokoliv. V takové situaci je dokonce plýtvání majetkem tím největším zločinem proti lidskosti. A pokud v některé zemi pak umírají lidé z nedostatku, její mocní by měli být souzeni mezinárodními soudy za genocidu.

Příspěvek byl publikován v rubrice Blog a jeho autorem je standa. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

1 komentář u „PLNÉ RESPEKTOVÁNÍ SOUKROMÉHO VLASTNICTVÍ

  1. Opět …… 100% souhlas. Jen mi přijde, že absolutní většina lidí asi hlavně z tzv. "vyspělých" zemí si "myslí" opak. A není síly (mimo války na vlastní kůži – a to jen na pár ?desítek? let), která by je (nebo aspoň významnou většinu z nich) přesvědčila o něčem jiném.Pláču nad lidstvem …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *