VYHNÁNÍ? KDEPAK, ŠLO JENOM O VÁLEČNÝ AKT PŘESÍDLENÍ PORAŽENÉ NÁRODNOSTI

Merkelová si pomáhá v řešení vládní krize s Bavorskou CDU poněkud přihlouple. Chce získat na svou stranu sudetské Němce, kteří mají svou mateřskou organizaci v Bavorsku a tak otevřela příliš zasmrádlé téma jakéhosi vyhnání. Nikdy ale o vyhnání nešlo. Byl jenom uskutečněn válečný akt přesídlení obyvatelstva, jež bylo přece jedním z proklamovaných nacistických cílů oné války. Cílem hitlerovců bylo, mimo jiné, vysídlit česky mluvící obyvatelstvo z kotliny Böhmen und Mähren do Jižní Ameriky, to v lepším případě. Spíše by je ale postihla genocida. Jenže válka v roce 1945 se vyvíjela zásadně jinak. Ona totiž tehdy ještě neskončila, byla pouze podepsána kapitulace, čili klid zbraní. Válka se ale považuje za ukončenou teprve tehdy, když je podepsána dohoda o míru. Takže tehdy prakticky válka ještě pokračovala. Pouze jinými prostředky. Ti, co vyhráli bojový střet, jenom v ní pokračovali uskutečňováním fakticky původního cíle, leč v opačném gardu, mezi jiným i oním přesídlením části obyvatelstva. Bohužel pro Němce obyvatelstva Německého z bývalého Československa do jejich otčiny a na štěstí pro Čechy ne Českého z jejich mateřské vlasti do dálné Patagonie. Tečka jednou pro vždy pánové a dámy z Germánie, z prastarých prý kmenů Švábů, Franků, Bavorů a Sasů. A nikdy už jinak, ani přes všechny ty multikulti šílenosti současnosti.

MERKELOVÁ! PROČ?

Patřím k těm, kdo žádný politický jev neposuzuje izolovaně. Proto již několik dní přemýšlím, proč se Merkelová otřela o Čechy s těmi sudeťáky. Je přece už po volbách, nepotřebuje honit mezi nimi voliče. Ovšem praská jí židle pod zadkem kvůli migraci, takže se už zoufale chytá každého stébla, které by jí udrželo mizící sympatie v její zemi. Myslím však, že to přepískla. Kdyby byla moudrá, což se u stárnoucích politiků v aktivní službě nepředpokládá, tak by už rezignovala na sestavování vlády po posledních volbách, které jí zjnačně vyčerpalo, takže už asi blbne. Teď už mohla mít klid. Takto ji ovšem čeká velice neslavný odchod, jako kdysi Thatecherovou, pokud ne horší, protože se může dočkat i soudu za ohrožení bezpečnosti země. A možná i mezinárodního za rozdmýchávání nenávisti se zeměmi východní Evropy. Takže asi sází vše na jednu kartu. Uboze si myslí, že se přece jenom udrží u vesla a tak získá čas alespoň na takovou ústupovou změnu politiky, která jí dovolí odejít se ctí, nebo alespoň bez ostudy.  Nepovedlo se mi najít originál jejího vyjádření o vyhnání Němců ze Střední a Východní Evropy. Překlady, zvláště ty zainteresovaných protivníků, mohou přece jenom vyznívat poněkud jinak, než bylo vyřčené. Ať je tomu ale jak chce, předpokládám, že tím doslova nasrala nejen Čechy. Odkryla nechtě samou hlubokou podstatu svého podlého charakteru. Ona, vychovávaná „soudružka“ ve východním Německu, čili v NDR, na sebe fakticky prozradila, že hnacím motorem její aktivity byly vždycky jen a jenom chorobné ambice, kvůli kterým  se dokonce stala „neplodnou fenou“, jak by jí, alespoň starší Češi, měli od teďka pojmenovat.

TRUMPOVA PŘÍMOČAROST

Brzy po rozpadu SSSR jsem začal tvrdit, že Evropa se postupně stane bezvýznamnou. Ale nikdy jsem nepředpokládal, že to nastane tak rychle. Nedávné setkání nejvyšších papalášů G7 v Kanadě a především ve stejnou dobu probíhající summit skupiny zemí Šanghajské spolupráce, už ale daly jasný signál, že „Nový řád světa“ je tu. Trump na G7 stál, se svou politikou „Amerika v první řadě“, proti všem a to nejen slovně, ale především svými činy. Odjel z jejich sešlosti dřív, vzkázal ostatním, že stahuje svůj podpis na závěrečném komuniké. Neustoupil od svého rozhodnutí pokračovat v obchodním nátlaku pomocí cel, ale především jim jasně řekl, že by raději jednal s Putinem, než s nimi. Tečka. Na druhé straně Tichého oceánu, v příbřežním městě Čching-tao, se představitelé ŠOS chovali naprosto odlišně. Žádné rozmíšky, nadtož rozepře. Naopak 17 podepsaných dokumentů, týkajících se především ekonomické spolupráce a hlavních mezinárodních problémů. Jmenovitě jaderné dohody s Íránem, situace v Sýrii, která podle účastníků nemá alternativu, Ukrajině a samozřejmě Korejskému poloostrovu. Evropa se pomalu skutečně stává tím, poněkud příliš členitým poloostrovem, na okraji asijskoevropského superkontinentu. Tedy se vrací tam, kde už kdysi v dějinách byla. A bude velice ráda, když všichni okolo budou natolik velkorysí, že nebudou po ní chtít náhradu škod, které jim za posledních pět set let působila.

MÁM NEBLAHÉ TUŠENÍ

Uprchlickou krizi v Evropě rozpoutala pýcha kancléřky Mertlové. Je tragedií, že mocní ve věci lžou, především tím, že zamlčují trestné činy migrantů. Z nichž nejhorší a pro lidi nejcitlivější je sexuální násilí na ženách, zvláště když končí smrtí postižené, navíc třeba nezletilé. Politici a veřejní činitele prosazující migrační politiku, připomínající spíše invazi Afričanů, Arabů a ostatních do Evropy, se dopouští zásadní chyby, když umlčují kritiku této aktivity. Nejhorší pak je, že před veřejností zamlčují fakta, trestají protestující a kriminalizují opačné názory. Měli by si vzpomenout na školské znalosti o akci a reakci. Čím déle, čím urputněji budou před veřejností tutlat skutečnou situaci, tím se jednou všechno tím silněji provalí. Kriminalizace odporu proti migraci, není přirozeností Němců. V nich není umlčeno vědomí národa jako pokrevní pouto. Není rovněž pravdou, že Němce pořád ještě trápí svědomí za holocaust a tak většinově souhlasí s přijímáním uprchlíků. Naopak. Německo je „papiňák“ a jeho výbuch bude mít vliv na celou Evropu, čehož se upřímně děsím.

PŘÍLIŠ DLOUHO OČEKÁVANÝ ZAČÁTEK

Šedesát pět let po skončení bojů mezi Koreou a USA se konečně dneska setkali prezidenti obou zemí v Singapuru v hotelu Capella. Podali si ruce, podepsali dokument, chvíli poseděli před veřejností a následně hovořili jen mezi sebou a s tlumočníky. Pak uspořádali kratičkou tiskovou konferenci, kde prakticky nic neřekli, co by nebylo v podepsaném dokumentu na jeho jedné a čtvrt stránce. Tlučhuba Trump ovšem z oné soukromé schůzky hned mnoho po tiskovce vykecal, ale podstatné je, že se znova sejdou. Čili, že se neskončilo dřív, než by se vážně začalo. Dokument samozřejmě není žádnou dohodou, či dokonce smlouvou, ale prostou deklarací, v níž obě strany něco slibují. Doufejme, že ty další schůzky už přinesou i něco konkrétního. Hekatomba mrtvých z let 1950 až 1953 by si to fakt zasluhovala.

CO VLASTNĚ TRUMP CHYSTÁ SVĚTU?

Pokud si vzpomínám, tak Trump jako podnikatel třikrát vyhlásil bankrot a vždycky z každého vyšel bohatší. Něco mi říká, že chce podobnou fintu nachystat i zbytku světa. Na nepřátelské státy, minimálně tedy na Rusko, Čínu, KLDR a Írán uvalí ty nejrozsáhlejší sankce. Svým spojencům naordinuje co nejširší spektrum cel. Pak vyhlásí státní bankrot a jednostranně škrtne stíní dluh USA, který je očividně nesplatitelný. V měnovém chaosu nakonec USA vstanou jako fénix z popela vůči zbytku světa bohatší, než jsou dnes. Že si netroufne škrtnout dluh? Ale troufne. Vždyť vojenská nadřazenost USArmy nad světem mu garantuje i takový zrůdný krok.

DEFINITIVNÍ ZMĚNA DEMOKRATICKÝCH PRINCIPŮ PŘICHÁZÍ Z ITÁLIE

Od této chvíle budou občané volit, či hlasovat v referendu tak dlouho, až budou s výsledkem spokojeni anonymní, leč skuteční vládci světa. Bude to pořád jenom pro lidi bezpečnější, než všechny ty „Majdany“, barevné revoluce či jiná vyčínání ulice, což byly prozatím užívané prováděcí metody změn výsledků voleb, které se „nepovedly“ ke spokojenosti globální vrchnosti. Tak se staň.

ROZDĚLME EVROPU – ZAVČASU

Znova jsem si, asi po půl století, přečetl 24tou a 25tou kapitolu prvního dílu Marxova Kapitálu. Vyplynul mi z četby jeden závěr pro současnou politiku. Evropskou Unii je třeba rozbít. Státy u Atlantiku, počínaje Nizozemím přes Francii a Španělsko po Portugalsko a samozřejmě včetně Británie, je třeba oddělit od zbytku. Jmenované by pak měly být postupně změněny na chalífát, jak si to přejí muslimské země a konec konců i někteří Ruští političtí teoretikové. Nejméně půl tisíciletí by následně měly vracet všechno, co po celém světě nakradly za předešlého půl tisíce let. Tedy počínaje začátkem zámořských objevů, přes kolonialismus až do dnešní doby, kdy ekonomickými zvrhlostmi tak zvaného „svobodného obchodu“ neustále vysávají hospodářsky slabší země světa. Když to píši, tak mi konečně dochází, proč se Merkelová se stala „matkou multikulturalismu“. Byla k té roli donucena mocenskými kruhy USA, které podle své dlouhodobé globální strategie nemohou dovolit, aby se Německo spojilo s Ruskem v jednu velkou hospodářskou unii. Pokud si to Němci mezi sebou nevyříkají, tak by se země Evropy, kromě těch při březích Atlantiku, měly zbavit i Německa. Podle mého přesvědčení je to jediná cesta k jejich přežití. Jinak se stanou rovněž součástí Evropského chalífátu, který je již pro Evropu připravován.

REINKARNACE NEJEN HITLERA

Psal jsem nedávno, že v českých televizích se denně objevují pořady o Hitlerovi, jeho době, jeho spolupracovnících a vůbec o Německu té doby. Nazval jsem ten jev reinkarnací Hitlera. Vždycky jsem tvrdil, že právě judaismus přinesl do Evropské kultury rasismus. Učinil tak tvrzením o Boží vyvolenosti Židovského národa. Hitler pak byl dovršením zla, které do naší kultury zaseli vlastně sami Židé. Po posledních událostech v pásmu Gazy jsem navíc dospěl k názoru, že je v činech Izraele reinkarnován dokonce celý hitlerismus, i když jakoby s opačným znaménkem. Židé samotní se v mých očích stali nejdůslednějšími dědici Hitlera a hitlerismu. Co mne o tom přesvědčuje? Následovný souhrn reálných činů a především ideologických projevů sionistů. Tady jsou. Od 30. března r. 2018, kdy v pásmu Gazy započaly pravidelné páteční demonstrace, izraelští vojáci zabili nejméně sto Palestinců a zranili jich přes 10 500. Se souhlasem většiny Izraelců a v zásadě na přímý rozkaz ministra obrany Avigdora Liebermana, podle něhož v pásmu Gazy žádní nevinní lidé nejsou. V zásadě i na popud ministra pro strategické plánování Gilada Erdana, podle něhož v Gaze nejsou žádné demonstrace, jen „nacistický hněv“. A rovněž také na popud ministra školství Naftaliho Bennetta, podle něhož je povinností „národního bezpečnostního aparátu“ zabíjet Palestince jako první, protože to jsou do jednoho samí nepřátelé a i jejich děti jsou „háďata“, která je třeba zabíjet také, jak už před časem vysvětlila pro změnu ministryně spravedlnosti Ayelet Shakedová. V podstatě i na popud izraelského hlavního rabína Jicchaka Josefa, který vyzval k etnickým čistkám proti „Nežidům“ a k zabíjení „ozbrojených“ Palestinců, byť by byli ozbrojeni jen kamenem nebo láhví. Týž rabín, mimochodem, před nedávnem označil černochy za „opice“, sekulární ženy kvůli jejich „neslušnému“ způsobu oblékání za „zvířata“, přičemž je podle něj úkolem všech „Nežidů“ v Izraeli sloužit Židům. V neposlední řadě i na popud dalšího rabína, Ophira Wallase z Bnei David Military Mechina, podle něhož mají izraelští vojáci „biblickou povinnost“ vyhladit palestinský národ, ale zatím tak nečiní v poněkud liché obavě z „masivní odplaty“. Konec konců i na popud rabína Josefa Pinta, hlavy globální organizace Mosdot Shuva Izrael, který před dvěma lety vyzval izraelskou armádu k vyhlazení „kmenů“ žijících na Izraelem okupovaných územích a k zabíjení jednoho Palestince „každou hodinu“. A konečně i na popud ministra pro zpravodajské služby Israele Katze, který vyzval k zabíjení protagonistů hnutí BDS… O co jde se lze dovědět i na Wikipedii. Já už jsem toho dnes napsal dost. Jen zdůrazňuji, že všechno uvedené je podle mého nejhlubšího přesvědčení reálnou reinkarnací nejen Hitlera, ale celého jeho zvráceného konání, i když jakoby v opačném gardu, čili v Židovském provedení. Židé podle mne tím vším, čeho se dopouští za celou svou existenci stát Izrael, už dávno ztratili veškerý morální nárok na jakési pověsti o výjimečné oběti, kterou si nazvali holocaustem. Vždyť prakticky nedělají nic jiného. Současné řečičky o tom, že je Palestinci zabíjejí, jsou ubohou záměnou příčiny a následků. Teror na území Palestiny v nové době začali Sionisté už proti Britům a pokračují v něm stále intenzivněji již víc jak sto let.