RACHOT KOLEM ZPRÁVY BIS

Je v mých očích paradoxní, ba až nepřípustné, aby tajná služba vydávala veřejnou zprávu. První, co mne zaujalo je její datace. Pokud zprávu BIS za předešlý rok dostanou odpovědní činitelé s ročním zpožděním, tak je jim na dvě věci, jak se lidově říká. Proto by mne zajímalo, kdy vláda zprávu BIS za rok 2017 skutečně obdržela. Být předsedou vlády a nedostat ji v průběhu prvního čtvrtletí dalšího roku by znamenalo, že bych šéfa okamžitě odvolal. A to ještě předpokládám, že z BIS bych dostával alespoň jednou za měsíc svodky. Osobně proto jsem toho názoru, že se BIS uchýlila k veřejnému vystoupení ze dvou možných důvodů. Buďto nutně chtěla rozproudit diskusi o situaci v zemi, protože vláda na výsledky jejího zjištění nereaguje dostatečně. Nebo, a to je mnohem pravděpodobnější, jde o cílenou manipulaci s veřejným míněním, konkrétně šířením strachu, což je jeden z potřebných předpokladů každé nadvlády.

NAD NĚKOLIKA NÁPISY Z VÝTAHU NA NÁDRAŽÍ

Na jednom velkém železničním nádraží, které poměrně hodně navštěvuji, jsem v jednom z výtahů našel následující nápisy.

PODRAZÁK A POKRYTEC, HLE PŘICHÁZÍ LIDOVEC

SPROSTÝ ZLODĚJ, LHÁŘ A SNOB, TYPICKÝ ČLEN STRANY TOP

VČERA RUDÝ, MODRÝ DNES, TO JE KU*VA ODS

KUDY CHODIL, TUDY KRAD, SOCIÁLNÍ DEMOKRAT

Každý návštěvník, si může lehce vyvodit, komu asi fandí pisatel. Ovšem pouze bez znalosti nápisů, které se na onom nádraží vyskytují již po celé roky. V žádném případě to není obdivovatel Babiše a hnutí ANO. K bližší identifikaci může posloužit fakt, že ve vedlejších výtazích je již dlouhou dobu sbírka nenávisti vůči Havlovi. S ohledem na to, že se za velmi dlouhou dobu nikdo nesnažil na nápisy reagovat, ba ani je odstranit, považuji je za určitý indikátor veřejného mínění v oblasti.

NEJVĚTŠÍ NEPŘÍTEL NAŠÍ ZEMĚ

Podle vrchního velitele, prezidenta Zemana je to terorismus. Podle BIS prý Rusko. Tvrdit, že terorismus je našim největším nepřítelem, je důkazem že autor takového názoru neví nic o vojenství. Terorismus totiž je pouze nástrojem, metodou boje možného našeho nepřítele. Je to jakoby bylo řečeno, že největším nepřítelem naší země jsou kupříkladu drony. Terorismus v Evropě a na Západě vůbec vesele bují a prokazatelně se na něm nepodílí Rusko. Takže v tvrzeních potentátů něco nehraje. Pokud nás ohrožuje terorismus, pak nás neohrožuje Rusko, protože to prokazatelně velice úspěšně s terorismem bojuje. Pokud je Rusko naším největším nepřítelem, tak je nutné se od BIS dovědět, proč jako?!

ZEMAN A VOJNA

Důvodně předpokládám, že Zeman neabsolvoval prezenční vojenskou službu. Kdyby totiž odsloužil alespoň ten rok, jako tehdejší vysokoškolák, tak by získal o vojenství takové informace, že při jeho přirozené inteligenci by dneska o vojenských problémech, konkrétně o boji s terorismem a vojenském sporu Izraele a Palestinců, nemohl hovořit jako idiot. Pokud se mýlím a Zeman za socialismu přece jenom absolvoval „vojnu“, pak se tam určitě choval tak, jak se choval po celý svůj život v onom politickém režimu. Absolutně sabotoval jakoukoliv aktivitu, včetně svého zaměstnání a byl tak čistým parazitem tehdejší doby. Proto nikdy sám sebe nepovažoval za disidenta, ti alespoň něco dělali, on vůbec nic.

CO JSEM Z DĚJIN ČÍNY NEVĚDĚL

Na nedávné konferenci uspořádané při příležitosti 40ti let reforem v ČLR uvedl profesor Oskar Krejčí dvě historické skutečnosti z předkomunistické Číny, o kterých jsem vůbec nevěděl. Něco mi říká, že na Západě o nich neví nikdo, kromě několika sinologů. A kdo ví, zda ne i oni. Tady je úryvek z přednášky jmenovaného politologa, cituji: „Snad každý člověk na Západě, tedy i ve střední Evropě, slyšel o občanské válce v USA. Kolik lidí na Západě ví něco o povstání tchaj-pchingů? Oba tyto konflikty probíhaly přibližně ve stejné době. V případě války v USA historici napočítali přibližně 600 tisíc mrtvých, v případě té čínské 20 milionů zabitých. Snad každý člověk na Západě, tedy i ve střední Evropě, slyšel o Schindlerově seznamu. Je to příběh, který vypráví o tom, jak jeden německý nacista zachrání pro výrobu ve své továrně přibližně 1200 Židů. Kolik lidí na Západě ví něco o Johnu Rabem? Tento šéf organizace NSDAP v Nankingu stál v čele maličké skupinky cizinců, která v tomto městě vytvořila bezpečnostní zónu a během krvavého běsnění japonské soldatesky vzala pod ochranu přibližně 200 tisíc Číňanů. Ne proto, aby z nich udělali užitečné pracovní síly. Učinili tak z čisté lidskosti“. Konec citace, který myslím nepotřebuje komentář.