DALŠÍ TRUMPOVINA

Myslím, že bude Trumpovo jméno opravdu trvale zapsáno do dějin. Ovšem ne tak, jak by si on představoval. Podle mého soudu to bude za jeho „metodu“ chování v mezinárodních vztazích. Způsob jakým se předvádí v řešení zahraničních problémů své země, je vskutku svérázný a nepřipomíná mi žádného z dosavadních politiků nejen v USA. Vždycky napřed předvádí silácké řečnění, pak následuje tichá práce jeho úředníků, aby nakonec z celé aktivity zůstal jen „pšouk“, viz raketový útok na Sýrii, nebo dokonce úplné vycouvání. Tak to klasicky předvedl včera vůči KLDR. Napřed si s prezidentem KLDR nadávali, pak se dohodli na setkání, jemuž Trump velkohubě přisuzoval roli až největší události moderních dějin. Potom ale vypověděl smlouvu o jaderném programu s Íránem. V tom okamžiku určitě každý, kdo má IQ ještě kolem padesáti musel dospět k názoru, že Kim Čong-un se s Trumpem nemá o čem bavit. Což on také veřejně neprodleně sdělil světu. Včera Trump s typicky svou velkohubostí a americkou drzostí prohlásil, že odvolává schůzku s prezidentem KLDR a samozřejmě obvinil právě jeho ze sabotáže připravovaného setkání. Trump si, jako samozřejmě všichni Amíci, výjimky jsou spíše potvrzením pravidla myslí, že světová veřejnost má IQ značně pod padesát, takže jeho blafování uvěřila. Ne Trump, ale to Kim „třetí“ toho jména, poslal Trumpa tam, kam patří, tedy mezi šašky mezinárodního kolbiště. Tak se tedy zatím dovršila jen další TRUMPOVINA, čti klauniáda a la Trump v mezinárodních vztazích. Klauniáda v tom lepším punktu hodnocení. V mých očích spíše čirá zhovadilost.Klauniáda v tom lepším punktu hodnocení. V mých očích spíše čirá zhovadilost.

ČESKÁ TELEVIZE JE DALEKO VÍC NEŽ MEDIÁLNÍ INSTITUCE

Od rebelie na přelomu tisíciletí nepovažuji ČT za veřejnoprávní instituci, poskytující mediální služby. V prvé řadě už není veřejnoprávní, protože byla fakticky zprivatizována do rukou jednostranně myslící politické elity, konkrétně do rukou pohrobků „havlismu“. Ona ale už ale rovněž vůbec není jenom sdělovacím prostředkem, ale samostatnou politickou silou. Kdysi jsem ji prohlásil za další politickou stranu. Jenže se ukazuje, že je víc, než politická strana. Ona je reálnou vládnoucí stranou. Velice specifickou vládnoucí stranou, protože se podílí na vládě, ať v zemi vládne jakákoliv politická síla. Má v každé vládě pevně obsazené významné ministerstvo, ministerstvo informací, kterému lze říkat přesněji „Ministerstvo Pravdy“. V poslední době dokonce proniká na Vysoké školy a jiné, především vzdělávací instituce. Pracovníci ČT totiž vytváří doslova brigády, které navštěvují školy a tam přednáší své manipulující informace. Provozují velice sofistikovanou činnost, která by vůči mladým lidem mohla být pojmenována jako vytváření umělé paměti. Tato praxe je to nejhnusnější, co kdy bylo v dějinách vůči dětem a mládeži použito. V první fázi byli mladí lidé záměrně odvedeni od studia, čili práci především s původními prameny. Čehož bylo dosaženo lehce dostupným, zábavným způsobem podávaným, sdělováním prakticky všech možných informací, včetně těch potřebných. Což je v mých očích nejnebezpečnější forma populismu. Mladí byli dále odnaučeni kriticky myslet, čili umět posuzovat reálný soulad informace se skutečností. Zločinná činnost některých pracovníků ČT ještě nemá pojmenování, takže ji nelze ani postihnout zákonem. Ovšem prokazatelně existuje a měla by být zakázána, tak jako je zakázána politická činnost na školách.

O ROSTOUCÍ NENÁVISTI

Dnes už nikdo nepochybuje o tom, že ve společnosti se nebezpečně rozevírají sociální, čtěme, příjmové nůžky. Není to však jediný, rizikově se zvětšující rozdíl v naší společnosti. Všímám si, že především mezi politicky aktivními příslušníky elit se otvírají jiné nůžky. Nůžky ideové, ba až ideologické. Ty se už viditelně změnily v dogmatickou víru, která zákonitě přináší do společnosti nenávist. Tvrdím, že nenávist působená sociální diferenciací nikdy nebyla tak děsivá, a hlavně početná, jako rýsující se nenávist ideová. V mých očích jde o logický výsledek zmatenosti politického převratu, který jeho guru nazýval sametovou revolucí. Že nešlo o revoluci, bylo již tehdy zřejmé, protože šlo jasně o recesi, čili návrat do minulosti a to dokonce dosti vzdálené. Do minulosti kapitalismu „laissez faire“, čili primitivního divokého kapitalismu liberálních dogmatiků. Sametovost převratu si pak vynutil Havel sám pro sebe, aby si u KSČ zjistil prezidentský post. Kdyby jim neslíbil nedotknutelnost, tak by jej nikdy za hlavu státu nezvolili. V některých lidech díky tomu zůstal neukojený vztek a touha po pomstě. Sice později jim byl poskytnut ventil v lustračním zákoně a v zákoně o zločinnosti komunistického režimu, ale to už v mnohých touha po revanši byla hluboko zažraná. Své způsobilo také Havlovo „pseudorevoluční“ heslo o vítězství pravdy a lásky nad lží a nenávistí. Ti, kdo uvěřili tomuto blábolu tehdy nepochopili, že Havel mluví pouze o vítězství své pravdy a své lásky, kterou již tehdy a nikdy potom nesdílela velká většina naší společnosti. Postupem času se ovšem představy o jeho pravdě, ale i o jeho lásce naprosto vytratily. Jeho následovníci se cítí dnes už naprosto opuštěni. Vznikla tak jakási pseudoelita nenaplněné naivity, jež v nich probouzí zákonité reakce nenávistného vzteku, zaměřeného prakticky proti všem. A tak máme naši společnost dneska rozdělanou na několik totálně nesmiřitelných skupin. A bohužel nůžky mnohačetné rozdílnosti se mezi nimi stále více rozvírají.

HLADINA SE ZAVŘE?

Hledal jsem nějaké informace o Skripalových. Poslední o nich byla uveřejněna včera, den po propuštění z nemocnice samotného Skripala. Jeho dcera byla z nemocnice propuštěna už 9. dubna a následně byla převezena na neznámé místo, uvedla tehdy BBC. Údajně otráveni byli oba už 3. března. Odborníci, ti skuteční znalci, jasně mnohokrát řekli světu, že kdyby šlo o novičok, tak to ani jeden nepřežil. Což včera zopakoval i Putin, který Skripalovi popřál hodně štěstí v jeho uzdavování. Podle mne ho bude moc a moc potřebovat. BBC při příležitostí jeho propuštění z nemocnice uvedla, že pacienti mají právo na důvěrnost informací o jejich doléčování. Což čtu spíše tak, že oba byli uneseni zpravodajskými službami Velké Británie, jsou kdesi drženi a podrobováni „vymývání mozků“. Vždyť již na samém začátku celé té, pro postižené poněkud kruté kauzy, byla z oficiálních míst Británie oběma nabídnuta změna identity, jakoby šlo o svědky nějakého zločinu a tím byli ohroženi na životě. Situace je ale naprosto jiná. Dcera Skripala se snažila spojit se svou sestrou, ale bylo ji to znemožněno. Juliina sestra Viktoria se už mnohokrát a nejrůznějšími cestami, včetně oficiálních, pokusila navázat se svou postiženou sestrou kontakt, a pak už v zoufalství nejvyšším umístila 1. května na Facebook tento vzkaz:
     Můj miláčku Julie,
Nekomunikuješ s námi a nevíme nic ani o tobě ani o Sergejovi. Vím, že nemám právo míchat se bez tvého dovolení do vašich záležitostí, ale moc se o vás strachuji – o tebe i o otce. A také o Nuara (Nuar je Juliin pes, kterého Julia nechala ve psím útulku, když opouštěla Rusko – pozn. The Saker). Nuar je nyní v hotelu pro psy a oni teď od nás žádají za své služby peníze. Musíme proto rozhodnout, co s Nuarem uděláme. Jsme samozřejmě ochotni vzít si ho a starat se o něj až do doby, kdy se vrátíš domů. Kromě Nuara mám též starost o tvůj byt i auto. Můžeme s tím vším pomoct, ale potřebujeme k tomu tvé zplnomocnění, ať už pro mě, nebo pro sestru Lenu.
Jestliže si myslíš, že to vše má svou důležitost, napiš své zplnomocnění na ruském konzulátě v kterékoli zemi.

Na tuto výzvu žádná odpověď dosud Viktorii dosud nedošla. Jsem velice zvědav, co se bude dít nyní, když i otec už opustil nemocnici. „Hyn se ukáže“, zda o nich veřejnost ještě někdy něco vůbec uslyší. Už nejméně jednou jsem to napsal, že dneska je už prakticky prokázáno, že Skripalovi nebyli otráveni novičokem, ale byli pouze paralyzováni látkou, vyrobenou v laboratořích nedaleko místa činu. Vlastně si vojenská laboratoř onu novou látku na nich otestovala. Ovšem v jejich bytě pak byl skutečně rozmístěn novičok a další činností vlády a policie, nebo naopak, vědomí veřejnosti silně zmanipulováno. Další provokace vůči Rusku, v současné třetí světové válce Západu nevyšla. Británie se k ní uvolila především proto, aby alespoň na čas odvedla pozornost světa od své beznaděje po hlasování o Brexitu. O čemž rovněž žádný přemýšlivý, politicky angažovaný, sledovatel současnosti už vůbec nepochybuje.

KAŽDÁ ZMĚNA JE K HORŠÍMU

Slavný aforista Murphy tuto „nepravdu“ kodifikoval již dávno. Ono je to totiž tak, že každá situace má své výhody a nevýhody a na nevýhody minulé jsme byli zvyklí a proto nás nevýhody nové víc iritují. Ovšem poslední změna ve vedení ČSSD plně odpovídá tomu, co Murphy tvrdil. Bylo sice těžko představitelné, že po superúředníku Sobotkovi, může přijít něco horšího. Ovšem jak je vidět, skoro nemožné, se stalo skutkem. Hamáček, funkcionář fondu, který fakticky financuje Bakala, se chová daleko idiotštěji, než kterýkoliv jeho předchůdce v čele českých sociálních demokratů za celou jejich víc jak stoletou existenci. Připočteme-li k tomu fakt, že si víc troufá veřejně producírovat své názory i další agent, tentokrát Německa a NATO Štěch, je předobraz zkázy, ba až zániku ČSSD úplný.

VZKAZ MÉ, PŮL STOLETÍ MRTVÉ BABIČKY, JEDNOMU MINISTROVI A NEJEN JEMU

Martin Stropnický jedenašedesátiletý ministr zahraničí v demisi, poskytl 9. května neobvykle rozsáhlý a velice osobní rozhovor pro LIDOVKY.cz. V titulku se objevil jeho výrok, cituji: „V kazisvětově pracovat neumím, pro politiku nemám geny“. Konec citace. Tím mne zaujal natolik, že jsem si rozhovor letmo přečetl. Letmo za prvé proto, že již před tím ohlásil, že odchází z politiky a tak jsem chtěl vědět proč skutečně. Za druhé pak proto, že nesnáším sebechválu, jíž je v „interwiev“ plno. Stropnický se rozhodl odejít do diplomatických služeb, kde už po převratu působil. Takže tvrzení, že odchází z politiky, je totálním nesmyslem. Je ovšem natolik inteligentní, že si to uvědomuje a tak se snaží v rozhovoru rozehrát osobní přesvědčovací agitku o tom, že politika sněmovny a vlády je naprosto něco jiného, než diplomacie. To je sice pravdou, ale ještě pravdivější je, že poslanci a ministři jsou veřejní, ale diplomaté fakticky tajní politici. Což se podle mého názoru Stropnickému více líbí. Po převratu byl nejen v diplomacii, ale i ve vládě a nejen v jedné. Musel „přetrpět“ schůze všeho druhu a tak se velice divím, že tak pozdě přišel na to, že nemá geny pro tu „veřejnou“ politiku. Pravdou spíše je, že už chce v pohodlí dožít penze, protože je „stranickou politikou znechucený“. Pokud by to všechno, co o sobě tvrdí, byla jenom částečně pravda, tak by se totiž raději vrátil k původní profesi divadelníka, než že by odjel někam do Izraele dělat dále politiku. To nečiní, takže svět politiky mu učaroval, doslova mu propadl. Patří tedy do kategorie těch, pro něž je politia drogou. Jenže on, jako každý slaboch chce ve všem vybírat jen hrozinky. Tedy chce se podílet na moci, ale v žádném případě už nechce být vláčen médii a propírán novinářskými nýmandy. Právě proto bych mu a všem jemu podobným chtěl věnovat vzkaz mé babičky, cituji: Nemíšaj se mezi otruby, nebudó tě svině žrať“. Konec citace.

VOJENSKÁ ŘÍŠE USA-NATO

Odborníci vypočetli, že v rámci globalizace obchodu vznikla nadnárodní kapitalistická třída (TTC), která disponuje finančním kapitálem ve výši asi sto bilionů dolarů (počítáno evropsky), čili „stotisíc miliard“. Tato celoplanetární třída největších moderních feudálů představuje skupinu asi pěti stovek rodin. Na ni je nabalena skupina méně než 0,01 procenta lidí, tedy asi tři čtvrtě milionu, tvořící kastu největších milionářů a miliardářů světa. Ti všichni ovládají prakticky veškeré bohatství na této planetě. Skutečná světová supertřída. Ta se pokouší v současnosti získat nadvládu nad zbytkem světa, což jí má zajistit vojenská říše s názvem USA-NATO. Jelikož USA se ale brzy po druhé světové válce staly prakticky výkonnou mocí Izraele, je jasné, jaké síly stojí za celým tímto projektem, který je jednou z možných alternativ budoucího světa, vznikajícího po rozpadu SSSR. To by byl fašismus XXI. století. Fašismus coby nadvláda nevolených, leč prozřetelností „vyvolených“ elit, fakticky finančních to supervlastníků vydržujících si na dozor nad zbytkem lidstva armádu s rozpočtem asi tak kolem bilionu dolarů ročně. Začínám se pouze v současnosti zajímat, jakou roli ve skutečnosti v tom projektu hraje Rusko, když se příliš viditelně začalo paktovat s Izraelem.

DVĚ VĚTY, KTERÉ BY SI MĚL ZAPAMATOVAT CELÝ SVĚT

A Evropa? Každý Evropan a Evropanka by si je měli připomínat jako motlitbu o každém ranním probuzení. Jsou to věty, které nezávisle na sobě řekl Putin. První při oslavě dne vítězství v Moskvě. „Nedovolíme, aby se zapomnělo na naše oběti v druhé světové válce, aby kdokoliv přepisoval její dějiny“. Druhou pak řekl několik dní před tím ve státní dumě. „Už nikdy nepřipustíme, aby se bojovalo na našem území“. Což byl především jednoznačný vzkaz Polsku, Rumunsku, Pobaltským republikám a především nacizující se Ukrajině. MEMENTO.

MIMOŘÁDNĚ JDE O PRAVDU A NE NEHORÁZNÝ NÁZOR

I když není pátek, je přece jenom třináctého a tak beru zprávu, kterou jsem dostal od známého docela vážně. Proto ji vyvěšují bez úprav.

PRO VŠECHNY!!!!
V nadcházejících dnech buďte pozorní:
NEOTVÍREJTE ŽÁDNOU ZPRÁVU S NÁZVEM
„WINDOWS LIVE AKTUALIZACE“!!!
Bez ohledu na to, kdo vám to posílá!
Je to VIRUS, který ZNIČÍ PEVNÝ DISK.!!!
Tento VIRUS můžete dostat i od ZNÁMÉHO ČLOVĚKA, kterého máte ve vašem SEZNAMU ADRES. To je důvod, proč byste měli tuto zprávu poslat všem vašim kontaktům. Pokud se zobrazí zpráva s názvem
„WINDOWS LIVE AKTUALIZACE“,
NEOTVÍREJTE JI i když je odeslána od přátel
a okamžitě SMAŽTE!!
Je to NEJHORŠÍ VIRUS, oznámila CNN a byl klasifikován Microsoftem jako nejničivější virus, který kdy existoval. Byl objeven antivirem McAfee. NEEXISTUJE žádná možnost ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ pro tento druh VIRU.
Prostě ZNIČÍ a vynuluje PEVNÝ DISK!
POKUD TO DÁTE SVÝM KONTAKTŮM NA VĚDOMÍ, VŠICHNI Z TOHO BUDOU MÍT PROSPĚCH!!!

MASOVÁ KULTURA USA IDIOTIZUJE SVĚT

Skupina ruských motorkářů na těžkých mašinách, která si říká „Noční vlci“, se letos opět vydala na pietní jízdu z Moskvy do Berlína uctít památku svých padlých předků. Mají akci načasovánu vždycky na začátek května, aby dojeli do Německé metropole v Den Vítězství. Je s podivem, že o nich naše média nepíší jinak než o gangu Noční vlci. Stačí jim asi pověsti o nejznámějším motorkářském gangu v USA, který si říká Hells Angels. Motorkářská kvazikultura se v USA obrovsky rozšířila a kde se tlupa těchto obdivovatelů silných motocyklů objevila, tam opravu bývalo peklo. Pseudokult se z této hnusárny vyvinul především po násilnostech mezi partami motorkářů. Od té doby se každé partě v kožených bundách na silných strojích, především Harley-Davisdson neřeklo jinak, než motorkářský gang. Jenže tato záliba se roušířila po světě. Od Brazílie po Japonsko a není divu, že po přervatu došla nejen k nám, ale i do Ruska. Jenže naštěstí jen výjimečně převzaly skupiny v jiných zemích i styl chování po svých amerických vzorech. Sám znám několik motorkářů v ČR a jsou to mnohdy dokonce solidní podnikatelé, či jiní slušní lidé. Pokud se o proto o ruských Nočních vlcích u nás jinak nepíše, než o gangu, pak to vnímám nejen jako projev rusofobie, přesněji zlovolné nenávisti v§či všemu ruskému, ale dokonce jako idiotizaci, kterou do Evropy zasévá americká masová kultura. Vždyť o motorkářských gangsterech Hollywood natočil přece nejeden film, dnska označovaný dokonce za kultovní. Z Ameriky šířená Idiotizace Evropy je doslova děsivý fenomén. Díky televizím diváci každodenně vidí pokleslé produkty filmového zabíjení, přestřelek, hrůzy, zabijáctví a…vždycky nepochybně s americkým kladným hrdinou, který je schopen s pistolkou postřílet celý gang lumpů vyzbrojených samopaly, samozřejmě lumpů ruských, či čínských, sem tam nějakých jihoamerických drogových mafiánů. Dominance sovětské masové kultury za minulého režimu přece jenom nebyla tak strašlivě idiotská.