POUČENÍ Z HUMBUKU KOLEM VEŘEJNÉ ZPRÁVY BIS

BIS je zpravodajskou službou, tedy výkonnou složkou státní moci, která pracuje v utajeném režimu. Nevidím důvod, proč by měla vydávat nějakou veřejnou zprávu. Vydávání veřejných zpráv bych jí neprodleně zakázal zákonem. Její činnost má pomáhat vládě v jejím rozhodování. Proto by jenom vláda mohla veřejně odůvodňovat své kroky, pokud by byly motivované poznatky BIS. Ve zprávě se bagatelizuje nebezpečí plynoucí z činnosti islamistů domácích. Doslova katastrofou je, že při otevřených hranicích se v ní nehovoří o riziku islamistického terorismu v sousedních zemích. Není v ní hodnocen politický nátlak z cizích zemí na dostavbu našich jaderných elektráren, o němž si cvrlikají i vrabci. Nehovoří se v ní o organizování odporu vůči vládě, premiérovi a prezidentovi. Jednosměrně pouze ukazuje na aktivity zpravodajců z Ruska a ČLR, i když ty jsou viditelně menšího rozsahu, než aktivity až prokazatelné nátlaky ze strany údajných našich spojenců a jimi financovaných institucí. V tom smyslu se mi jeví celá činnost BIS jako angažmá další politické strany a ještě k tomu opoziční. Pracuje jednostranně a tedy ne objektivně.. Pokud vláda a prezident po několik let po sobě nevidí změny trendů v její činnosti, měli by situaci urychleně řešit, protože ona pracuje proti jejich činnosti a ne na jejich podporu. Řešit bez jakéhokoliv humbuku, čili stroze tajně, když jde o tajnou instituci.

RACHOT KOLEM ZPRÁVY BIS

Je v mých očích paradoxní, ba až nepřípustné, aby tajná služba vydávala veřejnou zprávu. První, co mne zaujalo je její datace. Pokud zprávu BIS za předešlý rok dostanou odpovědní činitelé s ročním zpožděním, tak je jim na dvě věci, jak se lidově říká. Proto by mne zajímalo, kdy vláda zprávu BIS za rok 2017 skutečně obdržela. Být předsedou vlády a nedostat ji v průběhu prvního čtvrtletí dalšího roku by znamenalo, že bych šéfa okamžitě odvolal. A to ještě předpokládám, že z BIS bych dostával alespoň jednou za měsíc svodky. Osobně proto jsem toho názoru, že se BIS uchýlila k veřejnému vystoupení ze dvou možných důvodů. Buďto nutně chtěla rozproudit diskusi o situaci v zemi, protože vláda na výsledky jejího zjištění nereaguje dostatečně. Nebo, a to je mnohem pravděpodobnější, jde o cílenou manipulaci s veřejným míněním, konkrétně šířením strachu, což je jeden z potřebných předpokladů každé nadvlády.

NAD NĚKOLIKA NÁPISY Z VÝTAHU NA NÁDRAŽÍ

Na jednom velkém železničním nádraží, které poměrně hodně navštěvuji, jsem v jednom z výtahů našel následující nápisy.

PODRAZÁK A POKRYTEC, HLE PŘICHÁZÍ LIDOVEC

SPROSTÝ ZLODĚJ, LHÁŘ A SNOB, TYPICKÝ ČLEN STRANY TOP

VČERA RUDÝ, MODRÝ DNES, TO JE KU*VA ODS

KUDY CHODIL, TUDY KRAD, SOCIÁLNÍ DEMOKRAT

Každý návštěvník, si může lehce vyvodit, komu asi fandí pisatel. Ovšem pouze bez znalosti nápisů, které se na onom nádraží vyskytují již po celé roky. V žádném případě to není obdivovatel Babiše a hnutí ANO. K bližší identifikaci může posloužit fakt, že ve vedlejších výtazích je již dlouhou dobu sbírka nenávisti vůči Havlovi. S ohledem na to, že se za velmi dlouhou dobu nikdo nesnažil na nápisy reagovat, ba ani je odstranit, považuji je za určitý indikátor veřejného mínění v oblasti.

NEJVĚTŠÍ NEPŘÍTEL NAŠÍ ZEMĚ

Podle vrchního velitele, prezidenta Zemana je to terorismus. Podle BIS prý Rusko. Tvrdit, že terorismus je našim největším nepřítelem, je důkazem že autor takového názoru neví nic o vojenství. Terorismus totiž je pouze nástrojem, metodou boje možného našeho nepřítele. Je to jakoby bylo řečeno, že největším nepřítelem naší země jsou kupříkladu drony. Terorismus v Evropě a na Západě vůbec vesele bují a prokazatelně se na něm nepodílí Rusko. Takže v tvrzeních potentátů něco nehraje. Pokud nás ohrožuje terorismus, pak nás neohrožuje Rusko, protože to prokazatelně velice úspěšně s terorismem bojuje. Pokud je Rusko naším největším nepřítelem, tak je nutné se od BIS dovědět, proč jako?!

ZEMAN A VOJNA

Důvodně předpokládám, že Zeman neabsolvoval prezenční vojenskou službu. Kdyby totiž odsloužil alespoň ten rok, jako tehdejší vysokoškolák, tak by získal o vojenství takové informace, že při jeho přirozené inteligenci by dneska o vojenských problémech, konkrétně o boji s terorismem a vojenském sporu Izraele a Palestinců, nemohl hovořit jako idiot. Pokud se mýlím a Zeman za socialismu přece jenom absolvoval „vojnu“, pak se tam určitě choval tak, jak se choval po celý svůj život v onom politickém režimu. Absolutně sabotoval jakoukoliv aktivitu, včetně svého zaměstnání a byl tak čistým parazitem tehdejší doby. Proto nikdy sám sebe nepovažoval za disidenta, ti alespoň něco dělali, on vůbec nic.

CO JSEM Z DĚJIN ČÍNY NEVĚDĚL

Na nedávné konferenci uspořádané při příležitosti 40ti let reforem v ČLR uvedl profesor Oskar Krejčí dvě historické skutečnosti z předkomunistické Číny, o kterých jsem vůbec nevěděl. Něco mi říká, že na Západě o nich neví nikdo, kromě několika sinologů. A kdo ví, zda ne i oni. Tady je úryvek z přednášky jmenovaného politologa, cituji: „Snad každý člověk na Západě, tedy i ve střední Evropě, slyšel o občanské válce v USA. Kolik lidí na Západě ví něco o povstání tchaj-pchingů? Oba tyto konflikty probíhaly přibližně ve stejné době. V případě války v USA historici napočítali přibližně 600 tisíc mrtvých, v případě té čínské 20 milionů zabitých. Snad každý člověk na Západě, tedy i ve střední Evropě, slyšel o Schindlerově seznamu. Je to příběh, který vypráví o tom, jak jeden německý nacista zachrání pro výrobu ve své továrně přibližně 1200 Židů. Kolik lidí na Západě ví něco o Johnu Rabem? Tento šéf organizace NSDAP v Nankingu stál v čele maličké skupinky cizinců, která v tomto městě vytvořila bezpečnostní zónu a během krvavého běsnění japonské soldatesky vzala pod ochranu přibližně 200 tisíc Číňanů. Ne proto, aby z nich udělali užitečné pracovní síly. Učinili tak z čisté lidskosti“. Konec citace, který myslím nepotřebuje komentář.

SKVĚLÁ HRA HAMÁČKA

Předseda ČSSD velice dobře ví, že se nemůže spoléhat na své poslance. Ví, tak jako mnoho jiných znalců, že ve sněmovně za jeho stranu sedí většinou parta sobotkovců, takže dnešní předseda nemůže při žádném důležitém hlasování mít jistotu jejich loajality. Proto prosadil to nejvtipnější, co zařídit mohl. Vyhnal je ze sněmovny a basta.

DNES PŘED 55TI LETY

Byl zastřelen nejmladší prezident v dějinách USA. Ne první, ale zatím poslední. Sice od té doby byl na amerického prezidenta spáchán atentát, leč neúspěšný na Reagana. Každý, kdo se blíže zabýval celou událostí, nikdy neuvěřil oficiální verzi vyšetřujících komisí. A že jich bylo! a jak dlouho pracovaly!. Všechny informace dodneška ale stejně nebyly zveřejněny. A nikdy nebudou. Kdo všechno se o atentát zasloužil, se lidstvo nikdy nedoví, ledaže by se mu povedlo vynalézt metodu návratu v čase. Je základním rysem mocenských bojů, že o zločinech těch nejmocnějších se lidstvo nikdy nedoví celou pravdu. Což znamená, že Hitler, ani Stalin zdaleka nebyli těmi nejmocnějšími. A nebo ve skutečnosti nebyli zločinci??

ANGLOSASOVÉ ÚTOČÍ

Napřed zpráva z posledních The Sunday Times vydávaných v Británii. Píše se v těchto novinách že, cituji: „Vojenské velení Velké Británie prohlásilo, že je připraveno provést kybernetický útok na Rusko a ponechat Moskvu bez elektřiny. Tento scénář bude uskutečněn v případě útoku na jednu ze západních zemí“. Konec citace. List se odvolal na údajně vysoce postavený zdroj v bezpečnostních službách království“. Kdo sleduje zahraniční politiku Británie, kdysi opravdu velké, nemůže nepostřehnout, že větší prioritou než brexit, má antiruskost. Teď mne nezajímá proč, jenom to konstatuji jako nezpochybnitelný fakt. Nějak mi proto chování Británie připadá příliš synchronizované s posledními mezinárodními aktivitami zdánlivě nevyzpytatelného Trumpa. Vychází mi z toho, že jde o jednotný postup světovládců z USA a Británie. Válkychtivci USA provokují ČLR a jejich zvrhlé klony z Británie zase Rusko. Británie hodlá vystoupit z EU, ale než definitivně odejde, dělá všechno proto, aby podnítila válku EU s Ruskem. Sama je od Ruska prostorově nejdál, tak naivně věří, že by se, snad i z nukleárního konfliktu na evropském území, zachránila. Něco mi říká, že válka je skutečně blíž a blíž a nedovedu pochopit, proč lidstvo, přesněji ti, co vždycky jako jediní na válku doplatí, se konečně nevzchopí a nezlikvidují všechny ty válkychtivé manipulátory. Jednou to stejně budou muset udělat, pokud si budou chtít zachránit svou existenci. Čím dřív se k tomu rozhodnou, tím líp pro celé lidstvo.

JAK VZNIKLA TŘETÍ SVĚTOVÁ VÁLKA

Až opravdu dojde ke třetí světové válce, tak se už lidstvo nikdy nedoví, jak vlastně vznikla. Tady je možnost. V lokální válce, jakou je kupříkladu ta v Sýrii, bojuje dlouhodobě  doslova nepřehledné množství skupin, reprezentujících širokou škálu zájmů. Hlavní slovo tam ale mají dvě velmoci, disponující dostatečným množstvím jaderných zbraní, na zničení nejen jedné planety. Určité nevládní organizaci je tajnými službami USA podstrčena chemická výzbroj, kterou tato, údajně charitativní instituce, předá povstalcům proti Asádovi, po celou dobu konfliktu vydržovanými Západem. Rádoby světovládci z USA začnou světovou veřejnost zpracovávat propagandou o tom, že armáda Sýrie chystá „další“ (i když u těch předešlých nebylo prokázáno, kdo je provedl) chemický útok na svém území. „Twitterující“ prezident se do PR, či přesněji zmíněné informační války zapojí tím, že oznámí veřejnosti, že USArmy velmi masivně zaútočí na Asadovi věrnou armádu, pokud dojde k chemickému útoku. Při čemž cudně pomlčí, že je mu vlastně úplně jedno, kdo chemický incident provede. „Koalice poslušných“, jmenovitě kdysi Velká Británie, Francie, ale už i zmerkelovatělé Německo se ke křiku přidává a vyhrožuje, že Sýrii potrestá za použití chemických zbraní. Až potud je už scénář ku dnešnímu dni  splněný. Teď už jenom aby se našel někdo, kdo chlor odpálí, mohou to být nakonec i ony samotné, údajně humanitární „bílé přilby“, aby útok začal. Rusko na jeho masivitu zareagovalo a „Donald Velkohubý“ to k neskonalé radosti jeho odpůrců spustil. Provedl to, co si oni vždycky přáli. Zahájil konečnou fázi lidského bytí na této planetě, v blahé naději, že to „vyvolení“, tedy superbohatci přežijí. Jenže oni se, tak jako všichni ostatní o tom už nedověděli.