TRUMPOVA PŘÍMOČAROST

Brzy po rozpadu SSSR jsem začal tvrdit, že Evropa se postupně stane bezvýznamnou. Ale nikdy jsem nepředpokládal, že to nastane tak rychle. Nedávné setkání nejvyšších papalášů G7 v Kanadě a především ve stejnou dobu probíhající summit skupiny zemí Šanghajské spolupráce, už ale daly jasný signál, že „Nový řád světa“ je tu. Trump na G7 stál, se svou politikou „Amerika v první řadě“, proti všem a to nejen slovně, ale především svými činy. Odjel z jejich sešlosti dřív, vzkázal ostatním, že stahuje svůj podpis na závěrečném komuniké. Neustoupil od svého rozhodnutí pokračovat v obchodním nátlaku pomocí cel, ale především jim jasně řekl, že by raději jednal s Putinem, než s nimi. Tečka. Na druhé straně Tichého oceánu, v příbřežním městě Čching-tao, se představitelé ŠOS chovali naprosto odlišně. Žádné rozmíšky, nadtož rozepře. Naopak 17 podepsaných dokumentů, týkajících se především ekonomické spolupráce a hlavních mezinárodních problémů. Jmenovitě jaderné dohody s Íránem, situace v Sýrii, která podle účastníků nemá alternativu, Ukrajině a samozřejmě Korejskému poloostrovu. Evropa se pomalu skutečně stává tím, poněkud příliš členitým poloostrovem, na okraji asijskoevropského superkontinentu. Tedy se vrací tam, kde už kdysi v dějinách byla. A bude velice ráda, když všichni okolo budou natolik velkorysí, že nebudou po ní chtít náhradu škod, které jim za posledních pět set let působila.

MÁM NEBLAHÉ TUŠENÍ

Uprchlickou krizi v Evropě rozpoutala pýcha kancléřky Mertlové. Je tragedií, že mocní ve věci lžou, především tím, že zamlčují trestné činy migrantů. Z nichž nejhorší a pro lidi nejcitlivější je sexuální násilí na ženách, zvláště když končí smrtí postižené, navíc třeba nezletilé. Politici a veřejní činitele prosazující migrační politiku, připomínající spíše invazi Afričanů, Arabů a ostatních do Evropy, se dopouští zásadní chyby, když umlčují kritiku této aktivity. Nejhorší pak je, že před veřejností zamlčují fakta, trestají protestující a kriminalizují opačné názory. Měli by si vzpomenout na školské znalosti o akci a reakci. Čím déle, čím urputněji budou před veřejností tutlat skutečnou situaci, tím se jednou všechno tím silněji provalí. Kriminalizace odporu proti migraci, není přirozeností Němců. V nich není umlčeno vědomí národa jako pokrevní pouto. Není rovněž pravdou, že Němce pořád ještě trápí svědomí za holocaust a tak většinově souhlasí s přijímáním uprchlíků. Naopak. Německo je „papiňák“ a jeho výbuch bude mít vliv na celou Evropu, čehož se upřímně děsím.

PŘÍLIŠ DLOUHO OČEKÁVANÝ ZAČÁTEK

Šedesát pět let po skončení bojů mezi Koreou a USA se konečně dneska setkali prezidenti obou zemí v Singapuru v hotelu Capella. Podali si ruce, podepsali dokument, chvíli poseděli před veřejností a následně hovořili jen mezi sebou a s tlumočníky. Pak uspořádali kratičkou tiskovou konferenci, kde prakticky nic neřekli, co by nebylo v podepsaném dokumentu na jeho jedné a čtvrt stránce. Tlučhuba Trump ovšem z oné soukromé schůzky hned mnoho po tiskovce vykecal, ale podstatné je, že se znova sejdou. Čili, že se neskončilo dřív, než by se vážně začalo. Dokument samozřejmě není žádnou dohodou, či dokonce smlouvou, ale prostou deklarací, v níž obě strany něco slibují. Doufejme, že ty další schůzky už přinesou i něco konkrétního. Hekatomba mrtvých z let 1950 až 1953 by si to fakt zasluhovala.

CO VLASTNĚ TRUMP CHYSTÁ SVĚTU?

Pokud si vzpomínám, tak Trump jako podnikatel třikrát vyhlásil bankrot a vždycky z každého vyšel bohatší. Něco mi říká, že chce podobnou fintu nachystat i zbytku světa. Na nepřátelské státy, minimálně tedy na Rusko, Čínu, KLDR a Írán uvalí ty nejrozsáhlejší sankce. Svým spojencům naordinuje co nejširší spektrum cel. Pak vyhlásí státní bankrot a jednostranně škrtne stíní dluh USA, který je očividně nesplatitelný. V měnovém chaosu nakonec USA vstanou jako fénix z popela vůči zbytku světa bohatší, než jsou dnes. Že si netroufne škrtnout dluh? Ale troufne. Vždyť vojenská nadřazenost USArmy nad světem mu garantuje i takový zrůdný krok.

DEFINITIVNÍ ZMĚNA DEMOKRATICKÝCH PRINCIPŮ PŘICHÁZÍ Z ITÁLIE

Od této chvíle budou občané volit, či hlasovat v referendu tak dlouho, až budou s výsledkem spokojeni anonymní, leč skuteční vládci světa. Bude to pořád jenom pro lidi bezpečnější, než všechny ty „Majdany“, barevné revoluce či jiná vyčínání ulice, což byly prozatím užívané prováděcí metody změn výsledků voleb, které se „nepovedly“ ke spokojenosti globální vrchnosti. Tak se staň.

ROZDĚLME EVROPU – ZAVČASU

Znova jsem si, asi po půl století, přečetl 24tou a 25tou kapitolu prvního dílu Marxova Kapitálu. Vyplynul mi z četby jeden závěr pro současnou politiku. Evropskou Unii je třeba rozbít. Státy u Atlantiku, počínaje Nizozemím přes Francii a Španělsko po Portugalsko a samozřejmě včetně Británie, je třeba oddělit od zbytku. Jmenované by pak měly být postupně změněny na chalífát, jak si to přejí muslimské země a konec konců i někteří Ruští političtí teoretikové. Nejméně půl tisíciletí by následně měly vracet všechno, co po celém světě nakradly za předešlého půl tisíce let. Tedy počínaje začátkem zámořských objevů, přes kolonialismus až do dnešní doby, kdy ekonomickými zvrhlostmi tak zvaného „svobodného obchodu“ neustále vysávají hospodářsky slabší země světa. Když to píši, tak mi konečně dochází, proč se Merkelová se stala „matkou multikulturalismu“. Byla k té roli donucena mocenskými kruhy USA, které podle své dlouhodobé globální strategie nemohou dovolit, aby se Německo spojilo s Ruskem v jednu velkou hospodářskou unii. Pokud si to Němci mezi sebou nevyříkají, tak by se země Evropy, kromě těch při březích Atlantiku, měly zbavit i Německa. Podle mého přesvědčení je to jediná cesta k jejich přežití. Jinak se stanou rovněž součástí Evropského chalífátu, který je již pro Evropu připravován.

REINKARNACE NEJEN HITLERA

Psal jsem nedávno, že v českých televizích se denně objevují pořady o Hitlerovi, jeho době, jeho spolupracovnících a vůbec o Německu té doby. Nazval jsem ten jev reinkarnací Hitlera. Vždycky jsem tvrdil, že právě judaismus přinesl do Evropské kultury rasismus. Učinil tak tvrzením o Boží vyvolenosti Židovského národa. Hitler pak byl dovršením zla, které do naší kultury zaseli vlastně sami Židé. Po posledních událostech v pásmu Gazy jsem navíc dospěl k názoru, že je v činech Izraele reinkarnován dokonce celý hitlerismus, i když jakoby s opačným znaménkem. Židé samotní se v mých očích stali nejdůslednějšími dědici Hitlera a hitlerismu. Co mne o tom přesvědčuje? Následovný souhrn reálných činů a především ideologických projevů sionistů. Tady jsou. Od 30. března r. 2018, kdy v pásmu Gazy započaly pravidelné páteční demonstrace, izraelští vojáci zabili nejméně sto Palestinců a zranili jich přes 10 500. Se souhlasem většiny Izraelců a v zásadě na přímý rozkaz ministra obrany Avigdora Liebermana, podle něhož v pásmu Gazy žádní nevinní lidé nejsou. V zásadě i na popud ministra pro strategické plánování Gilada Erdana, podle něhož v Gaze nejsou žádné demonstrace, jen „nacistický hněv“. A rovněž také na popud ministra školství Naftaliho Bennetta, podle něhož je povinností „národního bezpečnostního aparátu“ zabíjet Palestince jako první, protože to jsou do jednoho samí nepřátelé a i jejich děti jsou „háďata“, která je třeba zabíjet také, jak už před časem vysvětlila pro změnu ministryně spravedlnosti Ayelet Shakedová. V podstatě i na popud izraelského hlavního rabína Jicchaka Josefa, který vyzval k etnickým čistkám proti „Nežidům“ a k zabíjení „ozbrojených“ Palestinců, byť by byli ozbrojeni jen kamenem nebo láhví. Týž rabín, mimochodem, před nedávnem označil černochy za „opice“, sekulární ženy kvůli jejich „neslušnému“ způsobu oblékání za „zvířata“, přičemž je podle něj úkolem všech „Nežidů“ v Izraeli sloužit Židům. V neposlední řadě i na popud dalšího rabína, Ophira Wallase z Bnei David Military Mechina, podle něhož mají izraelští vojáci „biblickou povinnost“ vyhladit palestinský národ, ale zatím tak nečiní v poněkud liché obavě z „masivní odplaty“. Konec konců i na popud rabína Josefa Pinta, hlavy globální organizace Mosdot Shuva Izrael, který před dvěma lety vyzval izraelskou armádu k vyhlazení „kmenů“ žijících na Izraelem okupovaných územích a k zabíjení jednoho Palestince „každou hodinu“. A konečně i na popud ministra pro zpravodajské služby Israele Katze, který vyzval k zabíjení protagonistů hnutí BDS… O co jde se lze dovědět i na Wikipedii. Já už jsem toho dnes napsal dost. Jen zdůrazňuji, že všechno uvedené je podle mého nejhlubšího přesvědčení reálnou reinkarnací nejen Hitlera, ale celého jeho zvráceného konání, i když jakoby v opačném gardu, čili v Židovském provedení. Židé podle mne tím vším, čeho se dopouští za celou svou existenci stát Izrael, už dávno ztratili veškerý morální nárok na jakési pověsti o výjimečné oběti, kterou si nazvali holocaustem. Vždyť prakticky nedělají nic jiného. Současné řečičky o tom, že je Palestinci zabíjejí, jsou ubohou záměnou příčiny a následků. Teror na území Palestiny v nové době začali Sionisté už proti Britům a pokračují v něm stále intenzivněji již víc jak sto let.

NEZANEDBATELNÉ OBAVY

Neúprosně se blíží Mistrovství světa v kopané, které začíná už za čtrnáct dní v Ruské federaci. Je již celé měsíce verbálně napadáno a dokonce Británie navrhovala ho bojkotovat neúčastí. Události zaměřené proti Rusku se v posledních týdnech navíc podezřele kumulují. Ostře to začalo kauzou Skripalovi, kterou si, podivuhodně opět Británie a především pak ti, kdo manipulují její pseudopremiérkou Mayovou, vyzkoušeli loajalitu politiků zemí EU a NATO v protiruském tažení. Nějak podivně se totiž v posledním týdnu zvyšuje intenzita bojů na východě Ukrajiny, kde byl konflikt doslova po tři roky „zamrzlý“. Nejvíc mou pozornost ale probudilo jakoby načasované vyhlášení tak zvané nizozemské komise, pátrající po důkazech o sestřelení malajsijského letadla nad Ukrajinou před čtyřmi lety. Nejméně tři roky mlčela, aby najednou, podezřele právě nyní doslova vylezla ze svého pelechu a aniž přinesla jediný opravdu nový přesvědčivý důkaz, opět bez skrupulí a vších pochybností prohlásila, že letadlo sestřelili Rusové. Bylo by to k smíchu, kdyby to nebylo tak zajímavě načasované. Proto se mi celá ta kumulace protiruských aktivit posledních týdnů velice nelíbí. Vzpomínám si totiž, že v době, kdy začaly olympijské hry v Pekingu, byla zahájena rovněž válka v Osetii. A ve dnech, kdy končily hry zimní olympiády v Soči, tak byl zorganizován puč proti Janukovyčovi. Že by do třetice všeho zlého?!! Že by se konečně povedlo zatáhnout Rusko do války proti světu!!?

JEŠTĚ K TRUMPOVI

. Jedno z jeho předvolebních hesel znělo: „America first“. Po nástupu do funkce si ho dal i na vlajku výkonu svého mandátu. Politologové se domnívali, že to bude znamenat znatelný posun v zahraniční politice USA, spočívající v návratu ke konzervativnímu izolacionismu, především k odchodu vojsk USArmy z Afghánistánu, Iráku, Sýrie a dalších zemí. Opak je však pravdou. Ona „Amerika především“ pro Trumpa znamená doslova „mezinárodní právo jsem já“. Po rozpadu SSSR se všichni prezidenti, snad kromě Bushe staršího chovali tak, jakoby Spojené státy byly vládcem světa. USA Sice nevystoupily z OSN, ale považovaly ji za instituci, kterou USA nemusí respektovat. USA totiž vždycky ctili pouze sílu a to i ve vnitřní politice. Nadarmo není mezi obyvatelstvem více střelných zbraní, než jich má celá USArmy. Při existenci SSSR byla vládnoucí doktrínou USA snaha zničit komunismus. Po rozpadu SSSR za svou strategickou prioritu přijaly doktrínu, jež se dá vyjádřit větou: „Už nikdy nedovolit nikomu, aby se na mezinárodním poli stal tak silným, aby mohl USA reálně odporovat“. Z toho plyne, že celá planeta se stala územím eminentního zájmu USA, protože kdekoliv se může zformovat síla reálného odporu. I když v žádném případě síla, ohrožující existenci USA. Dnes je situace taková, že jediným reálným nepřítelem USA jsou ony samy. Jestli jsou Putin a Si opravdu chytří, tak by měli nasadit všechny síly k vnitřnímu rozvratu USA. Při jejich demokratické tradici je vysoká pravděpodobnost, že tam nikdy nezíská moc nějaký diktátor, jako tomu bylo v Německu, či jinde, takže by nedošlo k reálnému ohrožení světa. Ale zpět k Trumpově zahraniční politice. Věren ideologii Lévího Strausse s každou zemí jedná povýšeně, což konkrétně znamená, že jí diktuje své podmínky, vesměs čistě kramářské. Následně jí velkohubě vyhrožuje všemi možnými druhy násilí, pokud by se rozhodla neuposlechnout. Troufl si tak nejen na Írán, KLDR, ale dokonce i na EU. Naivně je přesvědčen, že dokáže bojovat na všech frontách, které si zamane. Zatím ale reálně nedokázal nic, ba právě naopak, sklízí nejen prohry, jako jeho předchůdci, ale doslova fiaska. Ovšem v USA vládne tak silná cenzura, že její veřejnost je stále udržována v domění, že skutečně oplatí Trumpovo America First, ba dokonce: „America is the best“. Pravda jimi jednou zatřepe tak, že by mohla vést až k vnitřnímu otřesu, který ta zem potřebuje jako sůl.