POKŘIK SE ZAMLČOVANÝM KONCEM

Na velkopódiu televizního listopadu 1989 jeho režiséři davu předhodili skautský pokřik: nejsme jako oni. Jím chtěli zdůraznit nenásilné provedení politického převratu, pro nějž pak dodatečně vymysleli i název – sametová revoluce. Tvůrci sloganu se samozřejmostí sobě vlastní lhali i v něm. Tak jako lhali, když kupříkladu o sobě tvrdili že si nepřejí zánik socialismu, že nechtějí návrat kapitalismus, či když se zaklínali zrušením NATO při prosazování rozpuštění  Varšavské smlouvy. Lhali tím, že hned neřekli celé znění toho pokřiku zhlouplých skautíků, který v celku zněl: NEJSME JAKO ONI – JSME JEŠTĚ HORŠÍ.

NE TAK VYSOKO, EVROPŠTÍ MOHAMEDÁNI

Švýcarské referendum, zakazující muslimům stavět v zemi minarety, nikoliv však mešity, je úsměvným návratem do pozdního středověku. Kupříkladu ještě po Rudolfově Tolerančním patentu si tehdy všemocný katolický klérus na některých panstvích prosadil zákaz staveb věží u protestantských kostelů, nebo alespoň doložku, že věže evangelických svatostánků nesmí být vyšší, než u katolických kostelů. Dnešní diktát kalvinistů v zemi bájného Viléma Tella tedy není ničím novým v Evropě a bude proto pro budoucnost jen a jenom směšným dokladem o zabedněnosti mas.

DUŠE OTROKA SE NEZAPŘE

Nejnovější Obamovu iniciativu v Afghánistánu nelze vnímat jinak, než otrockou službu černého prezidenta bílým generálům. Nejvlivnější z Amerických rabů v celých dějinách USA se eskalací války v podhůří Hindúkuše zařadil trvale do dlouhé řady válčících prezidentů. Jeho současný postup je o to zvrhlejší, že po celou svou politickou kariéru dával Američanům, ale především Afgháncům, ba celému světu sliby o ukončení konfliktu zahájeného ztřeštěným, až pomateným Bushem. Soldateska Amerických bílých mužů vytvořila z pohledného manekýna krvelačnou šelmu, zrůdného agresora, ale hlavně pohůnka, který na příkaz zakuklených rasistů nechává zabíjet islámské starce, ženy a děti, coby nevyhnutelné ztráty každé současné války.         

NOVÁ METODA K ZÍSKÁNÍ NOBELOVY CENY MÍRU

Prozatím bylo obvyklé, že státník chtivý získat Nobelovu cenu v tichosti vyprovokoval, obvykle cizím přičiněním, válečný konflikt. Následně jej po nějakém čase s velkým mediálním humbukem ukončil. Což patřičný výbor spolehlivě oceňoval jmenovanou prestižní cenou. Obama ale přišel na nový způsob. S neobvyklou mediální pompou v předvolebním období předložil návrhy na ukončení dlouhodobého vojenského konfliktu. Byly tak svůdné, že i udílecí výbor se jimi nechal opít a cenu mu udělil jen za slibované kecy. Po získání moci se pak Obama rozhodl ukončit konflikt jinak, než sliboval, čistě po americku, silou, tedy asi i totálním vyhubením protivníka. Cenu už má, tak co mu záleží na nevyhnutelném zabíjení starců, žen a dětí, kteří jsou vždy vedlejšími oběťmi každé současné války.

BEZ KOMENTÁŘE

Dvacetiletá Američanka Jamie Leigh Jonesová, která pracovala v Iráku u firmy Halliburton/KBR, si jednoho dne zašla s americkými kamarády do baru a někdo jí něco dal do pití. Když se probudila, těžce krvácela z vaginy i z konečníku a měla potrhaná prsa. Musela se později podrobit rekonstruktivním chirurgickým zákrokům. Usoudila, že sedm mužů, s nimiž šla na drink, ji znásilnilo. Když si stěžovala u vedení firmy, tak ji zamkli na 24 hodin do kovového kontejneru bez vody a jídla. Přišel lékař, ošetřil jí rány a odebral důkazy DNA, které se ale později "ztratily". Slitoval se nad ní strážný a půjčil jí svůj mobil. Zatelefonovala tatínkovi, který zavolal na americké velvyslanectví – a teprve pak byla propuštěna. Irák je v chaosu a nebyla šance, že by věc irácká policie vyšetřila, tvrdili pracovníci ministerstva zahraničí USA. Firma Halliburton naléhala, že se znásilnění bude vyšetřovat jen v rámci interního firemního disciplinárního procesu a zakázala poškozené, aby podala trestní oznámení. (Jestliže takhle zacházejí s americkými blondýnkami, jakou šanci na spravedlivé zacházení mají asi znásilněné Iráčanky?) Odvolávala se na to, že zaměstnanci mají v pracovní smlouvě závazek, že nebudou podávat trestní oznámení na pracovníky firmy. Když svůj případ nakonec Jonesová zveřejnila, ozvalo se mnoho dalších amerických žen, které uvedly, že v Iráku zažily totéž. Právní tým Jonesové pak jasně prokázal, že zakazováním podávat trestní oznámení firma Halliburton vytváří situaci, která znásilňování žen povzbuzuje. Demokratický senátor Al Franken byl vším tímto zděšen a navrhl jednoduchou změnu zákona. Požadoval, aby všem firmám, které zakazují svým zaměstnankyním, aby podaly trestní oznámení ve věci znásilnění, byla nadále odepřena veškerá státní finanční pomoc. Většina Republikánů v americkém Senátu hlasovala proti tomuto návrhu. Proč? Soukromé firmy poskytují Republikánské straně obrovské finanční částky a Frankenův návrh zákona byl prý vůči firmě Halliburton "mstivý". Republikánští senátoři tak podpořili systém, kde znásilnění žen, které pracují pro určité soukromé firmy, není stíhatelné u soudu. Zastupitelská demokracie pod finančním diktátem korporací, je pomalu a jistě i občany USA vnímána jako vyžilá děvka, odmítají proto na ní participovat a začínají volat po její smrti.

ABY BYLO OD POČÁTKU JASNO

Rakouskočeský (bez pomlčky) černohorec se vyjádřil o ČSSD, že je to povětrná holka. Takové ženštiny od ostatních žen umí spolehlivě odlišit jenom jejich pasák, nebo bordelmamá. Kam zařadit předsedu strany nové politické kultury, ať si proto každý čtenář vybere sám. Výrazně dementní ksicht autora výroku mu může být částečnou nápovědou. Lidovce si TOP09 znepřátelila již tím, že mezi jejími zakládajícími členy jsou bývalí luxovci, včetně Nejvyššího Komořího, a další novočlenové byli ještě minulý týden Svobodovými dětičkami. Aby odešli ze strany KDU-ČSL je asi přesvědčilo teprve Schwarzenbergovo inovativní pojmenování Lidovců černoprdelníky. Právě tento výraz, více jak cokoliv jiného, odhaluje celou hloubku feudálního smýšlení. Vyjadřuje staletími vypěstovanou nenávist prýštící z mocenských bojů jeho předků s klérem, když spolu válčili – doslova a do písmene – o světovládu. Šlechtický staroušek má proto na boží služebníky a tím víc na politickou stranu, která je v posledním století tradičně sdružuje, prostě čuch, jak by on sám jadrnolidově, jistě zase navíc po staročesky, vyjádřiti ráčil. Aniž by Schwarzenberg řekl něco jiného, rozdělil tak naši politickou scénu na budoucí koalice už daleko před volbami. Havlijáni jako vždycky půjdou do holportu pouze s každou protilidovou stranou. Že by prý členové TOP09 svého předsedu zabili, kdyby chtěl vládnout s ČSSD, jak Jeho Jasnost po svém zvolení prohlásila, je už proto informací ryze nadbytečnou, určovanou pouze marketingem předvolebně dočasné, rádobylidové tváře dědičného feudála.

NEJDRZEJI ZALOŽENÁ STRANA

SchvarzKalous, v překladu ČernáSova, je klanově politickou stranou přímé linie potomků ODA, US a Bursíkem ukradené Strany Zelených. Jejich společnými rysy byly a jsou především elitářství vyjádřené nepočetností členů, politickou exkluzivitou projevující se intelektuálskou ba nyní až šlechtickou prezentací, liberálním konzervatismem a konečně více, či méně pozorovatelným havlijánstvím. V poslední verzi pak, tedy ve straně TOP90, je Havel dokonce přítomen nejviditelněji v osobě předsedy, který byl celoživotním donátorem antikomunistického disidenta a po převratu za odměnu jeho Hradním kancléřem. Víkendový ustavující sjezd TOP09 zvolil, prakticky aklamací, dva hlavní představitele. Není pro mne pochopitelné, proč se jim ale říká předseda a první místopředseda, když by poctivější bylo označení Jeho Jasnost a První Komoří. Nejen volby, v nichž na každou funkci kandidoval pouze jeden člověk vybraný volebním výborem, jako kdysi v KSČ, byly pevně v rukou šedé eminence Kalouska, nýbrž celá další sjezdová režie, včetně mediálních výstupů. Vznikla tak v ČR strana, která, ač nikým nezvolena má zastoupení jak ve Sněmovně, tak v Senátu. A mnozí její čelní členové, včetně dvou nejvyšších, jsou v politice od převratu. Proto jejich odsudky současné politické věrchušky, sebeprezentace světlonošství nové politické kultury a především odmítání zodpovědnosti za dosavadní politické špinavosti, je zrůdnou lží otců zakladatelů, pardon, jsou tam i dámy, tedy rodičů zploditelů. TOP09 bude v mých očích stranou testující naší demokracii. Přesněji vyspělost voličů. Bude mimo jiné i zkušebním kamenem možného prosazování přímé demokracie u nás. Ukáže totiž skutečnou připravenost voličů nést osobní odpovědnost za stát. Pokud se tato strana dostane do parlamentu, ba dokonce do vládní koalice, pak jako celek nesložíme zkoušku z demokracie, jelikož se necháme manipulovat a trpíme ztrátou paměti. Podle Boženy Němcové znamená kalousování ponocování. Co to znamená kalouskování, to už částečně víme z činnosti Kalouska na ministerstvu obrany a v čele Lidovců. Teď už jenom čekám, jak se bude projevovat kalouskování  s Černou horou. Aby naše zem s přičiněním TOP09 nakonec neskončila jako ubohý, balkánská pidistáteček Monte Negro!